Zapisywanie pliku w pakiecie Office dla komputerów Mac

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Można zapisać pliku w lokalizacji, na komputerze, na przykład dysk twardy lub dysk flash lub usług online, takich jak OneDrive. Można również wyeksportować pliki do różnych formatów plików i zapisać je w innych nazw plików.

Ważne: Nawet jeśli masz Autoodzyskiwanie włączone, należy zapisać plik często podczas pracy nad nim, aby uniknąć utraty danych z powodu błędu nieoczekiwane power lub inny problem. Autoodzyskiwanie opisano w dalszej części tematu "Automatyczne zapisywanie informacji Autoodzyskiwania."

Po zapisaniu pliku można zazwyczaj zmienić jego nazwę, lokalizację miejsca do magazynowania i formacie pliku wszystkie w tym samym czasie, jeśli chcesz to zrobić. Jednak nie należy wykonać te czynności, a z instrukcjami podanymi w tym temacie opisano poszczególnych opcji pojedynczo.

Zapisywanie pliku

Domyślnie pakietu Office umożliwia zapisanie pliku w domyślnego folderu roboczego.

 1. W menu plik kliknij polecenie Zapisz lub naciśnij COMMAND + S.

  Porada: Alternatywnie możesz kliknąć pozycję Zapisz ikona Aby zapisać dokument, kliknij ikonę dysku w górnej części okna. w lewym górnym rogu okna.

 2. Jeśli zapisujesz dokument po raz pierwszy, wprowadź nazwę pliku.

Zadania pokrewne

Aby zapisać dokument obecnie otwartego do nazwy pliku nowego lub innego niż obecnie, użyj Zapisz jako.

 1. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako lub naciśnij klawisze COMMAND + Shift + S.

 2. Jeśli chcesz zapisać plik w folderze niż bieżący folder, przejdź do odpowiedniego folderu.

 3. W oknie dialogowym Zapisywanie jako wprowadź inną nazwę pliku.

  W polu Zapisz jako wprowadź lub zmień nazwę pliku dla bieżącego dokumentu.
 4. Kliknij przycisk Zapisz.

Jeśli chcesz zapisać pliku w lokalizacji na komputerze innych niż domyślny folder, za pomocą Zapisz jako.

 1. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako lub naciśnij klawisze COMMAND + Shift + S.

 2. Jeżeli okno dialogowe Pokazywanie folderu lub folderów na komputerze, kliknij Na Mac.

  Jeśli chcesz zapisać plik na komputerze, a nie w usłudze OneDrive lub programie SharePoint, kliknij pozycję Na moim Macu.

  Jeśli zostanie wyświetlony przycisk Lokalizacje Online, okno dialogowe obecnie wyświetlane folderu na komputerze.

 3. Przejdź do folderu na komputerze, w którym chcesz zapisać plik.

  Porada: Aby wyświetlić ulubione i opcje wyświetlania dla folderów, które są dostępne w programie Finder, kliknij strzałkę w dół obok pola Zapisz jako.

  Kliknij strzałkę w dół obok pola Zapisz jako, aby rozwinąć widok folderów w celu wyświetlenia opcji i skrótów do folderów.

 4. Jeśli chcesz utworzyć nowy folder w folderze, który jest aktualnie wyświetlana, kliknij przycisk Nowy Folder, a następnie wprowadź nazwę folderu.

 5. W oknie dialogowym Zapisywanie jako wprowadź inną nazwę pliku, jeśli chcesz.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Pakietu Office można zapisywać pliki w folderach OneDrive i SharePoint w trybie online. Jeśli masz konta, które umożliwiają dostęp do tych usług, można zapisać i uzyskać dostęp do plików przechowywanych na tych usług, podobnie jak plików przechowywanych na komputerze.

usługi SharePoint i OneDrive dla Firm są zwykle oferowanych przez pracodawcę lub organizacji, ale za pomocą OneDrive własne. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych usług zobacz Tematy pokrewne w Zobacz też.

Aby zapisać pliku w lokalizacji online w innych niż domyślny folder, użyj Zapisz jako. Czy zapisać pliki z programu Word, Excel lub PowerPoint bezpośrednio do folderów na OneDrive i SharePoint usługi.

 1. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako lub naciśnij klawisze COMMAND + Shift + S.

 2. Jeśli okno dialogowe zawiera folderu na komputerze, a nie na usługi online, kliknij przycisk Lokalizacje Online.

  Kliknij pozycję Lokalizacje online, aby wyświetlić foldery w usługach online, do których się zalogowano.

  Jeśli zostanie wyświetlony przycisk Na Mac, okno dialogowe obecnie wyświetlane lokalizacji online.

 3. Przejdź do folderu, w którym chcesz zapisać plik.

  Może być konieczne przed mają dostęp do folderu, który ma kliknij nazwę usługi po lewej stronie. Jeśli nie widzisz usługę, którą chcesz uzyskać dostęp, kliknij znak plus, aby dodać usługę.

  Aby dodać usługę online, kliknij znak plus u dołu lewej kolumny w oknie dialogowym Zapisywanie jako.
 4. Jeśli chcesz utworzyć nowy folder w folderze, który jest aktualnie wyświetlana, kliknij przycisk Nowy Folder, a następnie wprowadź nazwę folderu.

 5. W oknie dialogowym Zapisywanie jako wprowadź inną nazwę pliku, jeśli chcesz.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Jeśli chcesz udostępnić plik osobie, która nie ma pakietu Office dla komputerów Mac lub posiadający starszej wersji, można zapisać dokument w formacie pliku, który może zostać odczytany różnych lub starsza wersja aplikacji. Możesz także eksportować dokumentu jako pliku PDF lub plik HTML, między innymi opcjami.

 1. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako.

 2. Jeśli chcesz zmienić nazwę pliku, Zmień nazwę w polu Zapisz jako.

 3. Na liście Format pliku kliknij format pliku, który ma być używany.

  Na przykład kliknij dokument programu Word 97 – 2004 (doc), aby utworzyć plik, który jest zgodny z programu Word 97 i starszych wersjach programu Word, których nie należy używać na format pliku opartym na języku XML (docx).

 4. Kliknij przycisk Zapisz.

Autoodzyskiwanie może pomóc w odzyskaniu pliku edytowania po awarii zasilania lub inny problem przerwań możesz podczas edytowania pliku. Im częściej tego Autoodzyskiwanie zapisuje informacje plików, można dokładniejszy odzyskiwania po awarii.

Jednak za pomocą Autoodzyskiwanie nie zastępuje zapisywania plików w regularnych odstępach lub po zakończeniu edytowania pliku. Może również być pomocne zapisywanie wielu wersji pliku do innych nazw plików (na przykład po każdej zmianie znaczną) tak, aby można przeglądać i powrócić do wcześniejszej wersji, w razie potrzeby.

Jeśli po awarii zrezygnować z zapisywania wersji odzyskanego pliku po otwarciu, plik zostanie usunięty, a niezapisane zmiany zostaną utracone. Jeśli zapiszesz plik odzyskiwania, zastąpi on oryginalnego pliku, chyba że określ nową nazwę pliku.

 1. W menu programu Word, PowerPoint lub Excel kliknij polecenie Preferencje.

 2. W obszarze dane wyjściowe i udostępnianie kliknij przycisk Zapisz.

 3. Wybierz pozycję Zapisz informacje Autoodzyskiwania.

  W oknie dialogowym Zapisywanie wybierz pozycję Zapisz informacje Autoodzyskiwania, a następnie ustaw interwał, podając minuty w polu Zapisz co.
 4. W zapisać każdej wpisz liczbę minut ma jako interwał między zapisywanie informacji Autoodzyskiwania.

  Za każdym razem, aplikacja zapisuje informacje Autoodzyskiwania oczekuje na liczbę minut, w tym miejscu określające do przekazania przed zapisywanie informacji Autoodzyskiwania ponownie.

Zapisywanie pliku

Domyślnie pakietu Office umożliwia zapisanie pliku w domyślnego folderu roboczego.

 1. W menu plik kliknij polecenie Zapisz lub naciśnij COMMAND + S.

  Porada: Można także kliknij ikonę Zapisz w lewym górnym rogu okna.

 2. Jeśli zapisujesz dokument po raz pierwszy, wprowadź nazwę pliku.

Zadania pokrewne

Aby zapisać dokument obecnie otwartego do nazwy pliku nowego lub innego niż obecnie, użyj Zapisz jako.

 1. W menu plik kliknij polecenie Zapisz jako.

 2. Jeśli chcesz zapisać plik w folderze niż bieżący folder, przejdź do odpowiedniego folderu.

 3. W oknie dialogowym Zapisywanie jako wprowadź inną nazwę pliku.

 4. Kliknij przycisk Zapisz.

Pakietu Office można zapisywać pliki w folderach OneDrive i SharePoint w trybie online. Jeśli masz konta, które umożliwiają dostęp do tych usług, można zapisać i uzyskać dostęp do plików przechowywanych na tych usług, podobnie jak plików przechowywanych na komputerze.

usługi SharePoint i OneDrive dla Firm są zwykle oferowanych przez pracodawcę lub organizacji, ale za pomocą OneDrive własne. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych usług zobacz Tematy pokrewne.

Aby zapisać pliku w lokalizacji online w innych niż domyślny folder, użyj Udostępnij. Czy zapisać pliki z programu Word, Excel lub PowerPoint bezpośrednio do folderów na OneDrive i SharePoint usługi.

Uwaga: Jeśli masz problemy, zapisując w lokalizacji online, upewnij się, masz połączenie z Internetem i że po zalogowaniu się do programu SharePoint lub usługi OneDrive. Jeśli jesteś w sieci firmowej, sprawdź, czy połączenie sieciowe działa.

Zapisywanie w usłudze OneDrive

 1. Z komputera, kliknij pozycję plik > Udostępnij > Zapisywanie w usłudze OneDrive.

 2. Jeśli po raz pierwszy próbujesz uzyskać dostęp do OneDrive, wpisz nazwę konta Microsoft i hasło, a następnie kliknij Zaloguj się.

 3. W oknie dialogowym Zapisywanie jako wpisz nazwę dokumentu.

 4. W obszarze Foldery osobiste lub Foldery udostępnione kliknij folder, w którym chcesz zapisać dokument, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Zapisywanie w programie SharePoint

 1. Z poziomu komputera kliknij pozycję Plik > Udostępnij > Zapisz w programie SharePoint.

 2. Aby dodać witrynę programu SharePoint, kliknij pozycję Dodaj lokalizację Dodawanie lokalizacji , wprowadź adres URL do biblioteki programu SharePoint, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

 3. W polu Zapisz jako wpisz nazwę dokumentu.

 4. W obszarze Ostatnio używane lokalizacje lub Zapisane lokalizacje kliknij bibliotekę programu SharePoint, w której chcesz zapisać dokument, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Po utworzeniu i zapisywanie skoroszytu programu Word, Excel i PowerPoint automatycznie Zapisz plik w formacie Open XML. Jednak możesz zapisać plik w innym formacie lub zmienić domyślny format pliku.

Zapisywanie pliku w formacie Open XML (ustawienie domyślne)

Zapisywanie pliku w pakiecie Office 2004 dla komputerów Mac format pliku

Zapisywanie pliku w formacie PDF

Zmienianie domyślnego formatu pliku pliki są zapisane w

Zapisywanie pliku jako strony sieci Web (programy Word i Excel tylko)

Zapisywanie pliku w formacie zwykłego tekstu (tylko program Word)

Zapisywanie pliku w formacie JPEG (tylko w programach PowerPoint)

Zapisywanie pliku jako filmu (tylko w programach PowerPoint)

Zapisywanie pliku w formacie Open XML (domyślnym formacie pliku pakietu Office 2011 dla komputerów Mac)

 1. Utwórz plik lub otwórz plik do zapisania.

 2. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako.

 3. W polu Zapisz jako wpisz nazwę pliku.

 4. W menu podręcznym Format upewnij się, że Dokument programu Word (docx), Prezentacji programu PowerPoint (pptx) lub Skoroszyt programu Excel (xlsx) jest zaznaczone, w zależności od programu pakietu Office, którego używasz.

 5. Kliknij przycisk Zapisz.

Zapisywanie pliku w formacie pliku pakietu Office 2004 dla komputerów Mac

Ważne: Niektóre elementy, które zostały utworzone przy użyciu funkcji w pakiecie Office 2011 dla komputerów Mac mogą zachowywać się inaczej po zapisaniu dokumentu w formacie pliku, który jest używany przez pakiet Office 2004 dla komputerów Mac lub starszym. Raport zgodności w celu uniknięcia za pomocą nowych funkcji pakietu Office, które mogą zachowywać się inaczej w starszych wersjach pakietu Office.

 1. Utwórz plik lub otwórz plik do zapisania.

 2. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako.

 3. W polu Zapisz jako wpisz nazwę pliku.

 4. W menu podręcznym Format kliknij pozycję Dokument programu Word 97 – 2004 (doc), Prezentacja programu PowerPoint 97 – 2004 (ppt) lub Skoroszyt programu Excel 97 – 2004 (xls), w zależności od programu pakietu Office, którego używasz.

  Uwaga: Po otwarciu i zapisaniu kopii pliku utworzonego w pakiecie Office 2004 dla komputerów Mac lub starszym plik będzie automatycznie zapisywany przez aplikację we właściwym formacie.

 5. Kliknij pozycję Zapisz.

Zapisywanie pliku w formacie PDF

Można zapisać dokument jako plik PDF, aby zachowanie formatowania dokumentu i dokument był czytelny, ale nie można edytować. Potrzebujesz, aby wyświetlić dokumenty, kiedy zostanie zapisany w tym formacie plików za pomocą programu Adobe Reader.

Uwaga: Pliki PDF utworzone za pomocą pakietu Office 2011 są ograniczone do zawartość. Innymi słowy Jeśli zawartość nie jest wyświetlana w wydrukować, nie będą wyświetlane w formacie PDF.

 1. Utwórz plik lub otwórz plik do zapisania.

 2. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako.

 3. W polu Zapisz jako wpisz nazwę pliku.

 4. W menu podręcznym Format kliknij pozycję PDF.

 5. Kliknij pozycję Zapisz.

Zmienianie domyślnego formatu, w którym są zapisywane pliki

Format pliku, w którym są zawsze zapisywane dokumenty pakietu Office dla komputerów Mac, można zmienić. Jeśli na przykład zwykle udostępniasz dokumenty innym osobom, które korzystają ze starszej wersji pakietu Office dla komputerów Mac, możesz chcieć zawsze zapisywać dokumenty w formacie pliku używanym w tej wersji.

W programach Word i PowerPoint:

 1. Otwórz dowolny plik lub utwórz nowy plik.

 2. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako.

 3. Kliknij przycisk Opcje, a następnie w zapisywać pliki [Program] jako menu podręcznym kliknij odpowiedni format pliku.

W programie Excel:

 1. Otwórz dowolny plik lub utwórz nowy plik.

 2. W menu Excel kliknij polecenie Preferencje.

 3. W obszarze Udostępnianie i prywatność kliknij pozycję Zgodność  Przycisk preferencji zgodności w programie Excel .

 4. W obszarze Przejście w menu podręcznym Zapisz pliki w tym formacie kliknij odpowiedni format pliku.

  Aby zmienić domyślny format pliku na format obsługiwany przez pakiet Office 2004 dla komputerów Mac lub starszy, kliknij polecenie Skoroszyt programu Excel 97–2004 (xls)

Zapisywanie pliku jako strony sieci Web (programy Word i Excel tylko)

Można zapisać plik jako stronę sieci Web, która konwertuje pliku na format pliku, który można odczytać w przeglądarkach sieci web. Jednak wyniki konwersji zależy od rodzaju zawartość w pliku. Office dla komputerów Mac konwertuje plik formatowania do najbliższego web równoważne formatowania. Dlatego ta strona sieci Web może wyglądać znacznie różni się od oryginalnego pliku. Na przykład wiele efekty tekstowe, takie jak animowane, wytłaczane lub wyróżnione są zamieniane na zwykły tekst lub tekst jest zacieniowane.

Uwaga: Zalecamy, Wyświetl podgląd pliku w przeglądarce sieci web, aby upewnić się, że wyniki są odpowiednie. Aby to zrobić, w menu plik, kliknij pozycję Podgląd strony sieci Web.

 1. Utwórz plik lub otwórz plik do zapisania.

 2. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako stronę sieci Web.

 3. W polu Zapisz jako wpisz nazwę pliku.

 4. Kliknij pozycję Zapisz.

Zapisywanie pliku w formacie zwykłego tekstu (tylko program Word)

Dokument można zapisać w postaci zwykłego tekstu, dzięki czemu będzie go można otwierać w wielu programach do edycji tekstu. Jednak dokument zapisany w postaci zwykłego tekstu nie odzwierciedla wiernie formatowania, układu i innych cech dokumentu.

 1. Utwórz plik lub otwórz plik do zapisania.

 2. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako.

 3. W polu Zapisz jako wpisz nazwę pliku.

 4. W menu podręcznym Format kliknij pozycję Zwykły tekst (txt).

 5. Kliknij pozycję Zapisz.

Zapisywanie pliku w formacie JPEG (tylko w programach PowerPoint)

Po zapisaniu prezentacji w formacie JPEG poszczególne slajdy stają się obrazami. Dzięki temu przeglądanie prezentacji w przypadku jej opublikowania w witrynie internetowej jest łatwiejsze.

 1. Utwórz plik lub otwórz plik do zapisania.

 2. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako obrazy.

 3. W polu Zapisz jako wpisz nazwę pliku.

 4. Kliknij pozycję Zapisz.

Zapisywanie pliku jako filmu (tylko w programach PowerPoint)

Aby uruchomić prezentację na komputerze, na którym nie ma zainstalowanego programu PowerPoint, można ją zapisać jako plik filmu (mov). Taki film można potem odtworzyć w dowolnej aplikacji obsługującej filmy programu QuickTime.

 1. Utwórz plik lub otwórz plik do zapisania.

 2. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako film.

 3. W polu Zapisz jako wpisz nazwę pliku.

 4. Kliknij pozycję Zapisz.

Autoodzyskiwanie może pomóc w odzyskaniu pliku edytowania po awarii zasilania lub inny problem przerwań możesz podczas edytowania pliku. Im częściej tego Autoodzyskiwanie zapisuje informacje plików, można dokładniejszy odzyskiwania po awarii.

Jednak za pomocą Autoodzyskiwanie nie zastępuje zapisywania plików w regularnych odstępach lub po zakończeniu edytowania pliku. Może również być pomocne zapisywanie wielu wersji pliku do innych nazw plików (na przykład po każdej zmianie znaczną) tak, aby można przeglądać i powrócić do wcześniejszej wersji, w razie potrzeby.

Jeśli po awarii zrezygnować z zapisywania wersji odzyskanego pliku po otwarciu, plik zostanie usunięty, a niezapisane zmiany zostaną utracone. Jeśli zapiszesz plik odzyskiwania, zastąpi on oryginalnego pliku, chyba że określ nową nazwę pliku.

 1. W menu programu Word, PowerPoint lub Excel kliknij polecenie Preferencje.

 2. Kliknij przycisk Zapisz.

 3. W oknie dialogowym Autoodzyskiwania wprowadź liczbę minut, które mają jako interwał między zapisywanie informacji Autoodzyskiwania.

  Za każdym razem, aplikacja zapisuje informacje Autoodzyskiwania oczekuje na liczbę minut, w tym miejscu określające do przekazania przed zapisywanie informacji Autoodzyskiwania ponownie.

Po otwarciu w programie Word 2011 dla komputerów Mac dokumentu utworzonego w starszej wersji programu Word (w programie Word dla komputerów Mac lub Word dla systemu Windows) jest włączany tryb zgodności. Na pasku tytułu okna dokumentu wyświetlany jest tekst [Tryb zgodności]. Tryb zgodności oznacza, że dokument został utworzony we wcześniejszej wersji programu Word lub zapisany w starszym formacie pliku. W trybie zgodności nie są dostępne nowe lub udoskonalone funkcje programu Word 2011. Użytkownicy mogą jednak nadal edytować dokument za pomocą funkcji, które są zgodne z wcześniejszym formatem pliku.

Możesz pracować w trybie zgodności lub przekonwertować dokument na format pliku programu Word 2011. Podczas zapisywania pliku w formacie programu Word 2011 układ dokumentu wygląda tak, jakby został utworzony w programie Word 2011, a format pliku zmienia się z doc na docx. W tym formacie można uzyskać dostęp do nowych i udoskonalonych funkcji programu Word 2011. Osoby korzystające z wcześniejszej wersji programu Word mogą mieć jednak problemy z edycją części dokumentu, które zostały utworzone przy użyciu nowych lub rozszerzonych funkcji.

Elementy dokumentów, które działają inaczej w trybie zgodności

Elementy wymienione w poniższej tabeli mogą ulec trwałej zmianie podczas pracy w trybie zgodności. Nie można przekonwertować ich ponownie na elementy programu Word 2011, nawet jeśli później dokument zostanie przekonwertowany na format programu Word 2011.

Element programu Word 2011

Działanie w trybie zgodności

Bibliografia

Konwertowane na tekst statyczny.

Lista zablokowanych autorów

Informacje o tym, gdzie inni autorzy edytowali dokument, zostaną trwale utracone.

Cytaty

Konwertowane na tekst statyczny.

Zaawansowane funkcje typografii

Wszystkie zaawansowane funkcje typografii obsługiwane przez czcionki, na przykład ligatury, są usuwane po zapisaniu dokumentu w formacie doc.

Obiekty osadzone w formacie Open XML

Trwale konwertowane na zawartość statyczną.

Tekst zastępczy w kontrolkach zawartości

Konwertowane na tekst statyczny.

Względna pozycja pól tekstowych

Konwertowane na pozycjonowanie bezwzględne.

Wyrównanie tekstu pola tekstowego

Tekst, który nie jest już wyrównany do góry, jest konwertowany na tekst wyrównany do góry.

Efekty tekstowe

Efekty tekstowe, takie jak odbicie, poświata, Format 3-W i Obrót 3-W zostają utracone.

Tekst alternatywny w tabelach

Tekst alternatywny w tabelach zostanie trwale usunięty.

Motywy, kolory motywów, czcionki motywów i efekty motywów

Trwale konwertowane na style. Jeśli plik zostanie później otwarty w programie Word 2011, nie będzie możliwa automatyczna zmiana stylu przy użyciu motywów.

Śledzone przeniesienia

Konwertowane na usunięcia i wstawienia.

Tekst WordArt

Konwertowane na tekst statyczny.

Elementy dokumentu wymienione w poniższej tabeli ulegają zmianie podczas pracy w trybie zgodności. Można jednak przekonwertować je na elementy programu Word 2011, jeśli dokument zostanie później przekonwertowany do formatu programu Word 2011.

Element programu Word 2011

Działanie w trybie zgodności

Grafiki SmartArt

Konwertowane na obrazy i nie można ich edytować.

Diagramy i wykresy

Konwertowane na obrazy i nie można ich edytować.

Kształty i pola tekstowe

Konwertowane na efekty dostępne w formacie pliku doc.

Równania

W przypadku dokumentów w trybie zgodności przedstawiane jako obrazy, których nie można edytować. Równania można edytować po zapisaniu dokumentu w formacie pliku programu Word 2011.

Włączanie trybu zgodności

Korzystając z trybu zgodności, można tworzyć nowe dokumenty, które są zgodne ze starszymi wersjami programu Word.

 1. Otwórz nowy dokument.

 2. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako.

 3. W oknie Zapisywanie jako wpisz nazwę dokumentu.

 4. Z menu podręcznego Format wybierz opcję Dokument programu Word 97–2004 (doc), a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Na pasku tytułu wyświetlany jest tekst [Tryb zgodności] po nazwie dokumentu.

Konwertowanie dokumentu z trybu zgodności

Polecenie Konwertuj dokument powoduje wyczyszczenie opcji zgodności, dzięki czemu układ dokumentu wygląda tak, jakby był utworzony w programie Word 2011. Jeśli plik jest w formacie doc, polecenie Konwertuj dokument powoduje również uaktualnienie pliku do formatu docx. Po przekonwertowaniu dokumentu można uzyskać dostęp do nowych i rozszerzonych funkcji programu Word 2011. Osoby korzystające z wcześniejszej wersji programu Word mogą mieć jednak problemy z edycją niektórych części dokumentu, które zostały utworzone przy użyciu nowych lub rozszerzonych funkcji programu Word 2011.

 • W menu Plik kliknij opcję Konwertuj dokument.

Zobacz też

Co to jest usługa OneDrive?

OneDrive dla komputerów Mac: często zadawane pytania

Co to jest OneDrive dla Firm?

Co to jest program SharePoint?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×