Zarządzanie elementami poczty i kalendarza innej osoby

Zarządzanie elementami poczty i kalendarza innej osoby

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Istnieją dwa sposoby pracy z folderów Outlook innej osoby — udostępnianie folderów i powierzenia innej osoby do działania w Twoim imieniu.

Uwaga: Wymagane jest Office 365 dla firm lub innego konta opartego na programie Exchange. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Co to jest konto programu Microsoft Exchange Server?.

Udostępnianie folderu pozwala innym osobom dostęp do jednego lub kilku folderów. Jednak nie obejmuje uprawnienia do ich do działania w Twoim imieniu. Na przykład osoba, która może uzyskać dostęp do swoich folderów nie odpowiadania na wiadomości e-mail lub odpowiadanie na wezwania na spotkania dla Ciebie.

Za pomocą Uprawnień dostępu pełnomocnika , możesz nadać ktoś uprawnienia do działania w Twoim imieniu. Na przykład może być asystentem, który chcesz tworzenie i wysyłanie odpowiedzi na wezwania na spotkania dla Ciebie. Niektóre asystentów może również monitorowanie przez menedżera skrzynki odbiorczej i wysyłanie wiadomości e-mail w imieniu imieniu tej osoby.

Uwaga: Procedury przedstawione w tym artykule założono, że zostały ktoś udzielone uprawnienia dostępu pełnomocnika. Aby uzyskać więcej informacji na temat uprawnień dostępu pełnomocnika zobacz Zezwalanie innym osobom na zarządzanie poczty i kalendarza.

W tym artykule

Dodawanie skrzynki pocztowej innej osoby do swojego profilu

Otwieranie folderów innej osoby

Wysyłanie lub odpowiadanie na wezwania na spotkania w imieniu innej osoby

Tworzenie wiadomości e-mail lub odpowiadanie na nie w imieniu innej osoby

Wysyłanie wiadomości e-mail w imieniu grupy

Zapisywanie wysłanych elementów w folderze Elementy wysłane innej osoby

Dodawanie skrzynki pocztowej innej osoby do swojego profilu

Jeśli często pracujesz z folderamiExchange innej osoby, prawdopodobnie można dodać Skrzynka pocztowa Exchange innej osoby do swojego profilu Outlook. Wykonanie tej czynności automatycznie otworzy skrzynki pocztowej innej osoby każdorazowo po otwarciu Outlook. Inną skrzynkę pocztową pojawia się w okienko folderów poniżej folderów skrzynki pocztowej Exchange.

Uwaga: Osoba udostępniająca skrzynkę pocztową musi udzielić użytkownikowi uprawnień Folder jest widoczny w folderze głównym Exchange skrzynki pocztowej.

Instrukcje udzielania uprawnień Folder jest widoczny

Kierownik powinien wykonać następujące czynności w programie Outlook:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder główny Exchange skrzynki pocztowej, a następnie kliknij polecenie Uprawnienia folderu.

 2. Kliknij nazwisko pełnomocnika.

 3. W obszarze Uprawnienia w obszarze Inne zaznacz pole wyboru Folder jest widoczny.

 4. Kliknij przycisk OK.

Pełnomocnik powinien wykonać następujące czynności w programie Outlook:

 1. Kliknij pozycję Plik > Ustawienia kont > Ustawienia kont.

  Ustawienia kont w widoku Backstage

 2. Na karcie Poczta E-mail na liście kliknij typ konta, Exchange, kliknij przycisk Zmień, a następnie kliknij przycisk Więcej ustawień.

 3. Na karcie Zaawansowane w obszarze Otwórz dodatkowe skrzynki pocztowe kliknij przycisk Dodaj, a następnie wpisz nazwę skrzynki pocztowej osoby, której skrzynkę pocztową chcesz dodać do swojego profilu. Jeśli nie znasz nazwy tej skrzynki pocztowej, zapytaj o nią osobę, która udzieliła pełnomocnictw.

Otwieranie folderów innej osoby

 1. Kliknij pozycję Plik > Otwórz i eksportuj > Folder innego użytkownika.

  Porada:  Aby nie trzeba było wykonywać tej czynności w przyszłości, zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi dodawania skrzynki pocztowej innej osoby do obszaru okienko folderów w sekcji Dodawanie skrzynki pocztowej innej osoby do swojego profilu w tym artykule.

 2. W polu Nazwa wprowadź nazwę osoby, która przyznała uprawnienia współużytkowania lub udzieliła pełnomocnictw, albo kliknij przycisk Nazwa, aby wybrać tę osobę z listy.

 3. Na liście Typ folderu kliknij folder, który chcesz otworzyć.

Wysyłanie lub odpowiadanie na wezwania na spotkania w imieniu innej osoby

Aby udzielić pełnomocnikowi uprawnień wystarczających do akceptowania wezwań na spotkania przeznaczonych dla kierownika, kierownik musi wykonać następujące czynności:

 1. Kliknij pozycję Plik > Ustawienia kont > Udzielanie pełnomocnictw.

 2. Kliknij pozycję Dodaj, a następnie wpisz lub wybierz nazwę pełnomocnika i kliknij pozycję Dodaj.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W oknie dialogowym Uprawnienia pełnomocnika udziel pełnomocnikowi uprawnień Edytor (może czytać, tworzyć i zmieniać elementy) w folderze Kalendarz należącym do kierownika.

  • Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Uprawnienia pełnomocnika, a następnie zaznacz pole wyboru Tylko moi pełnomocnicy, ale wyślij do mnie kopie wezwań na spotkania i odpowiedzi lub Tylko moi pełnomocnicy.

Aby odpowiadać na wezwania na spotkania

 1. Jeśli nie odbierasz wezwań na spotkania innej osoby, otwórz folder Skrzynka odbiorcza tej osoby.

 2. Otwórz wezwanie na spotkanie.

 3. Kliknij przycisk Zaakceptuj, Wstępna akceptacja lub Odrzuć.

Aby wysłać wezwanie na spotkanie

 1. Otwórz kalendarz innej osoby.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Nowy kliknij pozycję Nowe spotkanie.

 3. Wprowadź uczestników, temat, lokalizację, godzinę rozpoczęcia i godzinę zakończenia w normalny sposób.

Tworzenie wiadomości e-mail lub odpowiadanie na nie w imieniu innej osoby

 1. W widoku Poczta kliknij pozycję Narzędzia główne > Nowa wiadomość e-mail.

  Polecenie Nowa wiadomość e-mail na wstążce

 1. Na karcie Opcje w grupie Pokaż pola kliknij pozycję Od.

 2. W polu Od wpisz nazwę osoby, w imieniu której wysyłasz wiadomość.

  Aby wybrać nazwę z listy w książce adresowej, kliknij przycisk Od.

 3. Dodaj adresatów, temat oraz zawartość wiadomości tak jak to zwykle robisz.

Aby odpowiedzieć na wiadomość e-mail

 1. W skrzynce odbiorczej innej osoby zaznacz wiadomość, na którą chcesz odpowiedzieć w imieniu kierownika.

 2. Kliknij pozycję Narzędzia główne (jeśli jest otwarta wiadomość — kliknij pozycję Wiadomość), a następnie kliknij pozycję Odpowiedz, Odpowiedz wszystkim lub Prześlij dalej.

  Grupa Odpowiadanie na wstążce

 1. Na karcie Opcje w grupie Pokaż pola kliknij pozycję Od.

 2. W polu Od wpisz nazwę kierownika. Aby wybrać nazwę z listy w książce adresowej, kliknij przycisk Od. Jeśli przycisk i pole Od nie są widoczne, kliknij pozycję Opcje > Od.

 3. Dodaj adresatów, temat oraz zawartość wiadomości tak, jak to zwykle robisz.

Wysyłanie wiadomości e-mail w imieniu grupy

W przypadku otrzymania uprawnień Wyślij jako dla grupy w książce adresowej Twojej organizacji możesz wysyłać wiadomości e-mail, które będą wyglądały na wysłane przez tę grupę.

 1. W widoku Poczta kliknij pozycję Narzędzia główne > Nowa wiadomość e-mail.

  Polecenie Nowa wiadomość e-mail na wstążce

 1. Na karcie Opcje w grupie Pokaż pola kliknij pozycję Od.

 2. W polu Od wpisz nazwę grupy, w imieniu której wysyłasz wiadomość.

  Aby wybrać grupę z listy w książce adresowej, kliknij przycisk Od.

 3. Dodaj adresatów, temat oraz zawartość wiadomości tak, jak to zwykle robisz.

Zapisywanie wysłanych elementów w folderze Elementy wysłane innej osoby

Jeśli wiadomości e-mail i wezwania na spotkania są wysyłane przez pełnomocnika w imieniu kierownika, kopia każdego elementu jest zapisywana w folderze Elementy wysłane pełnomocnika.

Menedżer może udzielić pełnomocnikowi uprawnień do swojego folderu Elementy wysłane. W takim przypadku pełnomocnik może przenosić lub kopiować elementy ze swojego folderu Elementy wysłane do folderu Elementy wysłane menedżera.

Kierownik powinien wykonać następujące czynności:

 1. W obszarze okienko folderów kliknij prawym przyciskiem myszy Elementy wysłane.

 2. Kliknij pozycję Właściwości.

 3. Na karcie Uprawnienia kliknij nazwę pełnomocnika.

 4. W obszarze Uprawnienia na liście Poziom uprawnień kliknij pozycję Edytor (może czytać, tworzyć i zmieniać elementy).

 5. Kliknij przycisk OK.

  Jeśli do Twojego profilu została dodana skrzynka pocztowa kierownika, folder Elementy wysłane kierownika zostanie wyświetlony w obszarze okienko folderów pełnomocnika w obszarze Skrzynka pocztowa — kierownik.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×