Zarządzanie kontem na wielu komputerach

Można wyświetlić listę komputerów, na których jest synchronizowane konto, jak również stan konta na poszczególnych komputerach. Aby wyświetlić te informacje, na karcie Plik kliknij kolejno pozycje Informacje, Zarządzaj kontem, Preferencje konta, a następnie kliknij kartę Konto w oknie dialogowym Preferencje.

Co chcesz zrobić?

Zmienianie nazwy komputera

Usuwanie komputera z alertem synchronizacji

Rozwiązywanie problemów dotyczących synchronizacji

Zmienianie nazwy komputera

W programie SharePoint Workspace są wyświetlane nazwy komputerów, na których użytkownik ma konto. Podane nazwy tych komputerów można zmienić. Nowe nazwy zostaną wyświetlone w tym oknie w przypadku wszystkich komputerów, na których znajduje się konto danego użytkownika.

  1. Zaznacz komputer i kliknij przycisk Zmień nazwę komputera.

  2. Wprowadź nową nazwę i kliknij przycisk OK.

Początek strony

Usuwanie komputera z alertem synchronizacji

Jeśli na komputerze zawierającym konto jest wyświetlany alert synchronizacji, oznacza to, że dane obszaru roboczego znajdujące się na tym komputerze nie są już synchronizowane. W takim wypadku najlepszym rozwiązaniem jest usunięcie komputera, a następnie dodanie konta do innego komputera (jeśli konto ma być nadal używane na danym komputerze).

Aby usunąć komputer, zaznacz go na liście, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Początek strony

Rozwiązywanie problemów dotyczących synchronizacji

W przypadku dodania konta do wielu komputerów program SharePoint Workspace synchronizuje dane obszaru roboczego pod warunkiem, że każdy z tych komputerów jest używany w trybie online z rozsądną częstotliwością (co najmniej raz na trzy tygodnie). Jeśli dowolny z komputerów synchronizujących konto będzie używany w trybie offline przez dłuższy czas, program SharePoint Workspace zatrzyma proces synchronizacji danych tego komputera i opublikuje alert synchronizacji.

Jeśli zostanie wyświetlony alert synchronizacji, należy wykonać następujące czynności:

  1. Usuń niezsynchronizowaną kopię konta z komputera, na którym się ona znajduje.

  2. Uruchom procedurę korzystania z istniejącego konta na innym komputerze, aby ponownie dodać usunięte konto.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×