Zapoznawanie się z aktywnością dotyczącą pliku w bibliotece dokumentów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Zapoznawanie się z aktywnością dotyczącą pliku w bibliotece dokumentów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

W usłudze SharePoint Online można za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu, takiego jak JAWS lub Narrator, wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows, zapoznać się z aktywnością dotyczącą pliku w bibliotece dokumentów. Sprawdzając historię wersji pliku lub folderu, można szybko dowiedzieć się, kiedy i przez kogo dany element został zmieniony, a także wyświetlić wszystkie komentarze o takich zmianach.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w usłudze SharePoint Online.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Podczas korzystania z usługi SharePoint Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że usługa SharePoint Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do usługi SharePoint Online.

Zapoznawanie się z aktywnością dotyczącą pliku w bibliotece dokumentów

 1. Zaloguj się do konta Office 365 Twojej organizacji, uruchom aplikację SharePoint, a następnie otwórz bibliotekę dokumentów.

  Porada: Biblioteki dokumentów w usłudze SharePoint Online udostępniają dwa różne widoki: środowisko klasyczne i usługi SharePoint Online. W przypadku większości osób widokiem domyślnym jest środowisko usługi SharePoint Online. Jednak jeśli podczas nawigowania po bibliotece dokumentów usłyszysz „Przycisk Wypróbuj”, oznacza to, że używasz środowiska klasycznego. Aby wyświetlić biblioteki dokumentów usługi SharePoint Online, po usłyszeniu „Przycisk Wypróbuj” naciśnij klawisz Enter. Po zmianie widoku biblioteki dokumentów na środowisko usługi SharePoint Online i przeniesieniu fokusu z przycisku Wypróbuj na link Nowy usłyszysz nazwę biblioteki dokumentów i słowo „Nowy”.

 2. W widoku Lista lub Kafelki wybierz plik, którego historię chcesz przejrzeć.

  Porady: 

  • Aby wybrać plik, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Nagłówki kolumn siatki. Użyj menu do sortowania, filtrowania lub grupowania według kolumny”. Następnie użyj klawisza Strzałka w dół. Narrator odczyta tekst „Nazwa tabeli” i nazwę następnej kolumny.

  • Okno Historia wersji nie jest dostępne dla notesów programu OneNote.

  • Aby przełączyć się między widokiem Lista a widokiem Kafelki:

   • Upewnij się, że żadne pliki ani foldery nie są zaznaczone. Przycisk Nowy i menu Widok są dostępne w menu tylko wtedy, gdy w bibliotece dokumentów nie są zaznaczone żadne pliki.

   • Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Nowy. Utwórz nowy folder lub dokument pakietu Office w tej lokalizacji”.

   • Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz „Menu Widok”. Następnie naciśnij klawisz Enter.

   • Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz „Lista” lub „Kafelki”. Następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Menu. Otwórz” (Narrator odczyta tekst „Otwórz, element Menu”).

 4. Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz „Więcej poleceń. Inne działania na zaznaczonych elementach”. Następnie naciśnij klawisz Enter.

 5. W menu kontekstowym naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz „Historia wersji”. Następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno Historia wersji i usłyszysz „Historia wersji. Pracuję nad tym”.

 6. Aby przejść do listy wersji, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz datę pierwszej wersji na liście. Wersje są wyświetlane w porządku malejącym z najnowszą wersją na początku listy.

  Porady: Narrator: po usłyszeniu daty wersji możesz otworzyć menu kontekstowe dla tej wersji.

  1. Naciśnij klawisze Alt+Strzałka w dół. Zostanie otwarte menu kontekstowe.

  2. Aby wybrać pozycję Wyświetl, Przywróć lub Usuń, użyj klawisza Strzałka w górę, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte nowe okno zawierające szczegółowe informacje o wersji. Potwierdź, że chcesz zamienić najnowszą wersję na wybraną wersję, lub potwierdź, że chcesz usunąć wersję. Aby zamknąć okno, naciśnij klawisz Enter.

 7. Aby usłyszeć więcej informacji na temat wersji, na przykład datę modyfikacji i nazwę osoby, która ją zmodyfikowała, naciśnij klawisz Tab. Fokus zostanie przeniesiony do następnej kolumny.

 8. Do poruszania się na liście wersji użyj klawisza Tab.

 9. Aby zamknąć okno Historia wersji, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk zamykania”. Następnie naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Otrzymywanie powiadomień o zmianach plików lub folderów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wyewidencjonowywanie lub ewidencjonowanie plików w bibliotece dokumentów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w usłudze SharePoint Online

Wprowadzenie do korzystania z czytnika zawartości ekranu w usłudze SharePoint Online z nowoczesną biblioteką dokumentów

Funkcje ułatwień dostępu w usłudze SharePoint Online

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×