Przejdź do głównej zawartości
Zarządzanie kanałami informacyjnymi RSS

Zarządzanie kanałami informacyjnymi RSS

Funkcja RSS (Really Simple Syndication) umożliwia udostępnianie wiadomości, blogów i innej zawartości w witrynie subskrybentom. Jeśli funkcja RSS jest włączona, może być zarządzana na poziomie zbiorów witryn, witryn, list i bibliotek. Twoje uprawnienia dotyczące witryny decydują, na którym poziomie możesz zarządzać funkcją RSS.

Zezwalanie na kanały informacyjne RSS w witrynie

Jeśli witryna jest częścią abonamentuMicrosoft 365, kanały informacyjne RSS są włączane po utworzeniu witryny. Pamiętaj, że właściciel witryny może wyłączyć funkcję RSS dla witryny, listy lub biblioteki, a administrator zbioru witryn może wyłączyć funkcję RSS dla całego zbioru witryn.

Aby zarządzać funkcją RSS na poziomie zbioru witryn, musisz mieć uprawnienia administratora zbioru witryn i przejść do witryny najwyższego poziomu w tym zbiorze witryn. Szybkim sposobem na przełączenie się do witryny najwyższego poziomu z podwitryny jest wybranie linku Ustawienia przejdź do ustawień witryny najwyższego poziomu na stronie Ustawienia witryny.

Łącze Przejdź do ustawień witryny najwyższego poziomu

 1. W nowoczesnych witrynach komunikacyjnych wybierz pozycję zawartość witryny na najwyższym pasku menu, a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny. W nowoczesnej witrynie zespołu wybierz pozycję zawartość witryny w okienku po lewej stronie, a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny na najwyższym pasku nawigacyjnym wybierz pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 a następnie wybierz pozycję Ustawienia witryny.

  Jeśli nie widzisz ustawień witryny, kliknij pozycję Informacje o witrynie , a następnie kliknij pozycję Wyświetl wszystkie ustawienia witryny.

  Porada: Jeśli na stronie Ustawienia witryny jest widoczny link Przejdź do ustawień witryny najwyższego poziomu, aktualnie jest wyświetlona podwitryna. Kliknij ten link, aby zarządzać funkcją RSS na poziomie zbioru witryn.

 2. Na stronie Ustawienia witryny w obszarze Administracja witryną wybierz pozycję Dane RSS.

  Ważne:  Łącze Dane RSS nie jest wyświetlane na stronie Ustawienia witryny, jeśli nie włączono obsługi funkcji RSS dla zbioru witryn.

RSS

 1. Jeśli zarządzasz funkcją RSS na poziomie witryny, a nie na poziomie całego zbioru witryn, pomiń krok 3. Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Zezwól na używanie kanałów informacyjnych RSS w tym zbiorze witryn.

  Ważne: Sekcja Źródło danych RSS zbioru witryn jest dostępna tylko dla administratora zbioru witryn w witrynie najwyższego poziomu.

 2. Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Zezwól na używanie kanałów informacyjnych RSS w tej witrynie.

 3. W sekcji Ustawienia zaawansowane wpisz informacje opcjonalne, które identyfikują prawa autorskie, redaktora, webmastera oraz czas na dane na żywo.

 4. Kliknij przycisk OK.

Zarządzanie kanałami informacyjnymi RSS dla listy lub biblioteki

Jeśli funkcja RSS jest włączona dla witryny, możesz zarządzać jej ustawieniami na poziomie listy lub biblioteki. Włączenie lub wyłączenie funkcji RSS w witrynie lub podwitrynie wpływa na to, czy listy w podwitrynie obsługują funkcję RSS.

 1. Na liście lub w bibliotece wybierz pozycję Biblioteka lub Lista, w zależności od tego, gdzie chcesz zarządzać źródłami danych RSS.

  Uwaga: Nazwa tej karty różni się w zależności od typu listy lub biblioteki, dla której konfigurujesz kanał informacyjny. Na przykład w przypadku listy kalendarzy jest to karta Kalendarz.


  Przycisk Ustawienia listy

 2. Na stronie Ustawienia w obszarze Komunikacja wybierz pozycję Ustawienia RSS.

  Ważne: Łącze Ustawienia RSS nie jest dostępne, jeśli obsługa funkcji RSS nie jest włączona dla witryny.

 3. W sekcji Kanał RSS listy wybierz odpowiednią opcję, aby włączyć lub wyłączyć funkcję RSS dla listy.

 4. W sekcji Informacje o kanałach RSS włącz lub wyłącz opcję ograniczania wielowierszowych pól tekstowych do 256 znaków. Możesz wpisać tytuł, opis oraz adres URL obrazu dla elementów kanału informacyjnego RSS.


  Informacje o kanałach RSS

 5. W sekcji Kolumny możesz wyświetlić lub ukryć kolumny w opisie danych RSS, zaznaczając odpowiednie pola wyboru. Obok nazwy kolumny wprowadź liczbę określającą kolejność kolumny w widoku.

  Uwaga: Jeśli kanał informacyjny zawiera tylko jedną kolumnę, to w treści elementów kanału informacyjnego zostanie wyświetlona jedynie wartość kolumny. Jeśli kanał informacyjny zawiera więcej niż jedną kolumnę, to w treści elementów kanału informacyjnego zostaną wyświetlone kolumny wraz z ich nazwami i wartościami.


  Kolumny RSS

 6. W sekcji Limit elementów można ograniczyć liczbę elementów i dni, które mają być zawarte w kanale informacyjnym RSS.

 7. Wybierz przycisk OK.

Udostępnianie kanału informacyjnego RSS dla widoku listy lub biblioteki

Przycisk służący do subskrybowania kanału informacyjnego RSS jest ukryty na stronie Edytowanie widoku listy lub biblioteki. Wielu użytkowników nie ma uprawnień do uzyskiwania dostępu do tej strony i nie może subskrybować kanału informacyjnego dla określonego widoku. Właściciel witryny może udostępnić link do kanału informacyjnego RSS, aby mogli go subskrybować. Zakłada się, że funkcja RSS jest włączona dla witryny i listy lub biblioteki.

 1. Na liście lub w bibliotece wybierz kartę Biblioteka lub Lista w zależności od tego, czy masz wyświetloną bibliotekę czy listę.

  Uwaga: Nazwa tej karty różni się w zależności od typu listy lub biblioteki, dla której konfigurujesz kanał informacyjny. Na przykład w przypadku listy kalendarzy jest to karta Kalendarz.

 2. Jeśli nie oglądasz jeszcze widoku, w którym chcesz uwidocznić kanał informacyjny RSS, wybierz odpowiedni widok z listy rozwijanej bieżący widok , a następnie ponownie wybierz pozycję Biblioteka lub Lista .

  Porada: Jeśli używana przeglądarka internetowa umożliwia subskrybowanie widoku, na pasku narzędzi może zostać uaktywniony przycisk kanału informacyjnego RSS ( RSS ). W takim przypadku wybranie tego przycisku umożliwia pobranie adresu URL kanału informacyjnego RSS dla widoku. Jeśli ta funkcja nie jest dostępna, można przejść do pozostałych kroków tej procedury.

 3. Wybierz pozycję Modyfikuj widok , aby otworzyć widok do edycji.

  Uwaga: Jeśli polecenie Modyfikuj ten widok nie jest wyświetlany w menu Widok , nie masz uprawnień do edytowania widoku i nie można użyć tej metody w celu udostępnienia kanału informacyjnego RSS dla tego widoku.

  Modyfikowanie widoku

 4. W sekcji Nazwa wybierz przycisk RSS Logo RSS , aby wyświetlić stronę subskrypcji kanału informacyjnego RSS dla tego widoku.

 5. Skopiuj adres URL strony subskrypcji kanału informacyjnego RSS dla widoku. Następnie możesz opublikować ten adres URL na stronie w witrynie, tak aby osoby współtworzące witrynę mogły przeglądać i subskrybować kanał informacyjny RSS.

Omówienie

Właściciel witryny może zarządzać obsługą funkcji RSS dla następujących:

 • Zbiory witryn

 • Witryny najwyższego poziomu i podwitryny

 • Aplikacje sieci Web

 • Listy

Obsługa funkcji RSS jest włączona w administracji centralnej na poziomie aplikacji sieci Web. Po włączeniu na tym poziomie obsługa funkcji RSS jest również domyślnie włączona na poziomie zbioru witryn, ale właściciel witryny najwyższego poziomu może wyłączyć obsługę funkcji RSS na poziomie zbioru witryn. Wszystkie nowe witryny utworzone w zbiorze witryn z obsługą funkcji RSS również obsługują funkcję RSS.

Wszystkie listy dla utworzonej podwitryny są domyślnie obsługiwane przez funkcję RSS — zależy od opcji dostępnych podczas włączania lub wyłączania funkcji RSS w witrynie, podwitrynie lub obszarze roboczym.

Zarządzanie kanałami informacyjnymi RSS dla zbioru witryn

W przypadku włączenia obsługi funkcji RSS w administracji centralnej jest ona automatycznie włączana domyślnie na poziomie zbioru witryn. Jednak właściciel witryny najwyższego poziomu może wyłączyć lub ponownie włączyć obsługę funkcji RSS na poziomie zbioru witryn.

Przed rozpoczęciem tej procedury upewnij się, że znajdujesz się w witrynie najwyższego poziomu w zbiorze witryn.

 1. Kliknij menu Akcje witryny , Menu Akcje witryny a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

 2. Na stronie Ustawienia witryny w obszarze Administracja witrynąkliknij pozycję RSS.

  Uwaga: Łącze RSS nie jest wyświetlane na stronie Ustawienia witryny, jeśli obsługa funkcji RSS nie jest włączona w administracji centralnej.

 3. Na stronie RSS w sekcji RSS zbioru witryn zaznacz lub wyczyść pole wyboru Zezwalaj na kanały informacyjne RSS w tym zbiorze witryn .

  Uwaga: Sekcja Źródło danych RSS zbioru witryn jest dostępna tylko dla administratora zbioru witryn w witrynie najwyższego poziomu.

 4. W sekcji Włączanie funkcji RSS zaznacz lub wyczyść pole wyboru Zezwalaj na kanały informacyjne RSS w tej witrynie .

 5. W polu Copyright (prawa autorskie ) wpisz tekst informacji o prawach autorskich, które mają być wyświetlane w kanale informacyjnym RSS. W zależności od typu czytnika danych RSS, który jest używany do wyświetlania kanału informacyjnego RSS, prawo autorskie może być wyświetlane w dolnej części kanału informacyjnego RSS.

 6. W polu redaktor zarządzający wpisz nazwę edytora zarządzającego zawartością RSS. U dołu kanału informacyjnego RSS zostanie wyświetlona nazwa redaktora zarządzającego.

 7. W polu webmastera wpisz nazwę webmastera zawartości RSS. Nazwa webmastera zostanie wyświetlona u dołu kanału informacyjnego RSS.

 8. W polu czas wygaśnięcia (w minutach) wpisz liczbę minut, jaką użytkownicy będą mogli czekać, aby sprawdzić dostępność aktualizacji kanału informacyjnego RSS. Liczba minut jest wyświetlana u dołu kanału informacyjnego RSS.

 9. Kliknij przycisk OK.

Zarządzanie kanałami informacyjnymi RSS dla listy lub biblioteki

Jeśli obsługa funkcji RSS jest włączona w administracji centralnej i na poziomie zbioru witryn, możesz zarządzać obsługą funkcji RSS dla listy lub biblioteki w witrynie.

Uwaga: Nazwa karty lub przycisku kliknięta w tej procedurze różni się w zależności od typu listy lub biblioteki, dla której chcesz utworzyć kanał informacyjny RSS. Na przykład w przypadku listy Kalendarz jest to karta kalendarza i Ustawienia kalendarza. Używamy biblioteki jako przykładu dla uproszczenia.

 1. Na liście lub w bibliotece, dla której chcesz zarządzać kanałem informacyjnym RSS, kliknij kartę Lista lub Biblioteka na Wstążce.

 2. W grupie Ustawienia kliknij przycisk Ustawienia biblioteki .

 3. Na stronie Ustawienia biblioteki w obszarze komunikacjakliknij pozycję Ustawienia RSS.

  Uwaga: Link Ustawienia RSS nie jest dostępny, jeśli obsługa funkcji RSS nie jest włączona zarówno w administracji centralnej, jak i na poziomie zbioru witryn.

 4. W sekcji Kanał RSS listy wybierz odpowiednią opcję, aby włączyć lub wyłączyć funkcję RSS dla listy.

 5. W sekcji Informacje o kanale RSS wybierz, czy chcesz obciąć wielowierszowe pola do 256 znaków. Możesz wpisać tytuł, opis oraz adres URL obrazu dla elementów kanału informacyjnego RSS.

 6. W sekcji Kolumny możesz wyświetlić lub ukryć kolumny w opisie danych RSS, zaznaczając odpowiednie pola wyboru. Obok nazwy kolumny wprowadź liczbę określającą kolejność kolumny w widoku.

  Uwaga: Jeśli kanał informacyjny zawiera tylko jedną kolumnę, to w treści elementów kanału informacyjnego zostanie wyświetlona jedynie wartość kolumny. Jeśli kanał informacyjny zawiera więcej niż jedną kolumnę, to w treści elementów kanału informacyjnego zostaną wyświetlone kolumny wraz z ich nazwami i wartościami.

 7. W sekcji Limit elementów można ograniczyć liczbę elementów i dni, które mają być zawarte w kanale informacyjnym RSS.

 8. Kliknij przycisk OK.

Konfigurowanie kanału informacyjnego RSS dla widoku listy lub biblioteki

Jeśli obsługa funkcji RSS jest włączona w administracji centralnej i na poziomie zbioru witryn, można zarządzać obsługą funkcji RSS dla widoku listy lub biblioteki.

Jeśli w sekcji Limit elementów wybrano opcję Ogranicz łączną liczbę elementów zwracanych do określonej wartości, w kanale informacyjnym RSS zostanie dodany <treatAs>lista</treatAs> . Ten tag wskazuje, że czytelnicy danych RSS będą traktować kanał informacyjny jako listę, której cała zawartość jest obecna w kanale, a nie jako kanał informacyjny zawierający tylko ostatnio dodane lub zmienione elementy. Aby uzyskać więcej informacji na temat rozszerzeń list RSS, zobacz centrum projektantów języka XML w witrynie MSDN.

Ważne: W widokach publicznych użytkownicy nie będą mogli wyświetlać strony edytowania widoku , więc właściciel witryny powinien udostępnić link do kanału informacyjnego RSS. Jest to ważne w przypadku, gdy właściciel witryny tworzy widok jawnie dla funkcji RSS.

 1. Na liście lub w bibliotece, do której chcesz utworzyć subskrypcję, kliknij kartę Biblioteka lub Lista na Wstążce.

  Uwaga: Nazwa tej karty jest zależna od typu listy lub biblioteki, dla której chcesz utworzyć alert. Na przykład w przypadku listy kalendarzy jest to karta Kalendarz.

 2. Otwórz widok, który chcesz subskrybować, wybierając widok z listy rozwijanej w grupie Zarządzanie widokami na Wstążce.

  Porada: Jeśli przeglądarka sieci Web umożliwia subskrybowanie widoku, w tym momencie może zostać włączony przycisk paska narzędzi RSS. Jeśli tak, może być możliwe kliknięcie go bezpośrednio do widoku. Jeśli ta funkcja nie jest dostępna, można przejść do pozostałych kroków tej procedury.

 3. Kliknij pozycję Modyfikuj widok, aby otworzyć widok do edycji.

  Uwaga: Jeśli pozycję Modyfikuj ten widok nie jest wyświetlany w menu Widok , nie masz uprawnień do edytowania tego widoku, a więc nie możesz użyć tej metody do subskrybowania kanału informacyjnego RSS widoku.

 4. W sekcji Nazwa kliknij przycisk RSS Logo RSS , aby wyświetlić stronę subskrypcji kanału informacyjnego RSS dla tego widoku.

 5. Skopiuj adres URL strony subskrypcji kanału informacyjnego RSS dla widoku. Następnie możesz ogłosić ten adres URL w witrynie, aby Współautorzy witryny mogli wyświetlać i subskrybować kanał informacyjny RSS.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×