Zapisywanie diagramów w programie SharePoint

Zapisywanie diagramów w programie SharePoint

Diagramy programu Visio można wyświetlać z programu SharePoint w przeglądarce sieci Web. Diagramy przekazywane do programu SharePoint może wyświetlać każda osoba z uprawnieniami do biblioteki dokumentów, nawet jeśli nie ma zainstalowanego programu Visio.

Zapisz diagram jako Rysunek programu Visio i przekaż go do biblioteki dokumentów programu SharePoint lub użyj opcji bezpośredniego zapisywania z programu Visio do programu SharePoint.

W przeglądarce rysunki mogą zawierać hiperłącza, wiele stron i inne funkcje standardowego rysunku programu Visio, między innymi mogą obsługiwać nawiązywanie połączeń ze źródłami danych.

Jeśli rysunki dla sieci Web były publikowane przy użyciu programu Visio 2010, można zauważyć, że obecnie nie trzeba już zapisywać diagramu jako specjalnego typu pliku Rysunek dla sieci Web. Ten sam typ pliku jest obsługiwany na pulpicie i w programie SharePoint.

Warunki wstępne publikowania w celu wyświetlania w przeglądarce

  • Microsoft Visio Professional Edition

  • Microsoft SharePoint Server z włączonymi usługami programu Visio (administrator serwera musi włączyć i skonfigurować usługi programu Visio) lub plan usługi Office 365 obejmujący usługi programu Visio

Diagramy połączone z danymi

W przypadku tworzenia diagramu zawierającego połączenia z zewnętrznymi źródłami danych połączenia te są zachowywane w przeglądarce z wyjątkiem kilku przypadków specjalnych.

Obsługiwane źródła danych

  • Skoroszyty programu Excel — skoroszyt musi być umieszczony w witrynie programu SharePoint razem z diagramem.

  • Tabele i widoki programu SQL Server

  • Listy programu SharePoint

  • Aktualne sterowniki OLEDB/ODBC

Połączenia źródła danych programu Microsoft Access są przerywane po opublikowaniu diagramu w programie SharePoint.

Diagramy przestawne i diagramy osi czasu można publikować w programie SharePoint, ale w wyniku tego są one odłączane od źródeł danych i nie można ich odświeżać.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×