Zaokrąglanie liczby

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Szybkim sposobem mają są wyświetlane jako liczby zaokrągloną jest zmienić jego liczbę miejsc dziesiętnych. Po prostu wybierz pozycję Liczba, która ma zostać zaokrąglona i kliknij kartę Narzędzia główne > Zmniejsz liczbę miejsc dziesiętnych Obraz przycisku .

Liczba zostanie zaokrąglona w komórce, ale rzeczywista wartość nie ulegnie zmianie — w każdym odwołaniu do komórki będzie używana pełna wartość.

Zaokrąglanie liczb za pomocą funkcji

Aby zaokrąglić rzeczywista wartość w komórkach, służy ZAOKRĄGLANIA, ROUNDUP, ROUNDDOWNlub funkcji MROUND , jak pokazano w następujących arkuszach przykład.

Zaokrąglanie do najbliższej liczby

W tym arkuszu pokazano, jak używasz funkcji ZAOKRĄGLANIA do zaokrąglania do najbliższej liczby.

Po zaokrągleniu liczby format komórki może spowodować, że liczba będzie wyświetlana niezgodnie z oczekiwaniami. Jeśli na przykład w drugim argumencie zostaną określone 4 miejsca dziesiętne, ale komórka jest sformatowana w celu wyświetlania 2 cyfr po przecinku dziesiętnym, to formatowanie komórki będzie miało pierwszeństwo.

Zaokrąglanie do najbliższego ułamka

W tym arkuszu pokazano, jak zaokrąglić liczbę do najbliższego ułamka za pomocą ZAOKRĄGLANIA funkcji.

Zaokrąglanie liczby w górę

W tym arkuszu pokazano, jak korzystać z funkcji ZAOKR.góra.

Można także użyć funkcji PARZYSTYCH i NIEPARZYSTYCH , aby zaokrąglić liczbę do najbliższej parzystej lub nieparzystej liczby całkowitej. Te funkcje mającym ograniczoną zastosowania i ważne jest, aby pamiętać, że były zawsze zaokrąglane w górę i tylko do liczby całkowitej.

Zaokrąglanie liczby w dół

W tym arkuszu pokazano, jak korzystać z funkcji ZAOKR.

Zaokrąglanie liczby do cyfr znaczących

W tym arkuszu pokazano, jak zaokrąglić liczbę do cyfry znaczącej. Cyfry znaczące określają dokładność liczby.

Na poniższej liście przedstawiono kilka ogólnych reguł, o których należy pamiętać podczas zaokrąglania liczb do cyfr znaczących. Można poeksperymentować z funkcjami do zaokrąglania, podstawiając własne liczby i parametry w celu zwrócenia wybranej liczby cyfr znaczących.

  • Jeśli część ułamkowa wynosi 0,5 lub więcej, użycie funkcji ZAOKR powoduje zaokrąglenie liczby w górę. Jeśli część ułamkowa jest mniejsza niż 0,5, liczba jest zaokrąglana w dół. Liczby całkowite również są zaokrąglane w górę lub w dół zgodnie z podobną regułą, która powoduje zastępowanie wielokrotności 5 wartością 0,5.

  • Zasadniczo gdy zaokrąglić liczbę całkowitą z zakresu, odejmowanie długości od liczbę cyfr znaczących, do których ma zostać zaokrąglona. Na przykład aby zaokrąglić 2345678 w dół do 3 cyfr znaczących, możesz za pomocą ROUNDDOWN parametru -4. Na przykład = ROUNDDOWN(2345678,-4) Zaokrągla liczbę w dół do 2340000 "234" część jako cyfry znaczące.

  • Aby zaokrąglić liczbę ujemną, tego numeru najpierw konwertowane na wartość bezwzględna — wartość bez znaku minus. Po zakończeniu zaokrąglania jest przywracane znaku minus. Na przykład gdy używasz ZAOKR do zaokrąglania -889 do dwóch cyfr znaczących wyników w -880-889 jest konwertowane na 889 i zaokrąglana w dół do 880. Następnie ponownie jest w końcowy wynik -880znaku minus.

Zaokrąglanie liczby do określonej wielokrotności

Ta czynność jest czasami konieczna. Może ona być na przykład przydatna, gdy firma wysyła produkt w skrzyniach po 18 elementów i chcesz dowiedzieć się, ile skrzyń jest potrzebnych do wysłania 204 elementów. Funkcja ZAOKR.DO.WIELOKR dzieli liczbę, która ma zostać zaokrąglona, przez wielokrotność, a następnie zaokrągla ją w górę. W tym przypadku wynik to 12, ponieważ ilorazem dzielenia 204 przez 18 jest 11,333, który jest zaokrąglany do 12 w celu pomieszczenia pozostałych elementów. Dwunasta skrzynia będzie zawierać tylko 6 elementów.

W tym arkuszu pokazano, jak zaokrąglić liczbę do określonej wielokrotności należy użyć funkcji MROUND .

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×