Zapisywanie dokumentu jako strony sieci Web

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli potrzebujesz zapisać dokument programu Word jako stronę sieci Web, najlepszym rozwiązaniem będzie użycie opcji Strona sieci Web, przefiltrowana.

Podczas zapisywania dokumentu jako przefiltrowanej strony sieci Web program Word zachowuje tylko treść, instrukcje stylu i niektóre inne informacje. Plik jest niewielki, nie zawiera dużej części dodatkowego kodu.

 1. Kliknij polecenie Plik > Zapisz jako i wybierz lokalizację do zapisania dokumentu.

 2. Nazwij plik.

 3. Na liście Zapisz jako typ wybierz pozycję Strona sieci Web, przefiltrowana.

Okno dialogowe Zapisywanie jako z wybraną opcją Strona sieci Web, przefiltrowana

 1. Kliknij przycisk Zmień tytuł i wpisz tytuł, który ma być wyświetlany na pasku tytułu przeglądarki.

 2. Kliknij pozycję Zapisz.

Porady

Aby zapisać właściwości dokumentu i więcej informacji programu Word ze stroną sieci Web, wybierz typ Jednoplikowa strona sieci Web. Jednak plik będzie w tym przypadku większy — prawie dziesięciokrotnie.

Aby zapisać obrazy w innym folderze niż folder przeznaczony dla części zawierającej tekst strony sieci Web, wybierz typ Strona sieci Web. Po opublikowaniu strony sieci Web w witrynie opublikuj również folder obrazów.

Aby wyświetlić kod HTML strony sieci Web, przejdź do pliku w Eksploratorze Windows, kliknij go prawym przyciskiem myszy, wskaż polecenie Otwórz za pomocą i kliknij pozycję Internet Explorer. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy stronę w programie Internet Explorer i kliknij polecenie Pokaż źródło.

Inne sposoby udostępniania dokumentu w trybie online

Program Word został pierwotnie zaprojektowany do tworzenia i drukowania dokumentów. Program Word 2013 ma teraz także opcje dzielenia się opiniami i pracy w trybie online.

Zapisywanie dokumentu jako wpisu w blogu

Jeśli prowadzisz blog i chcesz utworzyć wpis w programie Word, możesz zapisać dokument jako wpis w blogu. Program Word zachowa z zawartością najmniejszą możliwą ilość informacji. Publikowany dokument korzysta ze stylów blogu.

 1. Kliknij pozycję Plik > Udostępnij > Publikuj jako wpis blogu.

 2. Kliknij przycisk Publikuj jako wpis blogu.

Przycisk Publikuj jako wpis blogu

Podczas pierwszego publikowania dokumentu w blogu program Word prowadzi użytkownika przez proces rejestracji konta blogu.

Zapisywanie w usłudze OneDrive i udostępnianie

Udostępnij dokument znajomym i współpracownikom, zapisując go w usłudze OneDrive i zapraszając do jego przeglądania.

 1. Kliknij pozycję Plik > Zapisz jako > OneDrive.

 2. Wybierz lokalizację w folderach usługi OneDrive.

 3. Wpisz nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Następnie zaproś inne osoby do przeglądania dokumentu. Jeśli osoby te nie mają programu Word, dokument zostanie otwarty automatycznie w aplikacji Word Online.

 1. Kliknij pozycję Plik > Udostępnij > Zaproś osoby.

Pole do wyświetlania listy adresów e-mail osób

 1. Dodaj adresy e-mail.

 2. Kliknij pozycję Udostępnij.

Przycisk Udostępnij

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Udostępnianie dokumentu za pomocą programu SharePoint lub usługi OneDrive.

Zapisywanie w formacie PDF

Aby przekonwertować dokument do formatu PDF, możesz opublikować go w witrynie i kliknąć pozycję Plik > Zapisz jako. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję PDF.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×