Zapisywanie projektu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Możesz zapisać projekt w kilku różnych formatach plików, w tym formaty używany we wcześniejszych wersjach programu Microsoft Office Project i w formacie używanym w programie Microsoft Office Excel. Jeśli do projektu plan może nie spełnia wymagań innych projektów w organizacji, możesz go zapisać jako szablon.

Jeśli projekt jest zapisywany w programie Microsoft Office Project Server i chcesz uzyskać dodatkowych danych wejściowych z innymi osobami na dane projektu, można go zapisać do udostępniania innym osobom. Umożliwia podanie planu projektu innym osobom, przed jest gotowy do opublikowania.

Uwaga: Nie można zapisywać pliki przy użyciu wersji próbnej Project 2007.

Co chcesz zrobić?

Zapisywanie projektu

Zapisywanie projektu do udostępniania innym osobom

Zapisywanie projektu jako szablonu

Zapisywanie pliku projektu lokalne na serwerze Project Server

Zapisywanie projektu

Zapisywanie projektu nie jest taka sama jak sprawdzanie w projekcie lub publikowanie projektu. Po zapisaniu projektu na serwerze Project Server, jest oznaczana jako jest wyewidencjonowany dla Ciebie i jej jest dostępna tylko dla Ciebie. Zamknij program project, aby zaewidencjonować na serwerze Project Server. Aby udostępnić projektu do członków zespołu, Opublikuj projekt.

 1. Kliknij przycisk Zapisz Obraz przycisku .

 2. Jeśli po raz pierwszy że zapisywania projektu, w oknie dialogowym Zapisywanie na serwerze Project Server, wpisz nazwę projektu w polu Nazwa.

  Jeśli zapisujesz tylko zmiany w istniejącym projekcie, następnie zakończeniu tej procedury.

 3. Aby ustawić każdego przedsiębiorstwa pól niestandardowych projektu, kliknij pole wartości pola niestandardowego, a następnie wybierz odpowiednią wartość. Po nazwie pola, należy wprowadzić dane dla pól niestandardowych, które są wymagane, oznaczone gwiazdką (*).

 4. Kliknij przycisk Zapisz.

 5. Aby zaewidencjonować projekt na serwerze Project Server, kliknij przycisk Zamknij w menu plik lub Zamknij okna programu project.

Jeśli zamykanie okna programu project lub zamknąć projekt bez zapisywania ostatniej zmiany, zostanie wyświetlone okno dialogowe Zamknij. W sekcji Zapisz zmiany kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany wprowadzone w projekcie, lub kliknij przycisk Odrzuć zmiany, aby zamknąć ten projekt bez zapisywania zmian. W sekcji Ewidencjonowanie kliknij przycisk Zaewidencjonuj o zaewidencjonowanie projektu z powrotem do programu Project Server lub kliknij przycisk Zachowaj wyewidencjonowanie projektu, aby pozostawić projektu, wyewidencjonowany, uniemożliwia wprowadzanie zmian przez inne osoby.

Porada: Można również zapisać projektu na format pliku w formacie PDF (Portable Document). Dowiedz się, jak zapisać plik w formacie PDF.

Uwagi: 

 • Jeśli chcesz, aby zmiany mają być widoczne dla użytkowników programu Project Web Access, musisz opublikować projekt. Łącza do dodatkowych informacji na temat publikowania w sekcji Zobacz też.

 • Jeśli nie chcesz zapisać projekt na serwerze Project Server, kliknij pozycję Zapisz jako plik w oknie dialogowym Zapisywanie na serwerze Project Server. W oknie dialogowym Zapisz jako plik kliknij elementów szablonu globalnego przedsiębiorstwa pola niestandardowe, aby zapisać wszystkie elementy z szablon globalny przedsiębiorstwa z wyjątkiem pola niestandardowe, lub kliknij pozycję aktualnie załadowane elementy szablonu globalnego, aby zapisać tylko tych elementów z szablon globalny przedsiębiorstwa używany w tym projekcie. Wybierz lokalizację do zapisania pliku, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Projekt można zapisać w formacie pliku używanego przez program Microsoft Project 2000-2002 i Microsoft Office Project 2003. Można również zapisać projektu jako pliku skoroszytu programu Microsoft Office Excel lub tabeli przestawnej tekst (rozdzielany znakami tabulatora) pliku CSV (rozdzielany przecinkami) pliku lub pliku XML.

 • Jeśli Twoja organizacja ustawił enterprise wymagane pola niestandardowe, wyświetli się monit o wybierz wartość dla nich. Jeśli nie wiesz, odpowiednie wartości dla pola niestandardowego, skontaktuj się z usługi serwera administrator.

 • W oknie dialogowym Informacje o projekcie można wybrać tylko pola niestandardowe przedsiębiorstwa.

 • Po zapisaniu projektu, można sprawdzić, czy projekt jest zaewidencjonowany lub zaznaczone wylogowywanie się z programu Project Server. Kliknij pozycję Otwórz Obraz przycisku , a następnie przejrzeć stan w oknie dialogowym Otwieranie. Jeśli zaznaczysz to natychmiast po zapisaniu projektu, Zapisz operacja nadal może znajdować się w kolejce serwera. Poczekaj kilka minut, a następnie naciśnij klawisz F5, aby odświeżyć okna dialogowego Otwieranie.

Początek strony

Zapisywanie projektu do udostępniania innym osobom

Jeśli ktoś inny zawiera przydatne wprowadzania dotyczące danych projektu, można łatwiej wysyłanie projektu do tej osoby i mieć mu lub jej dokonaj zmian bezpośrednio w planie projektu, zwłaszcza jeśli osoba nie ma dostępu do programu Project Server.

Ważne: Osoby, którym udostępniasz projekt musi być Microsoft Office Project Professional 2007 lub Microsoft Office Project Standard 2007 zainstalowany.

 1. W menu plik kliknij polecenie Zapisz dla udostępnianie.

 2. W polu Zapisz w wybierz dysk i folder, w którym chcesz zapisać projekt.

 3. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę udostępnionego projektu.

  Porada: Jest dobrym pomysłem jest nazwa projektu przy użyciu pewne wskazania, że jest udostępnionego projektu. Na przykład w projekcie o nazwie "Organizowanie konferencji klienta", można nadać nazwę udostępnionego wersji "Organizowanie konferencji klienta - udostępnionych".

Po zapisaniu pliku do udostępnienia, możesz wysłać plik zapisany do innej osoby, aby wprowadzić zmiany bezpośrednio w planie projektu. Gdy jest udostępniana projektu, nie można otworzyć pliku do edycji z programu Project Server. Plik udostępniony, którą można modyfikować.

Gdy wszystkie zmiany zostaną wprowadzone do udostępnionego pliku, następnym krokiem jest zapisanie zmian ponownie na serwerze Project Server.

Aby zapisać zmiany w pliku udostępnionym powrót do pliku na serwerze Project Server, otwórz plik udostępniony na komputerze, na której początkowo zapisany plik do udostępnienia i Połącz na serwerze Project Server. W menu plik kliknij polecenie Zapisz jako, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Wersja pliku zapisanego na serwerze jest aktualizowana, a projektu jest nie jest już dostępna tylko w trybie tylko do odczytu.

 • Plik udostępniony można zapisać tylko powrót do programu Project Server, z komputera, na którym został pierwotnie zapisany do udostępniania.

 • Jeśli istnieją oczekujące operacje dla projektu, takich jak aktualizacje zadań członkowie zespołu muszą czekać odpowiadające oczekujące operacje zakończenie przetwarzania przed zapisaniem pomyślnie projektu do udostępniania.

 • Aby wprowadzić dalsze zmiany do udostępnionego projektu po zapisaniu powrót do programu Project Server, należy zapisać projekt do udostępniania ponownie. Plik udostępniony można zapisać tylko powrót do programu Project Server jeden raz.

 • Jeśli plik udostępniony zostaną utracone lub dowolnego powodu staje się niedostępna, administrator serwera można wymusić zaewidencjonowanie projektu na serwerze Project Server.

Początek strony

Zapisywanie projektu jako szablonu

Aby ponownie użyć istniejącego projektu jako podstawy dla nowego projektu, możesz zapisać go jako szablon. Podczas zapisywania projektu jako szablonu, są podane usunąć dane planu bazowego, rzeczywiste, stawek zasobów, koszt stały informacji i zadań stan publikowania.

 1. W menu plik kliknij polecenie Zapisz jako.

 2. Jeśli projekt, który chcesz zapisać jako szablon zostanie zapisana na serwerze Project Server, kliknij pozycję Zapisz jako plik w oknie dialogowym Zapisywanie na serwerze Project Server.

 3. W oknie dialogowym Zapisz jako plik kliknij pozycję aktualnie załadowane elementy szablonu globalnego, aby zapisać tylko te elementy z szablonu globalnego przedsiębiorstwa, które są używane w tym projekcie.

 4. W polu Zapisz w wybierz dysk i folder, w którym chcesz zapisać szablon.

 5. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę szablonu.

 6. W polu Zapisz jako typ kliknij pozycję szablon (*.mpt).

 7. Kliknij przycisk Zapisz.

 8. Zaznacz pola wyboru dla danych, którą chcesz usunąć z pliku projektu.

 9. Kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga: Projekt zawiera kilka szablonów wstępnie zdefiniowanych projektu, które można użyć lub dostosować do własnych projektów.

Początek strony

Zapisywanie pliku projektu lokalne na serwerze Project Server

Jeśli masz projektu są zapisane lokalnie, możesz zapisać projekt na serwerze Project Server, aby go udostępnić innym osobom w organizacji.

 1. Otwieranie projektu i łączenie na serwerze Project Server.

 2. Otwórz projekt, które zostały zapisane lokalnie.

 3. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako.

 4. W oknie dialogowym Zapisywanie na serwerze Project Server wpisz nazwę projektu, w polu Nazwa.

 5. Aby uwzględnić wszystkie pola niestandardowe przedsiębiorstwa w projekcie, kliknij pole wartości pola niestandardowego, a następnie ustaw wartość.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

 7. Aby zaewidencjonować projekt na serwerze Project Server, kliknij przycisk Zamknij w menu plik, lub Zamknij okna programu project.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×