Zapisywanie konwersacji przy użyciu wiadomości błyskawicznych w programie Lync

Jeśli Twoja organizacja udostępnia tę funkcję, możesz ustawić w programie Lync zapisywanie kopii wcześniejszych konwersacji przy użyciu wiadomości błyskawicznych. Program Lync może również zachowywać informacje statystyczne o konwersacjach telefonicznych (na przykład datę, godzinę, czas trwania i dane rozmówcy). Oba zestawy informacji są przechowywane w folderze Historia konwersacji w programie Microsoft Outlook. Najnowsze z nich możesz wyświetlić, klikając kartę Konwersacje w oknie głównym programu Lync.

Ważne:  Jeśli pole wyboru (zaznaczone lub nie) jest wyszarzone i nie działa, nie możesz zmienić tego ustawienia. W takim przypadku w Twojej organizacji najprawdopodobniej zdecydowano się na ustawienie zasady, że wiadomości błyskawiczne i/lub połączenia nie będą (lub będą, jeśli odpowiednie pole wyboru zostało zaznaczone) zapisywane w programie Outlook. Skontaktuj się z administratorem programu Lync lub administratorem IT organizacji, aby dowiedzieć się, czy tę zasadę można zastąpić.

Włączanie historii konwersacji

Historia konwersacji jest domyślnie wyłączona. Aby ją włączyć:

  1. W oknie głównym programu Lync kliknij pozycję Opcje Przycisk narzędzi Opcje > Osobiste.

  2. W obszarze Menedżer informacji osobistych:

  3. Aby zapisać kopię wiadomości błyskawicznych, zaznacz pole wyboru Zapisz rozmowy za pomocą wiadomości błyskawicznych w folderze poczty e-mail Historia konwersacji.

  4. Aby zapisać informacje statystyczne o połączeniach, zaznacz pole wyboru Zapisz dzienniki połączeń w folderze poczty e-mail Historia konwersacji.

Uwaga:  Ta funkcja jest włączona lub wyłączona. Jeśli jest wyłączona, wszystkie konwersacje są odrzucane i nie można wybrać określonych wiadomości do zachowania. Jeśli natomiast jest włączona, wszystkie konwersacje będą zapisywane. Możesz jednak przejść do programu Outlook i usunąć wiadomości, których nie chcesz zachować.

Przeglądanie historii konwersacji

Aby wyświetlić listę wszystkich przychodzących i wychodzących wiadomości błyskawicznych oraz spotkań, łącznie z przegapionymi:

  • Otwórz program Lync i nad polem wyszukiwania kliknij kartę Konwersacje Zrzut ekranu przedstawiający kartę Konwersacje .

Wszystkie Twoje konwersacje są wyświetlane w porządku chronologicznym od najnowszych. Rozmowy telefoniczne są również widoczne na liście konwersacji. Jednak połączenia nieodebrane, po których otrzymano pocztę głosową, są wyświetlane w widoku Telefon dostępnym po kliknięciu ikony Telefon.

Aby zawęzić listę, kliknij jedną z dwóch pozostałych kart w oknie Konwersacje:

  • NieodebraneLista zawierająca tylko konwersacje nieodebrane.

  • PołączeniaLista zawierająca tylko połączenia telefoniczne.

Znajdowanie poprzedniej konwersacji z określonym kontaktem

  1. Otwórz program Lync, a następnie na liście kontaktów kliknij prawym przyciskiem myszy kontakt, dla którego chcesz wyświetlić przeszłe konwersacje.

  2. Kliknij polecenie Znajdź poprzednie konwersacje.

Zostanie otwarty program Outlook i w folderze Historia konwersacji zostaną wyświetlone konwersacje z określonym kontaktem. Aby odnaleźć określoną konwersację, w polu wyszukiwania u góry okna programu Outlook wprowadź terminy występujące w konwersacji, której szukasz.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×