Zarządzanie komunikacją

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W programie SharePoint Workspace komunikacją można zarządzać za pomocą Menedżera komunikacji. Aby otworzyć Menedżera komunikacji, na karcie Plik należy kliknąć pozycję Informacje, kliknąć pozycję Ustawienia połączenia, a następnie kliknąć pozycję Menedżer komunikacji.

Porada: Menedżera komunikacji można też otworzyć przez kliknięcie ikony programu SharePoint Workspace na pasku zadań, a następnie kliknięcie pozycji Menedżer komunikacji.

Co chcesz zrobić?

Wyświetlanie danych

Wstrzymywanie komunikacji

Praca w trybie offline

Wyświetlanie i aktualizowanie ustawień sieci

Wyświetlanie komunikacji danych

Menedżer komunikacji zawiera raporty dotyczące stanu komunikacji ogólnej, stanu komunikacji w poszczególnych obszarach roboczych, a także innych działań, takich jak wiadomości i zaproszenia. Liczniki danych u góry okna śledzą ilość aktualnie przesyłanych i otrzymywanych danych. Komunikat o stanie (po lewej stronie liczników danych) informuje o bieżącym stanie komunikacji. W poniższej tabeli przedstawiono opis komunikatów o stanie, które mogą być wyświetlane.

Działanie

Stan

Normalna komunikacja

Praca odbywa się w trybie online i nie ma wstrzymanych działań komunikacyjnych.

Normalna komunikacja (niektóre działania zostały wstrzymane)

Praca odbywa się w trybie online, ale uczestnik wstrzymał co najmniej jedno działanie komunikacyjne.

Praca w trybie offline (od rr-mm-dd, gg:mm)

Praca odbywa się w trybie offline. Podana data i godzina wskazują, od kiedy trwa ten stan.

Trwa przygotowywanie do pracy w trybie offline...

Uczestnik przechodzi z pracy w trybie online do pracy w trybie offline.

Trwa przygotowywanie do pracy w trybie online...

Uczestnik przechodzi z pracy w trybie offline do pracy w trybie online.

Nie można skomunikować się (od rr-mm-dd, gg:mm)

Program SharePoint Workspace nie może wykryć lokalnego adresu IP. Podana data i godzina wskazują, od kiedy trwa ten stan.

Brak komunikacji (od rr-mm-dd, gg:mm)

Wszystkie próby komunikacji zakończyły się niepowodzeniem. Podana data i godzina wskazują, od kiedy trwa ten stan.

Wyświetlanie komunikacji według obszaru roboczego lub działania

Menedżer komunikacji zawiera tabelę Działanie, w której widnieją informacje o stanie obszarów roboczych, wiadomości i zaproszeń, a także o innych kontach, które uczestnik może mieć na danym komputerze.

W poniższej tabeli przedstawiono działania i komunikaty o stanie, które mogą być wyświetlane.

Działanie

Stan

Synchronizowanie workspace nazwy

Bezczynność: program SharePoint Workspace czeka na wysłanie/odebranie danych dla obszaru roboczego. Wstrzymano: obszar roboczy jest obecnie wstrzymany.

Pozostało do przesłania: <Dane>; pozostało do odebrania: <Dane>: ilość danych obecnie przesyłanych lub odbieranych.

Scalanie zmian: program SharePoint Workspace asymiluje dane w obszarze roboczym.

Wstrzymano: pozostało do przesłania: <Dane>; pozostało do odebrania: <Dane>: uczestnik wstrzymał obszar roboczy, w którym pozostały dane do wysłania lub odebrania.

Wysyłanie nazwa obszaru roboczego

Pozostało do przesłania: <Dane>: program SharePoint Workspace wysyła obszar roboczy i pozostały w nim dane do przesłania.

Wstrzymano: pozostało do przesłania: <Dane>: uczestnik wstrzymał obszar roboczy podczas przesyłania i pozostały w nim dane do wysłania.

Odbieranie nazwa obszaru roboczego

Pozostało do odebrania: <Dane>: program SharePoint Workspace instaluje obszar roboczy i wciąż odbiera dane.

Wstrzymano: pozostało do odebrania <Dane>: uczestnik wstrzymał obszar roboczy podczas przesyłania i pozostały w nim dane do wysłania.

Wiadomości i zaproszenia

Bezczynność: program SharePoint Workspace czeka na wysłanie/odebranie wiadomości lub zaproszeń.

Pozostało do przesłania: <Dane>; pozostało do odebrania: <Dane>: ilość danych wiadomości lub zaproszeń, które obecnie wysyła lub odbiera program SharePoint Workspace.

Wstrzymano: funkcja wiadomości jest obecnie wstrzymana.

Wstrzymano: pozostało do przesłania: <Dane>; pozostało do odebrania: <Dane>: uczestnik wstrzymał funkcję wiadomości i pozostały dane do wysłania lub odebrania.

Różne operacje komunikacyjne

Pozostało do przesłania: <Dane>; pozostało do odebrania: <Dane>: ilość danych wysyłanych lub odbieranych poza obszarami roboczymi i działaniami z zakresu obsługi wiadomości.

Początek strony

Wstrzymywanie komunikacji

Komunikację można wstrzymać w danym obszarze roboczym lub w zakresie wiadomości i zaproszeń. Przydaje się to w sytuacji, kiedy uczestnik chce odłożyć wysłanie lub odebranie dużej ilości danych.

Aby wstrzymać komunikację w zakresie obszaru roboczego lub działania, należy usunąć jego zaznaczenie. Komunikat o stanie dotyczący danego obszaru roboczego lub działania zmienia się wówczas na „Wstrzymano”. Aby wznowić komunikację, wystarczy zaznaczyć dany obszar roboczy lub działanie.

Można też kliknąć pozycję Wstrzymaj wszystko, aby wstrzymać komunikację w zakresie wszystkich obszarów roboczych i wiadomości. Ta funkcja przydaje się w sytuacji, gdy jest wiele obszarów roboczych, a uczestnik chce wstrzymać komunikację we wszystkich obszarach poza jednym (lub kilkoma). Wówczas należy zaznaczyć pozycję Wstrzymaj wszystko, a następnie zaznaczyć określone obszary robocze, w których ma zostać wznowiona komunikacja.

Jeśli zatrzymasz działaniem obszaru roboczego lub komunikacji odbiorca nadal otrzymuje dane przychodzące w przypadku klientów programu SharePoint Workspace komunikowanie się za pośrednictwem trybu statycznego adresu IP i:

 • inny uczestnik obszaru roboczego wstrzymanego przez bieżącego uczestnika korzysta z wcześniejszej wersji programu SharePoint Workspace,

 • kontakt korzystający z wcześniejszej wersji programu SharePoint Workspace wysyła uczestnikowi wiadomość lub zaproszenie.

Uwaga: Jeśli klienci programu SharePoint Workspace komunikują się za pośrednictwem serwera przekazującego, a uczestnik wstrzyma obszar roboczy lub działanie komunikacyjne, nie będzie otrzymywał danych przychodzących.

Początek strony

Praca w trybie offline

Podczas pracy w trybie offline cała komunikacja danych w programie SharePoint Workspace zostaje zawieszona, a stan uczestnika jest wyświetlany jako „offline” dla innych użytkowników programu SharePoint Workspace.

Praca w trybie offline sprawdza się, kiedy uczestnik chce pracować lokalnie bez wysyłania i odbierania aktualizacji i kiedy woli, aby inni widzieli go jako tymczasowo niedostępnego.

Aby rozpocząć pracę w trybie offline, kliknij przycisk Pracuj w trybie Offline w Menedżerze komunikacji. Ikona programu SharePoint Workspace w wyglądać podobnie do następującej zmiany obszar powiadomień systemu Windows: Ikona programu Groove w trybie offline

Aby wznowić pracę w trybie online, należy kliknąć pozycję Pracuj w trybie online w Menedżerze komunikacji.

Porada: Między pracą w trybie offline i online można przełączać, klikając ikonę programu SharePoint Workspace na pasku zadań, a następnie klikając pozycję Pracuj w trybie offline.

Początek strony

Wyświetlanie i aktualizowanie ustawień sieci

Menedżer komunikacji umożliwia wyświetlanie ustawień sieci i informacji diagnostycznych dotyczących tożsamości na koncie uczestnika. Czasami — z przyczyn technicznych — może zaistnieć konieczność wyświetlenia takich informacji. Istnieje także możliwość przełączania adresu sieciowego między adresem automatycznym (adres URL urządzenia automatycznie przypisany do danego komputera) i statycznym (adres URL urządzenia określony przez użytkownika).

Wyświetlanie ustawień

Aby wyświetlić i skopiować ustawienia sieci używane przez daną tożsamość do komunikowania się z innymi użytkownikami programu SharePoint Workspace:

 1. Otwórz okno dialogowe Menedżer komunikacji.

 2. Kliknij pozycję Ustawienia sieci.

  W oknie dialogowym Ustawienia zaawansowane sieci zostaną wyświetlone ustawienia sieci wybranej tożsamości. Aby wyświetlić ustawienia sieci innej tożsamości, wybierz ją z menu rozwijanego.

 3. Kliknij pozycję Kopiuj do Schowka, aby skopiować całą listę ustawień sieci w celu wklejenia ich w innej aplikacji.

 4. Kliknij przycisk OK.

Modyfikowanie adresu sieciowego

Okno dialogowe Ustawienia zaawansowane sieci umożliwia także modyfikowanie adresu sieciowego komputera.

 1. Kliknij ustawienie Adres sieciowy dla <Nazwa komputera> (ten komputer), a następnie kliknij pozycję Modyfikuj.

 2. Kliknij pozycję Automatyczny (domyślna) lub Statyczny. Po wybraniu adresu statycznego wprowadź w polu nowy adres.

  Uwaga: Jeśli zostanie wybrany adres statyczny, wszystkie urządzenia muszą używać statycznego adresu IP.

 3. Kliknij przycisk OK.

  Program SharePoint Workspace sprawdza poprawność adresu statycznego i ostrzega użytkownika, jeśli adres jest nieprawidłowy. Jeśli adres jest prawidłowy, lista urządzeń w oknie dialogowym Ustawienia zaawansowane sieci zostaje odświeżona, tak aby uwzględnić wprowadzone zmiany.

 4. Kliknij przycisk OK.

Jeśli użytkownik decyduje się przełączyć na automatyczny adres IP, program SharePoint Workspace usuwa statyczny adres IP, przywraca obecne urządzenia komputera i poprzednie informacje dotyczące serwera przekazywania.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×