Przejdź do głównej zawartości

Zapobieganie modyfikowaniu ostatecznej wersji pliku

Subskrypcja usługi Office 365, Office Online, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Użyj polecenia Oznacz jako wersję ostateczną, aby plik programu Word, Excel lub PowerPoint był tylko do odczytu. Po oznaczeniu pliku jako wersji ostatecznej wpisywanie, polecenia edytowania i znaczniki korekty są wyłączone, plik staje się plikiem tylko do odczytu, a właściwość Stan dokumentu jest ustawiana na wartość Wersja ostateczna.

Uwagi: 

 • Polecenie Oznacz jako wersję ostateczną nie jest funkcją zabezpieczeń. Każdy odbiorca elektronicznej kopii pliku oznaczonego jako wersja ostateczna może uzyskać możliwość jego edycji, usuwając oznaczenie pliku jako wersji ostatecznej.

 • Jeśli chcesz szyfrować prezentacji za pomocą hasła lub ograniczyć, kto może edytować, zobacz Dodawanie lub usuwanie ochrony dokumentu, skoroszytu lub prezentacji.

Co chcesz zrobić?

Oznaczanie pliku jako wersji ostatecznej

Umożliwianie edycji pliku oznaczonego jako wersja ostateczna

Oznaczanie pliku jako wersji ostatecznej

Gdy użytkownik kliknie polecenie Oznacz jako wersję ostateczną w celu oznaczenia pliku jako wersji ostatecznej, komunikat informujący, że plik został oznaczony jako wersja ostateczna w celu zapobieżenia edytowaniu go.

 1. W pliku programu Word, PowerPoint lub Excel kliknij pozycję Plik > Informacje > Chroń (dokument, prezentację lub skoroszyt) > Oznacz jako wersję ostateczną. Poniższy zrzut ekranu przedstawia pozycję Oznacz jako wersję ostateczną w programie Excel 2016.

Pozycja Oznacz jako wersję ostateczną w programie Office 2016 Excel

Uwaga: W pakiecie Office 2010 i Office 2013 opcja Oznacz jako wersję ostateczną znajduje się w obszarze Uprawnienia. Poniższy zrzut ekranu przedstawia pozycję Oznacz jako wersję ostateczną w programie Excel 2013.

Pozycja Oznacz jako wersję ostateczną w oknie Chronienie skoroszytu
 1. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż polecenie Przygotuj, a następnie kliknij polecenie Oznacz jako wersję ostateczną.

 2. Kliknij przycisk OK dwa razy.

  Uwagi: 

  • Aby określić, jeśli prezentacji został oznaczony jako wersja ostateczna, poszukaj Oznacz jako wersję ostateczną ikonę na pasku stanu w lewej dolnej części okna programu PowerPoint jak pokazano na poniższym rysunku:

  • Ikona polecenia Oznacz jako wersję ostateczną jest wyświetlana na pasku stanu dokumentów oznaczonych jako wersje ostateczne.

Umożliwianie edycji pliku oznaczonego jako wersja ostateczna

Polecenie Oznacz jako wersję ostateczną jest zaznaczone w plikach oznaczonych jako wersja ostateczna. Jeśli chcesz umożliwić edytowanie pliku oznaczonego jako wersja ostateczna, możesz wykonać powyższą procedurę, aby kliknąć ponownie polecenie Oznacz jako wersję ostateczną.

Uwaga: Oznaczenie pliku jako wersji ostatecznej sygnalizuje również ikona polecenia Oznacz jako wersję ostateczną na pasku stanu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office