Przewodnik Szybki start dla funkcji Wideo w usłudze Office 365

Zarządzanie klipami wideo i udostępnianie ich

Zarządzanie klipami wideo i udostępnianie ich w portalu Wideo w usłudze Office 365

Dodawanie napisów lub podpisów do klipu wideo

Transkrypcję części audio klipu wideo możesz wyświetlić pod klipem, łącząc z nim plik Web Video Text Track (vtt).

 1. Wyświetl stronę klipu wideo i, jeśli chcesz, wstrzymaj odtwarzanie wideo.

 2. Na pasku menu wybierz pozycję Zarządzaj, a następnie pozycję Napisy lub podpisy.

 3. W okienku Napisy lub podpisy wybierz pozycję Przekaż nowy plik.

 4. Wybierz język pliku VTT, który zamierzasz przekazać, a następnie wybierz pozycję Przekaż.

 5. Znajdź i zaznacz plik VTT, a następnie wybierz pozycję Otwórz.

Uwaga: Obecnie korzystanie z napisów lub podpisów WebVTT, tak jak są one używane w portalu Wideo w usłudze Office 365, nie jest obsługiwane przez natywny odtwarzacz wideo systemu iOS. W efekcie napisy lub podpisy nie będą wyświetlane na urządzeniach z systemem iOS.

Zrzut ekranu przedstawiający menu podpisów kodowanych dla klipu wideo w funkcji Wideo w usłudze Office 365.

Kojarzenie osób z klipem wideo

 1. Wybierz klip wideo i, jeśli chcesz, wstrzymaj odtwarzanie wideo.

 2. Wybierz przycisk Skojarz osoby Przycisk Skojarz osoby w funkcji Wideo w usłudze Office 365 w sekcji Osoby powiązane z tym klipem wideo.

 3. W okienku Osoby powiązane z tym klipem wideo wpisz nazwę osoby, którą chcesz dodać, a następnie wybierz z listy nazwę tej osoby.

 4. Wybierz pozycję Zapisz.

Skojarz klip wideo z osobą w organizacji.

Polecanie klipu wideo

Jeśli masz uprawnienia do administrowania kanałem, możesz polecić maksymalnie pięć klipów wideo na stronie głównej kanału.

 1. Przejdź na stronę kanału, którą chcesz zmienić.

 2. Wybierz pozycję Ustawienia kanału.

 3. Wybierz pozycję Polecane w lewym okienku.

 4. Dla każdego klipu wideo, który chcesz polecić, wykonaj następujące czynności:

  • Wybierz kafelek Polecane, którym chcesz zarządzać.

  • W nowo otwartym oknie wybierz klip wideo, który chcesz wyświetlić na kafelku Polecane, a następnie wybierz pozycję OK.

 5. Wybierz pozycję Zapisz.

 6. Wybierz pozycję Powrót do kanału Wstecz , aby wrócić na stronę główną kanału.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Polecanie klipów wideo i kanałów na stronie głównej portalu Wideo w usłudze Office 365 i Polecanie klipów wideo w kanale.

Zrzut ekranu przedstawiający stronę główną kanału z pięcioma polecanymi klipami wideo.

Udostępnianie klipów wideo innym osobom

 • Osadzanie klipu wideo usługi Office 365 w witrynie — aby uzyskać więcej informacji, zobacz Osadzanie klipu wideo usługi Office 365 w witrynie.

 • Publikowanie w usłudze Yammer — jeśli Twoja organizacja korzysta z usługi Yammer, możesz opublikować w usłudze Yammer informację o oglądanym klipie wideo. Do wpisu zostanie automatycznie dołączony link do oglądanego klipu wideo. Aby uzyskać informacje o korzystaniu z usługi Yammer, zobacz Zapoznaj się z usługą Yammer.

 • Wysyłanie linku do klipu wideo w wiadomości e-mail — aby uzyskać link do klipu wideo, wybierz klip wideo w portalu Wideo w usłudze Office 365, a następnie skopiuj adres URL z paska adresu przeglądarki.

Osoby, które powiadomisz o klipie wideo, będą mogły go wyświetlić, jeśli mają uprawnienia do wyświetlania kanału, w którym ten klip się znajduje. Aby uzyskać informacje na temat uprawnień do kanału, zobacz sekcję Zmienianie uprawnień do kanału w artykule Tworzenie kanału i zarządzanie nim w portalu Wideo w usłudze Office 365.

Zrzut ekranu przedstawiający opcje udostępniania na stronie wideo.

Usuwanie klipu wideo

 1. Wybierz klip wideo i, jeśli chcesz, wstrzymaj odtwarzanie wideo.

 2. Wybierz pozycję Usuń na pasku menu.

 3. Wybierz pozycję Usuń w oknie dialogowym Usuń klip wideo.

Uwaga: Usunięte klipy wideo zostają zachowane w koszu programu SharePoint przez 30 dni.

Zrzut ekranu przedstawiający stronę wideo z aktywnym poleceniem Usuń.
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×