Zarządzanie aplikacją SharePoint Workspace w widoku Backstage

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Widok Microsoft® Office Backstage™ jest miejscem, w którym jest wykonywana większość zadań administracyjnych programu SharePoint Workspace, takich jak ustawianie preferencji dotyczących konta i tożsamości, zarządzanie alertami oraz ustawieniami połączeń, tworzenie nowych obszarów roboczych, zapisywanie obszarów roboczych i narzędzi jako archiwów lub szablonów oraz pobieranie danych obszarów roboczych z innych komputerów.

Aby przejść do widoku Backstage, kliknij kartę Plik w eksploratorze obszarów roboczych lub na pasku uruchamiania.

Tabele w tym temacie zawierają podsumowanie zadań dostępnych na poszczególnych kartach widoku Backstage. Oprócz wykonywania opisanych zadań na każdej z tych kart można kliknąć pozycję Zamknij, aby zamknąć bieżące okno programu SharePoint Workspace, lub kliknąć pozycję Zakończ, aby zakończyć pracę programu SharePoint Workspace.

Karta informacje

Nowa karta

Karta Drukowanie

Karta Zapisz i Wyślij

Karta Pomoc

Karta Informacje

Cel

Czynności

Ustawienie alertów

Kliknij pozycję Zarządzaj alertami, a następnie kliknij pozycję Ustaw alerty.

Pominięcie alertów

Kliknij pozycję Zarządzaj alertami, a następnie kliknij pozycję Pomiń alerty.

Otwarcie Menedżera komunikacji

Kliknij pozycję Zmień ustawienia połączenia w trybie online, a następnie kliknij pozycję Menedżer komunikacji.

Ustawienie programu SharePoint Workspace do pracy w trybie offline

Kliknij pozycję Zmień ustawienia połączenia w trybie online, a następnie kliknij pozycję Pracuj w trybie offline.

Otwarcie preferencji konta

Kliknij pozycję Zarządzaj kontem, a następnie kliknij pozycję Preferencje konta.

Wprowadzenie kodu konfiguracji konta oraz informacji o serwerze

Kliknij pozycję Zarządzaj kontem, a następnie kliknij pozycję Konfiguruj konto.

Wylogowanie się z konta lub wszystkich kont

Kliknij pozycję Zarządzaj kontem, a następnie kliknij opcję „Wyloguj”.

Otwarcie historii wiadomości

Kliknij pozycję Wiadomości i kontakty, a następnie kliknij pozycję Historia wiadomości.

Otwarcie menedżera kontaktów

Kliknij pozycję Wiadomości i kontakty, a następnie kliknij pozycję Menedżer kontaktów.

Początek strony

Karta Nowe

Cel

Czynności

Utworzenie nowego obszaru roboczego

Kliknij odpowiednią opcję na liście typów obszarów roboczych.

Początek strony

Karta Drukuj

Cel

Czynności

Wydrukowanie wybranego elementu w obszarze roboczym

Kliknij pozycję Drukuj.

Początek strony

Karta Zapisz i wyślij

Cel

Czynności

Zapisanie konta jako kopii zapasowej lub w celu użycia na innym komputerze

Kliknij pozycję Wyślij konto do innego komputera, a następnie kliknij przycisk Przeglądaj.

Zapisanie zaproszenia do wybranego obszaru roboczego jako pliku

Kliknij pozycję Zaproszenie.

Umieszczenie skrótu do wybranego obszaru roboczego na pulpicie

Kliknij pozycję Skrót.

Utworzenie kopii archiwalnej wybranego obszaru roboczego

Kliknij pozycję Obszar roboczy jako archiwum.

Zapisanie zestawu narzędzi w wybranym obszarze roboczym jako szablonu w celu tworzenia nowych obszarów roboczych na jego podstawie

Kliknij pozycję Obszar roboczy jako szablon.

Zapisanie projektu wybranego narzędzia jako szablonu w celu dodania nowego narzędzia w innych obszarach roboczych

Kliknij pozycję Narzędzie jako szablon.

Początek strony

Karta Pomoc

Cel

Czynności

Wyświetlenie informacji o pomocy technicznej i narzędziach firmy Microsoft

Wybierz opcje w obszarze Pomoc techniczna i Narzędzia do pracy z pakietem Office

Wyświetlenie informacji o licencji

Przejrzyj szczegóły w prawym okienku widoku Backstage.

Wyświetlenie opcji dostosowywania interfejsu użytkownika programu SharePoint Workspace

W obszarze Pomoc kliknij pozycję Opcje, aby otworzyć okno dialogowe Opcje programu SharePoint Workspace.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×