Zarządzanie Centrum wyszukiwania w usłudze SharePoint Online

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Centrum wyszukiwania to miejsce, w którym użytkownicy wprowadź kwerend wyszukiwania i wyświetlania wyników wyszukiwania. W usłudze SharePoint Online z witryny Centrum wyszukiwania jest automatycznie dostępna w /search/ < host_name >. Uzyskasz domyślnej strony głównej wyszukiwania i domyślna strona wyników wyszukiwania. Ponadto istnieje kilka stron znana pod nazwą funkcji wyszukiwania pionowego. Funkcje wyszukiwania pionowego są dostosowane do wyszukiwania określonej zawartości, takiej jak osoby, konwersacje i wideo. Funkcje wyszukiwania pionowego wyświetlanie wyników wyszukiwania, które są filtrowane i sformatowane dla określonego typu zawartości lub zajęć.

Strony Centrum wyszukiwania

Te strony znajdują się w bibliotece Strony i zawierają wstępnie zdefiniowane składniki Web Part, które można dostosować, aby usprawnić korzystanie z wyszukiwania dla użytkownika końcowego.

Strona

Opis

default.aspx

Strona główna Centrum wyszukiwania, na której użytkownicy wprowadzają kwerendy.

results.aspx

Domyślna strona wyników wyszukiwania Centrum wyszukiwania. Jest to również strona, na której są wyświetlane wyniki wyszukiwania funkcji wyszukiwania pionowego Wszystko. Na tej stronie są wyświetlane wyniki wyszukiwania po wpisaniu przez użytkownika kwerendy w polu wyszukiwania w witrynie programu SharePoint.

peopleresults.aspx

Strona wyników wyszukiwania funkcji wyszukiwania pionowego Osoby.

conversationresults.aspx

Strona wyników wyszukiwania funkcji wyszukiwania pionowego Konwersacje.

videoresults.aspx

Strona wyników wyszukiwania funkcji wyszukiwania pionowego Wideo.

advanced.aspx

Strona wyszukiwania, za pomocą której użytkownicy mogą zastosować pewne ograniczenia dotyczące wyszukiwanych fraz, na przykład mogą ograniczyć możliwość wyszukiwania do określonej frazy.

Jako administrator usługi SharePoint Online, możesz również tworzyć własne strony i dodawać je do Centrum wyszukiwania jako funkcje wyszukiwania pionowego.

Informacje dotyczące składników Web Part używanych na stronach Centrum wyszukiwania

Strony Centrum wyszukiwania zawierają następujące wstępnie zdefiniowane składniki Web Part: składnik Web Part pola wyszukiwania, składnik Web Part wyników wyszukiwania, składnik Web Part nawigacji wyszukiwania i składnik Web Part uściślenia.

Domyślnie składniki Web Part na stronach wyników wyszukiwania są skonfigurowane tak samo. Jedyną różnicą jest kwerendę w Wynikach wyszukiwaniaskładnika Web Part są kierowane do źródła różne wyniki dla każdej strony wyszukiwania pionowego. Na przykład strony pionowa wyszukiwania osób kwerendę w składniku Web Part Wyników wyszukiwania jest ograniczone do Lokalne wyniki wyszukiwania osóbźródła wyników. Strony pionowe wyszukiwania klipów wideo jest ograniczone do Lokalne wyniki wideo. kwerendę w składniku Web Part Wyników wyszukiwania

Aby uzyskać informacje na temat dostosowywania składników Web Part Centrum wyszukiwania, zobacz następujące artykuły:

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×