Zapobieganie duplikowaniu wartości w polu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Możesz uniemożliwić zduplikowanych wartości w polu, tworząc indeks unikatowy. Indeks unikatowy jest indeks, który wymaga unikatowe wartości pola indeksowane.

Istnieją dwa sposoby podstawowe, możesz utworzyć indeks unikatowy:

 • Ustaw właściwość pola indeksowane na wartość Tak (bez duplikatów)    Możesz to zrobić, otwierając tabelę w widok projektu. Ta metoda jest łatwe i dobre Jeżeli wybór tylko chcesz zmienić jedno pole jednocześnie.

 • Tworzenie tworzy indeks unikatowy zapytanie definiujące dane    możesz to zrobić przy użyciu widok SQL. Ta metoda nie jest tak proste jak przy użyciu widoku projektu, ale nie korzyści: można zapisać kwerendy definiującej dane i użyć go później. Jest to przydatne, jeśli okresowo usuwanie i ponowne tworzenie tabel które chcesz używać indeksy unikatowe dla niektórych pól.

Co chcesz zrobić?

Ustawianie właściwości pola indeksowane na wartość Tak (bez duplikatów)

Zostanie utworzony indeks unikatowy dla pola przy użyciu kwerendy definiującej dane

Ustawianie właściwości pola indeksowane na wartość Tak (bez duplikatów)

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę zawierającą pole, a następnie kliknij polecenie Widok projektu.

 2. Wybierz pole, które chcesz, aby upewnić się, ma unikatowe wartości.

 3. W oknie dialogowym właściwości pola okienku na karcie Ogólne ustaw właściwość pola indeksowane na wartość Tak (bez duplikatów).

  Właściwość pola Indeksowane

Początek strony

Zostanie utworzony indeks unikatowy dla pola przy użyciu kwerendy definiującej dane

 1. Na karcie <ui>Tworzenie</ui> w grupie <ui>Inne</ui> kliknij polecenie <ui>Projekt kwerendy</ui>.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie wyniki kliknij strzałkę w obszarze Widok, a następnie kliknij polecenie Widok SQL.

 3. Usuwanie wszystkich instrukcję SQL z kwerendy.

 4. Wpisz lub wklej następujące instrukcje SQL do kwerendy:

  CREATE UNIQUE INDEX index_name
  ON table (field)
 5. W języku SQL Zastąp zmiennych w następujący sposób:

  • Zamień index_name nazwę indeksu. Jest dobrym pomysłem jest użyć nazwy, która pomaga określić, że indeks jest dla. Na przykład jeśli indeks upewnij się, że numerów PESEL są unikatowe, można nadać nazwę go unique_SSN.

  • Zamień tabeli o nazwie tabeli zawierającej pola, które mają być indeksowane. Jeśli nazwa tabeli zawiera spacje lub znaki specjalne, należy ująć nazwę w nawiasach kwadratowych.

  • Pole Zamień na nazwę pola, które mają być indeksowane. Jeśli nazwa pola zawiera spacji ani znaków specjalnych, nazwę należy ująć w nawiasy kwadratowe.

 6. Zapisz i zamknij kwerendę.

 7. Uruchom kwerendę, aby utworzyć indeks. Należy zauważyć, że kwerendy można uruchamiać z makra za pomocą akcji makra UruchomSQL. Aby uzyskać więcej informacji zobacz sekcję Zobacz też.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×