Zamienianie formuły na jej wynik

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zawartość komórki zawierającej formułę można przekonwertować, aby zamienić formułę na wartość obliczoną. Aby „zamrozić" tylko część formuły, można zamienić tylko tę część, której nie ma być ponownie obliczana. Zamiana formuły na jej wynik może być pomocna, jeśli w skoroszycie występuje wiele formuł lub formuły są złożone i trzeba poprawić wydajność przez utworzenie danych statycznych.

Można przekonwertować formuły na ich wartości komórka po komórce lub przekonwertować od razu cały zakres.

Ważne: Wpływ zamiany formuły na jej wyniki należy koniecznie sprawdzić, zwłaszcza jeśli formuła odwołuje się do innych komórek zawierających formuły. Przed zamianą formuły na jej wyniki warto wykonać kopię skoroszytu.

W tym artykule nie opisano opcji ani metod obliczania. Aby dowiedzieć się, jak włączyć lub wyłączyć automatyczne ponowne obliczanie w arkuszu, zobacz artykuł Zmienianie sposobu ponownego obliczania, iteracji lub dokładności formuły.

Zamienianie formuł na ich wartości obliczone

Gdy zamieniasz formuły na ich wartości, program Excel trwale usunie formuły. Jeśli zamiana nastąpiła przez pomyłkę i niezbędne jest przywrócenie formuły, należy kliknąć przycisk Cofnij Przycisk Cofnij bezpośrednio po wprowadzeniu lub wklejeniu wartości.

 1. Zaznacz komórkę lub zakres komórek, które zawierają formuły.

  Jeśli wybrana formuła to formuła tablicowa, zaznacz zakres, w którym się ona znajduje.

  Jak zaznaczyć zakres zawierający formułę tablicową

  1. Kliknij komórkę w obrębie formuły tablicowej.

  2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Edytowanie kliknij przycisk Znajdź i zaznacz, a następnie kliknij polecenie Przejdź do.

  3. Kliknij polecenie Specjalnie.

  4. Kliknij opcję Bieżąca tablica.

 2. Kliknij przycisk Kopiuj Obraz przycisku .

 3. kliknij przycisk Wklej Obraz przycisku .

 4. Kliknij strzałkę znajdującą się obok przycisku Opcje wklejania Obraz przycisku , a następnie kliknij opcję Tylko wartości.

W poniższym przykładzie przedstawiono formułę w komórce D2, która powoduje mnożenie komórek A2, B2 i rabatu obliczonego w komórce C2 w celu obliczenia kwoty faktury sprzedaży. Aby skopiować rzeczywistą wartość, a nie formułę z komórki do innego arkusza lub skoroszytu, można przekonwertować formułę w danej komórce na jej wartość, wykonując następujące czynności:

 1. Naciśnij klawisz F2, aby edytować komórkę.

 2. Naciśnij klawisz F9, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Formuła jest widoczna na pasku formuły

Kiedy zawartość komórki zostanie przekonwertowana z formuły na wartość, wartość jest wyświetlana w postaci liczby 1932,322 na pasku formuły. Należy zauważyć, że 1932,322 to rzeczywista wartość obliczona, a 1932,32 to wartość wyświetlana w komórce w formacie waluty.

Wartość jest widoczna na pasku formuły

Porada: Jeśli formuła ma zostać trwale zamieniona na jej wartość obliczoną, podczas edytowania komórki zawierającej formułę wystarczy nacisnąć klawisz F9.

Zamiana części formuły na jej obliczoną wartość

Może wystąpić sytuacja, w której użytkownik chce zamienić tylko część formuły na jej wartość obliczoną. Na przykład można zablokować wartość używaną jako wkład własny w ramach kredytu na samochód. Wkład własny jest obliczany na podstawie wartości procentowej rocznego przychodu kredytobiorcy. Przez najbliższy czas kwota przychodu nie ulegnie zmianie, więc można zablokować zaliczkę w formule umożliwiającej obliczanie płatności na podstawie różnych kwot dotyczących kredytu.

Po zamianie części formuły na jej wartość nie można już przywrócić tej części formuły.

 1. Kliknij komórkę zawierającą formułę.

 2. Znajdź pasek formuły Obraz przycisku i zaznacz część formuły, którą chcesz zastąpić jej obliczoną wartością. Zaznaczając część formuły, którą chcesz zastąpić, zaznacz cały argument operacji. Na przykład w przypadku zaznaczenia funkcji zaznacz całą nazwę funkcji, nawias otwierający, argumenty i nawias zamykający.

 3. Aby obliczyć zaznaczoną część, naciśnij klawisz F9.

 4. Aby zamienić zaznaczoną część formuły na jej obliczoną wartość, naciśnij klawisz ENTER.

W aplikacji Excel Online Wyniki są już wyświetlane w komórce skoroszytu, a formuła będzie widoczna tylko na pasku formuły Obraz przycisku .

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×