Zapobieganie wstawianiu i usuwaniu formantu

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W programie Microsoft Office InfoPath służy formatowania warunkowego do określania różnych opcji formatowania dla formantu opartego na warunkach występujących w formularzu. Jeśli podczas wypełniania formularza, który jest oparty na szablonie formularza przez użytkownika są spełnione określone warunki, formatowanie warunkowe jest stosowana.

W tym artykule wyjaśniono, jak przy użyciu formatowania warunkowego, aby uniemożliwić użytkownikom, którzy są wypełniania formularza Wstawianie lub usuwanie pewnych formantów, takich jak sekcje opcjonalne, które są oparte na wartości innego formantu. Na przykład jeśli użytkownik doda dane do pola tekstu sformatowanego, który znajduje się wewnątrz opcjonalna sekcja, a następnie usunie opcjonalną sekcję, dane, które użytkownik wprowadził zostanie usunięty. Aby zapobiec, możesz dodać formatowania warunkowego do szablonu formularza, aby upewnić się, że sekcja opcjonalna nie można usunąć, jeśli zawiera ono danych.

Uwaga: Możliwość użytkownikom na wstawianie lub usuwanie kontrolek powtarzających się jest automatycznie wyłączane w przypadku danych podpisanych cyfrowo.

W tym artykule

Przed rozpoczęciem

Informacje dotyczące zgodności

Zapobieganie wstawianiu i usuwaniu formantu

Zanim rozpoczniesz

Aby wykonać tę procedurę, musisz mieć jeden lub więcej formantów w szablonie formularza, które obsługują ten typ formatowania warunkowego. Zapoznaj się z następną sekcję, aby uzyskać listę kontrolek, które są dostępne w procedurze tego typu.

Początek strony

Informacje dotyczące zgodności

Podczas projektowania szablonu formularza w programie InfoPath, możesz wybrać tryb zgodności określonych do projektowania szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami. W przypadku opublikowanych na serwerze z InfoPath Forms Services, a następnie obsługiwanych w przeglądarce szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami formularze oparte na szablonie formularza można wyświetlić w przeglądarce sieci Web. Podczas projektowania szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami niektóre kontrolki są niedostępne w okienku zadań formanty, ponieważ nie można wyświetlić w przeglądarce sieci Web.

Listę kontrolek, których nie można wstawiać ani usuwać

W poniższej tabeli wymieniono formanty Office InfoPath 2007, które można ustawić przy użyciu formatowania warunkowego, aby upewnić się, że użytkownik nie można dodać lub usunąć je. W tabeli przedstawiono także, czy formanty te są dostępne dla szablonów formularzy zgodnych z przeglądarką.

Kontrolka

Dostępne dla szablonów formularzy zgodnych z przeglądarką?

Poziomej tabeli powtarzanej

Nie

Cykliczne sekcji powtarzającej się

Nie

Wzorca/szczegółu

Nie

Sekcja opcjonalna

Tak

Sekcja powtarzająca się

Tak

Repeating table

Tak

Początek strony

Zapobieganie wstawianiu i usuwaniu formantu

  1. W szablonie formularza kliknij kontrolkę, którą chcesz, aby uniemożliwić użytkownikom wstawianie lub usuwanie.

  2. W Format menu kliknij polecenie Formatowanie warunkowe.

  3. W oknie dialogowym Formatowanie warunkowe kliknij przycisk Dodaj.

  4. W obszarze, Jeśli ten warunek jest prawdziwy Ustaw warunku, który ma być. Na przykład aby uniemożliwić użytkownikom usuwanie opcjonalnej sekcji zawierającej dane, kliknij opcjonalną sekcję w pierwszym polu, a następnie kliknij przycisk nie jest puste, w drugim polu.

  5. W obszarze Zastosuj to formatowanie kliknij pozycję Nie zezwalaj użytkownikom na wstawianie lub usuwanie tego formantu.

  6. Aby zapisać warunek i powrócić do szablonu formularza, kliknij dwa razy przycisk OK.

  7. Aby sprawdzić wprowadzone zmiany, kliknij pozycję Podgląd na pasku narzędzi Standardowy lub naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+B.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×