Zapisywanie diagramów w programie SharePoint jako rysunków dla sieci Web

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ważne    Nie zaleca się już używania usług programu Visio ani składnika Web Part Visio Web Access w usłudze SharePoint Online. Od teraz używaj aplikacji Visio Online do wyświetlania diagramów programu Visio i tworzenia rozwiązań zestawów połączonych danych programu Visio w Internecie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przewodnik po usługach programu Visio w usłudze SharePoint Online. W programie SharePoint Server te funkcje będą nadal obsługiwane zgodnie z zasadami cyklu świadczenia pomocy technicznej firmy Microsoft.

Zapisując diagram w programie SharePoint jako rysunek dla sieci Web, można udostępnić go innym osobom do wyświetlania w przeglądarce przy użyciu usług programu Visio. Rysunki dla sieci Web, tak jak standardowe rysunki programu Visio, mogą zawierać wiele stron, hiperłącza i inne funkcje, między innymi mieć możliwość nawiązywania połączeń się z zewnętrznymi źródłami danych.

Zapisywanie diagramu jako rysunku dla sieci Web różni się od zapisywania diagramu jako rysunku programu Visio w bibliotece dokumentów programu SharePoint, mimo że w obu tych metodach jest używany program SharePoint. Rysunki programu Visio wymagają zainstalowania programu Visio i są otwierane w tym programie. Rysunek dla sieci Web można wyświetlić bezpośrednio w przeglądarce, bez używania programu Visio. Funkcja wyświetlania rysunków dla sieci Web jest obsługiwana przez program Microsoft SharePoint Server 2010.

Wymagania wstępne dotyczące publikowania rysunków dla sieci Web

 • Microsoft Visio 2010 Professional lub Premium

 • Microsoft SharePoint Server 2010 z włączonymi usługami programu Visio (administrator serwera musi włączyć i skonfigurować usługi programu Visio)

Publikowanie diagramu jako rysunku dla sieci Web

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij przycisk Zapisz i wyślij.

 3. Kliknij pozycję Zapisz w programie SharePoint.

 4. W obszarze Moje lokalizacje programu SharePoint wybierz witrynę, w której chcesz opublikować diagram.

  1. Jeśli witryny nie ma na liście, wybierz pozycję Przeglądaj w poszukiwaniu lokalizacji, aby przeglądać lub wpisz lokalizację, w której chcesz opublikować diagram, gdy użytkownik kliknie polecenie Zapisz jako. Jeśli wpiszesz lokalizacji, należy użyć format http (s) :/ / hosta/ścieżki ścieżki.

 5. W obszarze Typy plików wybierz pozycję Rysunek dla sieci Web (*.vdw).

 6. Kliknij przycisk Zapisz jako.

  1. Zostanie otwarte okno dialogowe Zapisywanie jako z dodatkowymi opcjami.

 7. Zaznacz pole wyboru Automatycznie wyświetl pliki w przeglądarce, jeśli chcesz otworzyć diagram do przeglądu natychmiast po kliknięciu przycisku Zapisz. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku zapisywania diagramu jako rysunku dla sieci Web (plik vdw).

 8. Kliknij przycisk Opcje, aby otworzyć okno dialogowe Ustawienia publikowania w celu określenia, które strony i źródła danych mają zostać opublikowane. Opublikowanie i udostępnienie stron lub źródeł danych sprawia, że są dostępne do wyświetlania w przeglądarce. Wybrane elementy zostaną opublikowane, a elementy, które nie zostały zaznaczone, zostaną ukryte lub odłączone.

  1. Jeśli jakieś pole wyboru zostanie wyczyszczone, to skojarzonego z nim elementu nie będzie można wyświetlać w przeglądarce, lecz nadal będzie częścią diagramu po otwarciu w programie Visio. Jeśli określona strona ma być niewidoczna w programie Visio, należy ją usunąć z dokumentu przed zapisaniem go w programie SharePoint.

 9. Upewnij się, że opcja Zapisz jako typ jest ustawiona na Rysunek dla sieci Web (*.vdw) i kliknij przycisk Zapisz.

Elementy, które nie są renderowane zgodnie z oczekiwaniami w rysunkach dla sieci Web

Większość standardowych elementów diagramów programu Visio jest wyświetlana zgodnie z oczekiwaniami podczas publikowania ich jako rysunków dla sieci Web, ale niektóre elementy mogą być renderowane nieprawidłowo. Dotyczy to między innymi następujących elementów:

 • Niestandardowe desenie linii

 • Niestandardowe desenie wypełnienia

 • Niestandardowe kształty końca

 • Niestandardowe rozmiary kształtów końca

 • Niestandardowe zakończenia

 • Niestandardowe style i desenie cieni

 • Pismo odręczne

 • Adiustacja

Diagramy połączone z danymi

Jeżeli użytkownik utworzy diagram zawierający połączenia z zewnętrznymi źródłami danych, połączenia są zachowywane w diagramie sieci Web z wyjątkiem kilku specjalnych przypadków.

Obsługiwane źródła danych

Obsługiwane są następujące źródła danych:

 • Skoroszyty programu Excel przechowywane w witrynie programu SharePoint

 • Tabele i widoki programu SQL Server (SQL Server 2000, 2005, 2008, 2010)

 • Listy programu SharePoint

 • Aktualne sterowniki OLEDB/ODBC

Microsoft Access

Połączenia źródła danych programu Microsoft Access nie są zachowywane, gdy diagram zostanie opublikowany jako diagram sieci Web.

Microsoft Excel

Skoroszyty programu Excel są obsługiwane jako źródła danych, lecz skoroszyt musi zostać umieszczony w witrynie programu SharePoint, w której jest przechowywany diagram sieci Web.

Diagramy przestawne i diagramy osi czasu

Diagramy przestawne i diagramy osi czasu można publikować jako rysunki dla sieci Web, lecz w wyniku tego są one odłączane od źródeł danych i nie można ich odświeżać.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×