Zapisywanie pliku projektu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zapisywanie pliku projektu na komputerze przebiega w zasadzie tak samo jak w przypadku zapisywania pliku w dowolnym innym programie pakietu Office.

 1. Kliknij pozycje Plik > Zapisz jako.

 2. Zlokalizuj folder, w którym chcesz go zapisać.

  Jeśli korzystasz z wersji subskrypcyjnej programu Project (klient komputerowy usługi Project Online), najpierw zostaną wyświetlone foldery, w których plik projektu został ostatnio zapisany. Możesz również wybrać inną lokalizację.

 3. Wpisz nazwę w polu Nazwa pliku, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Możesz oczywiście zapisywać projekty również w innych miejscach niż Twój komputer, a także używać formatów pliku innych niż format programu Project.

Inne opcje zapisywania

Synchronizowanie projektu z listą zadań

Zapisywanie projektu w pliku o innym formacie

Więcej sposobów zapisywania pliku projektu

Synchronizowanie projektu z listą zadań

Synchronizacja projektu z listą zadań programu SharePoint umożliwia udostępnianie informacji o zadaniach projektu, aktualizowanie ich stanu oraz współpracę z członkami zespołu w organizacji. Po zsynchronizowaniu list zadań zmiany wprowadzone na jednej liście są odzwierciedlane na drugiej.

Uwaga: Synchronizacja nie będzie działać po połączeniu się z aplikacją Project Web App. Aby rozwiązać inne problemy z synchronizacją, zobacz Synchronizacja projektu z witryną programu SharePoint.

Synchronizowanie w istniejącej witrynie programu SharePoint

 1. Kliknij pozycje Plik > Zapisz jako > Synchronizuj z programem SharePoint.

 2. Po prawej stronie ekranu w polu Synchronizacja z wybierz pozycję Istniejąca witryna programu SharePoint.

 3. W polu Adres witryny wpisz adres internetowy witryny programu SharePoint lub wybierz lokalizację z menu rozwijanego.

 4. Kliknij pozycję Sprawdź witrynę.

 5. W polu Lista zadań wpisz nazwę nowej listy lub wybierz ją z menu rozwijanego.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Synchronizowanie w nowej witrynie programu SharePoint

 1. Kliknij pozycje Plik > Zapisz jako > Synchronizuj z programem SharePoint.

 2. Po prawej stronie ekranu, w polu Synchronizacja z, wybierz pozycję Nowa witryna programu SharePoint.

 3. W polu Nazwa projektu wpisz nazwę projektu.

 4. W polu Adres witryny wpisz adres internetowy nowej witryny programu SharePoint.

 5. Kliknij przycisk Zapisz.

Po pierwszej synchronizacji możesz wybrać pola programu Project, które mają być mapowane na kolumny programu SharePoint. W tym celu kliknij pozycję Plik > Informacje, a następnie kliknij pozycję Mapuj pola.

Zapisywanie projektu w pliku o innym formacie

 1. Kliknij pozycje Plik > Zapisz jako.

 2. W obszarze Wybierz lokalizację kliknij pozycję Komputer lub wybierz lokalizację w sieci Web do zapisania pliku.

 3. W obszarze Wybierz folder kliknij folder we wskazanej lokalizacji.

 4. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę projektu.

 5. Kliknij pole Zapisz jako typ i wybierz format pliku.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Plik projektu można zapisać w następujących formatach:

 • Plik programu Project 2007

 • Plik programu Project 2000–2003 (niedostępny w programie Project 2016)

 • Szablon projektu

 • Plik PDF

 • Plik XPS

 • Skoroszyt programu Excel

 • Tekst rozdzielany tabulatorami

 • CSV (tekst rozdzielany przecinkami)

 • XML

Więcej sposobów zapisywania pliku projektu

Zapisywanie projektu w programie Project 2010

Proces zapisywania projektu jest inny dla użytkowników programu Project Standard 2010 i Project Professional 2010 użytkowników, którzy nawiązali połączenie z programem Project Server. W tej sekcji opisano oba procesy.

Zapisywanie projektu w programie Project Standard 2010

 1. Kliknij kartę plik , a następnie kliknij pozycję Zapisz.

 2. Jeśli zapisujesz po raz pierwszy projekt, wpisz jego nazwę w polu Nazwa pliku , a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Jeśli zapisujesz plik z wiele projektów, może zostać wyświetlony monit o podanie nazwy projektu.

Możesz zapisać projekt w innym formacie pliku.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij polecenie Zapisz i wyślij.

 3. W obszarze typy plikówkliknij pozycję Zapisz projekt jako plik.

 4. Po prawej stronie w obszarze typy plików projektu lub Inne typy plikówwybierz typ pliku, w którym chcesz zapisać plik.

  Istnieją dwie metody zapisywania pliku projektu w innym formacie.

  • Kliknij dwukrotnie typ pliku, w którym chcesz zapisać plik.

  • Kliknij pojedynczy typ pliku, w którym chcesz zapisać plik, a następnie kliknij pozycję Zapisz jako.

 5. Wpisz nazwę pliku.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Projekt można zapisać w następujących formatach plików:

 • Project 2007

 • Projekt 2000-2003

 • Format PDF (Portable Document Format)

 • Format XPS (XML Paper Specification)

 • Skoroszyt programu Excel

 • Tekst rozdzielany tabulatorami

 • Rozdzielany przecinkami (CSV)

 • XML

Zapisywanie projektu w programie Project Professional 2010

Dzięki Project Professional 2010 możesz zapisać projekt, korzystając z następujących opcji:

Zapisywanie projektu w programie Project Server

Lokalne zapisywanie projektu

Zapisywanie projektu na serwerze Project Server:

Zapisywanie projektu różni się od ewidencjonowania lub publikowania projektu. Po zapisaniu projektu w programie Project Server jest on nadal wyewidencjonowany dla Ciebie i nie może być edytowany przez żadną inną osobę. Zamknij projekt, aby zaewidencjonować go do programu Project Server. Aby udostępnić projekt członkom zespołu, Opublikuj projekt.

 1. Kliknij kartę plik , a następnie kliknij pozycję Zapisz.

 2. Jeśli po raz pierwszy zapisujesz projekt, w oknie dialogowym Zapisywanie w programie Project Server wpisz nazwę projektu w polu Nazwa .

 3. Aby ustawić dowolne niestandardowe pola przedsiębiorstwa w projekcie, kliknij pole wartości dla pola niestandardowego, a następnie wybierz wartość. W przypadku wymaganych pól niestandardowych należy wprowadzić gwiazdkę (*) po nazwie pola.

 4. Kliknij przycisk Zapisz.

 5. W razie potrzeby możesz sprawdzić, czy projekt jest zaewidencjonowany, czy wyewidencjonowany z programu Project Server. Kliknij kartę plik , a następnie kliknij pozycję Otwórz. Sprawdź stan projektu w oknie dialogowym otwieranie .

 6. Aby sprawdzić projekt w programie Project Server, kliknij kartę plik , a następnie kliknij pozycję Zamknij.

Jeśli zamkniesz okno projektu lub spróbujesz zakończyć pracę programu Project bez zapisywania ostatniej zmiany, pojawi się okno dialogowe zamykanie .

 1. W sekcji Zapisywanie zmian wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Kliknij przycisk Zapisz , aby zapisać zmiany wprowadzone w projekcie.

  • Kliknij pozycję Odrzuć zmiany , aby zamknąć projekt bez zapisywania zmian.

 2. W sekcji ewidencjonowanie wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Kliknij pozycję Zaewidencjonuj, aby ponownie sprawdzić projekt w programie Project Server.

  • Kliknij pozycję Zachowaj wyewidencjonowanie projektu , aby pozostawić projekt wyewidencjonowany dla Ciebie, co uniemożliwia innym osobom wprowadzanie zmian.

Zapisz projekt lokalnie:

 1. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij polecenie Zapisz jako.

 2. W oknie dialogowym Zapisywanie na serwerze Project Server kliknij pozycję Zapisz jako plik.

 3. W oknie dialogowym Zapisywanie jako plik wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby zapisać wszystkie elementy z szablon globalny przedsiębiorstwa z wyjątkiem pól niestandardowych, kliknij pozycję wszystkie pola niestandardowe i elementy szablonu globalnego przedsiębiorstwa.

  • Aby zapisać tylko te elementy szablonu globalnego przedsiębiorstwa, które są używane w tym projekcie, kliknij pozycję tylko obecnie załadowane pola niestandardowe i elementy szablonu globalnego przedsiębiorstwa.

 4. Wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać plik, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Możesz zapisać projekt w innym formacie pliku.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij polecenie Zapisz i wyślij.

 3. W obszarze typy plikówkliknij pozycję Zapisz projekt jako plik.

 4. Po prawej stronie w obszarze typy plików projektu lub Inne typy plikówwybierz typ pliku, w którym chcesz zapisać plik.

  Istnieją dwie metody zapisywania pliku projektu w innym formacie.

  • Kliknij dwukrotnie typ pliku, w którym chcesz zapisać plik.

  • Kliknij pojedynczy typ pliku, w którym chcesz zapisać plik, a następnie kliknij pozycję Zapisz jako.

 5. Wpisz nazwę pliku.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Projekt można zapisać w następujących formatach plików:

 • Project 2007

 • Projekt 2000-2003

 • Format PDF (Portable Document Format)

 • Format XPS (XML Paper Specification)

 • Skoroszyt programu Excel

 • Tekst rozdzielany tabulatorami

 • Rozdzielany przecinkami (CSV)

 • XML

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×