Zapobieganie problemom z plikami baz danych i rozwiązywanie takich problemów za pomocą polecenia Kompaktuj i napraw

Zapobieganie problemom z plikami baz danych i rozwiązywanie takich problemów za pomocą polecenia Kompaktuj i napraw

Rozmiary plików baz danych mogą szybko rosnąć podczas ich używania. Czasami pogarsza to wydajność. Zdarza się też, że ulegają uszkodzeniu. Przy użyciu polecenia Kompaktuj i napraw bazę danych dostępnego w programie Microsoft Office Access można zapobiec tym problemom lub je rozwiązać.

W tym artykule nie wyjaśniono, jak utworzyć kopię zapasową bazy danych ani jak ją przywrócić. Linki do dodatkowych informacji można znaleźć w sekcji Zobacz też.

Uwaga: W przypadku kompaktowania i naprawiania opublikowanej bazy danych sieci Web po zakończeniu tych operacji należy zsynchronizować bazę. Kompaktowanie i naprawa nie zawsze powodują usunięcie wszystkich problemów z opublikowaną bazą.

W tym artykule

Powody kompaktowania i naprawiania bazy danych

Przed rozpoczęciem

Kompaktowanie i naprawianie bazy danych

Powody kompaktowania i naprawiania bazy danych

W tym omówieniu wyjaśniono, jak za pomocą polecenia Kompaktuj i napraw bazę danych można zapobiegać następującym problemom, które czasami mogą wpływać na bazę danych, a także jak rozwiązywać te problemy: zwiększanie się rozmiaru plików podczas ich używania oraz uszkodzenia plików.

Rozmiary plików baz danych rosną w trakcie ich używania

W miarę dodawania i aktualizowania danych oraz zmieniania ich projektu plik bazy danych staje się coraz większy. Część tego zwiększenia wynika z dodania danych, ale są też inne przyczyny:

 • Program Access tworzy ukryte obiekty tymczasowe w celu realizowania różnych zadań. Czasami te obiekty tymczasowe pozostają w bazie danych programu Access, chociaż nie są już potrzebne.

 • Po usunięciu obiektu bazy danych zajmowane przez niego miejsce na dysku nie jest automatycznie odzyskiwane — plik bazy danych nadal używa tego miejsca na dysku mimo usunięcia obiektu.

Coraz więcej pozostałości po obiektach tymczasowych w pliku bazy danych powoduje pogorszenie jego wydajności. Obiekty mogą być otwierane wolniej, a uruchamianie zapytań i wykonywanie typowych operacji może trwać dłużej.

Uwaga: Kompaktowanie nie powoduje kompresowania danych — zmniejsza plik bazy danych przez wyeliminowanie nieużywanego miejsca.

Pliki baz danych mogą ulegać uszkodzeniom

W pewnych okolicznościach plik bazy danych może ulec uszkodzeniu. Jeśli plik bazy danych jest udostępniany w sieci i wielu użytkowników jednocześnie bezpośrednio z nim pracuje, występuje pewne niewielkie ryzyko, że ten plik ulegnie uszkodzeniu. Ryzyko uszkodzenia jest nieco większe, jeśli użytkownicy często edytują dane w polach typu Nota. W miarę upływu czasu to ryzyko staje się większe. Ryzyko to można zmniejszyć przy użyciu polecenia Kompaktuj i napraw bazę danych.

Uszkodzenie tego typu często jest spowodowane problemem z modułem Visual Basic for Applications (VBA) i nie stwarza ryzyka utraty danych. Uszkodzenie tego typu stwarza jednak ryzyko uszkodzenia projektu bazy danych, polegającego na przykład na utracie kodu VBA lub braku użyteczności formularzy.

Uszkodzenie pliku bazy danych rzadko powoduje utratę danych. Zazwyczaj ta utrata jest ograniczona do ostatniej akcji jednego użytkownika, czyli do jednej zmiany danych. Gdy użytkownik rozpoczyna zmienianie danych i zostanie to przerwane — na przykład ze względu na utratę usługi sieciowej — programu Access oznacza plik bazy danych jako uszkodzony. Taki plik można naprawić, ale po zakończeniu naprawy niektórych danych może brakować.

Porada: Rozdzielenie bazy danych może zapobiec uszkodzeniu plików bazy danych i ograniczyć utratę danych dzięki ich przechowywaniu w oddzielnych plikach, z których użytkownicy nie korzystają bezpośrednio.

Program Access monituje o naprawienie uszkodzonego pliku bazy danych

Podczas próby otwarcia uszkodzonego pliku bazy danych program Access wyświetla monit o zgodę na automatyczne naprawienie tego pliku. Uszkodzony plik bazy danych można też otworzyć i naprawić ręcznie za pomocą polecenia Kompaktuj i napraw bazę danych.

Jeśli program Access całkowicie naprawi uszkodzony plik, zostanie wyświetlony komunikat informujący, że naprawa zakończyła się pomyślnie i należy sprawdzić zawartość bazy danych, aby się upewnić, że wszystko jest w porządku.

Jeśli program Access tylko częściowo naprawi plik, udostępni informacje o obiektach bazy danych, których nie można było naprawić, dzięki czemu można ustalić, co należy przywrócić z kopii zapasowej.

Uwaga: Można ustawić opcję bazy danych, która spowoduje, że polecenie Kompaktuj i napraw bazę danych będzie uruchamiane automatycznie po każdym zamknięciu określonej bazy danych. Jeśli jesteś jedynym użytkownikiem bazy danych, najlepiej ustaw tę opcję. W bazach danych, z których korzysta wielu użytkowników, ustawienie tej opcji nie jest zalecane, ponieważ może ona tymczasowo przerywać dostępność bazy danych.

Początek strony

Przed rozpoczęciem

Rozważ wykonanie następujących czynności przed rozpoczęciem operacji kompaktowania i naprawiania:

 • Zawsze utwórz kopię zapasową    Podczas procesu naprawy program Access może obciąć niektóre dane z uszkodzonych tabel. Czasami można odzyskać te dane z kopii zapasowej. Poza stosowaniem strategii regularnego wykonywania kopii zapasowych należy wykonać kopię zapasową przed użyciem polecenia Kompaktuj i napraw bazę danych. Kopię zapasową można wykonać za pomocą polecenia Wykonaj kopię zapasową bazy danych:

  • Na karcie Plik kliknij pozycję Zapisz i publikuj, a następnie w obszarze Zaawansowane kliknij pozycję Utwórz kopię zapasową bazy danych.

 • Automatycznie kompaktuj i naprawiaj    O ile nie współużytkujesz pliku bazy danych z innymi użytkownikami w sieci, najlepiej skonfiguruj automatyczne kompaktowanie i naprawianie bazy danych.

 • Korzystaj z tabeli błędów odzyskiwania systemu    Jeśli program Access nie może naprawić wszystkich obiektów w uszkodzonej bazie danych, wszelkie obiekty, których nie można odzyskać, zostają wskazane w tabeli MSysCompactErrors. W przypadku błędów w programie Access tabela MSysCompactErrors zostanie otwarta w widoku arkusza danych.

  Jeśli masz kopię zapasową bazy danych wykonaną przed jej uszkodzeniem, możesz za pomocą tabeli MSysCompactErrors określić, które obiekty mają zostać zaimportowane z kopii zapasowej do naprawionej bazy danych.

 • Aby użyć polecenia Kompaktuj i napraw bazę danych, uzyskaj wyłączny dostęp do bazy danych    Jeśli jesteś jedyną osobą korzystającą z bazy danych, możesz pominąć pozostałą część tej sekcji i przejść od razu do sekcji Kompaktowanie i naprawianie bazy danych.

  Operacja kompaktowania i naprawiania wymaga wyłącznego dostępu do pliku bazy danych, ponieważ może ona przerwać pracę innym użytkownikom. Należy powiadomić innych użytkowników o zamiarze wykonania operacji kompaktowania i naprawiania, aby powstrzymali się od używania bazy danych w jej trakcie.

  Poinformuj użytkowników, jak długo powinni powstrzymać się od używania bazy danych. Jeśli regularnie wykonujesz operacje kompaktowania i naprawiania, zapisuj, jak długo trwają. Umożliwi Ci to dokładniejsze oszacowanie czasu, przez jaki inni użytkownicy powinni powstrzymać się od używania bazy danych.

 • Uzyskaj uprawnienia do uruchomienia operacji kompaktowania i naprawiania:    Jeśli korzystasz ze starszej wersji pliku bazy danych i należysz do grupy roboczej, możesz nie mieć możliwości samodzielnego wykonania operacji kompaktowania i naprawiania bazy danych. Jeśli nie masz wystarczających uprawnień, a musisz przeprowadzić kompaktowanie i naprawianie bazy danych, skontaktuj się z administratorem grupy roboczej w celu uzyskania pomocy.

Początek strony

Kompaktowanie i naprawianie bazy danych

Automatyczne kompaktowanie i naprawianie podczas zamykania bazy danych

Automatyczne kompaktowanie i naprawianie podczas zamykania bazy danych

Jeśli chcesz automatycznie kompaktować i naprawiać bazę danych podczas jej zamykania, możesz wybrać opcję bazy danych Kompaktuj przy zamknięciu.

Uwaga: Ustawienie tej opcji wpływa tylko na obecnie otwartą bazę danych. Tę opcję należy ustawić osobno dla każdej bazy danych, którą chcesz automatycznie kompaktować i naprawiać.

 1. Na karcie Plik kliknij pozycję Opcje.

 2. W oknie dialogowym Opcje programu Access kliknij pozycję Bieżąca baza danych.

 3. W obszarze Opcje aplikacji zaznacz pole wyboru Kompaktuj przy zamknięciu.

Początek strony

Ręczne kompaktowanie i naprawianie bazy danych

Oprócz używania opcji bazy danych Kompaktuj przy zamknięciu lub zamiast niej można ręcznie uruchamiać polecenie Kompaktuj i napraw bazę danych. To polecenie można uruchomić zarówno dla otwartej, jak i nieotwartej bazy danych. Można też utworzyć skrót na pulpicie, za pomocą którego będzie można uruchamiać polecenie Kompaktuj i napraw bazę danych dla określonego pliku bazy danych.

Kompaktowanie i naprawianie otwartej bazy danych

Uwaga: Operacji kompaktowania i naprawiania nie można wykonać, jeśli z pliku bazy danych korzystają w danej chwili również inni użytkownicy.

 • Na karcie Plik kliknij pozycję Informacje, a następnie pozycję Kompaktuj i napraw bazę danych.

Kompaktowanie i naprawianie nieotwartej bazy danych

Uwaga: Operacji kompaktowania i naprawiania nie można wykonać, jeśli z pliku bazy danych korzystają w danej chwili inni użytkownicy. W trakcie wykonywania operacji kompaktowania i naprawiania nikt nie może używać pliku bazy danych.

 1. Uruchom program Access, ale nie otwieraj bazy danych.

 2. Wskaż pozycję Informacje, a następnie pozycję Kompaktuj i napraw bazę danych.

 3. W oknie dialogowym Źródłowa baza danych do kompaktowania przejdź do bazy danych, którą chcesz skompaktować i naprawić, a następnie kliknij ją dwukrotnie.

Tworzenie skrótu na pulpicie do kompaktowania i naprawiania określonej bazy danych

Na pulpicie można utworzyć skrót, za pomocą którego będzie można kompaktować i naprawiać określoną bazę danych.

Przed rozpoczęciem sprawdź lokalizację pliku Msaccess.exe na komputerze. Plik Msaccess.exe znajduje się zazwyczaj w następującym folderze:

C:\Program Files\Microsoft Office\Office14

Jeśli plik Msaccess.exe nie znajduje się w tej lokalizacji, wyszukaj go i zanotuj jego pełną ścieżkę.

Tworzenie skrótu na pulpicie    

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pulpit, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Skrót w menu skrótów.

 2. Na pierwszej stronie Kreatora tworzenia skrótu w polu Wpisz lokalizację elementu wpisz cudzysłów podwójny ("), wprowadź pełną ścieżkę do pliku Msaccess.exe (łącznie z nazwą pliku), a następnie wpisz kolejny cudzysłów podwójny. Możesz również kliknąć przycisk Przeglądaj, aby zlokalizować i wybrać plik. W tym przypadku cudzysłowy zostaną dodane automatycznie.

  Na przykład wpisz:"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\msaccess.exe"

 3. Po cudzysłowie zamykającym wpisz spację, a następnie pełną ścieżkę bazy danych, którą chcesz kompaktować i naprawiać. Jeśli ścieżka zawiera spacje, ujmij ją w cudzysłowy. Wpisz kolejną spację, a następnie wpisz /compact.

  Na przykład wpisz: "C:\Mój folder\Moja baza danych.accdb" /compact

 4. Kliknij pozycję Dalej.

 5. W polu Wpisz nazwę tego skrótu wprowadź nazwę skrótu, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  Kreator utworzy skrót i umieści go na pulpicie.

 6. Aby w dowolnym momencie skompaktować i naprawić tę bazę danych, kliknij dwukrotnie ten skrót.

  Porada: Aby dodać skrót do menu Start, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Przypnij do menu Start w menu skrótów.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×