Zapisywanie projektu

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Możesz zapisać projekt w kilku różnych formatach plików, w tym formaty używany we wcześniejszych wersjach programu Microsoft Office Project i w formacie używanym w programie Microsoft Office Excel. Jeśli do projektu plan może nie spełnia wymagań innych projektów w organizacji, możesz go zapisać jako szablon.

Jeśli projekt jest zapisany w programie Microsoft Office Project Server i użytkownik chciałby uzyskać dodatkowe opinie od innych osób na temat danych projektu, może zapisać projekt, aby go udostępnić innym osobom. Umożliwia to udostępnienie planu projektu innym użytkownikom, zanim będzie gotowy do opublikowania.

Uwaga: Nie można zapisywać pliki przy użyciu wersji próbnej Project 2007.

Co chcesz zrobić?

Zapisywanie projektu

Zapisywanie projektu do udostępniania innym osobom

Zapisywanie projektu jako szablonu

Zapisywanie pliku projektu lokalne na serwerze Project Server

Zapisywanie projektu

Zapisywanie projektu nie jest tym samym co zaewidencjonowanie projektu ani jego opublikowanie. Podczas zapisywania projektu w programie Project Server jest on oznaczany jako wyewidencjonowany dla danego użytkownika i jest dostępny tylko dla tego użytkownika. Aby zaewidencjonować projekt w programie Project Server, należy go zamknąć. Aby udostępnić projekt członkom zespołu, należy go opublikować.

 1. Kliknij przycisk Zapisz Obraz przycisku .

 2. Jeśli projekt jest zapisywany po raz pierwszy, w oknie dialogowym Zapisywanie na serwerze Project Server wpisz nazwę dla projektu w polu Nazwa.

  Jeśli są zapisywane tylko zmiany w istniejącym projekcie, oznacza to koniec tej procedury.

 3. Aby ustawić dowolne niestandardowe pola organizacji w projekcie, kliknij pole Wartość dla pola niestandardowego i zaznacz wartość. W wymaganych polach niestandardowych oznaczonych gwiazdką (*) po nazwie pola trzeba wprowadzić dane.

 4. Kliknij przycisk Zapisz.

 5. Aby zaewidencjonować projekt w programie Project Server, kliknij polecenie Zamknij w menu Plik lub zamknij okno projektu.

Zamknięcie okna projektu lub programu Project bez zapisywania ostatnich zmian spowoduje wyświetlenie okna dialogowego Zamykanie. W sekcji Zapisywanie zmian kliknij pozycję Zapisz, aby zapisać zmiany wprowadzone w projekcie, lub kliknij pozycję Odrzuć zmiany, aby zamknąć projekt bez zapisywania ostatnich zmian. W sekcji Zaewidencjonowywanie kliknij polecenie Zaewidencjonuj, aby ponownie zaewidencjonować projekt w programie Project Server, lub kliknij polecenie Zachowaj wyewidencjonowanie projektu, aby pozostawić projekt wyewidencjonowany, co zapobiega wprowadzaniu zmian przez innych użytkowników.

Porada: Można również zapisać projektu na format pliku w formacie PDF (Portable Document). Dowiedz się, jak zapisać plik w formacie PDF.

Uwagi: 

 • Jeśli zmiany mają być widoczne dla innych użytkowników programu Project Web Access, należy opublikować projekt. Łącza do dodatkowych informacji na temat publikowania można znaleźć w sekcji Zobacz też.

 • Jeśli projekt nie ma być zapisany w programie Project Server, kliknij pozycję Zapisz jako plik w oknie dialogowym Zapisywanie na serwerze Project Server. W oknie dialogowym Zapisywanie jako plik kliknij opcję Elementy szablonu globalnego z wyjątkiem niestandardowych pól organizacji, aby zapisać wszystkie elementy z szablon globalny przedsiębiorstwa z wyjątkiem pól niestandardowych, lub kliknij opcję Aktualnie załadowane elementy szablonu globalnego, aby zapisać jedynie te elementy z szablonu globalnego organizacji, które są używane w tym projekcie. Wybierz lokalizację do zapisania pliku, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Projekt można zapisać w formatach plików używanych w programach Microsoft Project 2000–2002 i Microsoft Office Project 2003. Można go również zapisać jako plik skoroszytu lub tabeli przestawnej programu Microsoft Office Excel, plik tekstowy (rozdzielany tabulatorami), plik CSV (rozdzielany przecinkami) lub plik XML.

 • Jeśli w danej organizacji ustawiono wymagane niestandardowe pola organizacji, zostanie wyświetlony monit o wybranie ich wartości. Jeśli nie znasz właściwych wartości dla pola niestandardowego, skontaktuj się z administrator serwera.

 • W oknie dialogowym Informacje o projekcie można wybrać tylko pola niestandardowe przedsiębiorstwa.

 • Po zapisaniu projektu, można sprawdzić, czy projekt jest zaewidencjonowany lub zaznaczone wylogowywanie się z programu Project Server. Kliknij pozycję Otwórz Obraz przycisku , a następnie przejrzeć stan w oknie dialogowym Otwieranie. Jeśli zaznaczysz to natychmiast po zapisaniu projektu, Zapisz operacja nadal może znajdować się w kolejce serwera. Poczekaj kilka minut, a następnie naciśnij klawisz F5, aby odświeżyć okna dialogowego Otwieranie.

Początek strony

Zapisywanie projektu do udostępniania

Jeśli jakaś osoba jest źródłem wartościowych informacji dotyczących danych projektu, być może łatwiej będzie wysłać jej dane projektu i pozwolić jej wprowadzać zmiany bezpośrednio w planie projektu, zwłaszcza jeśli osoba ta nie ma dostępu do programu Project Server.

Ważne: Osoba, której użytkownik udostępnia projekt, musi mieć zainstalowany program Microsoft Office Project Professional 2007 lub Microsoft Office Project Standard 2007.

 1. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz do udostępniania.

 2. W polu Zapisz w wybierz dysk i folder, w którym chcesz zapisać projekt.

 3. W oknie Nazwa pliku wpisz nazwę dla udostępnianego projektu.

  Porada: Dobrym pomysłem jest umieszczenie w nazwie projektu wskazówki, że jest on udostępniony. Projekt o nazwie „Organizowanie konferencji klientów”, można nazwać „Organizowanie konferencji klientów — udostępniony”.

Po zapisaniu udostępnianego pliku można go wysłać do kogoś innego, aby wprowadził zmiany bezpośrednio w planie projektu. Podczas udostępniania projektu użytkownik nie może otwierać pliku, aby go edytować w programie Project Server. Tylko plik udostępniany może być zmieniany.

Po wprowadzeniu wszystkich zmian następnym krokiem jest ponowne zapisanie zmian w programie Project Server.

Aby zapisać zmiany w udostępnianym pliku w pliku w programie Project Server, należy otworzyć udostępniany plik na komputerze, na którym został pierwotnie zapisany do udostępniania i połączyć się z programem Project Server. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Wersja pliku zapisanego na serwerze zostanie zaktualizowana, a projekt nie będzie już dostępny jedynie w formacie tylko do odczytu.

Uwaga: 

 • Udostępniany plik można zapisać ponownie w programie Project Server tylko z komputera, na którym został pierwotnie zapisany do udostępniania.

 • Jeśli istnieją operacje oczekujące dla projektu, takie jak aktualizacja zadań od członków zespołu, użytkownik musi czekać na zakończenie ich przetwarzania przed zapisaniem projektu do udostępniania.

 • Aby wprowadzić dalsze zmiany w udostępnianym projekcie po jego ponownym zapisaniu w programie Project Server, użytkownik musi ponownie zapisać plik do udostępniania. Udostępniony plik można ponownie zapisać w programie Project Server tylko raz.

 • Jeśli udostępniany plik zostanie zagubiony lub stanie się z jakiegoś powodu niedostępny, administrator serwera może wymusić zaewidencjonowanie projektu w programie Project Server.

Początek strony

Zapisywanie projektu jako szablonu

Aby ponownie użyć istniejącego projektu jako podstawy dla nowego projektu, możesz zapisać go jako szablon. Podczas zapisywania projektu jako szablonu, są podane usunąć dane planu bazowego, rzeczywiste, stawek zasobów, koszt stały informacji i zadań stan publikowania.

 1. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako.

 2. Jeśli projekt, który ma być zapisany jako szablon, jest zapisany w programie Project Server, kliknij polecenie Zapisz jako plik w oknie dialogowym Zapisywanie na serwerze Project Server.

 3. W oknie dialogowym Zapisz jako plik kliknij polecenie Aktualnie załadowane elementy szablonu globalnego, aby zapisać tylko te elementy z szablonu globalnego organizacji, które są użyte w tym projekcie.

 4. Z listy Zapisz w wybierz dysk i folder, w którym chcesz zapisać szablon.

 5. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę szablonu.

 6. W polu Zapisz jako typ wybierz pozycję Szablon (*.mpt).

 7. Kliknij przycisk Zapisz.

 8. Zaznacz pola wyboru dla danych, które chcesz usunąć z pliku projektu.

 9. Kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga: W programie Project jest dostępnych kilka wstępnie zdefiniowanych szablonów, których można używać lub dostosowywać dla własnych projektów.

Początek strony

Zapisywanie pliku projektu lokalnego w programie Project Server

Jeśli istnieje plik zapisany na komputerze lokalnym, można zapisać ten projekt na serwerze programu Project Server, aby stał się dostępny dla innych osób w organizacji.

 1. Otwórz program Project i połącz się z serwerem programu Project Server.

 2. Otwórz projekt zapisany lokalnie.

 3. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako.

 4. W oknie dialogowym Zapisywanie na serwerze Project Server wpisz nazwę projektu w oknie Nazwa.

 5. Aby uwzględnić w projekcie wszystkie niestandardowe pola, kliknij w polu Wartość dla niestandardowego pola, a następnie ustaw wartość.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

 7. Aby zaewidencjonować projekt w programie Project Server, kliknij polecenie Zamknij w menu Plik lub zamknij okno projektu.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×