Przejdź do głównej zawartości

Zamienianie formuły na jej wynik

Możesz przekonwertować zawartość komórki zawierającej formułę, aby obliczona wartość została zastąpiona formułą. Jeśli chcesz zablokować tylko część formuły, możesz zamienić tylko tę część, której nie chcesz ponownie obliczać. Zamiana formuły na jej wynik może być pomocna, jeśli skoroszyt zawiera wiele lub złożone formuły i chcesz zwiększyć wydajność, tworząc dane statyczne.

Możesz przekonwertować formuły na wartości na podstawie komórek lub przekonwertować cały zakres jednocześnie.

Ważne: Upewnij się, że sprawdzasz wpływ zamiany formuły na jej wyniki, szczególnie jeśli formuły odwołują się do innych komórek zawierających formuły. Warto utworzyć kopię skoroszytu przed zamianą formuły na jej wyniki.

Ten artykuł nie obejmuje opcji i metod obliczeń. Aby dowiedzieć się, jak włączyć lub wyłączyć automatyczne ponowne obliczanie dla arkusza, zobacz Zmienianie ponownego obliczania, iteracji lub precyzji formuł.

Zamienianie formuł na wartości obliczone

Gdy zamieniasz formuły na ich wartości, program Excel trwale usunie formuły. Jeśli przypadkowo zastąpi formułę wartością i chcesz przywrócić formułę, kliknij pozycję cofnij Przycisk Cofnij natychmiast po wprowadzeniu lub wklejeniu wartości.

 1. Zaznacz komórkę lub zakres komórek zawierający formuły.

  Jeśli formuła to formuła tablicowa, zaznacz zakres zawierający formułę tablicową.

  Jak zaznaczyć zakres zawierający formułę tablicową

  1. Kliknij komórkę w formule tablicowej.

  2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Edytowanie kliknij przycisk Znajdź i zaznacz, a następnie kliknij polecenie Przejdź do.

  3. Kliknij przycisk Specjalnie.

  4. Kliknij pozycję Bieżąca tablica.

 2. Kliknij pozycję kopiuj Button image .

 3. Kliknij pozycję wklej Button image .

 4. Kliknij strzałkę obok pozycji Opcje wklejania Obraz przycisku , a następnie kliknij pozycję tylko wartości.

W poniższym przykładzie pokazano formułę w komórce D2, która mnoży komórki A2, B2 i rabat uzyskany z C2 w celu obliczenia kwoty faktury dla sprzedaży. Aby skopiować wartość rzeczywistą zamiast formuły z komórki do innego arkusza lub skoroszytu, możesz przekonwertować formułę w tej komórce na jej wartość, wykonując następujące czynności:

 1. Naciśnij klawisz F2, aby edytować komórkę.

 2. Naciśnij klawisz F9, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

The formula is shown in the formula bar

Po przekonwertowaniu komórki z formuły na wartość na pasku formuły jest wyświetlana wartość 1932,322. Zwróć uwagę, że 1932,322 jest rzeczywistą wartością obliczeniową, a 1932,32 jest wartością wyświetlaną w komórce w formacie walutowym.

The value is shown in the formula bar

Porada: Podczas edytowania komórki zawierającej formułę można nacisnąć klawisz F9, aby trwale zamienić formułę na jej obliczoną wartość.

Zamienianie części formuły na jej obliczoną wartość

Czasami może być konieczne zamienienie tylko części formuły na jej obliczoną wartość. Na przykład, aby zablokować wartość używaną jako płatność za samochód. Płatność została obliczona na podstawie procentowego dorocznego przychodu kredytobiorcy. W tym momencie kwota przychodu nie ulegnie zmianie, więc zachodzi konieczność zablokowania płatności w formule, która oblicza płatność na podstawie różnych kwot pożyczek.

Po zamianie części formuły na jej wartość nie można przywrócić części formuły.

 1. Kliknij komórkę zawierającą formułę.

 2. W Obraz przycisku pasek formuły zaznacz część formuły, którą chcesz zamienić na jej obliczoną wartość. Po zaznaczeniu części formuły, którą chcesz zamienić, upewnij się, że jest uwzględniana cała argument operacji. Na przykład po wybraniu funkcji należy zaznaczyć całą nazwę funkcji, nawias otwierający, argumenty i nawias zamykający.

 3. Aby obliczyć zaznaczoną częoć, naciśnij klawisz F9.

 4. Aby zamienić wybraną część formuły na jej obliczoną wartość, naciśnij klawisz ENTER.

W Excel dla sieci Web wyniki są już wyświetlane w komórce skoroszytu, a formuła pojawi się na pasku formuły Obraz przycisku .

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×