Zapisywanie dokumentu w usłudze OneDrive

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Dokument zapisany w usłudze OneDrive jest przechowywany w lokalizacji centralnej, do której można uzyskać dostęp niemal z każdego miejsca. Nawet jeśli chwilowo nie masz dostępu do swojego komputera, możesz pracować nad dokumentem, o ile masz łączność z siecią Web.

Zapisanie dokumentu w usłudze OneDrive ułatwia także udostępnianie go innym osobom. Zamiast załącznika możesz wysłać łącze. Dzięki temu będzie istniała tylko jedna kopia dokumentu. Wszelkie zmiany użytkowników będą wprowadzane w tym samym dokumencie, bez konieczności uzgadniania wielu wersji i kopii danego dokumentu.

Zapisanie dokumentów programów Word, Excel, PowerPoint i OneNote w usłudze OneDrive umożliwia Tobie i innym osobom wyświetlanie oraz edytowanie dokumentów w przeglądarce sieci Web przy użyciu aplikacji Office Online. Oznacza to, że możesz udostępniać dokument innym osobom, nie martwiąc się o to, jaką aplikację mają zainstalowaną, ponieważ dokumenty są wyświetlane i edytowane w przeglądarce.

W programie Word, Excel lub PowerPoint

 1. Kliknij menu Plik, a następnie kliknij polecenie Zapisz jako.

  Jeśli masz konto OneDrive, OneDrive pojawi się na liście Zapisz jako. Jeśli nie masz konta usługi OneDrive, możesz zalogować bezpłatnie.

 2. Kliknij konto OneDrive, w którym chcesz zapisać plik.

 3. W polu Nazwa pliku wprowadź wpisz nazwę pliku, jeśli to konieczne, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

W programie Word, Excel lub PowerPoint

 1. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Zapisz i wyślij.

 2. Kliknij pozycję Zapisz w sieci Web.

 3. Kliknij pozycję Zaloguj, zaloguj się do konta usługi OneDrive i kliknij przycisk OK.

 4. Wybierz folder w usłudze OneDrive i kliknij pozycję Zapisz jako. Wpisz nazwę dla pliku i kliknij pozycję Zapisz.

 5. Dokument zostanie zapisany w usłudze OneDrive. Za pomocą usługi OneDrive można nadawać innym osobom uprawnienia do przeglądania i edytowania zawartości folderów. Aby udostępnić dokument, należy wysłać łącze do odpowiedniego folderu.

W programie OneNote

 1. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Udostępnij.

 2. Kliknij notes, który chcesz zapisać.

 3. Kliknij pozycję Sieć Web.

  Uwaga: Jeśli notes nie jest zapisany w formacie pliku programu OneNote 2010, w programie OneNote zostanie wyświetlony monit o uaktualnienie notesu. Kliknij polecenie Uaktualnij, a następnie w oknie dialogowym Właściwości notesu kliknij pozycję Konwertuj na format 2010. Po wyświetleniu monitu z informacją o tym, że użytkownicy wcześniejszych wersji programu OneNote nie będą mogli korzystać z notesu udostępnionego, kliknij przycisk OK. Każda osoba mająca wcześniejszą wersję programu OneNote będzie mogła udostępniać notes przy użyciu aplikacji OneNote Online w usłudze OneDrive.

 4. Kliknij pozycję Zaloguj, zaloguj się do konta usługi OneDrive i kliknij przycisk OK.

 5. Wybierz folder w usłudze OneDrive, a następnie kliknij pozycję Udostępnij notes.

 6. Program OneNote umożliwia wysłanie łącza do notesu. Jeśli chcesz, kliknij pozycję Wyślij łącze pocztę e-mail i zredaguj wiadomość e-mail. Jedno łącze w wiadomości powoduje otwarcie notesu w aplikacji klasycznej OneNote, a drugie — w aplikacji OneNote Online.

  Notes zostanie zapisany w usłudze OneDrive. W usłudze OneDrive możesz zaprosić inne osoby do wyświetlania i edytowania notesu, klikając pozycję Udostępnij na karcie Plik.

Aby uzyskać więcej informacji o programach Office Online i OneDrive zobacz programy przy użyciu witryny Office Online w usłudze OneDrive.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×