Zapisywanie projektu

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Możesz zapisać projekt plan w wiele przydatnych formatach, łącznie z poprzednich wersji programu Microsoft Project, skoroszytów programu Excel i szablony, które mogą być używane w przyszłych projektach.

Jeśli korzystasz z Project Professional 2010, możesz zapisać projekt do udostępniania przed opublikowaniem.

Uwaga: Nie można zapisywać pliki przy użyciu wersji próbnej Project 2010.

Co chcesz zrobić?

Zapisywanie projektu

Zapisywanie projektu jako szablonu

Zapisywanie projektu do udostępniania

Zapisywanie projektu lokalne na serwerze Project Server

Zapisywanie projektu

Proces zapisywania projektu różni się dla użytkowników programu Project Standard 2010 i Project Professional 2010 użytkowników, którzy są połączeni z programu Project Server. Firma Microsoft zostały opisane oba procesy w tej sekcji.

Zapisywanie projektu z programu Project Standard 2010

 1. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Zapisz.

 2. Jeśli zapisujesz projektu po raz pierwszy, wpisz jego nazwę w polu Nazwa pliku, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Jeśli plik jest zapisywany z wiele projektów, może zostać wyświetlony monit o podanie nazwy projektu.

Można zapisać projektu do innego formatu pliku.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Zapisz i wyślij.

 3. W obszarze Typy plików kliknij pozycję Zapisz projekt jako plik.

 4. Po prawej stronie, w obszarze Typy plików projektów lub Inne typy plików wybierz typ pliku, który chcesz zapisać.

  Istnieją dwie metody zapisywania pliku projektu w innym formacie.

  • Kliknij dwukrotnie typ pliku, który chcesz zapisać.

  • Typ pliku, który chcesz zapisać w jednym kliknięciem, a następnie kliknij polecenie Zapisz jako.

   Przycisk Zapisz jako

 5. Wpisz nazwę pliku dla pliku.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Projekt można zapisać w następujących formatach:

 • Project 2007

 • Plik programu Project 2000 – 2003

 • PDF (Portable Document Format)

 • XPS (XML Paper Specification)

 • Skoroszyt programu Excel

 • Tekst rozdzielany tabulatorami

 • Rozdzielany przecinkami (CSV)

 • XML

Zapisywanie projektu z programu Project Professional 2010

Z Project Professional 2010 możliwe są następujące opcje zapisywania projektu:

Zapisywanie projektu na serwerze Project Server

Zapisywanie projektu różni się od ewidencjonowania i publikowanie projektu. Po zapisaniu projektu na serwerze Project Server został wyewidencjonowany przez Ciebie i nie może być edytowany przez inną osobę. Zamknij program project, aby zaewidencjonować na serwerze Project Server. Aby udostępnić projektu do członków zespołu, Opublikuj projekt.

 1. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Zapisz.

 2. Jeśli po raz pierwszy że zapisywania projektu, w oknie dialogowym Zapisywanie na serwerze Project Server, wpisz nazwę projektu w polu Nazwa.

 3. Aby ustawić każdego przedsiębiorstwa pól niestandardowych projektu, kliknij pole wartość pola niestandardowego, a następnie wybierz pozycję wartości. Po nazwie pola, należy wprowadzić dane dla wymaganych pól niestandardowych oznaczone gwiazdką (*).

 4. Kliknij przycisk Zapisz.

 5. Jeśli to konieczne, można sprawdzić, czy projekt jest zaewidencjonowany lub zaznaczone wylogowywanie się z programu Project Server. Kliknij kartę plik, a następnie kliknij przycisk Otwórz. Sprawdź stan projektu w oknie dialogowym Otwieranie.

 6. Aby zaewidencjonować projekt na serwerze Project Server, kliknij kartę plik, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Jeśli zamykanie okna programu project, lub spróbuj zamknąć projekt bez zapisywania ostatniej zmiany, zostanie wyświetlone okno dialogowe Zamknij.

 1. W sekcji Zapisz zmiany wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany wprowadzone w projekcie.

  • Kliknij przycisk Odrzuć zmiany, aby zamknąć ten projekt bez zapisywania zmian.

 2. W sekcji Ewidencjonowanie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij przycisk Zaewidencjonuj sprawdzania projektu ponownie na serwerze Project Server.

  • Kliknij opcję Zachowaj wyewidencjonowanie projektu, aby pozostawić Projekt wyewidencjonowany, co uniemożliwi innym osobom wprowadzania zmian.

Jeśli chcesz, aby zmiany mają być widoczne dla użytkowników programu Project Web Access, musisz opublikować plan projektu.

Zapisywanie projektu lokalnie

 1. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij polecenie Zapisz jako.

 2. W oknie dialogowym Zapisywanie na serwerze Project Server kliknij przycisk Zapisz jako plik.

 3. W oknie dialogowym Zapisz jako plik wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zapisać wszystkie elementy z szablon globalny przedsiębiorstwa z wyjątkiem pola niestandardowe, kliknij pozycję wszystkie pola niestandardowe przedsiębiorstwa i elementy szablonu globalnego.

  • Aby zapisać tylko te elementy z szablonu globalnego przedsiębiorstwa, które są używane w tym projekcie, kliknij pozycję tylko aktualnie załadowane pola niestandardowe przedsiębiorstwa i elementy szablonu globalnego przedsiębiorstwa.

 4. Wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać plik, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Można zapisać projektu do innego formatu pliku.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Zapisz i wyślij.

 3. W obszarze Typy plików kliknij pozycję Zapisz projekt jako plik.

 4. Po prawej stronie, w obszarze Typy plików projektów lub Inne typy plików wybierz typ pliku, który chcesz zapisać.

  Istnieją dwie metody zapisywania pliku projektu w innym formacie.

  • Kliknij dwukrotnie typ pliku, który chcesz zapisać.

  • Typ pliku, który chcesz zapisać w jednym kliknięciem, a następnie kliknij polecenie Zapisz jako.

   Przycisk Zapisz jako

 5. Wpisz nazwę pliku dla pliku.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Projekt można zapisać w następujących formatach:

 • Project 2007

 • Plik programu Project 2000 – 2003

 • PDF (Portable Document Format)

 • XPS (XML Paper Specification)

 • Skoroszyt programu Excel

 • Tekst rozdzielany tabulatorami

 • Rozdzielany przecinkami (CSV)

 • XML

Początek strony

Zapisywanie projektu jako szablonu

Aby ponownie użyć istniejącego projektu jako podstawy dla nowego projektu, możesz zapisać go jako szablon.

 1. Kliknij kartę plik, a następnie kliknij polecenie Zapisz jako.

 2. Użytkowników programu project Professional: Jeśli projekt, który chcesz zapisać jako szablon zostanie zapisana na serwerze Project Server, wykonaj następujące czynności:

  1. W oknie dialogowym Zapisywanie na serwerze Project Server kliknij przycisk Zapisz jako plik.

  2. W oknie dialogowym Zapisz jako plik kliknij pozycję tylko aktualnie załadowane pola niestandardowe przedsiębiorstwa i elementy szablonu globalnego przedsiębiorstwa, aby zapisać tylko te elementy z szablonu globalnego przedsiębiorstwa, które są używane w tym projekcie.

 3. Wybierz dysk i folder, w którym chcesz zapisać szablon.

 4. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę szablonu.

 5. W polu Zapisz jako typ kliknij pozycję szablon (*.mpt) lub Programu Microsoft Project 2007 szablony (*.mpt).

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

 7. Zaznacz pola wyboru dla danych, którą chcesz usunąć z pliku projektu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Możesz usunąć dane planu bazowego, rzeczywiste, stawek zasobów, koszt stały informacji i zadań stan publikowania.

Początek strony

Zapisywanie projektu do udostępniania

Uwaga: Potrzebujesz Project Professional 2010, aby zapisać projektu do udostępniania.

Jeśli chcesz udostępnić użytkownikom, którzy nie mają programu Project Server planu projektu, możesz zaznacz plan, zapisz je lokalnie, wysyłania go do recenzji, a następnie zaznacz go ponownie na serwerze Project Server.

Ważne: Druga osoba musi mieć Project 2010 zainstalowany.

 1. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Zapisz i wyślij.

 2. Kliknij pozycję Zapisz projekt jako plik w środkowym okienku, a następnie kliknij przycisk Zapisz do udostępniania po prawej stronie.

 3. Kliknij pozycję Zapisz jako.

Przycisk Zapisz jako

Uwaga: Kliknij przycisk Zapisz jako w prawym dolnym rogu. Nie klikaj polecenie Zapisz jako w lewo.

 1. Wybierz dysk i folder, w którym chcesz zapisać projekt, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

 2. Wyślij zapisanego pliku do innej osoby, aby wprowadzić zmiany bezpośrednio w planie projektu.

Uwaga: Gdy jest udostępniana projektu, nie można otworzyć pliku do edycji z programu Project Server.

Gdy wszystkie zmiany zostaną wprowadzone do udostępnionego pliku, należy zapisać zmiany, ponownie na serwerze Project Server.

 1. Nawiązywanie połączenia z programu Project Server na komputerze, w której początkowo zapisany plik do udostępniania.

 2. Otwórz plik udostępniony.

  Uwaga: Udostępniany plik można zapisać ponownie w programie Project Server tylko z komputera, na którym został pierwotnie zapisany do udostępniania.

 3. Kliknij kartę plik, kliknij pozycję Zapisz jako, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga: Nazwa projektu

jest niedostępna w trakcie tego procesu, aby wskazać, że ten plan projektu, jest zwracany do serwera.

Wersję pliku zapisanego na serwerze zostanie zaktualizowany i będzie można edytować ponownie.

Uwaga: 

 • Aby wprowadzić dalsze zmiany w udostępnianym projekcie po jego ponownym zapisaniu w programie Project Server, użytkownik musi ponownie zapisać plik do udostępniania. Udostępniony plik można ponownie zapisać w programie Project Server tylko raz.

 • Jeśli udostępniany plik zostanie zagubiony lub stanie się z jakiegoś powodu niedostępny, administrator serwera może wymusić zaewidencjonowanie projektu w programie Project Server.

Początek strony

Zapisywanie projektu lokalne na serwerze Project Server

Uwaga: Potrzebujesz Project Professional 2010 w celu zapisania lokalne projektu na serwerze Project Server.

Jeśli masz projektu są zapisane lokalnie, możesz zapisać projekt na serwerze Project Server, aby udostępnić go innym osobom w organizacji.

 1. Otwórz program Project i połącz się z serwerem programu Project Server.

 2. Otwórz projekt zapisany lokalnie.

 3. Kliknij kartę plik, a następnie kliknij polecenie Zapisz jako.

 4. W oknie dialogowym Zapisywanie na serwerze Project Server wpisz nazwę projektu w oknie Nazwa.

 5. Aby uwzględnić w projekcie wszystkie niestandardowe pola, kliknij w polu Wartość dla niestandardowego pola, a następnie ustaw wartość.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

 7. Aby zaewidencjonować projekt na serwerze Project Server, kliknij kartę plik, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×