Zapisywanie witryny programu SharePoint jako szablonu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Z Microsoft SharePoint Designer 2010 można projektować i tworzyć niezawodne aplikacje programu SharePoint, które zawierają bogatego zestawu źródeł danych, widoki skierowaną klienta i formularzy i przystosowanych przepływy pracy. Po zostały utworzone witryny rozwiązań biznesowych, możesz rozpocząć korzystania z niego od razu w środowisku programu SharePoint. Lub można przekształcić rozwiązania szablonu i wdrożyć go w innym środowisku, był dostępny dla użytkowników, można tworzyć nowe witryny z niego lub przekazać go wyłączyć dalszego opracowania w programie Visual Studio.

Przekształcanie dostosowanej witryny lub rozwiązania biznesowego w szablon jest niezwykle przydatną i bardzo zaawansowaną funkcją programu SharePoint 2010. Przekształcenie rozwiązania w szablon pozwala wykorzystać potencjał programu SharePoint jako platformy aplikacji biznesowych.

W tym artykule opisano szablony programu SharePoint i ich zastosowania, sposoby przekształcania witryny w szablon, a także sposoby aktywowania takiego szablonu na serwerze.

W tym artykule

Co to jest szablon witryny programu SharePoint?

Elementy zapisywane w szablonie

Do czego służą szablony programu SharePoint?

Zapisywanie witryny jako szablonu

Aktywowanie szablonu witryny w galerii rozwiązań

Dalsze kroki

Co to jest szablon witryny programu SharePoint?

Szablony witryn programu SharePoint to gotowe definicje zaprojektowane według określonych potrzeb biznesowych. Tych szablonów można używać bez zmian do tworzenia własnych witryn programu SharePoint, które następnie można dowolnie dostosowywać. Większość użytkowników zna domyślne szablony witryn, takie jak Witryna zespołu, witryna Blog, czy Witryna pracy grupy, które wyglądają podobnie do szablonu przedstawionego poniżej.

SharePoint Site Template

Oprócz domyślnych szablonów można także utworzyć własny szablon witryny oparty na witrynie utworzonej i dostosowanej w programie SharePoint. Ta bardzo użyteczna funkcja programu SharePoint umożliwia utworzenie niestandardowego rozwiązania, a następnie udostępnienie go współpracownikom, szerszej organizacji lub organizacjom zewnętrznym. Można także spakować witrynę, a następnie otworzyć ją w innym środowisku lub aplikacji, takiej jak program Microsoft Visual Studio, w celu jej dodatkowego dostosowywania.

Podczas zapisywania witryny jako szablonu zostaje utworzony pakiet rozwiązania sieci Web (WSP, Web Solution Package). Pakiet WSP to plik CAB zawierający manifest rozwiązania. Utworzone rozwiązanie jest przechowywane w galerii rozwiązań zbioru witryn programu SharePoint. W tym miejscu można pobrać kopię rozwiązania lub aktywować je na serwerze.

Uwaga:  Utworzony pakiet WSP jest rozwiązaniem użytkownika z częściowym zaufaniem, które ma taki sam format deklaracyjny, jak rozwiązanie programu SharePoint z pełnym zaufaniem. Nie obsługuje ono jednak pełnego zakresu typów elementów funkcji obsługiwanych przez rozwiązania z pełnym zaufaniem.

Początek strony

Elementy zapisywane w szablonie

Podczas zapisywania witryny programu SharePoint jako szablonu jest zapisywana ogólna struktura witryny — jej listy i biblioteki, widoki i formularze, a także przepływy pracy. Oprócz tych składników można także dołączyć do szablonu zawartość witryny, na przykład dokumenty przechowywane w bibliotekach dokumentów. Taka przykładowa zawartość może ułatwić użytkownikom rozpoczęcie pracy. Należy pamiętać, że to może spowodować zwiększenie rozmiaru szablonu powyżej domyślnego limitu rozmiaru szablonu witryny wynoszącego 50 MB.

Szablon uwzględnia i obsługuje większość obiektów witryny. Istnieje jednak kilka obiektów i funkcji, które nie są obsługiwane. W poniższej tabeli przedstawiono krótkie podsumowanie tego, co zawiera i czego nie zawiera typowy szablon witryny lub rozwiązanie.

Elementy zawarte w pakiecie WSP rozwiązania użytkownika

Elementy nie zawarte w pakiecie WSP rozwiązania użytkownika

 • Listy

 • Biblioteki

 • Listy zewnętrzne

 • Połączenia ze źródłami danych

 • Widoki listy oraz widoki danych

 • Formularze niestandardowe

 • Przepływy pracy

 • Typy zawartości

 • Akcje niestandardowe

 • Nawigacja

 • Strony witryny

 • Strony wzorcowe

 • Moduły

 • Szablony sieci Web

 • Dostosowane uprawnienia

 • Uruchomione wystąpienia przepływów pracy

 • Historia wersji elementu listy

 • Zadania przepływu pracy skojarzone z uruchomionymi przepływami pracy

 • Wartości pola osób/grupy

 • Wartości pola taksonomii

 • Strony publikowania i witryny publikowania

 • Moje witryny

Początek strony

Do czego służą szablony programu SharePoint?

Funkcja zapisywania witryny jako szablonu jest bardzo użyteczna, ponieważ udostępnia wiele różnych zastosowań niestandardowych witryn programu SharePoint. Poniżej przedstawiono zalety zapisywania witryny jako szablonu w programie SharePoint.

 • Dostosowane witryny programu SharePoint można natychmiast wdrażać jako rozwiązania. Zapisując i aktywując szablon w galerii rozwiązań, można pozwolić innym pracownikom na tworzenie nowych witryn na podstawie tego szablonu. Aby utworzyć rozwiązanie, nie trzeba używać programu Visual Studio, ale należy mieć bezpośredni dostęp do serwera w celu uruchamiania poleceń administratora serwera. Wystarczy zapisać witrynę jako szablon, a następnie go aktywować.

 • Dostosowane witryny programu SharePoint są przenośne. Oprócz wdrażania rozwiązania niestandardowego we własnym środowisku można także pobrać plik wsp, zabrać go ze sobą, a następnie wdrożyć w innym środowisku programu SharePoint. Wszystkie informacje dotyczące dostosowania witryny są przechowywane w jednym pliku, co jest bardzo wygodne.

 • Witryny programu SharePoint dostosowania są extensible — jako pakietu rozwiązania Web, można otworzyć witrynę niestandardowe w programie Visual Studio, wykonać dodatkowe rozwoju dostosowanie do szablonu i wdrażanie go w programie SharePoint. Projektowanie witryn programu SharePoint, w wyniku można przejść za pośrednictwem witryny Cykl opracowywania, zawierająca SharePoint Designer 2010, Microsoft Visual Studio i przeglądarki.

Rozpoczynając tworzenie witryn niestandardowych w programie SharePoint, można odkryć jeszcze więcej zalet przekształcania witryny w rozwiązanie, które można przenosić w ramach całej organizacji.

Początek strony

Zapisywanie witryny jako szablonu

W dowolnym momencie przy użyciu opcji szablonu (Zapisz witrynę jako szablon) na stronie Ustawienia witryny w programie SharePoint można zapisywanie witryny jako szablonu. SharePoint Designer 2010 ułatwia, dostarczając opcję Zapisz jako szablon na Wstążce i przejście do tej strony w programie SharePoint. Po zapisaniu szablonu pliku rozwiązania jest utworzone i przechowywane w galerii rozwiązań, gdzie można pobrać lub Aktywuj.

Aby zapisać swoją witrynę jako szablon przy użyciu SharePoint Designer 2010, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz witrynę w SharePoint Designer 2010.

 2. Na karcie Witryna w grupie Zarządzanie kliknij pozycję Zapisz jako szablon.
  Site tab, Manage group

 3. Powoduje przejście do strony Zapisywanie jako szablonu w programie SharePoint.
  Save As Template

 4. W polu Nazwa pliku podaj nazwę pliku szablonu.

 5. W polach Nazwa szablonu oraz Opis szablonu podaj nazwę oraz opis szablonu.

 6. Aby dołączyć zawartość witryny do szablonu witryny, zaznacz pole Dołącz zawartość.

  Uwaga:  Dołączenie zawartości witryny może spowodować znaczne zwiększenie rozmiaru szablonu. Należy pamiętać, że domyślny limit rozmiaru szablonu witryny to 50 MB, ale może on być mniejszy w niektórych organizacjach.

 7. Kliknij przycisk OK, aby zapisać szablon.

 8. Jeśli wszystkie elementy witryny są prawidłowe, zostanie utworzony szablon i zostanie wyświetlony komunikat Operacja ukończona pomyślnie.

 9. Aby pobrać rozwiązanie z galerii rozwiązań lub je aktywować, kliknij łącze galeria rozwiązań użytkownika i wykonaj czynności przedstawione w poniższej procedurze.

 10. Aby powrócić do witryny, kliknij przycisk OK.

Początek strony

Aktywowanie szablonu witryny w galerii rozwiązań

Po zapisaniu witryny jako szablonu zostaje utworzony plik rozwiązania (wsp), który jest przechowywany w galerii rozwiązań zbioru witryn. W tym miejscu można pobrać lub aktywować rozwiązanie.

Aby aktywować szablon witryny, wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do witryny najwyższego poziomu w zbiorze witryn programu SharePoint.

 2. Kliknij pozycję Akcje witryny i wybierz pozycję Ustawienia witryny.

 3. W obszarze Galerie kliknij pozycję Rozwiązania.

 4. Aby aktywować rozwiązanie, kliknij menu rozwijane obok rozwiązanie, a następnie wybierz pozycję Aktywuj.
  Activate a template

 5. Na ekranie z potwierdzeniem aktywowania rozwiązania kliknij pozycję Aktywuj.
  Dane rozwiązanie w galerii rozwiązań ma teraz stan „aktywowane”.

 6. Aby pobrać rozwiązanie, kliknij jego nazwę w galerii rozwiązań.

 7. W oknie dialogowym Pobieranie pliku kliknij przycisk Zapisz, a następnie przejdź do lokalizacji, w której chcesz zapisać to rozwiązanie.

Początek strony

Dalsze kroki

Jeśli rozwiązanie zostało przekazane do galerii rozwiązań i aktywowane, będzie ono widoczne dla użytkowników jako dostępny szablon na stronie Tworzenie witryny w programie SharePoint. Można wybrać to rozwiązanie i za jego pomocą utworzyć nową witrynę, która odziedziczy składniki witryny, jej strukturę, przepływy pracy i inne elementy. Można również pobrać rozwiązanie z galerii rozwiązań i wdrożyć je w innym środowisku programu SharePoint lub otworzyć je w programie Microsoft Visual Studio, który także obsługuje pakiety WSP.

Opcja szablonu witryny w SharePoint Designer 2010 powoduje, że wszystkie tym możliwe. Dowiedz się więcej na temat pliki WSP w sekcji Zobacz też.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×