Zapisywanie dokumentu

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Możesz użyć Zapisz i polecenia Zapisz jako do przechowywania pracy, dzięki czemu można dopasować ustawienia używane przez program Microsoft Office Word do zapisywania dokumentów.

Sposób zapisania dokumentu i format, który można zapisać go w zależy od tego, jak planujesz używać dokumentu. Na przykład jeśli dokument jest przeznaczony do użytku własnego i otwórz go w poprzedniej wersji programu Microsoft Office Word nie jest planowane, najłatwiejszym sposobem na zapisanie go jest za pomocą polecenia Zapisz, korzystając z domyślnych ustawień.

Jednak jeśli są opublikowanie dokumentu przez inne osoby otworzyć, jeśli osób odwiedzających dokumentu z oprogramowania niż Microsoft Office Word lub jeśli chcesz otworzyć dokument na innym komputerze lub urządzeniu przenośnym, musisz wybrać, jak i miejsce, w którym chcesz zapisać tą dokument e.

Jeżeli często zapisujesz dokumenty w określonym miejscu lub formacie, możesz dostosować ustawienia tak, aby były one domyślnymi ustawieniami programu Word.

Jeśli szukasz informacji na temat zapisywania jako pliku PDF, przejdź do zapisywania lub konwertowanie jej na plik PDF.

Co chcesz zrobić?

 1. Na pasku Narzędzi Szybki dostęp kliknij przycisk Zapisz Obraz przycisku lub naciśnij klawisze CTRL + S.

 2. Wpisz nazwę dokumentu, a następnie kliknij pozycję Zapisz.

  Program Word zapisze dokument w lokalizacji domyślnej. Aby zapisać dokument w innej lokalizacji, wybierz inny folder lub lokalizację przed kliknięciem przycisku Zapisz.

Początek strony

Aby zapobiec zastępowaniu istniejącego dokumentu, użyj polecenia Zapisz jako do utworzenia kopii istniejącego dokumentu pod nową nazwą. Można to zrobić, na przykład, gdy masz listu seryjnego, dokument dzierżawy lub innej sytuacji miejsce, w którym istniejącego dokumentu zapewni podstawowe elementy nowego dokumentu (i nie chcesz, aby utracić istniejącego dokumentu).

 1. Otwórz dokument, do którego chcesz użyć jako podstawy dla nowego dokumentu.

 2. Kliknij pozycję Plik, a następnie kliknij polecenie Zapisz jako.

 3. Wpisz nazwę dokumentu, a następnie kliknij pozycję Zapisz.

  Program Word zapisze dokument w lokalizacji domyślnej. Aby zapisać dokument w innej lokalizacji, wybierz inny folder lub lokalizację przed kliknięciem przycisku Zapisz.

 4. Edytowanie dokumentu w odpowiedni sposób.

Początek strony

Po zapisaniu dokumentu w domyślnym formacie pliku programu Microsoft Office Word 2007, Word 2010, Word 2013 i Word 2016 użytkownicy poprzednich wersji programu Word, należy zainstalować Pakiet zgodności Microsoft Office dla programów Word, Excel i formaty plików programu PowerPoint 2007 Aby otworzyć dokument. Alternatywnie, Zapisz dokument w formacie, który można otworzyć bezpośrednio we wcześniejszych wersjach programu Word — ale formatowania i układu zależne od nowych funkcji programu Microsoft Office Word 2007, Word 2010, Word 2013 lub Word 2016 nie będą dostępne w poprzednim ver Jon programu Word.

 1. Kliknij pozycję Plik, a następnie kliknij polecenie Zapisz jako.

 2. Kliknij Format programu Word 97 – 2003.

 3. Wpisz nazwę dokumentu, a następnie kliknij pozycję Zapisz.

Początek strony

W przypadku tworzenia dokumentu przez inne osoby, możesz je zmienić czytelny i niedostępne do edycji lub można wprowadzać czytelny i edytować. Jeśli chcesz, aby dokument był czytelny, ale nie można edytować, zapisać dokument jako plik PDF lub XPS, lub zapisz go jako strony sieci Web. Dokument jest czytelny i edytować, ale wolisz format inny niż docx lub doc, można użyć formatów, takich jak zwykły tekst (txt), tekst sformatowany (RTF) i plik tekstowy OpenDocument (ODT).

PDF i XPS   — PDF i XPS to formaty, które mogą być czytane w oprogramowaniu do przeglądania powszechnie dostępny. Układ strony dokumentu jest zachowany w tych formatach.

Strony sieci Web   — stron sieci Web są wyświetlane w przeglądarce sieci web. W tym formacie nie zostaną zachowane układ strony w dokumencie. Ktoś zmieni rozmiar okna przeglądarki, zmianę układu dokumentu. Można zapisać dokument jako konwencjonalny strony sieci Web (HTML format) lub Jednoplikowa strona sieci Web (MHTML format). W formacie HTML wszystkie pliki pomocnicze (na przykład obrazy) są przechowywane w oddzielnym folderze, który jest skojarzony z dokumentem. W formacie MHTML wszystkie pliki pomocnicze są przechowywane razem z dokumentu w jednym pliku.

Uwaga: Można zapisać dokument w innych formatach, które mogą być otwierane w wielu programach do edycji tekstu. Do tych formatów należą zwykłego tekstu (txt), tekst sformatowany (RTF), a plik tekstowy OpenDocument (ODT). Jednak zapisanie dokumentu programu Microsoft Office Word w następujących formatach zapewnia prawidłowego zachowania formatowania, układu i innych funkcji dokumentu. Użyj tych formatów tylko wtedy, gdy nie przeszkadzają utraty tych aspektów dokumentu. Możesz wybrać te formaty z listy w oknie dialogowym Zapisywanie jako.

Początek strony

Co chcesz zrobić?

 1. Na pasku Narzędzi Szybki dostęp kliknij przycisk Zapisz Obraz przycisku lub naciśnij klawisze CTRL + S.

 2. Wpisz nazwę dokumentu, a następnie kliknij pozycję Zapisz.

  Program Word zapisze dokument w lokalizacji domyślnej. Aby zapisać dokument w innej lokalizacji, wybierz inny folder w obszarze Ulubione łącza, jeśli na komputerze działa system Windows Vista lub na liście Zapisz w Jeśli na komputerze działa system Microsoft Windows XP. Jeśli chcesz zmienić domyślne położenie, w którym program Word zapisuje dokumenty, kliknij kartę Dopasowywanie ustawień zapisywania dokumentów w tym artykule.

Początek strony

Aby zapobiec zastępowaniu istniejącego dokumentu, użyj polecenia Zapisz jako do utworzenia kopii istniejącego dokumentu pod nową nazwą. Można to zrobić, na przykład, gdy masz listu seryjnego, dokument dzierżawy lub innej sytuacji miejsce, w którym istniejącego dokumentu zapewni podstawowe elementy nowego dokumentu (i nie chcesz, aby utracić istniejącego dokumentu).

 1. Otwórz dokument, do którego chcesz użyć jako podstawy dla nowego dokumentu.

 2. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Zapisz jako.

 3. Wpisz nazwę dokumentu, a następnie kliknij pozycję Zapisz.

  • Program Word zapisze dokument w lokalizacji domyślnej.

  • Aby zapisać dokument w innej lokalizacji, kliknij inny folder na liście Zapisz w, w oknie dialogowym Zapisywanie jako. Jeśli chcesz zmienić domyślne położenie, w którym program Word zapisuje dokumenty, dostosowywanie ustawień zapisywania dokumentów.

 4. Edytowanie dokumentu w odpowiedni sposób.

Porada: Aby ułatwić używanie dokumentu jako podstawy dla innych dokumentów, zapisz go w miejscu przechowywania szablonów. W oknie dialogowym Zapisywanie jako kliknij pozycję Szablony, jeśli na komputerze zainstalowano system Windows Vista, lub kliknij pozycję Zaufane szablony, jeśli na komputerze zainstalowano system Windows XP, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Gdy będziesz tworzyć nowy dokument, w oknie dialogowym Nowy dokument kliknij dwukrotnie pozycję Nowy z istniejącego.

Innym sposobem używania dokumentu jako podstawy dla innych jest zapisanie go jako szablonu.

Początek strony

 1. Zapisz dokument w łatwo dostępnym folderze za pomocą polecenia Zapisz lub Zapisz jako.

 2. Włóż pusty dysk CD, na którym można zapisywać pliki, do rejestratora CD. Użyj jednego z następujących nośników:

  • Dysk CD jednokrotnego zapisu (CD-R)

  • Dysk CD wielokrotnego zapisu (CD-RW)

   W przypadku dysków CD wielokrotnego zapisu dane można wielokrotnie kopiować na dysk CD i wymazywać z niego.

 3. Kliknij przycisk Start, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności, w zależności od systemu operacyjnego komputera:

  Windows Vista

  1. Kliknij pozycję Komputer.

  2. Kliknij pozycję Foldery, aby rozwinąć listę folderów, a następnie kliknij strzałkę obok pozycji Komputer, aby rozwinąć listę stacji dysków.

  3. Kliknij pliki lub foldery, które chcesz skopiować na dysk CD, a następnie przeciągnij je na stację rejestrującą dyski CD na liście folderów.

   Aby zaznaczyć kilka plików, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL podczas klikania wybranych plików.

  4. W oknie dialogowym Nagrywanie dysku kliknij pozycję Aktywny system plików lub pozycję Format zarządzany, w zależności od tego, jakiego formatu dysku CD chcesz użyć. Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij pozycję Którego formatu dysku CD lub DVD należy użyć?.

  5. Wpisz nazwę dysku CD w polu Tytuł dysku, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  6. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

  Windows XP

  1. Kliknij pozycję Mój komputer.

  2. W menu Widok wskaż Pasek eksploratora, a następnie kliknij pozycję Foldery.

  3. Kliknij pliki lub foldery, które chcesz skopiować na dysk CD, a następnie przeciągnij je na stację rejestrującą dyski CD na liście folderów.

   Aby zaznaczyć kilka plików, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL podczas klikania wybranych plików.

  4. Kliknij dwukrotnie stację rejestrującą dyski CD. W systemie Windows XP zostanie wyświetlony tymczasowy obszar, w którym znajdują się pliki przed skopiowaniem ich na dysk CD. Sprawdź, czy pliki i foldery, które chcesz skopiować na dysk CD, znajdują się w obszarze Pliki gotowe do zapisania na dysku CD.

  5. W obszarze Zapisywanie na dysku CD kliknij pozycję Zapisz te pliki na dysku CD. System Windows uruchomi Kreator zapisywania na dysku CD. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w tym Kreatorze.

 • Nie próbuj kopiować na dysk CD więcej plików, niż się na nim zmieści. Sprawdź opakowanie dysku CD, aby uzyskać informacje o pojemności. Pliki, które są zbyt duże, aby zmieściły się na dysku CD, możesz skopiować na dysk DVD jednokrotnego zapisu (DVD-R lub DVD+R) lub na dysk DVD wielokrotnego zapisu (DVD-RW lub DVD+RW). System Windows XP nie obsługuje kopiowania na dysk DVD, więc musisz użyć oprogramowania do tworzenia dysków DVD.

 • Upewnij się, że masz wystarczającą ilość miejsca na dysku twardym, aby przechować pliki tymczasowe tworzone podczas procesu zapisywania dysku CD. W przypadku standardowego dysku CD system Windows rezerwuje maksymalnie 700 megabajtów (MB) wolnego miejsca. W przypadku dysku CD o dużej pojemności system Windows rezerwuje maksymalnie 1 gigabajt (GB) wolnego miejsca.

 • Po skopiowaniu plików i folderów na dysk CD możesz wyświetlić ten dysk CD, aby potwierdzić, że pliki zostały skopiowane.

Początek strony

 1. Włóż urządzenie pamięci do portu USB.

 2. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Zapisz jako.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Windows Vista

  1. Kliknij pozycję Komputer.

  2. W obszarze Urządzenia z wymiennymi nośnikami pamięci kliknij dwukrotnie urządzenie pamięci USB.

Windows XP

 1. Kliknij pozycję Mój komputer.

 2. Kliknij dwukrotnie urządzenie pamięci USB.

 3. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę dokumentu.

 4. Kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Zapisz jako.

 2. Zlokalizuj folder sieciowy.

  • Jeśli folder sieciowy jest zamapowany na komputerze, na liście lokalizacji, jeśli na komputerze jest uruchomiona w systemie Windows Vista kliknij pozycję komputer lub kliknij pozycję Mój komputer, jeśli na komputerze działa system Windows XP, a następnie kliknij nazwę folderu.

   Uwaga: Aby z łatwością uzyskiwać dostęp do folderu sieciowego, zamapuj go na swój komputer. Jeśli folder nie został jeszcze zamapowany, możesz kliknąć pozycję Narzędzia w oknie dialogowym Zapisywanie jako, kliknąć pozycję Mapuj dysk sieciowy, a następnie wykonać instrukcje w oknie dialogowym Mapowanie dysku sieciowego.

  • Jeśli znasz nazwę i lokalizację udostępnionego folderu sieciowego, wpisz ją w polu Nazwa pliku, zaczynając od dwóch ukośników odwrotnych, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 3. Wpisz nazwę dokumentu, a następnie kliknij pozycję Zapisz.

Windows Vista

Jeśli zapisujesz dokument w bibliotece dokumentów w witrynie programu Windows SharePoint Services 3.0, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Zapisz jako.

 2. Zlokalizuj serwer sieci Web.

 3. W polu Nazwa pliku wpisz adres URL witryny, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 4. Kliknij dwukrotnie nazwę odpowiedniej biblioteki dokumentów.

 5. Wpisz nazwę dokumentu, a następnie kliknij pozycję Zapisz.

Jeśli zapisujesz dokument w witrynie sieci Web w witrynie MSN, wykonaj następujące czynności:

 1. W polu Nazwa pliku wpisz adres URL odpowiedniej witryny MSN, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 2. Wpisz nazwę użytkownika i hasło, aby zalogować się do witryny.

Jeśli zapisujesz dokument w lokalizacji FTP, która została już skonfigurowana, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Zapisz jako.

 2. W oknie dialogowym Zapisywanie jako rozwiń listę Foldery, a następnie kliknij pozycję Komputer.

 3. Kliknij dwukrotnie odpowiednią lokalizację FTP na liście Lokalizacja sieciowa.

  Uwaga: Protokół FTP to sposób otwierania i zapisywania plików na serwerach w sieci Web. Jeśli znasz nazwę i poświadczenia logowania dla serwera, możesz dodać ten serwer do swoich lokalizacji sieciowych, klikając prawym przyciskiem myszy pozycję Komputer, a następnie klikając polecenie Dodaj lokalizację sieciową w oknie dialogowym Zapisywanie jako.

Windows XP

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Zapisz jako.

 2. Zlokalizuj serwer sieci Web.

  • Jeśli zapisujesz dokument w bibliotece dokumentów w witrynie programu Windows SharePoint Services 3.0, wpisz adres URL witryny w polu Nazwa pliku, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Kliknij dwukrotnie nazwę odpowiedniej biblioteki dokumentów.

  • Jeśli zapisujesz dokument w witrynie sieci Web w witrynie MSN, kliknij pozycję Moje miejsca sieciowe, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję Moje witryny sieci Web w witrynie MSN. Wpisz hasło, jeśli to konieczne, a następnie kliknij dwukrotnie nazwę witryny.

  • Jeśli zapisujesz dokument w lokalizacji FTP, która została już skonfigurowana, wybierz pozycję Lokalizacje FTP na liście Zapisz w, a następnie kliknij dwukrotnie odpowiednią lokalizację FTP.

   Uwaga: Protokół FTP to sposób otwierania i zapisywania plików na serwerach w sieci Web. Jeśli znasz nazwę i poświadczenia logowania dla serwera, możesz dodać ten serwer do swoich lokalizacji FTP, klikając pozycję Dodawanie/modyfikowanie lokalizacji FTP w oknie dialogowym Zapisywanie jako.

 3. Wpisz nazwę dokumentu, a następnie kliknij pozycję Zapisz.

Początek strony

Po zapisaniu dokumentu w domyślnym formacie pliku programu Office Word 2007 użytkownicy poprzednich wersji programu Word, należy zainstalować Pakiet zgodności Microsoft Office dla programów Word, Excel i formaty plików programu PowerPoint 2007 , aby otworzyć dokument. Alternatywnie, Zapisz dokument w formacie, który można otworzyć bezpośrednio we wcześniejszych wersjach programu Word — ale formatowania i układu zależne od nowych funkcji programu Office Word 2007 nie będzie dostępna w poprzedniej wersji programu Word.

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Zapisz jako.

 2. Kliknij Format programu Word 97 – 2003.

 3. Wpisz nazwę dokumentu, a następnie kliknij pozycję Zapisz.

Początek strony

W przypadku tworzenia dokumentu przez inne osoby można wprowadzać czytelny i niedostępne do edycji lub można wprowadzać czytelny i edytować. Jeśli chcesz, aby dokument był czytelny, ale nie można edytować, Zapisz dokument jako plik PDF lub XPS lub zapisz go jako strony sieci Web. Jeśli chcesz, aby dokument będzie czytelny i edytować, ale wolisz format inny niż docx lub doc, możesz użyć formaty takie jak zwykły tekst (txt), tekst sformatowany (RTF), a plik tekstowy OpenDocument (ODT)

PDF i XPS    Formaty PDF i XPS można odczytywać w szeroko dostępnym oprogramowaniu do wyświetlania. Te formaty zachowują układy stron dokumentu.

Strony sieci Web    Strony sieci Web są wyświetlane w przeglądarce sieci Web. W tym formacie nie zostaną zachowane układ strony w dokumencie. Ktoś zmieni rozmiar okna przeglądarki, zmianę układu dokumentu. Można zapisać dokument jako konwencjonalny strony sieci Web (HTML format) lub -Jednoplikowa strona sieci Web (MHTML format). W formacie HTML wszystkie pliki pomocnicze (na przykład obrazy) są przechowywane w oddzielnym folderze, który jest skojarzony z dokumentem. W formacie MHTML wszystkie pliki pomocnicze są przechowywane razem z dokumentu w jednym pliku.

Uwaga: Można zapisać dokument w innych formatach, które mogą być otwierane w wielu programach do edycji tekstu. Do tych formatów należą zwykłego tekstu (txt), tekst sformatowany (RTF), plik tekstowy OpenDocument (ODT) oraz programu Microsoft Works (wps). Jednak zapisanie dokumentu programu Office Word 2007 w następujących formatach zapewnia prawidłowego zachowania formatowania, układu i innych funkcji dokumentu. Użyj tych formatów tylko wtedy, gdy nie przeszkadzają utraty tych aspektów dokumentu. Te formaty można wybrać z listy Zapisz jako typ w oknie dialogowym Zapisywanie jako.

Możesz zapisać jako plik PDF lub XPS programu Microsoft Office 2007 tylko po zainstalowaniu dodatku. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Włączanie obsługi w innych formatach, takich jak PDF i XPS.

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Zapisz jako.

 2. Kliknij pozycję plik PDF lub XPS.

 3. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku.

 4. Na liście Zapisz jako typ wybierz pozycję plik PDF lub XPS.

 5. Jeśli dokument jest przeznaczony tylko do wyświetlania w trybie online, możesz skompresować rozmiar pliku, klikając pozycję Minimalny rozmiar (publikowanie w trybie online) obok pozycji Optymalizuj.

 6. Jeśli chcesz zapisać tylko część dokumentu, dołączyć znaczniki poprawek lub właściwości dokumentu bądź automatycznie utworzyć hiperłącza do nagłówków i zakładek w dokumencie, kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij opcje, które chcesz zastosować.

 7. Kliknij pozycję Opublikuj.

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Zapisz jako.

  Jeśli publikujesz dokument na serwerze sieci Web, przejdź do nazwy serwera i kliknij ją (nie klikaj jej dwukrotnie).

 2. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku.

 3. W polu Zapisz jako typ kliknij pozycję Strona sieci Web lub pozycję Jednoplikowa strona sieci Web.

  Uwaga: Zapisywanie dokumentu jako strony sieci Web (HTML format), aby przenieść lub wysłać go jako załącznik wiadomości e-mail należy pamiętać, aby dołączyć folder zawierający wszystkie pliki pomocnicze. Ten folder ma taką samą nazwę jak nazwa pliku dokumentu.

 4. Kliknij przycisk Zapisz.

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Zapisz jako.

 2. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku.

 3. W polu Zapisz jako typ kliknij pozycję Plik tekstowy OpenDocument.

  Uwaga: Jeśli chcesz zachować kopię pliku jako dokumentu programu Word, należy zapisać go jako dokument programu Word (na przykład formacie pliku docx) przed Zamknij Word 2007.

 4. Kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Zapisz jako.

 2. Kliknij przycisk Zapisz.

 3. W polu Zapisz pliki w tym formacie kliknij format pliku, którego chcesz użyć.

 4. Obok pola Domyślna lokalizacja pliku kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie kliknij folder, w którym chcesz zapisywać swoje pliki.

  Uwaga: Te opcje kontrolują domyślne zachowanie podczas pierwszego użycia poleceń Otwórz, Zapisz i Zapisz jako po uruchomieniu programu Word. Przy każdym zapisywaniu dokumentu możesz zastąpić te ustawienia, określając inną lokalizację lub inny format w oknach dialogowych Otwieranie, Zapisywanie i Zapisywanie jako.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×