Zarządzanie ścieżką krytyczną projektu

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Być może zastanawiasz się, "Co określa długość Moje project?" odpowiedź brzmi ścieżka krytyczna, czyli serii zadań zwrócenie daty zakończenia projektu. Jeśli przenosi jednego zadania na ścieżce krytycznej, także spowoduje przeniesienie daty zakończenia projektu.

W tym artykule

Co to jest ścieżki krytycznej wyświetlany dotyczące projektu?

Co to jest zadanie krytyczne?

Jak w programie Project 2007 są obliczane ścieżki krytycznej?

Jak skrócić ścieżkę krytyczną?

Czy można wyświetlić wiele ścieżek krytycznych?

Ścieżkę krytyczną możesz zobaczyć kilku projektów?

Co to jest ścieżki krytycznej wyświetlany dotyczące projektu?

Znając i śledząc ścieżkę krytyczną projektu, a także zasobów przydzielonych do zadań krytycznych, można określić zadania, które mogą mieć wpływ na datę zakończenia projektu i czy projekt zostanie zakończony w terminie.

Ścieżka krytyczna i zapas czasu

Obraz przycisku Górny sekwencji zadań ma zapasu czasu (nazywanych też "przestawne") i w związku z tym dyski daty zakończenia projektu. Wszystkie zadania w tej sekwencji są na ścieżce krytycznej i są nazywane zadania krytyczne. W widoku Wykres Gantta — szczegóły Microsoft Office Project 2007 zadania krytyczne są wyświetlane w kolorze czerwonym.

Obraz przycisku Dolnym sekwencja zadań nie decyduje o daty zakończenia projektu i dlatego zadania nie są krytyczne. W widoku Wykres Gantta — szczegóły zadania niekrytyczne są wyświetlane w kolorze niebieskim.

Obraz przycisku Całkowity zapas czasu (lub ruchomości) jest ilość czasu, którą ta sekwencja zadań poślizg przed wpływa na datę zakończenia projektu. W widoku Wykres Gantta — szczegóły całkowity zapas czasu jest wyświetlany jako linii cienkie Zielonomodry.

Jeśli jest ważna w przypadku ukończenie zgodnie z harmonogramem projektu, należy zwrócić szczególną uwagę do zadania na ścieżce krytycznej i przydzielonych do nich zasobów. Jeśli zadanie krytyczne trwa dłużej niż oczekiwano lub zasób jest nieoczekiwanie niedostępne w przypadku zadań krytycznych, projekt nie zostanie ukończona oryginalnej daty zakończenia.

Serii zadań zazwyczaj powiązanych ze sobą przez zależności między zadaniami. Mimo że istnieje możliwość wiele serii zadań powiązanych w planie projektu, serii zadań, które zakończy się najpóźniej jest ścieżką krytyczną projektu.

Uwaga: Ścieżka krytyczna można zmienić podczas wykonywania zadań krytycznych lub innej serii zadań są opóźnione.

Dowiedz się więcej

Co to jest zadanie krytyczne?

Zadania, których nie można opóźnić bez wpływu na datę zakończenia projektu są zadania krytyczne. W typowym projekcie wiele zadań ma zdefiniowany zapas czasu, w związku z tym mogą nieco poczekać bez opóźniania inne zadania lub zmieniania projektu daty zakończenia.

Podczas modyfikowania zadań w celu redukcji nadmiernych alokacji dostosowanie kosztów, lub zmiany zakres, należy pamiętać o zadań krytycznych i ich zmiany wpływają na datę zakończenia projektu. Zadania krytyczne tworzą ścieżkę krytyczną harmonogramu projektu.

Zadanie jest krytyczne, gdy spełnia dowolny z następujących warunków:

 • Ma nie zapas czasu (lub ruchomości).

 • Ma musi rozpocząć się (MRS) lub musi zakończyć się (MZS) data ograniczenie.

 • Zadanie ma ograniczenie jak najpóźniej (JNP) w projekcie planowanym według daty rozpoczęcia.

 • Zadanie ma ograniczenie jak najwcześniej (JNW) w projekcie planowanym według daty zakończenia.

 • Ma daty zakończenia jest taka sama lub późniejsza niż data jego termin ostateczny.

Zadanie przestanie być krytyczne, gdy jego zakończeniu, ponieważ nie mogą mieć wpływ na wykonanie zadania następnika lub daty zakończenia projektu.

Dowiedz się więcej

Początek strony

Jak w programie Project 2007 są obliczane ścieżki krytycznej?

Project 2007 określa zadań krytycznych, jak te, które mają nie zapasu czasu. Jednak możesz zmienić po zadania jako krytycznego. Na przykład pozwalające zadania krytyczne Jeśli został jeden lub dwa dni zapasu czasu. Jest to przydatne, jeśli chcesz otrzymywać alerty o zadaniu krytyczne mając jeszcze dzień lub dwa buforu.

Zapas czasu jest określona przez zakończenie najwcześniejsze i opóźnienia daty zakończenia zadania w harmonogramie. Data zakończenia najwcześniejszego jest datę, kiedy zadanie można zakończyć, na podstawie jego daty rozpoczęcia i czas trwania według harmonogramu. Data zakończenia najpóźniejszego jest najpóźniejszą datę zakończenia zadania bez opóźniania zakończenia projektu.

Różnica między opóźnienia daty zakończenia i Zakończenie najwcześniejsze określa zapasu czasu. Ścieżka krytyczna zadań (zadań, które nie ma zapasu czasu), Zakończenie najwcześniejsze i Zakończenie najpóźniejsze daty są identyczne.

Jak skrócić ścieżkę krytyczną?

Jeśli chcesz projektu mają wcześniejszych data zakończenia, należy przełączyć dat zadań ścieżki krytycznej. Jest to także nazywane awarii projektu. Aby to zrobić, można wykonywać następujące czynności:

 • Skróć czas trwania lub pracy nad zadaniem na ścieżce krytycznej.

 • Zmiana ograniczenia zadania w celu umożliwienia większej elastyczności planowania.

 • Podziel zadanie krytyczne na mniejsze zadania, które można wykonywać w tym samym czasie różne zasoby.

 • Korekta współzależności zadań w celu umożliwienia większej elastyczności planowania.

 • Ustawianie czasu wyprzedzenia między zadaniami zależne, gdzie stosowne.

 • Planowanie pracy w nadgodzinach.

 • Przydzielenie dodatkowych zasobów do pracy nad zadaniami ścieżki krytycznej.

Uwaga: Przybliżenie daty ścieżki krytycznej innej serii zadań może stać się ścieżki krytycznej.

Jest zawsze jedna ogólna ścieżka krytyczna dla każdego harmonogramu projektu. Ścieżki krytycznej więc będzie serii zadań, które można monitorować więcej aby upewnić się, że daty zakończenia, które mają.

Porada: Jeśli przybliżenie daty zakończenia ścieżki krytycznej i zadań z innej serii nieprzekroczenia, następnie możliwe jest pomyślne przybliżenie daty zakończenia projektu.

Dowiedz się więcej

Początek strony

Czy można wyświetlić wiele ścieżek krytycznych?

Domyślnie Project 2007 są wyświetlane tylko jedną datę zakończenia dla ścieżki krytycznej, ścieżkę, która ma wpływ na odpowiedni plan. Możesz skonfigurować planu projektu, aby wyświetlić wiele ścieżek krytycznych dla każdej niezależnej sieci lub serii zadań. Może to być przydatne, jeśli pracujesz z projektem głównym i chcesz wyświetlić ścieżki krytycznej każdego podprojektu. Jest to również przydatne, jeśli projekt jest podzielony na wiele etapów i chcesz wyświetlić ścieżki krytycznej dla różnych faz lub punktów kontrolnych.

Podczas wyświetlania wielu ścieżek krytycznych, należy pamiętać, że to ogólna ścieżka krytyczna datę zakończenia projektu ma wpływ na datę zakończenia.

Porada: Zmiana daty zakończenia dla każdego z pomocniczym ścieżek krytycznych prawdopodobnie nie ulegnie zmianie daty zakończenia projektu.

Dowiedz się więcej

Ścieżkę krytyczną możesz zobaczyć kilku projektów?

Jeśli pracujesz z wieloma projektami, linki między projektami lub podprojektów, zobaczysz ogólnej ścieżki krytycznej. Podprojekty mogą być traktowane jako zadania sumaryczne dla Project 2007 do obliczania ogólnej ścieżki krytycznej.

Dowiedz się więcej

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×