Zapraszanie osoby do obszaru roboczego w programie SharePoint Workspace 2010

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Wysyłając zaproszenia do obszaru roboczego, można zapraszać osoby do przyłączania się do obszarów roboczych programu Groove w roli nowych uczestników.

W tym temacie

Tworzenie zaproszenia do obszaru roboczego

Informacje o alertach zaproszeń

Potwierdzanie akceptacji zaproszenia

Tworzenie zaproszenia do obszaru roboczego

Aby zaprosić osobę do obszaru roboczego programu Groove:

 1. Przejdź do obszaru roboczego.

 2. W okienku Uczestnicy wprowadź nazwę lub adres adresata w polu Zaproś do obszaru roboczego e-mail.

  Szczegóły adresowania zaproszenia

  Jeśli zostanie wpisana nazwa, program SharePoint Workspace wyszuka kontaktu o nazwie zgodnej z wpisanymi literami. Można też wybrać kontakt z menu rozwijanego, które zawiera wszystkie osoby rozpoznawane przez dane konto: to menu zawiera kontakty dodane do osobistej listy kontaktów na pasku uruchamiania, a także uczestników innych obszarów roboczych.

  Jeśli program SharePoint Workspace nie może dopasować wpisanej nazwy, pojawi się monit o wyszukanie kontaktu.

  Kliknij pozycję Więcej, aby zobaczyć więcej opcji dodawania i wyszukiwania adresatów w oknie dialogowym Dodawanie adresatów.

 3. Kliknij przycisk Przejdź, aby otworzyć okno dialogowe Wysyłanie zaproszenia.

 4. Przypisz adresatom rolę z listy rozwijanej.

  Szczegóły

  Jeśli w przypadku zapraszania wielu kontaktów konieczne jest przypisanie im różnych ról, należy wysłać osobne zaproszenia dla poszczególnych ról.

  Ponadto, chyba że jesteś menedżerem w obszarze roboczym można przypisać tylko osoby zaproszone tę samą rolę przydzielono (uczestników przypisanie roli "Uczestnika" i gości przypisywanie roli "Gość"). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz informacje o rolach i uprawnieniach .

 5. Aby potwierdzić przyjęcie zaproszenia przez osoby zaproszone, zaznacz opcję Wymagaj potwierdzenia akceptacji.

  Uwaga: Ta funkcja jest automatycznie włączana dla wszystkich zaproszeń wysyłanych pocztą e-mail.

 6. Jeśli trzeba, dodaj tekst wiadomości.

 7. Kliknij przycisk Zaproś, aby wysłać zaproszenie.

  W zależności od wybranych adresatów zaproszenia zostaną wysłane w następujący sposób:

  • W przypadku kontaktów programu SharePoint Workspace zaproszenie zostanie wysyłane w formie wiadomości programu SharePoint Workspace.

  • W przypadku adresów e-mail zaproszenie zostanie wysłane za pośrednictwem programu Microsoft Outlook jako wiadomość e-mail z załącznikiem.

   Wiadomość zawiera instrukcje zarówno dla osób, które już mają program SharePoint Workspace, jak i dla tych, które go nie mają. Osoby, które mają program SharePoint Workspace, klikają łącze w wiadomości, aby otworzyć zaproszenie. Osoby, które nie mają programu SharePoint Workspace, klikają inne łącze, aby przejść do strony pobierania programu SharePoint Workspace. Po zainstalowaniu i uruchomieniu programu SharePoint Workspace przez adresata poczty e-mail zaproszenie do obszaru roboczego powinno otworzyć się automatycznie. Jeśli zaproszenie nie otworzy się automatycznie, adresat może wrócić do wiadomości e-mail i otworzyć załącznik, aby odpowiedzieć na zaproszenie.

   Wszystkie zaproszenia wysłane za pośrednictwem poczty e-mail wymagają potwierdzenia akceptacji przez przed obszaru roboczego nadawcę w celu są wysyłane do komputera odbiorcy.

   Uwaga: W przypadku braku zainstalowanego programu Microsoft Outlook zostanie wyświetlony komunikat z informacją, że nie można wysłać zaproszenia przy użyciu tej funkcji. Komunikat będzie zawierać opis alternatywnego procesu zapraszania za pośrednictwem poczty e-mail, takiego jak skopiowanie zaproszenia do Schowka i wklejenie go do innego klienta poczty e-mail lub do innego klienta wiadomości.

Początek strony

Alerty zaproszeń — informacje

Kiedy wysyła się zaproszenie, program SharePoint Workspace informuje o postępie procesu za pomocą alertów.

Uwaga: Adresaci poczty e-mail nie widzą alertów postępu, dopóki nie otworzą pliku załącznika. W poniższej tabeli pierwszy alert, jaki można zobaczyć, to Zapraszanie użytkownika „Osoba zaproszona”: Otwarto, trwa oczekiwanie na odpowiedź...

W poniższej tabeli zestawiono alerty o postępie zaproszeń:

Powiadomienie

Znaczenie

Zapraszanie użytkownika „Osoba zaproszona”: Trwa oczekiwanie na wysłanie...

Program SharePoint Workspace nie może jeszcze wysłać zaproszenia. Komputer nadawcy może być w trybie offline albo może nie mieć obecnie połączenia z siecią lub połączenia z usługą przekazującą.

Zapraszanie użytkownika „Osoba zaproszona”: Trwa wysyłanie, ukończono %...

Program SharePoint Workspace wysyła zaproszenie do komputera osoby zaproszonej lub do usługi przekazującej (jeśli komputer osoby zaproszonej jest w trybie offline).

Zapraszanie użytkownika „Osoba zaproszona”: Wysłano, trwa oczekiwanie na dostarczenie...

Zaproszenie zostało wysłane z komputera nadawcy i zostanie dostarczone, jeśli osoba zaproszona jest w trybie online. Jeśli ta osoba jest w trybie offline, zaproszenie zostanie skierowane do usługi przekazującej.

Zapraszanie użytkownika „Osoba zaproszona”: Dostarczono, trwa oczekiwanie na otwarcie przez osobę zaproszoną...

Zaproszenie dotarło do komputera osoby zaproszonej.

Zapraszanie użytkownika „Osoba zaproszona”: Otwarto, trwa oczekiwanie na odpowiedź...

Osoba zaproszona otworzyła zaproszenie i teraz musi podjąć decyzję, czy je przyjąć czy odrzucić.

Zapraszanie użytkownika „Osoba zaproszona”: Zaproszenie zaakceptowane.

Osoba zaproszona przyjęła zaproszenie, ale program SharePoint Workspace nie wysyła jeszcze obszaru roboczego, ponieważ zapraszający i wszyscy pozostali uczestnicy obszaru roboczego są w trybie offline. Należy zauważyć, że jeśli osoba zaproszona przyjmie zaproszenie w chwili, gdy zapraszający będzie w trybie offline, program SharePoint Workspace podejmie próbę pobrania obszaru roboczego od innego uczestnika, który będzie w trybie online, preferując uczestników będących w trybie online, ale w stanie bezczynności.

Zapraszanie użytkownika „Osoba zaproszona”: Zaproszenie zaakceptowane: Trwa wysyłanie obszaru roboczego, ukończono %...

Osoba zaproszona przyjęła zaproszenie i obszar roboczy jest właśnie wysyłany.

Zapraszanie użytkownika „Osoba zaproszona”: Obszar roboczy wysłany, trwa oczekiwanie na dostarczenie...

Obszar roboczy opuścił komputer zapraszającego, ale osoba zaproszona jeszcze go odbiera.

Zapraszanie użytkownika „Osoba zaproszona”: Obszar roboczy dostarczony!

Obszar roboczy został pomyślnie dostarczony do osoby zaproszonej.

Uwaga: Jeśli osoba zaproszona przejdzie do trybu offline, zanim odbierze cały obszar roboczy, obszar roboczy zostanie przesłany do usługi przekazującej. Kiedy następnym razem osoba zaproszona przejdzie do trybu online, obszar roboczy zostanie skierowany do jej komputera z usługi przekazującej.

Początek strony

Potwierdzanie akceptacji zaproszenia

Wymaganie potwierdzenia akceptacji jest użyteczne ze względów bezpieczeństwa. Daje możliwość sprawdzenia, tożsamości każdego adresata przed wysłaniem obszaru roboczego. Zaznaczenie opcji wymagania potwierdzenia akceptacji powoduje, że po przyjęciu zaproszenia przez adresatów wiadomości program SharePoint Workspace wyświetli alert z monitem o potwierdzenie zaproszenia.

W oknie dialogowym Potwierdzanie akceptacji wykonaj dowolną z następujących czynności, a następnie kliknij przycisk Potwierdź:

 • Kliknij pozycję z otworzyć kontakt adresata w celu zweryfikowania jego tożsamości przed wysłaniem obszaru roboczego.

 • Dołącz wiadomość do wysłania po potwierdzeniu lub odrzuceniu akceptacji.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×