Zagadnienia migracji

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Uwaga: Ten artykuł spełnił swoje zadanie i wkrótce zostanie wycofany. Aby zapobiec błędom „Nie można odnaleźć strony”, usuniemy znane nam linki. Jeśli zostały utworzone linki do tej strony, należy je usunąć — dbajmy wspólnie o łączność w sieci Web.

W Windows SharePoint Services 3.0 witryn i części witryn, takich jak list, elementów list i folderów możesz przeprowadzić migrację do innych witryn Windows SharePoint Services 3.0. Te inne witryny może być uruchomiony na tym samym serwerze frontonu sieci Web jako oryginalną witrynę na różnych serwerach frontonu sieci Web do tej samej farmy lub na serwerach frontonu sieci Web we wdrożeniu zupełnie inny Windows SharePoint Services 3.0. Inne uprawnienia są wymagane dla różnych metod migrowania witryn.

Jeśli właściciel lub administrator zbioru witryn, można wykonać niektóre zadania związane z migracją. Inne właścicielom i projektantom witryny umożliwia w tym temacie opis procesu migracji i podać informacje dotyczące migrowania ich witryn. Aby uzyskać informacje na temat migracji przeznaczonych dla administratorów serwerów Zobacz Pomoc na stronach administracji centralnej lub strony Windows SharePoint Services w witrynie Microsoft TechNet w sieci Web.

Metody przeprowadzania migracji

Windows SharePoint Services 3.0 zapewnia różne sposoby migrowania zbiorów witryn, witryn lub dowolną kombinację obiektów witryny do innej aplikacji sieci Web programu SharePoint rozszerzonych za pomocą Windows SharePoint Services 3.0. Migracja dotyczy przenoszenia obiektów z Windows SharePoint Services 3.0 do Windows SharePoint Services 3.0 tylko. Nie można migrować witryn, zawartości lub innego obiektu z wcześniejszych wersji programu Windows SharePoint Services do Windows SharePoint Services 3.0.

Poniższa tabela zawiera omówienie różnych metod migrowania zawartości.

Uwaga: Uprawnienia opisane w kolumnie Minimalne uprawnienia w poniższej tabeli są konieczne w przypadku danej metody migracji. Nie mając tych uprawnień, można poprosić odpowiedniego członka zespołu o ich przydzielenie lub przeprowadzenie migracji.

Metho d

Komentarz

Minimalne uprawnienia

Użyj -o kopii zapasowej i operacji przywracania -o narzędzia wiersza polecenia Stsadm.exe.

Ta metoda jako jedyna migruje przepływy pracy, alerty i metadane na poziomie zbioru witryn, dlatego jest najlepszą opcją w przypadku migrowania całego zbioru witryn.

Członek lokalnej grupy administratorów lub członkowie grupy administratorów farmy na poziomie administracji centralnej

Skorzystaj z łączy Wykonywanie kopii zapasowej i Przywracanie z kopii zapasowej dostępnych na stronie Operacje w administracji centralnej.

Jest to najprostszy sposób migrowania pojedynczych witryn.

Członek grupy administratorów farmy na poziomie administracji centralnej

Skorzystaj z modelu obiektów programu Windows SharePoint Services.

To nowa metoda w Windows SharePoint Services 3.0 i najbardziej elastyczna. Zagadnienia związane z migracją interfejsów programowania aplikacji (API) w modelu obiektów można migrować witryny i dowolne grupy obiektów poniżej poziomu witryny.

Administrator zbioru witryn z odpowiednimi uprawnieniami do odczytywania migrowanych obiektów i zmieniania obiektów w witrynie docelowej

Skorzystaj z edytora stron sieci Web zgodnego z programem Windows SharePoint Services, takiego jak program Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Ta opcja umożliwia migrowanie tylko całych witryn sieci Web. Należy zauważyć, że unikatowe identyfikatory globalne (GUID) obiektów nie podlegają migracji, dlatego żaden migrowany obiekt nie będzie unikatowy globalnie.

Administrator zbioru witryn z odpowiednimi uprawnieniami do odczytywania migrowanych obiektów i zmieniania obiektów w witrynie docelowej

Proces migracji (model obiektów)

Za pomocą modelu obiektów programu Windows SharePoint Services można migrować obiekty w obrębie jednego serwera sieci Web, między serwerami sieci Web należącymi do tej samej farmy, a także między farmami serwerów. W tej sekcji opisano typowy scenariusz dotyczący użycia modelu obiektów podczas migrowania witryn i innych obiektów z serwera przemieszczania na serwer produkcyjny. Modelu obiektów może używać osoba będąca administratorem obu serwerów, ale znajomość tego scenariusza migracji wyższego poziomu może się przydać także właścicielom witryn, gdyż ułatwi im współpracę z osobą przeprowadzającą migrację. W tym scenariuszu, zgodnie z poniższą ilustracją, za pomocą serwera przemieszczania są tworzone i testowane zmiany firmowych witryn programu SharePoint. Po przetestowaniu zmiany są migrowane na serwer produkcyjny, na którym witryna jest udostępniana użytkownikom.

Uwaga: Aby użyć modelu obiektów do migrowania witryn i innych obiektów z serwera przemieszczania na serwer produkcyjny, trzeba mieć odpowiednie uprawnienia (podane w powyższej tabeli) na obu serwerach. Jeśli użytkownik nie ma minimalnych wymaganych uprawnień, administrator serwera powinien mu ich udzielić lub przeprowadzić migrację.

Przepływ pracy w procesie migracji przy użyciu technologii PRIME

1. Administrator serwera loguje się do serwera przemieszczania, a następnie tworzy i uruchamia skrypt, który uzyskuje dostęp do modelu obiektów uruchomionego na tym serwerze. Skrypt uruchomiony na serwerze tworzy w udziale plików pakiet migracji w formie pliku cab.

Uwaga: Osoba tworząca plik cab musi mieć uprawnienia do zapisu w udziale plików, a osoba importująca plik cab musi mieć uprawnienia do odczytu z udziału plików.

2. Administrator serwera loguje się do serwera produkcyjnego i wdraża na nim pakiet migracji za pomocą interfejsów API związanych z migracją.

Administrator serwera weryfikuje, czy migracja witryny powiodła się. Oznacza to sprawdzenie łączy, weryfikację ustawień zabezpieczeń i weryfikację funkcjonalności składników Web Part.

Modelem obiektów można się posłużyć w celu wybrania dowolnej kombinacji obiektów z poziomu witryny i z poziomów niższych, dlatego za jego pomocą można migrować tylko elementy zmienione na serwerze źródłowym.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×