Zainstalowane dodatki

Dodatki dla programu Outlook zwiększają funkcjonalność poczty e-mail, dodając informacje lub narzędzia, z których można korzystać bez opuszczania aplikacji Outlook Web App. Domyślnie w aplikacji Outlook Web App jest dostępnych i włączonych kilka dodatków, ale mogą one być wyłączone w Twojej skrzynce pocztowej. Jeśli dodatek jest dostępny i włączony, zostanie automatycznie dodany do odebranych wiadomości, które spełniają kryteria powodujące jego uruchomienie.

W tym artykule

Jak wyglądają dodatki?

Oto przykład dodatku. Wiadomość pokazana poniżej zawiera datę i godzinę, które powodują uruchomienie zainstalowanego domyślnie dodatku Sugerowane spotkania. Zaznaczenie tekstu, który zawiera datę i godzinę, spowoduje otwarcie dodatku Sugerowane spotkania, ale nie spowoduje opuszczenia wiadomości. W tym miejscu możesz wybrać pozycję Zaplanuj zdarzenie, aby dodać zdarzenie w formie takiej, w jakiej jest, do kalendarza, lub wybrać pozycję Edytuj szczegóły, aby zmodyfikować zdarzenie przed dodaniem go do kalendarza.

Zrzut ekranu przedstawiający wiadomość e-mail z tekstem dotyczącym spotkania i kartę Sugerowane spotkania ze szczegółami spotkania i opcjami umożliwiającymi zaplanowanie zdarzenia i edytowanie jego szczegółów.

Początek strony

Jak zarządzać dodatkami?

Dodatkami, które są dla Ciebie dostępne, możesz zarządzać, klikając ikonę koła zębatego Ikona Ustawienia u góry okna aplikacji Outlook Web App, aby otworzyć okno Ustawienia. Następnie, w obszarze Ustawienia Twoich aplikacji wybierz pozycję Poczta.

Zrzut ekranu przedstawiający sekcję „Ustawienia Twojej aplikacji” okna Ustawienia w aplikacji Outlook Web App, z kursorem wskazującym opcję Poczta.

Spowoduje to przejście do okienka Opcje, gdzie należy wybrać pozycję Ogólne > Zarządzaj dodatkami.

Zrzut ekranu przedstawiający sekcję Ogólne menu Opcje w programie Outlook z wyróżnioną opcją „Zarządzaj dodatkami”.

W oknie Zarządzanie dodatkami możesz dodawać i odinstalowywać dodatki, odświeżać widok i znajdować więcej dodatków.

Zrzut ekranu przedstawiający okno „Zarządzanie dodatkami”, gdzie można dodawać i usuwać dodatki, wyświetlać informacje o dodatku, a także przejść do Sklepu Office, aby znaleźć więcej dodatków dla programu Outlook. Zaznaczony dodatek Sugerowane spotkania wraz z wyświetlonymi informacjami na jego temat.
 • Lista dodatków zawiera dodatki, które zostały już dodane, oraz informacje, skąd pochodzą, kto je zainstalował, i czy dany dodatek jest włączony, czy wyłączony. Zaznacz lub wyczyść pole wyboru w kolumnie Włączone, aby włączyć lub wyłączyć dodatek.

 • Okienko informacji zawiera więcej informacji o wybranym dodatku.

Jak uzyskać więcej dodatków?

 • Więcej dodatków możesz uzyskać za pośrednictwem Sklepu Office, który jest dostępny w sekcji Dodatki na karcie Narzędzia główne.

  Zrzut ekranu przedstawiający kartę Narzędzia główne w programie Outlook z kursorem wskazującym ikonę sklepu w grupie Dodatki.
 • Możesz także kliknąć link Znajdź więcej dodatków dla programu Outlook w Sklepie Office u góry okna Zarządzanie dodatkami. W oknie przeglądarki internetowej zostanie otwarta witryna Sklep Office, gdzie można wyszukać i pobrać dodatki.

  Zrzut ekranu przedstawiający fragment strony Zarządzanie dodatkami, na której jest wyświetlana lista zainstalowanych dodatków oraz link do znajdowania innych dodatków dla programu Outlook w sklepie Office.
 • Ponadto w oknie Zarządzanie dodatkami znajdują się opcje umożliwiające dodanie aplikacji z adresu URL lub pliku. Aby to zrobić, trzeba znać adres URL lub ścieżkę do pliku. Jeśli nie znasz tych informacji, skontaktuj się z administratorem.

  Zrzut ekranu przedstawiający dostępne opcje na pasku narzędzi Zarządzanie dodatkami, m.in. takie jak dodawanie, usuwanie i odświeżanie. Wyświetlane są opcje do wyboru dostępne w menu Dodaj, takie jak Dodaj ze Sklepu Office, Dodaj z adresu URL i Dodaj z pliku.
 • Wybierz ikonę sklepu w wiadomości e-mail, która zawiera skojarzoną z nią aplikację, jak pokazano w poniższym przykładzie.

  Zrzut ekranu przedstawiający fragment górnej części wiadomości e-mail z wyróżnioną ikoną sklepu. Kliknięcie ikony powoduje otwarcie okna Dodatki dla programu Outlook, gdzie można wyszukiwać i instalować dodatki.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×