Zapewnianie ochrony usługi w Centrum zabezpieczeń i zgodności usługi Office 365

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Korzystaj z zapewniania ochrony usługi w Centrum zabezpieczeń i zgodności usługi Office 365 w celu uzyskiwania dostępu do dokumentów opisujących różne tematy, w tym:

 • Metody ochrony stosowane przez firmę Microsoft w odniesieniu do danych klientów przechowywanych w usłudze Office 365.

 • Niezależne raporty z inspekcji usługi Office 365 przygotowane przez strony trzecie.

 • Szczegóły implementacji i testowania w zakresie mechanizmów zabezpieczeń, prywatności i zgodności stosowanych do ochrony danych użytkowników usługi Office 365.

Możesz również dowiedzieć się, jak usługa Office 365 może pomóc klientom w przestrzeganiu standardów, ustaw i przepisów różnych branż, takich jak:

 • Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) 27001 i 27018

 • HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996)

 • Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP)

Kto i jak może uzyskać dostęp do zapewniania ochrony usługi Office 365?

Nowi klienci i klienci wypróbowujący usługi Microsoft w trybie online mogą korzystać z zapewniania ochrony usług w ramach subskrypcji Enterprise E3 i E5 (zarówno w wersji próbnej jak i płatnej) usługi Office 365. Jeśli nie masz takiej subskrypcji i chcesz wypróbować zapewnianie ochrony usługi, możesz utworzyć konto w celu wypróbowania subskrypcji Office 365 Enterprise E5.

Obecnych klientów Office 365 dla firm można uzyskać dostęp do zapewniania usługi. Jeśli jesteś administratorem globalnym Office 365 (nazywane również administrator firmy) dla swojej organizacji, będzie już masz dostęp do zapewniania usługi, a następnie można podłączone, inne osoby. Jeśli nie jesteś administratorem globalnym Office 365 dla Twojej organizacji i potrzebny jest dostęp do usług assurance, poproś administratora o dodany do grupy ról użytkownik Assurance usługi.

Uczestników subskrypcji usługi Office 365 może uzyskać dostęp do sekcji assurance usługi w Centrum ochrony usługi Office 365 domyślnie Jeśli dostęp do usługi assurance oparte na rolach nie jest zaimplementowana w ramach subskrypcji. Usługa assurance zawiera raportów i dokumenty, które dobrze opisują wskazówki dotyczące zabezpieczeń firmy Microsoft dla danych klienta, który jest przechowywany w usłudze Office 365. Umożliwia także niezależnych inspekcji innych raportów w usłudze Office 365.

Uwaga: Uwaga: Jeśli firma została dokonana dostępu Service Assurance Roles-Based w subskrypcji usługi Office 365 (który może być, jeśli Twoja organizacja udzielono Ci dostępu do raportów niestandardowych) i potrzebny jest dostęp do usług assurance, ale nie znajduje się w lewym Okienko Centrum zabezpieczeń i zgodności, skontaktuj się z administratorem Office 365 zostać dodany do grupy ról użytkownik Assurance usługi na stronie uprawnień. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Onboard inne usługi assurance użytkowników lub grup.

Oparte na rolach obsługi administracyjnej dostęp użytkownicy z assurance usługi Jeśli firma ma wdrożone dostępu do usługi assurance oparte na rolach, można udostępnić usługi assurance całego personelu zabezpieczenia i zgodność w tym informacje o zabezpieczeniach, zarządzania ryzykiem, zgodności i inspekcji zespołów i personelem w sieci organizacja. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Onboard inne usługi zapewnienie użytkownikom lub grupom.

Dostęp do zapewniania ochrony usługi jest możliwy za pośrednictwem Centrum zabezpieczeń i zgodności. Oto czynności do wykonania.

Aby przejść do Centrum zabezpieczeń i zgodności, wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do witryny https://protection.office.com.

 2. Zaloguj się do usługi Office 365 przy użyciu konta służbowego.

 3. W okienku po lewej stronie wybierz pozycję Zapewnianie ochrony usługi. Następnie zobacz Wybieranie swojej branży i ustawień regionalnych oraz Dodawanie innych grup lub użytkowników zapewniania ochrony usługi.

  Uwaga: Jeśli potrzebny jest dostęp do zapewniania usługi, a nie znajduje się w okienku po lewej stronie Centrum zabezpieczeń i zgodności, skontaktuj się z administratorem Office 365 zostać dodany do grupy ról użytkownik Assurance usługi na stronie uprawnień.

Wybieranie swojej branży i ustawień regionalnych

Po uzyskaniu dostępu do zapewniania ochrony usługi po raz pierwszy najpierw należy skonfigurować swoją branżę i ustawienia regionalne. Te ustawienia możesz zmienić w dowolnej chwili. Skonfigurowanie tych ustawień umożliwia funkcji zapewniania ochrony usługi udostępnianie zawartości, która jest najistotniejsza dla organizacji. Aby skonfigurować swoją branżę i ustawienia regionalne, wykonaj następujące czynności:

 1. Po uzyskaniu dostępu do zapewniania ochrony usługi wybierz pozycję Ustawienia, a zostanie wyświetlona strona ustawień regionu i branży, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu.

  Wyświetla stronę ustawień Centrum ochrony
 2. Na stronie Ustawienia wybierz strzałkę w dół obok pozycji Region i zaznacz odpowiednie regiony dla organizacji.

 3. Wybierz strzałkę w dół obok pozycji Branża i zaznacz odpowiednie branże dla organizacji.

 4. Po wybraniu regionów i branż wybierz przycisk Zapisz.

Znajdowanie, przeglądanie i pobieranie zawartości dotyczącej zgodności i zaufania

Aby przejrzeć i pobrać zawartość, wybierz odpowiednią opcję z okienka nawigacji:

 • Raporty zgodności usługi, aby wyświetlić niezależne inspekcje i oceny usługi Office 365 oraz innych usług w chmurze firmy Microsoft, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu.

  Wyświetla stronę Zapewnianie ochrony usługi: Raporty zgodności usługi.
 • Dokumenty dotyczące zaufania, aby wyświetlić informacje na temat tego, jak firma Microsoft nadzoruje usługę Office 365, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu.

  Wyświetla stronę Zapewnianie ochrony usługi: Zaufane dokumenty udostępniane przez firmę Microsoft
 • Kontrolki poddane inspekcji, aby wyświetlić informacje o sposobie spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa, zgodności i zachowania prywatności przez kontrolki usługi Office 365, co pokazano na poniższym zrzucie ekranu.

  Pokazuje ekran poddanych inspekcji kontrolek zapewniania ochrony usługi:

Wybierz raport, który chcesz pobrać, a następnie wybierz przycisk Zapisz, aby go pobrać na komputer. W przypadku kontrolek poddanych inspekcji wybierz odpowiedni raport, a następnie wybierz pozycję Pobierz. W poniższej tabeli opisano raporty, które możesz znaleźć na każdej stronie zapewniania ochrony usług.

Uwaga: Dokumenty i raporty dotyczące zapewniania ochrony usługi są dostępne do pobrania przez co najmniej 12 miesięcy od ich publikacji lub do momentu udostępnienia nowej wersji dokumentu.

Strona zapewniania ochrony usługi

Dostępna zawartość

Opis

Raporty zgodności

 • FedRamp

 • Ocena GRC

 • ISO

 • SOC/SSAE

Dzięki raportom zgodności usług możesz zapoznać się z ocenami inspekcji operacji dostarczania usługi Office 365 przeprowadzonymi przez niezależnych audytorów innych podmiotów.

Dokumenty dotyczące zaufania

 • Często zadawane pytania i oficjalne dokumenty

 • Raporty dotyczące zarządzania ryzykiem

Oficjalne dokumenty, często zadawane pytania, raporty na koniec roku i inne poufne zasoby firmy Microsoft udostępniane w ramach umowy o zachowaniu poufności w celu ich przeglądania i wykonywania oceny ryzyka.

Kontrolki poddane inspekcji

Globalne standardy i przepisy wdrożone przez usługę Office 365.

Pomoc w ocenie ryzyka podczas testowania, wdrażania lub używania usług Office 365. Przydatne informacje:

 • Jak kontrolki usługi Office 365 spełniają wymagania w zakresie bezpieczeństwa, zgodności i zachowania prywatności.

 • Informacje o testach kontrolek w usłudze Office 365, wynikach tych testów oraz terminie ich przeprowadzenia.

W zależności od konfiguracji opcje dostępne w widoku mogą być nieco inne.

Dodawanie innych grup lub użytkowników zapewniania ochrony usługi

Aby uzyskać dostęp do raportów domyślne, które są zwykle dostępne przez wszystkie subskrypcje Microsoft Cloud, nie musisz implementowania modelu dostępu opartego na rolach Assurance usługi i możesz pominąć ten krok. Jednak jeśli Twoja organizacja udzielono Ci dostępu do raportów niestandardowych następnie dodaj pozostałych użytkowników lub grup do ról Assurance usługi. Aby dodać innych użytkowników lub grup:

 1. W Centrum zabezpieczeń i zgodności wybierz pozycję Uprawnienia w okienku po lewej stronie, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu.

  Menu Zabezpieczenia i zgodność uprawnień
 2. W okienku po prawej stronie wybierz Usługę Assurance użytkownika, wybierz pozycję Edytuj grupy ról i w sekcji członków, wybierz pozycję Edytuj, aby dodać członków do roli użytkownika Assurance usługi, jak pokazano w poniższej zrzut ekranu.

  Usługa użytkownika Assurance — Dodawanie
 3. W następnym oknie dialogowym wyszukaj i wybierz osoby lub grupy, które trzeba wyświetlanie raportów dotyczących zgodności assurance usługi i którym ufasz zasobów, a następnie wybierz pozycję Dodaj dla każdego zaznaczenia nawiązywanie i kliknij przycisk X w prawym górnym rogu okienka po na koniec.

  Usługi Assurance użytkownika — Wybieranie użytkownika
 4. Wszyscy użytkownicy lub wszystkie grupy dodane do roli użytkownika zapewniania ochrony usługi mogą teraz znaleźć funkcję Zapewnianie ochrony usługi oraz pobierać raporty i inne dokumenty w Centrum zabezpieczeń i zgodności.

Wróć do strony Uprawnienia w dowolnym momencie, aby dodać większą liczbę użytkowników lub usunąć tych już dodanych.

Uzyskiwanie pomocy dotyczącej zapewniania ochrony usługi

Skontaktuj się z pomocą techniczną usługi Office 365 dla firm.

Często zadawane pytania

Dlaczego otrzymuję komunikat o błędzie z informacją, że dokumenty dotyczące zapewniania ochrony usługi są uszkodzone?

Większość dokumentów dotyczących zapewniania ochrony usługi jest dostępna w formacie PDF. Zapisz te pliki na komputerze lokalnym, wybierając opcję Zapisz, a następnie je otwórz.

Zobacz też

Przechodzenie do Centrum zabezpieczeń i zgodności usługi Office 365

Wyszukiwanie i analiza w Centrum zabezpieczeń i zgodności usługi Office 365

Zarządzanie danymi w Centrum zabezpieczeń i zgodności usługi Office 365

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×