Zapisywanie i wysyłanie publikacji

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zapisz i Wyślij można zapisać publikację w wielu formatów. Można zapisać publikację jako obraz, plik PDF lub XPS plików lub pliku w formacie HTML. Można zapisać publikację jako szablon Microsoft Publisher 2010 lub w formacie zgodnym z programu Publisher 2000 lub Publisher 98. Można także tworzyć spakowany plik programu Publisher, która zawiera wszystkie elementy, które są potrzebne do robienia publikacji do druku komercyjnego, w tym pliku PDF, jeśli wybierzesz, lub przenoszenie publikacji na inny komputer. Oprócz Zapisywanie publikacji, możesz wysłać publikacji w wiadomości e-mail jako wiadomości e-mail lub jako załącznik. W niektórych regionach również będą mogli na tej stronie udostępniać utworzone społeczności online szablon szablony.

W tym artykule

Wysyłanie pocztą e-mail

Podgląd wiadomości e-mail

Zmień typ pliku

Publikowanie HTML

Zapisywanie jako PDF lub XPS.

Co to jest plik PDF i XPS formaty?

Zapisywanie w formacie PDF

Zapisywanie w formacie XPS

Materiałów przenośnych

Zapisz do druku komercyjnego

Zapisywanie na innym komputerze

Wysyłanie przy użyciu wiadomości e-mail

Publikację można wysłać jako wiadomość e-mail, używając jednej z pięciu opcji.

Ważne: Aby móc wysyłać pocztą e-mail, musisz mieć jedną z następujących programów na komputerze:

 • Microsoft Office Outlook

 • Outlook Express (w wersji 5.0 lub nowszej)

 • Poczta systemu Windows

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Wybierz pozycję Zapisz i Wyślij, a następnie wybierzWyślij wiadomość E-mail przy użyciui wybierz jedną z następujących opcji:

  • Wyślij bieżącą stronę: zostanie wysłana zaznaczonej strony z publikacji jako wiadomości e-mail HTML, aby adresaci wykonaj bez konieczności w programie Publisher, aby wyświetlić publikację. Interfejs użytkownika programu Publisher Zmień wygląd wiadomości e-mail udzielania dostępu do książki adresowej i wyświetlić podgląd wiadomości e-mail w domyślnej przeglądarce sieci Web i Anuluj wiadomość e-mail.
   Wysyłanie publikacji jako wiadomości e-mail w programie Publisher 2010

  • Wysyłanie wszystkich stron : Spowoduje to utworzenie pojedynczej wiadomości e-mail HTML ze wszystkich stron w publikacji. Interfejs użytkownika programu Publisher zmieni wyglądała tak jak wiadomości e-mail, udzielania dostępu do książki adresowej i wyświetlanie podglądu i Anuluj wiadomość e-mail.

   Uwaga: Podczas tworzenia wiadomości e-mail z jednej wiadomości, strony z wielu stron w publikacji, niektóre elementy formatowania mogą zostać utracone.

  • Wyślij jako załącznik: powoduje utworzenie wiadomości e-mail z publikacją jako załącznikiem. Aby wyświetlić publikację, odbiorcy muszą mieć zainstalowany program Publisher.

  • Wyślij jako plik PDF : To utworzy kopię PDF publikacji i dołączyć go do wiadomości e-mail. Aby wyświetlić dokument adresatów musi być plik PDF na swoich komputerach, taki jak Program Acrobat Reader udostępniany przez firmę Adobe Systems.

  • Wyślij jako plik XPS : To spowoduje tworzenie wersji XPS publikacji i dołączyć go do wiadomości e-mail.

   Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat zapisywania publikacji jako pliku PDF lub XPS dokumentów, zobacz Zapisywanie jako PDF lub XPS.

 3. Wprowadź adresy odbiorców, temat wiadomości e-mail i inne wybrane opcje, a następnie kliknij przycisk Wyślij.

Podgląd wiadomości e-mail

Przy użyciu tej opcji można zobaczyć, jak publikacja będzie wyglądać w wiadomości e-mail — powoduje ona otwarcie domyślnej przeglądarki sieci Web i wyświetlenie podglądu publikacji w wersji HTML.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Wybierz pozycję Zapisz i Wyślij, Wybierz pozycjęPodgląd wiadomości E-mail; , a następnie kliknij pozycjęPodgląd wiadomości E-mailprzycisk.

 3. Publikacja zostanie wyświetlona w programie Publisher jako strona sieci Web.

Początek strony

Zmienianie typu pliku

Wybranie tej opcji umożliwia zapisywanie publikacji jako szablonu Microsoft Publisher 2010 w formacie zgodnym z programu Publisher 2000 lub Publisher 98 jako jeden z kilku typów standardowy obraz lub jako strony sieci Web.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Wybierz pozycję Zapisz i Wyślij, ZaznaczZmień typ pliku.

 3. Wybierz jedną z dostępnych opcji.

Publikowanie pliku HTML

Wybór opcji publikowania pliku HTML umożliwia opublikowanie publikacji jako strony sieci Web.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Wybierz pozycję Zapisz i Wyślij i Wybierz pozycjęPublikowanie HTML.

 3. W obszarze Publikuj plik HTML możesz wybrać opcję zapisania pliku w jednym z dwóch formatów:

  • Strona sieci Web (HTML): powoduje zapisanie publikacji jako dokumentu HTML i utworzenie folderu zawierającego pliki pomocnicze, takie jak obrazy i dźwięki znajdujące się na stronie.

  • Jednoplikowa strona sieci Web (MHTML): Ta opcja powoduje pojedynczy dokument MHT z plików pomocniczych osadzony.

 4. Kliknij przycisk Publikuj HTML orazZapisz jakookno dialogowe Wybierz lokalizację i nazwę pliku.

Zapisywanie w formacie PDF lub XPS

Czasami chcesz zapisywać pliki, tak aby nie można ich modyfikować, ale nadal chcesz je łatwo do udostępniania i drukowania. Z Publisher 2010 publikacji można przekonwertować na plik PDF lub XPS formaty bez konieczności używania innych programów ani dodawanie ubezp to należy użyć dokumentu który:

 • mający jednakowy wygląd na większości komputerów,

 • mający niewielki rozmiar pliku,

 • zgodny z formatem branżowym.

 • możliwy do wyświetlenia przez osoby, które nie mają zainstalowanego programu Publisher, ale mają bezpłatną przeglądarkę plików PDF lub XPS.

Przykładem mogą być życiorysy, dokumenty prawne, biuletyny, pliki przeznaczone wyłącznie do odczytu i drukowania oraz dokumenty przeznaczone do druku profesjonalnego.

Ważne: Po zapisaniu dokumentu jako pliku PDF lub XPS, nie można przekonwertować go na format pliku programu Microsoft Office bez użycia specjalistycznego oprogramowania lub dodatku programu innej firmy.

Co to są formaty PDF i XPS?

 • Portable Document Format (PDF) Plik PDF umożliwia zachowanie formatowania dokumentu i udostępnianie plików. Podczas wyświetlania w trybie online lub drukowania plik w formacie PDF zachowuje zamierzony format. Dane w pliku nie można łatwo zmienić, a następnie można ustawić jawnie zabranianie edycji. Dokument w formacie PDF jest również przydatne dla dokumentów, które będzie można odtworzyć przy użyciu metody drukowania komercyjnego. PDF zostanie odebrane jako prawidłowy do wielu administracji państwowej i organizacji, a osoby przeglądające są dostępne na większą liczbę typów platformy nie tylko plików XPS.

Ważne: Aby wyświetlić plik PDF, musi mieć jest zainstalowany na Twoim komputerze, takich jak Program Acrobat Readerudostępniany przez firmę Adobe Systemsczytnik plików PDF.

 • XML Paper Specification (XPS) XPS to technologia niezależne od platformy, która również umożliwia zachowanie formatowania dokumentu i udostępnianie plików. Podczas wyświetlania w trybie online lub drukowania plik XPS zachowuje, a dane w pliku nie można łatwo zmienić format. XPS wszystkie czcionki są osadzane w pliku, aby były wyświetlane zgodnie z oczekiwaniami, niezależnie od tego, czy jest dostępny na komputerze adresata określonej czcionce i ma renderowanie kolorów i bardziej precyzyjne obrazy na komputerze adresata niż PDF.

Zapisywanie w formacie PDF

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Wybierz pozycję Zapisz i Wyślij, wybierz pozycję Utwórz dokument PDF/XPS, a następnie kliknij pozycję Utwórz plik PDF/XPS.

 3. W oknie dialogowym Publikowanie jako pliku PDF lub XPS wybierz pozycję Plik PDF (*.pdf) z menu rozwijanego Zapisz jako typ.

 4. W polu tekstowym Nazwa pliku wprowadź nazwę dokumentu.

 5. Aby zmienić opcje publikowania, kliknij przycisk Opcje.

 6. Można wybrać spośród czterech wstępnie zdefiniowanych zestawów opcji oraz kliknąć przycisk Opcje wydruku, aby je zmienić:

  • Minimalny rozmiar: powoduje ustawienie rozdzielczości obrazów w publikacji maksymalnie na wartość 96 punktów na cal (dpi), czyli rozdzielczość, która jest odpowiednia do wyświetlania na ekranie, ale na ogół nie nadaje się do wydruku publikacji. Czcionki nie zostaną osadzone ani zamienione na mapy bitowe, przez co osoby wyświetlające plik, które nie mają zainstalowanych odpowiednich czcionek, będą widziały inne czcionki. Opcje wydruku zostaną zoptymalizowane pod kątem wyświetlania dokumentu w trybie online na jednej stronie. Ten zestaw opcji obejmuje również właściwości publikacji.

  • Standardowy: powoduje ustawienie rozdzielczości obrazów w publikacji maksymalnie na wartość 150 dpi, która jest odpowiednia do dystrybucji online, na przykład w wiadomościach e-mail, gdzie odbiorca może wydrukować publikację na drukarce biurowej. Opcje wydruku zostaną zoptymalizowane pod kątem wyświetlania dokumentu w trybie online na jednej stronie. Ten zestaw opcji obejmuje również właściwości publikacji, a także wszystkie tagi strukturalne zwiększające dostępność pliku.

  • Wydruk wysokiej jakości: jest to domyślny zestaw opcji odpowiedni do drukowania na drukarce biurowej lub w punkcie usług kserograficznych. Rozdzielczość obrazów zostanie ustawiona maksymalnie na wartość 450 dpi w przypadku kolorów i skali odcieni szarości powyżej tego progu, współczynnik próbkowania obrazów zostanie zmniejszony do 300 dpi oraz do 1800 dpi w przypadku grafiki liniowej powyżej tego progu, a współczynnik próbkowania grafiki liniowej zostanie zmniejszony do 1200 dpi. Ten zestaw opcji obejmuje również właściwości publikacji, a także wszystkie tagi strukturalne zwiększające dostępność pliku. Opcje wydruku zostaną zoptymalizowane pod kątem drukowania.

  • Prasa komercyjna : Ten zestaw opcji tworzy plik największa o najwyższej jakości, odpowiedniego do drukowania komercyjnego. Obrazy będzie ograniczone maksymalnie 450 dpi (zmniejszany do 350 dpi, gdy oryginał znajduje się powyżej 450 dpi) dla Kolor/Skala odcieni szarości i 3600 dpi (zmniejszany do 2 400 dpi, gdy oryginał znajduje się powyżej 3600 dpi) grafika liniowa. Opcje drukowania są ustawione podstawowe jednej kopii publikacji (dzięki temu drukarki komercyjnej mogą mieć własne nałożenia, spadami itp.) Wybór będzie również zawierać właściwości publikacji i zostanie przekonwertowana czcionek, których nie można osadzić do obrazów map bitowych. Zostanie Uruchamianie modułu sprawdzania projektu i Ostrzegaj potencjalne problemy przy użyciu koloru lub przezroczystości. Ponadto opcja szyfrowanie dokumentu za pomocą hasła jest wyłączona.

  • Niestandardowe : Wybranie tej opcji po prostu udostępnia wszystkie opcje użytkownikowi . Jeśli wybierz jedną z opcji wstępnie ustawione, a następnie edytuj właściwości zmieni się Niestandardowe .

  • Opcje wydruku: kliknięcie tego przycisku powoduje otwarcie okna dialogowego Opcje wydruku.

 7. Inne opcje:

 8. Grafika liniowa & obrazu próbkowaniu   : Jeśli rozdzielczość obrazu lub linii clipart znajduje się nad drugą liczbę, zmniejszyć Rozdzielczość (zmniejszenie jakości) do pierwszej liczby. Jeśli nie jest nad drugą liczbę, nie zmieniaj go. Pomaga to aby zarządzać rozmiarem publikacji.

 9. Ostrzegaj o przezroczystości i koloru za pomocą   : spowoduje uruchomienie modułu sprawdzania projektu przed zapisaniem — można znaleźć w artykule pomocy Sprawdzanie projektu

 10. Właściwości dokumentu   : zapisuje właściwości dokumentu z pliku .publication znaleźć we Właściwości zaawansowaneWłaściwości publikacji w formacie PDF.

 11. Tagi struktury dokumentu dla ułatwień dostępu   : Zawiera znaczniki PDF w celu utworzenia pliku PDF, które ułatwiają dostęp do pliku PDF (narzędzia ułatwień dostępu dowiedzieć się, jak do nawigacji i przeczytaj plik PDF) i podaj więcej informacji na temat sposobu zawartość w formacie PDF jest powiązana oprogramowania czytników PDF.

 12. ISO zgodności 19005-1 (PDF/A)   : Włączenie, wynikowy plik PDF będą zgodne ze standardem ISO PDF /. Niniejszy standard ma na celu tworzenie plików PDF z powszechnie czytelne odpowiednie do archiwizacji.

  • Wszystkie czcionki są osadzane, chyba że jest to zabronione przez ich licencję — w takim przypadku tekst jest konwertowany na mapę bitową w celu zachowania oryginalnego wyglądu.

  • Właściwości dokumentu są zawsze dołączane.

  • Wszystkie przypadki zastosowania przezroczystości w publikacji są usuwane (wszystkie przezroczyste obszary stają się nieprzezroczyste).

  • Pliku PDF nie można zaszyfrować.

  • Plik PDF jest blokowany w celu uniemożliwienia edytowania.

 13. Mapa bitowa tekstu, gdy nie można osadzić czcionek   :każdej czcionki ma licencji, które wskazująs whether można osadzić w pliku.Jeślilicencjinie zezwala na osadzanie, będzie ta opcja Konwertuj wszystkie takie czcionki do obrazustak aby wygląd nie zmienia się po otwarciu dokumentu PDF na machine, który nie zawiera czcionki. Tjego spowoduje zwiększenie rozmiaru pliku i utratę funkcji, aby zaznaczyć i skopiować tekst w PDF\SSREG pliku (ponieważ jest to obraz).Jeśli ta opcjanie jest zaznaczonainną czcionkę będzie można używaćzastąpionepo jego wyświetleniu na komputerze, na którym nie malicencjonowana czcionki.

 14. Szyfrowanie dokumentu za pomocą hasła   :umożliwia pliku PDF w celu szyfrowane za pomocą hasła, dzięki czemu nie można wyświetlać lub edytować , chyba że hasło jest wprowadzone.

 15. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Publikuj.

Początek strony

Zapisywanie w formacie XPS

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Wybierz pozycję Zapisz i Wyślij, wybierz pozycję Utwórz dokument PDF/XPS, a następnie kliknij pozycję Utwórz plik PDF/XPS.

 3. W oknie dialogowym Publikowanie jako pliku PDF lub XPS wybierz pozycję Dokument XPS (*.xps) z menu rozwijanego Zapisz jako typ.

 4. W polu tekstowym Nazwa pliku wprowadź nazwę dokumentu.

 5. Aby zmienić opcje publikowania, kliknij przycisk Zmień.

 6. Można wybrać spośród trzech wstępnie zdefiniowanych zestawów opcji oraz kliknąć przycisk Opcje wydruku, aby je zmienić:

  • Minimalny rozmiar: powoduje ustawienie rozdzielczości obrazów w publikacji maksymalnie na wartość 96 punktów na cal (dpi), czyli rozdzielczość, która jest odpowiednia do wyświetlania na ekranie, ale na ogół nie nadaje się do wydruku publikacji. Czcionki, których nie można osadzić, zostaną przekonwertowane na mapy bitowe. Opcje wydruku zostaną zoptymalizowane pod kątem wyświetlania dokumentu w trybie online na jednej stronie. Ten zestaw opcji obejmuje również właściwości publikacji.

  • Standardowy: powoduje ustawienie rozdzielczości obrazów w publikacji maksymalnie na wartość 150 dpi, która jest odpowiednia do dystrybucji online, na przykład w wiadomościach e-mail, gdzie odbiorca może wydrukować publikację na drukarce biurowej. Opcje wydruku zostaną zoptymalizowane pod kątem wyświetlania dokumentu w trybie online na jednej stronie. Ten zestaw opcji obejmuje również właściwości publikacji, a także wszystkie tagi strukturalne zwiększające dostępność pliku.

  • Wydruk wysokiej jakości: jest to domyślny zestaw opcji odpowiedni do drukowania na drukarce biurowej lub w punkcie usług kserograficznych. Rozdzielczość obrazów zostanie ustawiona maksymalnie na wartość 450 dpi w przypadku kolorów i skali odcieni szarości powyżej tego progu, współczynnik próbkowania obrazów zostanie zmniejszony do 300 dpi oraz do 1800 dpi w przypadku grafiki liniowej powyżej tego progu, a współczynnik próbkowania grafiki liniowej zostanie zmniejszony do 1200 dpi. Ten zestaw opcji obejmuje również właściwości publikacji, a także wszystkie tagi strukturalne zwiększające dostępność pliku. Opcje wydruku zostaną zoptymalizowane pod kątem drukowania. Czcionki, których nie można osadzić, zostaną przekonwertowane na mapy bitowe.

  • Niestandardowe : Wybranie tej opcji po prostu udostępnia wszystkie opcje użytkownikowi.

  • Opcje wydruku: kliknięcie tego przycisku powoduje otwarcie okna dialogowego Opcje wydruku.

 7. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Publikuj.

Materiały przenośne

Kreator materiałów przenośnych pakuje publikację i jej pliki połączone w jeden plik, który można następnie oddać do komercyjnego punktu usług poligraficznych w celu wydrukowania. Spakowany plik można także przenieść na inny komputer w celu edytowania. Korzystanie z Kreatora materiałów przenośnych pozwala zapewnić, że wszystkie niezbędne pliki ukończonej publikacji zostaną przekazane osobie, która będzie mogła z nią pracować lub ją wyświetlać.

Zapisywanie do druku komercyjnego

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Wybierz pozycję Zapisz i wyślij, a następnie wybierz pozycję Zapisz do druku komercyjnego.

 3. W obszarze Zapisz do druku komercyjnego dostępne są następujące opcje:

  • Opcje jakości i rozmiaru pliku: są to te same cztery zestawy wstępnie zdefiniowanych opcji, z których można korzystać podczas zapisywania pliku w formacie PDF.

  • Zapisanie pliku PDF i pliku programu Publisher lub tylko pliku PDF: można zapisać zarówno plik PDF, jak i plik pub, lub tylko plik PDF w celu przekazania go do wydrukowania.

 4. Kliknij pozycję Kreator materiałów przenośnych przycisku.

 5. Wybierz lokalizację, aby zapisać plik, na przykład dysk CD i kliknij pozycję Następny .

 6. Kreator pakiet plików i zapisywanie ich do wybranej lokalizacji, zaznacz lub wyczyść pole wyboru Drukowanie próbnego, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga: Pole wyboru Drukuj próbny projekt wstępny domyślnie jest zawsze zaznaczone. Próbnego projektu wstępnego należy użyć do przeczytania publikacji i wykrycia ewentualnych błędów w jej wydrukowanej wersji przed wysłaniem pliku do komercyjnego punktu usług poligraficznych. Jeśli to personel komercyjnego punktu usług poligraficznych naprawia błędy w pliku, koszt drukowania zwykle wzrasta.

Zapisywanie dla innego komputera

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Wybierz pozycję Zapisz i wyślij, a następnie wybierz pozycję Zapisz dla innego komputera.

 3. Kliknij przycisk Kreator materiałów przenośnych , a następnie kliknij przycisk Dalej.

 4. Wybierz lokalizację, aby zapisać plik, na przykład dysk CD i kliknij pozycję Następny .

 5. W oknie dialogowym Dołącz czcionki i grafikę wybierz odpowiednie opcje dla osadzanie czcionek TrueType i łączeniem grafiki, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. Kliknij przycisk Zakończ, aby zapisać publikację w pliku zip.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×