Zapisywanie i ponowne używanie elementów projektu bazy danych

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W programie Access są dostępne różne sposoby ponownego używania projektów baz danych. Możesz zapisać całą bazę danych jako szablon, zapisać jej fragment jako część aplikacji lub zapisać pole bądź zestaw pól jako szablon typu danych. W każdym z tych przypadków w programie Access zostaje utworzony plik, który możesz udostępniać innym osobom. Podobnie możesz używać takich plików uzyskanych od osób trzecich.

W tym artykule opisano sposoby zapisywania różnych obiektów baz danych jako szablonów, w niektórych przypadkach z uwzględnieniem danych. Ponadto omówiono tu poszczególne pliki szablonów i metody ich udostępniania. W tym artykule zawarto też informacje o częściach aplikacji dostarczonych z programem Access.

W tym artykule

Omówienie

Czasami użytkownicy nie chcą rozpoczynać pracy od podstaw. Jeśli użytkownik spędzi dużo czasu na dopracowywaniu swojego projektu, to na pewno chce możliwie najpełniej wykorzystać owoce swojej pracy, na przykład używając tego projektu ponownie. Ponadto użytkownik może chcieć korzystać z projektów opracowanych przez innych. W programie Access są dostępne trzy główne metody ponownego używania projektów baz danych:

 • Szablony baz danych    to pliki z rozszerzeniem accdt, których można używać do tworzenia nowych baz danych. Zwykle baza danych utworzona na podstawie szablonu jest natychmiast gotowa do użycia, ale można ją też dostosować do określonych potrzeb. Na przykład baza danych sieci Web składników majątku zapewnia podstawowe funkcje do zarządzania zasobami, które można rozbudować, dodając informacje na temat działów lub budżetu odzwierciedlające daną organizację. Z programem Access dostarczane są różnorodne szablony baz danych. Są one dostępne w widoku Backstage po otwarciu programu Access.

 • Części aplikacji    to pliki podobne do szablonów baz danych. Jednak te pliki służą do dodawania elementów projektu do istniejących baz danych — nie stanowią podstaw dla nowych baz danych. Na przykład część aplikacji Komentarze udostępnia tabelę skonfigurowaną na potrzeby przechowywania komentarzy, z uwzględnieniem pola daty/godziny. Zastosowanie niektórych części aplikacji powoduje uruchomienie kreatora ułatwiającego utworzenie relacji, które określają sposób dopasowania części aplikacji do istniejących tabel. W programie Access udostępniono kilka części aplikacji, które można zobaczyć na karcie Tworzenie.

 • Szablony typów danych    to pliki umożliwiające tworzenie nowych pól i zestawów pól. Na przykład używając szablonów typów danych Daty rozpoczęcia i zakończenia, można jednym kliknięciem dodawać pary pól daty/godziny do tabeli. Szablony typów danych korzystają z innego typu pliku (accft) niż szablony baz danych i części aplikacji. Razem z programem Access są udostępniane różnorodne szablony typów danych, które można znaleźć w widoku arkusza danych na karcie Pola po otwarciu tabeli.

Zapisywanie i udostępnianie elementów projektu bazy danych w celu ponownego używania

Tworzenie szablonu bazy danych lub części aplikacji    Zapisywanie bazy danych jako plik ACCDT za pomocą poleceń na karcie plik (Aby uzyskać instrukcje, zobacz sekcję Zapisywanie bazy danych jako szablonu bazy danych lub części aplikacji (ACCDT)). Za pomocą tego szablonu można następnie utworzyć nową bazę danych lub, jeśli jest części aplikacji Dodawanie funkcji do istniejącej bazy danych.

Szablony baz danych i części aplikacji, które można utworzyć są przechowywane domyślnie w mobilnego aplikacji danych folderze Szablony (na przykład C:\Users\ < nazwa_użytkownika > \AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\). Możesz umieścić pliki szablonów, w tym folderze, aby udostępnić je jako szablonów baz danych lub części aplikacji. Analogicznie możesz skopiować pliki szablonów z tego folderu i nadać im innym osobom na własny użytek.

Uwaga: Podczas używania plików uzyskanych od osób trzecich zawsze należy zachowywać ostrożność.

Tworzenie szablonu typu danych    Zapisywanie zaznaczenia pól tabeli jako plik accft za pomocą polecenia na karcie pola (Aby uzyskać instrukcje, zobacz sekcję Zapisywanie pola jako szablonu typu danych (accft)).

Utworzone szablony typów danych są przechowywane domyślnie w mobilnego aplikacji danych folderze Szablony (na przykład C:\Users\ < nazwa_użytkownika > \AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\). Pliki szablonu typu danych można umieścić w tym folderze, aby udostępnić je jako typy danych dla nowego pola. Analogicznie możesz skopiować pliki szablonów z tego folderu i nadać im innym osobom na własny użytek.

Uwaga: Podczas używania plików uzyskanych od osób trzecich zawsze należy zachowywać ostrożność.

Początek strony

Zapisywanie bazy danych jako szablonu lub części aplikacji (accdt)

Bazę danych można zapisać jako szablon bazy danych lub część aplikacji przy użyciu poleceń znajdujących się w widoku Backstage na karcie Zapisz i publikuj.

 1. Na karcie Plik kliknij pozycję Zapisz i publikuj.

 2. W obszarze Zapisz bazę danych jako kliknij polecenie Szablon.

 3. W oknie dialogowym Tworzenie nowego szablonu na podstawie tej bazy danych wypełnij następujące pola:

  • Nazwa    Wymagane. Wprowadź tekst, która będzie identyfikować szablonu lub części aplikacji. Program Access wyświetli tej nazwy obok szablonu lub części aplikacji.

  • Opis    Wprowadź tekst, który opisuje zawartości lub przeznaczenie szablonu lub części aplikacji. Jest wyświetlana w etykietce narzędzia dla szablonu lub części aplikacji.

  • Kategoria    Wybierz pozycję Szablony użytkownika ma część aplikacji są wyświetlane w obszarze Szablony użytkownika na Wstążce (ustawienie domyślne). Można również dodać kategorię, wpisując je, i można przypisać to przyszłych aplikacji części do tej kategorii. Nowa kategoria będą widoczne na Wstążce.

  • Ikona    Określ ikonę dla szablonu lub części aplikacji. Dla części aplikacji ta ikona pojawi się w galerii części aplikacji na Wstążce.

  • Podgląd    Określ większy obraz, aby wyświetlić szablonu w widoku Backstage. Podczas przeglądania szablonu ten obraz jest wyświetlana zawartość dla tego szablonu.

  • Tabela podstawowa    Określ tabelę, która będzie podstawowej tabeli dla części aplikacji. W poniższej tabeli posłuży domyślnie dotyczą innych tabel w bazie danych, do którego zostanie dodany części część aplikacji. Gdy ktoś używa część aplikacji, zostanie uruchomiony Kreator ułatwia utworzenie relacji. Mimo że podstawowej tabeli jest domyślnie używana, po uruchomieniu kreatora można wybierać innej tabeli.

  • Formularz używany przy tworzeniu wystąpienia    Określanie formularza, który zostaje domyślnie otwarty po pierwszym otwarciu bazy danych utworzonego na podstawie tego szablonu. Ten formularz domyślnie otwiera tylko raz. Formularz może zawierać kod, uruchamianego przy otwieraniu, ale występowania kodu wygeneruje ostrzeżenie o zabezpieczeniach.

  • Część aplikacji    Zaznacz to pole wyboru, aby zapisać bazę danych jako części aplikacji. Wyczyść to pole wyboru, aby zapisać bazę danych jako szablonu bazy danych.

   Uwaga:  To pole wyboru musi zostać zaznaczone, aby było możliwe określenie wartości w polu Tabela podstawowa.

  • Uwzględnij dane w szablonie    Zaznacz to pole wyboru, aby zapisać dane, które są w bazie danych jako części szablonu. Podczas tworzenia nowych baz danych na podstawie szablonu, zawierają te dane.

 4. Kliknij przycisk OK, aby zapisać szablon. Domyślnie program Access zapisuje szablony w folderze C:\Użytkownicy\<bieżący użytkownik>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\.

Zapisywanie pola jako szablonu typu danych (accft)

Aby utworzyć szablon typu danych, należy zaznaczyć pole lub zestaw pól, a następnie należy użyć polecenia na wstążce w celu zapisania tych pól w postaci szablonu. Przed rozpoczęciem należy upewnić się, że wybrane pola są skonfigurowane w odpowiedni sposób — wszystkie właściwości, które mają zostać zachowane w ramach szablonu typu danych, są odpowiednio wybrane. Jeśli na przykład ma zostać utworzony szablon typu danych dla waluty euro, można utworzyć pole waluty i ustawić jego format na wartość Euro.

 1. Otwórz tabelę zawierającą pola, które chcesz zapisać jako szablon.

 2. Zaznacz pola, które chcesz zapisać w celu ponownego użycia.

 3. Na karcie Pola w grupie Dodawanie i usuwanie kliknij pozycję Więcej pól, a następnie kliknij polecenie Zapisz zaznaczenie jako nowy typ danych.

 4. W oknie dialogowym Tworzenie nowego typu danych na podstawie pól określ następujące właściwości:

  • Nazwa    Wymagane. Określa szablon typu danych i są wyświetlane na liście dostępnych pól wybierz pola z listy Więcej pól.

  • Opis    Wprowadź tekst, który opisuje zawartości lub przeznaczenie szablon typu danych. Jest wyświetlana w etykietce narzędzia, która jest wyświetlana po umieszczeniu wskaźnika nad szablon typu danych na liście Więcej pól.

  • Kategoria    Wybierz kategorię, w której chcesz wyświetlić ten szablon typu danych na liście Więcej pól. Domyślnie kategoria jest typy zdefiniowane przez użytkownika.

  • Formularz używany przy tworzeniu wystąpienia    W razie potrzeby określ formularz, który zostaje domyślnie otwarty po raz pierwszy służy szablon typu danych.

 5. Kliknij przycisk OK, aby zapisać szablon typu danych.

Początek strony

Ponowne używanie projektu bazy danych uzyskanego z innego źródła

Szablony baz danych i części aplikacji otrzymane od osób trzecich można udostępnić na wstążce przez umieszczenie kopii pliku accdt w odpowiednim folderze na komputerze.

 1. Uzyskaj plik szablonu (powinien mieć rozszerzenie accdt lub accft).

 2. Umieść kopię tego pliku w folderze <dysk systemowy>Użytkownicy\<bieżący użytkownik>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\, gdzie:

  • <dysk systemowy> to główny folder na dysku, na którym zainstalowany jest system Windows (zwykle C:\),

  • <bieżący użytkownik> to nazwa użytkownika użyta podczas logowania się w systemie Windows.

   Uwaga:  Jeśli ten folder nie istnieje, należy go utworzyć.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby użyć szablonu bazy danych, na karcie Plik kliknij pozycję Nowy, kliknij pozycję Moje szablony, kliknij szablon, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

  • Aby użyć części aplikacji, otwórz bazę danych, do której chcesz dodać tę część, a następnie na karcie Tworzenie kliknij pozycję Części aplikacji i kliknij odpowiednią część.

  • Aby użyć szablonu typu danych, otwórz tabelę, w której chcesz utworzyć pole, a następnie na karcie Pola w grupie Dodawanie i usuwanie kliknij pozycję Więcej pól i kliknij odpowiedni szablon typu danych.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×