Zachowywanie więzów integralności na diagramach modeli baz danych

Uwaga: Diagram modelu bazy danych jest dostępny tylko w niektórych wersjach programu Visio. Zobacz artykuł Nie możesz znaleźć funkcji modelowania bazy danych?, aby zasięgnąć dodatkowych informacji.

Opis reguł więzów integralności

Reguły więzów integralności ułatwiają użytkownikom bazy danych przypadkowe złamanie mapowania między powiązanymi kolumnami.

Załóżmy, że masz bazę danych o nazwie książki z dwiema tabelami o nazwach tytuły i autorzy. Do celów tego przykładu każdy tytuł ma tylko jednego autora, ale każdy autor może mieć wiele tytułów, tworząc w ten sposób nazwę relacji jeden-do-wielu. Tabela po stronie "Pojedyncza" relacji jest nazywana tabelą nadrzędną. Tabela po stronie "wiele" jest nazywana tabelą podrzędną.

W celu zebrania informacji o każdej księdze i jej autorze kwerenda używa klawiszy w celu dopasowania każdej księgi w tabeli tytuły do autora w tabeli Autorzy. Tabela nadrzędna (autorzy) musi mieć klucz podstawowy , który jednoznacznie identyfikuje poszczególne wiersze. Tabela tytuły musi zawierać kolumnę z AuthorID dla każdego tytułu. Ta kolumna nosi nazwę klucza obcego. Klucz podstawowy identyfikuje każdego autora, a klucz obcy określa, które książki zostały napisane przez tego autora.

Jeśli użytkownik zmieni AuthorID autora w tabeli nadrzędnej bez zaktualizowania AuthorID w tabeli Tytuły, księgi w tabeli tytuły nie będą już miały prawidłowego autora.

Zamiast zmieniać AuthorID w obu tabelach, możesz ustawić reguły więzów integralności w celu wykonania odpowiedniej akcji. Możesz wybrać, czy model bazy danych ma podejmować określone akcje, gdy klucz zostanie zmieniony lub usunięty w tabeli nadrzędnej.

Uwaga: Warunki nadrzędne i podrzędne są używane w celu oznaczania czegoś innego w kategoriach, które są tworzone w kształtach nadrzędny dla kategorii, kategoriii kategorii . Aby uzyskać więcej informacji na temat kategorii , zobacz Definiowanie kategorii na diagramie modelu bazy danych.

Ustawianie akcji więzów integralności

 1. Kliknij dwukrotnie relację, dla której chcesz ustawić akcję referencyjną.

 2. W oknie właściwości bazy danych w obszarze Kategoriekliknij pozycję Akcja referencyjna.

 3. Kliknij akcję, którą ma przejąć baza danych w odniesieniu do odpowiedniej wartości w tabeli podrzędnej. Możesz wybrać jedną z następujących akcji:

  • Brak akcji     Gdy wartość w kluczu podstawowym tabeli nadrzędnej zostanie zmieniona lub usunięta, odpowiednia wartość w kluczu obcym tabeli podrzędnej pozostaje niezmieniona.

  • Cascade     Gdy wartość w kluczu podstawowym tabeli nadrzędnej zostanie zmieniona lub usunięta, odpowiednia wartość w kluczu obcym tabeli podrzędnej zostanie zmieniona lub usunięta, aby pasowała do klucza podstawowego.

  • Ustaw wartość NULL     Gdy wartość w kluczu podstawowym tabeli nadrzędnej zostanie zmieniona lub usunięta, odpowiednia wartość w kluczu obcym tabeli podrzędnej jest ustawiona na wartość NULL.

  • Ustaw domyślne     Gdy wartość w kluczu podstawowym tabeli nadrzędnej zostanie zmieniona lub usunięta, odpowiednia wartość w kluczu obcym tabeli podrzędnej będzie ustawiona na wybrany domyślny.

  • Nie Wymuszaj     Ta akcja wyłącza reguły więzów integralności dla tej relacji.

Uwaga: Jeśli opcja Ustaw wartości null i Ustaw domyślne jest wyłączona, możliwe, że relacja jest ustawiona na wartość opcjonalna na karcie różne w oknie właściwości bazy danych dla relacji.

Ustawianie wartości domyślnej dla kolumny

Aby użyć domyślnej akcji Set , należy podać wartość domyślną dla kolumny.

 1. Kliknij dwukrotnie tabelę na diagramie, aby otworzyć okno właściwości bazy danych.

 2. W obszarze Kategoriekliknij pozycję kolumny, kliknij kolumnę, dla której chcesz utworzyć wartość domyślną, a następnie kliknij pozycję Edytuj.

 3. W oknie dialogowym Właściwości kolumny na karcie Definicja wprowadź wartość domyślną.

Pokazywanie więzów integralności przy użyciu notacji

Możesz ustawić opcje dokumentu, aby ukryć lub pokazać notację więzów integralności obok linii relacji w modelu.

Co oznaczają litery w notacji więzów integralności?

Notacja więzów integralności przedstawia relacje z dwiema literami, rozdzielając je dwukropkiem, w formularzu [Akcja wykonywana w tabeli nadrzędnej]: [wynik w tabeli podrzędnej]. Na przykład d:C oznacza, że po usunięciu elementu z tabeli nadrzędnej zmiana jest umieszczana kaskadowo w tabeli podrzędnej.

W przypadku akcji w tabeli nadrzędnej jest wskazywana mała litera:

 •     Dane w tabeli nadrzędnej są aktualizowane.

 • bąbelk    Dane w tabeli nadrzędnej zostaną usunięte.

Wyniki w tabeli podrzędnej są oznaczone wielką literą:

 • R — Brak akcji    Nie zmieniaj tabeli podrzędnej.

 • C kaskadowo     Replikowanie zmiany w tabeli podrzędnej.

 • D Ustawianie domyślnego    Wstaw wartość domyślną ustawioną dla tej kolumny w tabeli podrzędnej.

 • N Ustawianie wartości null     Ustaw wartość NULL w tabeli podrzędnej.

 • Ciągiem     Nie Wymuszaj więzów integralności dla tej relacji.

Uwaga: Te ustawienia wpływają na to, co dzieje się w rzeczywistej bazie danych, a nie w modelu. W modelu, który można odtworzyć z istniejącej bazy danych, możesz zobaczyć, jak baza danych jest opracowana w odniesieniu do więzów integralności. W modelu utworzonym od podstaw możesz używać tych ustawień do dokumentowania sposobu działania bazy danych modelowanej.

Pokazywanie integralności referencyjnej w programie Visio 2010

 1. Na karcie Baza danych w grupie Zarządzanie kliknij pozycję Opcje wyświetlania.

 2. Na karcie relacje w obszarze Pokażzaznacz pole wyboru akcje referencyjne .

Nie możesz znaleźć funkcji modelowania bazy danych?

Niektóre wersje programu Visio nie zawierają szablonu Diagram modelu bazy danych.

Program Visio Standard nie zawiera szablonu Diagram modelu bazy danych.

Program Visio w wersji Professional i Premium obsługuje funkcje odtwarzania dla szablonu Diagram modelu bazy danych (pozwala utworzyć model istniejącej bazy danych w programie Visio), ale nie obsługuje generowania (nie pozwala wygenerować kodu SQL przy użyciu modelu bazy danych w programie Visio).

Uwaga: Pełny zestaw funkcji modelowania baz danych, zawierający między innymi funkcje odtwarzania i generowania, jest dostępny w programie Visio for Enterprise Architects. Program Visio for Enterprise Architects jest dołączany do subskrypcji MSDN Premium, dostępnej razem z wydaniami programów Visual Studio Professional i Visual Studio Team System opartymi na rolach.

Jeśli używasz Visio Online (plan 2) i chcesz dowiedzieć się, jak inżynierować istniejącą bazę danych w modelu bazy danych, zobacz temat odtwarzanie istniejącej bazy danych.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×