Zapisywanie publikacji jako pliku PostScript niezależny od strony na potrzeby drukowania komercyjnego

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Gdy pakiet publikacji i powiązanych plików w celu zapewnienia komercyjnym punkcie usług poligraficznych za pomocą Kreatora materiałów przenośnych programu Microsoft Publisher tworzy plik skompresowany (zip) i plik PDF do druku komercyjnego. Poproś komercyjnym punkcie usług poligraficznych, jeśli są to pliki, które są potrzebne do świadczenia określonych. Jeśli są one typy plików, które działają w systemie, komercyjnym punkcie usług poligraficznych może wymagać utworzenia pliku PostScript.

Poproś komercyjnym punkcie usług poligraficznych, jeśli musisz zamiast Zapisywanie publikacji jako pliku PostScript niezależny od strony. Komercyjnym punkcie usług poligraficznych może wymagać dla pliku PostScript z kilku powodów:

 • Nie mogą one akceptuje plików programu Publisher.

 • Może nie działać z plikami PDF.

 • Mogą one korzystać tylko komputerów Macintosh.

 • W ramach procesu ich komercyjnym punkcie usług poligraficznych może użyć odłowu lub nakładania stron programu, który wymaga użycia pliki PostScript niezależny od strony, które zawierają informacje o pobieraniu czcionek dla każdej strony publikacji wielostronicowy.

Strony w pliku PostScript niezależny od strony można zmienić lub selektywne wydrukowany przez program innej firmy, bez wpływu na sposób drukowania stron pliku PostScript. Pliki postScript mogą być drukowane tylko na drukarce PostScript i nie można wprowadzać zmian w pliku PostScript po zapisaniu go.

Zapisywanie jako plik PostScript

 1. Kliknij pozycję Plik > Zapisz jako.

 2. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku. Nie trzeba wpisywać rozszerzenia nazwy pliku. Program Publisher automatycznie dodaje PS na końcu wpisanej nazwy pliku.

 3. Na liście Zapisz jako typ wybierz pozycję języka PostScript.

 4. Kliknij przycisk Zapisz.

 5. Na liście Nazwa drukarki wybierz odpowiednią drukarkę PostScript lub naświetlarka, który ma. W razie potrzeby zainstalować drukarkę PostScript:

  1. Można znaleźć w komercyjnym punkcie usług poligraficznych jaką drukarkę PostScript należy zainstalować oraz miejsce, w którym należy ją zainstalować.

  2. Pobierz odpowiedni sterownik drukarki PostScript.

  3. Otwórz drukarki i skanery.

  4. Kliknij przycisk Dodaj drukarki lub skanera.

  5. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora dodawania drukarki.

 6. W oknie dialogowym Zapisywanie jako języka PostScript kliknij pozycję Właściwości.

 7. W obszarze papieru wybierz rozmiar papieru.

 8. W obszarze Drukowanie dwustronne 2 wybierz Drukowanie dwustronne 1 lub Drukowanie dwustronne 2.

 9. W obszarze Dane wyjściowe kolor wybierz Kolor lub czerni i bieli.

 10. Na karcie Opcje dokumentu wybierz opcją stron na arkusz.

 11. Na karcie Zaawansowane rozwiń listę sterowników, a na liście Opcja wyjścia PostScript wybierz Optymalizuj na potrzeby przenoszenia.

 12. Kliknij przycisk OK.

 13. W oknie dialogowym Zapisywanie jako języka Postscript na karcie Szczegółowe informacje o drukarce kliknij polecenie Zaawansowane ustawienia drukarki.

 14. Kliknij żądane opcje na karcie znaczniki i spady i na karcie Grafika i czcionki.

 15. Kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Poproś komercyjnym punkcie usług poligraficznych, czy trzeba zapisać publikację jako plik PostScript niezależny od strony i czy należy zapisać go jako plik rozbarwiane lub plik projektu wstępnego.

Uwaga: Możesz zapisać jako plik PDF lub XPS programu Microsoft Office 2007 tylko po zainstalowaniu dodatku. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Włączanie obsługi w innych formatach, takich jak PDF i XPS.

Zapisywanie jako pliku PostScript rozbarwiane

 1. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako.

 2. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku. Nie trzeba wpisywać rozszerzenia nazwy pliku. Program Publisher automatycznie dodaje PS na końcu wpisanej nazwy pliku.

 3. Na liście Zapisz jako typ wybierz pozycję języka PostScript.

 4. Kliknij przycisk Zapisz.

 5. Na liście Nazwa drukarki wybierz odpowiednią drukarkę PostScript lub naświetlarka, który ma. W razie potrzeby zainstalować drukarkę PostScript:

  1. Można znaleźć w komercyjnym punkcie usług poligraficznych jaką drukarkę PostScript należy zainstalować oraz miejsce, w którym należy ją zainstalować.

  2. W menu Start w systemie Microsoft Windows XP kliknij polecenie drukarki i faksy.

  3. W obszarze Zadania drukarki kliknij przycisk Dodaj drukarkę.

  4. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora dodawania drukarki.

 6. Kliknij pozycję Właściwości, a następnie kliknij kartę Zaawansowane.

 7. W obszarze Nazwa drukarki Zaawansowane ustawienia dokumentu rozwiń Opcje dokumentu, a następnie rozwiń Opcje języka PostScript.

 8. Na liście Opcji wyjścia PostScript wybierz Optymalizuj na potrzeby przenoszenia.

 9. Kliknij przycisk OK.

 10. Na karcie Szczegółowe informacje o drukarce kliknij pozycję Zaawansowane ustawienia drukarki, a następnie kliknij kartę rozbarwień.

 11. Na liście Drukuj kolory jako kliknij rozbarwień.

 12. Na liście te płyty wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Kliknij pozycję Wszystkie zdefiniowane atramenty do drukowania w kolorach rozbarwianych i kolorach rozbarwianych drukarskiej dla każdego atramentu zdefiniowanego w publikacji (menuNarzędzia, podmenu Narzędzia drukowania komercyjnego, polecenie Drukowanie w kolorze ).

  2. Kliknij pozycję tylko używane atramenty do drukowania w kolorach rozbarwianych i kolorach rozbarwianych drukarskiej dla każdego zdefiniowanego atramentu, który jest używany w publikacji.

  3. Kliknij przycisk Konwertuj miejsca przetwarzania wydrukować tylko płyty w kolorach rozbarwianych i zamienić wszystkie zdefiniowane kolory dodatkowe na kolory rozbarwiane.

 13. Aby ustawić inne opcje drukowania punkcie usług poligraficznych, kliknij żądane opcje na karcie Ustawienia strony i na karcie Grafika i czcionki, a następnie kliknij przycisk OK.

 14. Kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Zapisywanie jako plik PostScript projektu wstępnego

 1. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako.

 2. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku. Nie trzeba wpisywać rozszerzenia nazwy pliku — program Publisher automatycznie dodaje PS na końcu wpisanej nazwy pliku.

 3. Na liście Zapisz jako typ wybierz pozycję języka PostScript.

 4. Kliknij przycisk Zapisz.

 5. Na liście Nazwa drukarki wybierz odpowiednią drukarkę PostScript lub naświetlarka, który ma. W razie potrzeby zainstalować drukarkę PostScript:

  1. Można znaleźć w komercyjnym punkcie usług poligraficznych jaką drukarkę PostScript należy zainstalować oraz miejsce, w którym należy ją zainstalować.

  2. W menu Start w systemie Microsoft Windows XP kliknij polecenie drukarki i faksy.

  3. W obszarze Zadania drukarki kliknij przycisk Dodaj drukarkę.

  4. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora dodawania drukarki.

 6. Kliknij pozycję Właściwości, a następnie kliknij pozycję Zaawansowane.

 7. W obszarze Nazwa drukarki Zaawansowane ustawienia dokumentu rozwiń Opcje dokumentu, a następnie rozwiń Opcje języka PostScript.

 8. Na liście Opcji wyjścia PostScript wybierz Optymalizuj na potrzeby przenoszenia.

 9. Kliknij przycisk OK.

 10. Na karcie Szczegółowe informacje o drukarce kliknij pozycję Zaawansowane ustawienia drukarki, a następnie kliknij kartę rozbarwień.

 11. Na liście Drukuj kolory jako wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Kliknij pozycję Złożone Skala odcieni szarości, aby zapisać plik PostScript projektu wstępnego, który zostanie wydrukowany na drukarce czarno-biały.

  2. Kliknij pozycję Projekt wstępny CMYK, aby zapisać plik PostScript projektu wstępnego, którego można używać w programie odłowu lub nakładania stron innych firm lub do drukowania do CMYK sprawdzające urządzenia.

  3. Kliknij pozycję Projekt wstępny RGB, aby zapisać plik PostScript projektu wstępnego, który zostanie wydrukowany na drukarce kolorowej.

   Uwaga: Aby zapisać projekt wstępny CMYK lub plik PostScript RGB, musi mieć kolorową drukarkę PostScript.

 12. Aby ustawić inne opcje drukowania punkcie usług poligraficznych, kliknij odpowiednie opcje na karcie Ustawienia strony i na karcie Grafika i czcionki, a następnie kliknij przycisk OK.

 13. Kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×