Zapoznaj się z dodatkiem Business Contact Manager funkcji i opcji

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Efektywnego korzystania z inwestycji w Business Contact Manager dla programu Outlook ma nieco praktyki, ale tysiące użytkowników już znaleziony również czas.

Business Contact Manager dla programu Outlook ułatwia organizowanie rekordów biznesowych, zarządzanie sprzedaży i działania marketingowe, tworzenie raportów i wykresów i daje świeży spostrzeżeń Twojej firmy.

W tym artykule umożliwia zapoznanie się z funkcjami i opcjami Business Contact Manager dla programu Outlook. Każda sekcja zawiera jedną lub więcej łącza do artykułów bardziej szczegółowe, które pomogą dowiedzieć się więcej na temat funkcji i wykonać zestaw zadań.

W tym artykule

Znajdowanie dodatku Business Contact Manager w programie Outlook

Foldery dodatku Business Contact Manager

Dowiedz się więcej o dodatku Business Contact Manager w Centrum powitalne

Śledzenie ważnych firm szczegóły na pulpicie nawigacyjnym

Obszary robocze dodatku Business Contact Manager

Zmienianie ustawień dodatku Business Contact Manager i opcje lub uzyskaj pomoc

Więcej funkcji

Znajdowanie dodatku Business Contact Manager w programie Outlook

Po zainstalowaniu Business Contact Manager dla programu Outlook jest integralną częścią programu Microsoft Outlook. Funkcje są można znaleźć, klikając folderów w następujących miejscach:

 • W okienku nawigacji w obszarze Dodatku Business Contact Manager.

  Expanded Business Contact Manager folder in the Navigation Pane

  Porada: Kliknij folder dodatku Business Contact Manager, aby wyświetlić pulpit nawigacyjny dodatku Business Contact Manager.

  — lub —

 • W okienku nawigacji kliknij przycisk Dodatku Business Contact Manager lub rozwiązania.

  business contact manager button in the navigation pane

  W tym widoku folderu Rekordy biznesowe są wyświetlane w folderze dodatku Business Contact Manager, oprócz Centrum powitalne, Zarządzanie kontaktami, sprzedaży, marketingowych, Zarządzanie projektami i Elementy usunięte folderów.

  Uwaga: Foldery wyszukiwania nie są wyświetlane w tym widoku.

Dodatkowe funkcje i opcje są dostępne w widoku Backstage, na karcie Dodatku Business Contact Manager. Aby uzyskać więcej informacji o tych zobacz Opcje Ustawianie dodatku Business Contact Manager i użyj funkcji w widoku Backstage.

Porada: Jeśli nie widzisz Dodatku Business Contact Manager, może nie być zainstalowana lub została wyłączona dla swojego profilu.

Początek strony

Foldery dodatku Business Contact Manager

Każdego folderu znajdującego się pod folderem Dodatku Business Contact Manager reprezentuje inny widok danych biznesowych. Potrwać minutę, aby otworzyć foldery i zapoznać się z widokami.

Porada: Jeśli jeszcze nie dodano już danych biznesowych, spróbuj użyć bazy danych przykładowej firmy. Kliknij kartę plik.

Kliknij kartę Business Contact Manager kliknij przycisk Zarządzaj bazami danych, a następnie kliknij przycisk Przełącz na przykładową firmę.

Kliknij pozycję

Zobacz

art

Dodatek Business Contact Manager

Pulpit nawigacyjny dodatku Business Contact Manager. Wyświetlanie aktualny informacji o firmie w gadżetach. Gadżety graficznego przedstawiania informacji z różnych rekordów dodatku Business Contact Manager podczas analizy. Aby uzyskać informacje na temat pulpitu nawigacyjnego należy wyświetlić szczegółowe informacje ważnymi śledzenia na pulpicie nawigacyjnymw dalszej części tego artykułu. Aby uzyskać informacje dotyczące gadżetów zobacz gadżetów używanie dodatku Business Contact Manager.

art

Centrum powitalne

Omówienie funkcji Business Contact Manager dla programu Outlook i klipy wideo. Aby uzyskać więcej informacji na temat Centrum powitalne zobacz więcej informacji na temat dodatku Business Contact Manager w Centrum powitalne w dalszej części tego artykułu.

art

Zarządzanie kontaktami

Obszaru roboczego Zarządzanie kontaktami, aby zapewnić szybki dostęp do konta, kontaktu biznesowego i rekordy potencjalnych klientów i gadżetów wyświetlane informacje, które mają być wyświetlane. Aby uzyskać więcej informacji o kontach, kontakty biznesowe i potencjalni klienci Zobacz

art

Sprzedaż

Obszar roboczy sprzedaż, która zapewnia szybki dostęp do rekordów szansy sprzedaży i potencjalny klient. Aby zapoznać się z potencjalnymi sprzedaży i klientów za pomocą rekordy. Gadżety wyświetlić aktualne informacje sprzedaży. Aby uzyskać informacje o szanse sprzedaży i potencjalni klienci Zobacz Śledzenie potencjalnych szans sprzedaży w dodatku Business Contact Manager i Zarządzanie potencjalnych klientów lub potencjalni klienci w dodatku Business Contact Manager.

art

Marketing

Obszar roboczy Marketing do planowania i wyświetlanie działań marketingowych, które promowanie firmy. Gadżety wyświetlania informacji na temat działań marketingowych. Aby uzyskać informacji na temat obszar roboczy Marketing zobacz promowanie produktów i usług w dodatku Business Contact Manager.

art

Zarządzanie projektami

Obszar roboczy zarządzania projektami. Przechowywać z projektów biznesowych i ich powiązanych zadań. Aby uzyskać informacji na temat projektów biznesowych zobacz Organizowanie projektów biznesowych w dodatku Business Contact Manager.

art

Elementy usunięte

folder Elementy usunięte zawiera rekordy zostaną usunięte z Business Contact Manager dla programu Outlook i może zostać opróżniona tylko przez właściciela baza danych dodatku Business Contact Manager. Aby uzyskać informacje o folderze Elementy usunięte zobacz Usuwanie Business Manager Contasdfgct rekordów.

Foldery wyszukiwania

Foldery, takie jak firm potencjalnych klientów, lista rekordów, które spełniają określone kryteria. Foldery wyszukiwania są automatycznie aktualizowane. Aby uzyskać informacji na temat folderów wyszukiwania zobacz Wyszukiwanie rekordów dodatku Business Contact Manager.

Aby uzyskać więcej informacji o obszarach roboczych zobacz obszary robocze dodatku Business Contact Manager.

Folder rekordów biznesowych

 • Aby otworzyć folder Rekordów biznesowych w okienku nawigacji, kliknij przycisk Dodatku Business Contact Manager lub rozwiązania, a następnie kliknij Rekordy biznesowe.

  Folder Rekordów biznesowych zawiera foldery, które wyświetlić listę każdego typu rekordu: kont; Kontakty biznesowe Możliwości; Działania marketingowe; Projekty biznesowe i zadania w projekcie; oraz elementy historii komunikacji.

  Uwaga: Potencjalni klienci znajdują się w folderze Kontakty biznesowe, ponieważ są one typu kontakt biznesowy.

Kliknij pozycję

Zobacz

art

Rekordy biznesowe

Konta, kontakty biznesowe, szans sprzedaży, działań marketingowych, projekty biznesowe i zadania projektów i historii komunikacji folderów wyświetlane listy rekordów wybranego typu.

Uwaga: Rekordy potencjalnych klientów znajdują się w folderze Kontakty biznesowe, ponieważ są one typu kontakt biznesowy.

Klienci

Klienci

Lista wszystkich kont i jakieś rekordy, które są oparte na typ rekordu konta.

Wyświetlanie, edytowanie lub dodawanie nowego konta i konta rekordów typu do tej listy. Aby uzyskać więcej informacji o kontach zobacz magazynu informacji o klientach w dodatku Business Contact Manager.

Kontakty biznesowe

Kontakty biznesowe

Lista wszystkich kontaktów biznesowych, potencjalnych klientów i rekordy, które są oparte na typ rekordu kontaktu biznesowego.

Wyświetlanie, edytowanie lub dodać nowe kontakty biznesowe i typy rekordów kontaktów biznesowych do tej listy. Aby uzyskać więcej informacji na temat kontaktów biznesowych zobacz Używanie kontaktów biznesowych w dodatku Business Contact Manager.

Szanse sprzedaży

Szanse sprzedaży

Lista wszystkich możliwości.

Wyświetlanie, edytowanie lub dodawanie nowych szans sprzedaży do pełną listę. Aby uzyskać więcej informacji o możliwościach zobacz Śledzenie potencjalnych szans sprzedaży w dodatku Business Contact Manager.

art

Działania marketingowe

Lista wszystkich działań marketingowych, takich jak listy połączeń i kampanie masowa korespondencja e-mail.

Tworzenie, wyświetlanie lub edytowanie wszelkie działania marketingowego. Aby uzyskać więcej informacji na temat działania marketingowe, zobacz promowanie produktów i usług w dodatku Business Contact Manager.

art

Projekty biznesowe

Lista wszystkich projektów biznesowych.

Tworzenie, wyświetlanie i edytowanie projektu biznesowego.

Kliknij folder zadania w projekcie, aby wyświetlić zadania pokrewne.

Aby uzyskać więcej informacji na temat projektów biznesowych zobacz Organizowanie projektów biznesowych w dodatku Business Contact Manager.

art

Zadania w projekcie

Lista wszystkich zadań w projekcie.

Tworzenie i łączenie zadań w projekcie do projektów biznesowych i wyświetlać ani edytować zadań w projekcie. Aby uzyskać informacji na temat zadań w projekcie zobacz Używanie zadań w projekcie w dodatku Business Contact Manager.

art

Historia komunikacji

Lista wszystkich elementów historii komunikacji, na przykład szans sprzedaży, projektów biznesowych, wiadomości e-mail, terminy i spotkania.

Umożliwia wyświetlanie i edytowanie dowolnego elementu, wiadomości e-mail lub pliku. Można również utworzyć nowy element i połączyć z rekordem. Aby uzyskać więcej informacji o historii komunikacji zobacz śledzenie komunikacji z kontrahentami w dodatku Business Contact Manager.

art

Elementy usunięte

folder Elementy usunięte zawiera rekordy zostaną usunięte z Business Contact Manager dla programu Outlook i może zostać opróżniona tylko przez właściciela baza danych dodatku Business Contact Manager. Aby uzyskać informacje o folderze Elementy usunięte zobacz Usuwanie dodatku Business Contact Manager rekordów.

Początek strony

Dowiedz się więcej o dodatku Business Contact Manager w Centrum powitalne

Po zakończeniu Kreatora uruchamiania zostanie otwarte Centrum powitalne. Aby znaleźć mnóstwo wprowadzający informacji o Business Contact Manager dla programu Outlook, należy użyć go. Kliknij kategorię na kole, aby wyświetlić krótki opis tego obszaru. Obejrzyj krótki klip wideo zawiera omówienie sposobu umożliwia Business Contact Manager dla programu Outlook ułatwić śledzenie informacji biznesowych.

Lub kliknij jedną z kart wprowadzenie w dolnej połowie Centrum powitalne bardziej szczegółowe informacje, klipów wideo i łącza do artykułów na temat funkcji, które Cię interesują. Za pomocą strzałek przewijania kart.

Czy powrót do Centrum powitalne każdym razem, gdy chcesz. Po prostu kliknij folder Centrum powitalne w okienku nawigacji w obszarze Business Contact Manager.

Początek strony

Śledzenie ważnych firm szczegóły na pulpicie nawigacyjnym

Po prostu podglądać gadżetów na pulpicie nawigacyjnym w Business Contact Manager dla programu Outlook zobaczysz potencjał Zarobki w swojej firmy, obecne i przyszłe obciążenia personelu, i działania marketingowego prowadzą do rezultatów dla swojej firmy. Pulpit nawigacyjny można wyświetlić maksymalnie 20 gadżetów wykresów sprzedaży, działań marketingowych działań, projektów i zadań firmy.

Wstążka umożliwia dodawanie gadżetów, które mają być wyświetlane na pulpicie nawigacyjnym. Przeciągnij, aby zmienić ich rozmieszczenie, lub kliknij kartę Widok na Wstążce, aby dodać lub usunąć kolumny z pulpitu nawigacyjnego. Jest widok, aby dostosować.

Aby uzyskać więcej informacji na temat gadżetów zobacz Używanie gadżetów dodatku Business Contact Manager.

Początek strony

Obszary robocze dodatku Business Contact Manager

Obszar roboczy każdego Business Contact Manager dla programu Outlook zawiera obszar gadżetów i sekcję, karty. Polecenia są nieco inne dla każdego obszaru roboczego. Zazwyczaj każdego polecenia Dołącz, które umożliwiają tworzenie nowych rekordów, ich edytowania i konfigurowanie niektórych rodzajów komunikacji, takich jak wysłaniu wiadomości e-mail.

Aby uzyskać więcej informacji o obszarach roboczych zobacz obszary robocze dodatku Business Contact Manager.

Wyświetlanie obszaru roboczego

 • W okienku nawigacji w obszarze Business Contact Manager kliknij jeden z poniższych folderów, aby wyświetlić obszar roboczy:

  • Zarządzanie kontaktami

  • Sprzedaż

  • Marketing.

  • Zarządzanie projektami.

art

1. w obszarze gadżetów wyświetlanie kluczowych metryk biznesowych w wykresów, aby szybko sprawdzić stan Twojej firmy. Można pokazać lub ukryć obszar gadżetów, a także dodawać i usuwać gadżetów. Aby uzyskać więcej informacji na temat gadżetów zobacz Używanie gadżetów dodatku Business Contact Manager.

2. w obszarze karty można zarządzać, przeglądanie i analizowania danych biznesowych. Każda karta składa się z listy rekordów i odczytu lub okienka podglądu. Okienko odczytu Wyświetla informacje z sekcji w wybranym rekordem.

3 karty listy rekordy, które mają być wyświetlane, takich jak pokazano rekordów szans sprzedaży i potencjalni klienci. Karta dla każdego typu rekordu można dodać do obszarów roboczych, kliknij przycisk Utwórz nową kartę.

4. w odczytu lub w okienku podglądu możesz wyświetlić wybrane sekcje z pojedynczego rekordu. Aby zmienić w sekcjach, które znajdują się, kliknij przycisk Wybierz sekcje. Aby uzyskać więcej informacji na temat okienka odczytu zobacz obszary robocze dodatku Business Contact Manager.

Początek strony

Zmienianie ustawień dodatku Business Contact Manager i opcje lub uzyskaj pomoc

Aby zmienić ustawienia w przypadku niektórych funkcji lub wykonywanie zadań, takich jak udostępniania lub wykonywanie kopii zapasowej bazy danych, importowania lub eksportowania danych lub uzyskaj pomoc od innych użytkowników lub grup dyskusyjnych, przejdź do widoku Backstage.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij kartę Business Contact Manager.

 3. Wykonaj następujące czynności:

  • Wykonywanie zadania. przykład udostępniania bazy danych, który ma wpływ na wszystkie dodatku Business Contact Manager, kliknij jeden z przycisków.

  • Aby uzyskać pomoc dotyczącą przez firmę Microsoft lub społeczność dodatku Business Contact Manager w obszarze Uzyskiwanie pomocy, kliknij jedną z opcji.

Aby uzyskać więcej informacji o opcjach w widoku Backstage zobacz Ustawianie opcji i korzystanie z funkcji w widoku Backstage.

Początek strony

Więcej funkcji

Firma Microsoft została pochodzą sposób długie z Rolodex®. Obecnie rekordów biznesowych zawierają bogatego zestawu danych z możliwością, które mogą być pomocne olbrzymi z firmy. Ponadto narzędzia w Business Contact Manager dla programu Outlook Przejdź jeszcze bardziej, ponieważ umożliwia wizualizowanie danych w Gadżetach, raportów i wykresów i zabrać ze sobą dane ułatwiające pożytecznie, gdy jesteś poza biurem.

W tej sekcji

Wyszukiwanie rekordów biznesowych

Filtrowanie rekordów

Korzystanie z gadżetów

Tworzenie raportów i wykresów

Eksportowanie rekordów biznesowych

Poza biurem

Wyszukiwanie rekordów biznesowych

Wyszukiwanie rekordów biznesowych to szybko znaleźć jeden rekord lub grupy rekordów. 10 ostatnich ciągów wyszukiwania są automatycznie zapisywane dla łatwe ponownego użycia. Aby uzyskać więcej informacji na temat wyszukiwania zobacz Wyszukiwanie rekordów dodatku Business Contact Manager.

Filtrowanie rekordów

Stosowanie filtru do zestawu danych lub rekordów umożliwia wyświetlanie tylko te informacje, które spełniają określone kryteria. Filtry ułatwiają pobrać jeden rekord lub zestaw rekordów, które mają wspólne cechy. Filtrowanie listy lub raport jest świetnym sposobem utworzenia listy działania marketingowego, rozmów związanych ze sprzedażą lub innej działalności. Aby uzyskać więcej informacji na temat filtrowania rekordów zobacz Filtrowanie rekordów dodatku Business Contact Manager.

Korzystanie z gadżetów

W Business Contact Manager dla programu Outlook wyświetlania gadżetów kluczowych metryk biznesowych oraz informacje na pulpit nawigacyjny lub Zarządzanie kontaktami, sprzedażą, marketingiem i zarządzanie projektami obszarów roboczych. Aby uzyskać więcej informacji na temat gadżetów zobacz Używanie gadżetów dodatku Business Contact Manager.

Tworzenie raportów i wykresów

Raport jest doskonałym narzędziem do uzyskania wgląd kont, kontaktów biznesowych, potencjalnych klientów, szans sprzedaży, projektów biznesowych i działań marketingowych. Możesz można otworzyć więcej niż 60 raporty standardowe w Business Contact Manager dla programu Outlook i można także modyfikować, zapisywanie, aktualizowanie i ponowne używanie niemal nieograniczoną liczbę dodatkowe raporty. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia raportów i wykresów zobacz Używanie raportów i wykresów w dodatku Business Contact Manager.

Eksportowanie rekordów biznesowych

Możesz eksportowanie rekordów biznesowych i używać ich w innych programach, takich jak program Microsoft Excel. Na przykład można wyeksportować kopię danych w jednym raporcie do programu Excel do szczegółowego analizowania. Aby dowiedzieć się więcej na temat eksportowanie rekordów biznesowych, zobacz eksportowanie rekordów biznesowych z dodatku Business Contact Manager.

Korzystanie na urządzeniach przenośnych

Dane biznesowe można zabrać ze sobą po opuszczeniu pakietu office: na komputerze przenośnym lub na telefonie. Kontakty biznesowe można także przejść, po zalogowaniu się do programu Outlook Web Access, jeśli włączono funkcję synchronizacja kontaktów biznesowych. Aby dowiedzieć się, jak korzystających z danych biznesowych na komputerze przenośnym zobacz Praca w trybie offline za pomocą dodatku Business Contact Manager. Aby uzyskać informacje o tym kontakty biznesowe na telefonie lub uzyskiwanie do nich dostępu w sieci web, zobacz zdalnego dostępu do kontaktów biznesowych: Korzystanie z funkcji synchronizacji w dodatku Business Contact Manager.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×