Zapisywanie skoroszytu

Niezależnie od tego, gdzie chcesz zapisać skoroszyt (na przykład na komputerze lub w sieci Web), musisz skorzystać z karty Plik.

Polecenie Zapisz lub klawisze Ctrl+S umożliwiają zapisanie istniejącego skoroszytu w obecnej lokalizacji, natomiast polecenie Zapisz jako pozwala zapisać skoroszyt po raz pierwszy, w innej lokalizacji lub utworzyć kopię skoroszytu w tym samym lub innym miejscu. Poniżej wyjaśniono, jak to zrobić:

 1. Kliknij pozycję Plik > Zapisz jako.

  Opcja Zapisz jako na karcie Plik

 2. W obszarze Zapisz jako wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać skoroszyt. Aby na przykład zapisać go na pulpicie lub w folderze na komputerze, kliknij pozycję Komputer.

  Opcja Wybierz lokalizację

  Porada:  Aby zapisać swoją OneDrive lokalizację, kliknij pozycję OneDrive, a następnie zarejestruj się (lub zaloguj się). Aby dodać własne lokalizacje w chmurze, takie jak lokalizacja w usłudze Office 365SharePoint lub OneDrive, kliknij pozycję Dodaj lokalizację.

 3. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby znaleźć odpowiednią lokalizację w folderze Dokumenty.

  Aby wybrać inną lokalizację na komputerze, kliknij pozycję Pulpit, a następnie wskaż miejsce, w którym chcesz zapisać skoroszyt.

 4. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę nowego skoroszytu. Jeśli tworzysz kopię istniejącego skoroszytu, wprowadź inną nazwę.

  Okno dialogowe Zapisywanie jako

 5. Aby zapisać skoroszyt w innym formacie pliku (na przykład xls lub txt), z listy Zapisz jako typ (pod polem Nazwa pliku) wybierz odpowiedni format.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Przypinanie ulubionej lokalizacji zapisywania

Po zapisaniu skoroszytu możesz „przypiąć” lokalizację zapisywania. Dzięki temu będzie ona dostępna, aby można było jej użyć ponownie do zapisania innego skoroszytu. Jeśli często zapisujesz pliki w danym folderze lub miejscu, w ten sposób możesz zaoszczędzić sporo czasu. Możesz przypiąć tyle lokalizacji, ile zechcesz.

 1. Kliknij pozycję Plik > Zapisz jako.

 2. W obszarze Zapisz jako wybierz lokalizację, w której ostatnio zapisano skoroszyt. Jeśli na przykład skoroszyt zapisano ostatnio w folderze Dokumenty na komputerze i chcesz przypiąć tę lokalizację, kliknij pozycję Komputer.

 3. W obszarze Ostatnio używane foldery po prawej stronie wskaż lokalizację, którą chcesz przypiąć. Z prawej strony pojawi się ikona pinezki Przycisk pinezki .

  Przypinanie ulubionej lokalizacji zapisywania za pomocą ikony pinezki

 4. Kliknij obraz, aby przypiąć ten folder. Teraz na obrazie będzie widoczna przypięta pinezka Ikona przypiętej pinezki . Za każdym razem, gdy będziesz zapisywać skoroszyt, ta lokalizacja będzie widoczna na początku listy w obszarze Ostatnio używane foldery.

  Porada: Aby odpiąć lokalizację, wystarczy ponownie kliknąć ikonę pinezki Ikona przypiętej pinezki .

Włączanie Autoodzyskiwania

W programie Excel skoroszyt jest zapisywany automatycznie w trakcie pracy nad nim na wypadek nieoczekiwanego zdarzenia, takiego jak awaria zasilania. Jest to nazywane Autoodzyskiwaniem. Nie jest to to samo, co zapisywanie skoroszytu przez użytkownika, dlatego nie warto polegać na funkcji Autoodzyskiwania. Warto często zapisywać swój skoroszyt, a funkcję Autoodzyskiwania traktować jako dobry sposób na wykonywanie kopii zapasowej.

Upewnij się, że funkcja Autoodzyskiwania jest włączona:

 1. Kliknij pozycję Plik > Opcje.

 2. W oknie dialogowym Opcje programu Excel kliknij pozycję Zapisywanie.

  Opcja Zapisywanie w oknie dialogowym Opcje programu Excel

 3. W obszarze Zapisywanie skoroszytów upewnij się, że zaznaczono opcję Zapisz informacje Autoodzyskiwania co n min.

 4. Określ, jak często (w minutach) program Excel ma wykonywać kopię Twojej pracy, a następnie kliknij przycisk OK.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×