Przejdź do głównej zawartości
Zapoznawanie się z aktywnością dotyczącą pliku w bibliotece dokumentów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Zapoznawanie się z aktywnością dotyczącą pliku w bibliotece dokumentów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

A11y_ScreenReaderContent

SharePoint Online z klawiatury i czytniki ekranu mogą być używane do przeglądania operacje na plikach w bibliotece dokumentów. Przetestowano przy użyciu programu Narrator, JAWS i NVDA, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik. Zaznaczając historii wersji pliku lub folderu, można szybko znaleźć podczas został zmieniony element, który zmienił i wszelkie komentarze dotyczące zmian.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • Podczas korzystania z usługi SharePoint Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że usługa SharePoint Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do usługi SharePoint Online.

Zapoznawanie się z aktywnością dotyczącą pliku w bibliotece dokumentów

 1. Zaloguj się do konta Office 365 Twojej organizacji, uruchom aplikację SharePoint, a następnie otwórz bibliotekę dokumentów.

  Porada: Biblioteki dokumentów w usłudze SharePoint Online udostępniają dwa różne widoki: środowisko klasyczne i usługi SharePoint Online. W przypadku większości osób widokiem domyślnym jest środowisko usługi SharePoint Online. Jednak jeśli podczas nawigowania po bibliotece dokumentów usłyszysz „Przycisk Wypróbuj”, oznacza to, że używasz środowiska klasycznego. Aby wyświetlić biblioteki dokumentów usługi SharePoint Online, po usłyszeniu „Przycisk Wypróbuj” naciśnij klawisz Enter. Po zmianie widoku biblioteki dokumentów na środowisko usługi SharePoint Online i przeniesieniu fokusu z przycisku Wypróbuj na link Nowy usłyszysz nazwę biblioteki dokumentów i słowo „Nowy”.

 2. W widoku listy lub Kafelki naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz pierwszego elementu w bibliotece dokumentów. Aby przenieść fokus do pozycji plik, dla którego chcesz przejrzeć historię wersji, naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz nazwę pliku, który ma. Zaznacz plik, naciskając klawisz SPACJA.

  Porady: 

  • Historia wersji nie jest dostępna dla OneNote notesów.

  • Aby przełączyć się między widokiem Lista a widokiem Kafelki:

   1. Upewnij się, że są zaznaczone żadne pliki lub foldery. Menu Opcje wyświetlania jest dostępna na pasku menu, tylko wtedy, gdy są zaznaczone żadne pliki w bibliotece dokumentów.

   2. Naciśnij klawisze Shift + Tab, aż usłyszysz: "Udostępnij".

   3. Naciśnij klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszeć "Opcje wyświetlania", a następnie naciśnij klawisz Enter.

   4. Naciśnij klawisz strzałki w dół do momentu usłyszeć "List" lub "Kafelki", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Naciśnij klawisze Shift + Tab, aż usłyszysz: "Udostępnij".

 4. Naciśnij klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz "kwestii, które można zrobić za pomocą zaznaczonych elementów", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 5. W menu kontekstowym naciśnij klawisz strzałki w dół do momentu usłyszeć "Historia wersji" i naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno Historia wersji i słyszysz: "Historia wersji".

 6. Aby przejść do listy wersji, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz datę pierwszej wersji na liście. Wersje są wyświetlane w porządku malejącym z najnowszą wersją na początku listy.

  Porady: Z Narrator po usłyszeniu daty wersji, możesz otworzyć menu kontekstowe dla wersji.

  1. Naciśnij klawisz strzałki Alt + Strzałka w dół. Zostanie otwarte menu kontekstowe.

  2. Aby wybrać Widok, Przywracanie lub Usuwanie, użyj klawisza Strzałka w górę, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte nowe okno, gdzie można znaleźć szczegółowe informacje o wersji, upewnij się, że chcesz zamienić najnowszą wersję wybraną wersję lub upewnij się, że chcesz usunąć wersję. Aby zamknąć okno, naciśnij klawisz Enter.

 7. Aby usłyszeć więcej informacji na temat wersji, na przykład datę modyfikacji i nazwę osoby, która ją zmodyfikowała, naciśnij klawisz Tab. Fokus zostanie przeniesiony do następnej kolumny.

 8. Aby poruszać się między listą wersji, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz wersję, którą chcesz.

 9. Aby zamknąć okno Historii wersji, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Przycisk Zamknij" i naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Otrzymywanie powiadomień o zmianach plików lub folderów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wyewidencjonowywanie lub ewidencjonowanie plików w bibliotece dokumentów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w usłudze SharePoint Online

Eksplorowanie i nawigowanie usługi SharePoint Online za pomocą czytnika ekranu

Funkcje ułatwień dostępu w usłudze SharePoint Online

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×