Zachowywanie więzów integralności na diagramach modeli baz danych

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Uwaga: Diagram modelu bazy danych jest dostępny tylko w niektórych wersjach programu Visio. Zobacz artykuł Nie możesz znaleźć funkcji modelowania bazy danych?, aby zasięgnąć dodatkowych informacji.

Opis reguł więzów integralności

Więzy integralności pozwalają użytkownikom bazy danych przypadkowo przerywanie mapowania między powiązanymi kolumnami.

Załóżmy, że masz bazy danych o nazwie książki z dwiema tabelami o nazwach Tytuły i autorzy. W celu w tym przykładzie każdy z tytułów zawiera tylko jeden autor, ale każdy Autor może zawierać wiele tytułów, tworząc tak zwany relacji jeden do wielu. Tabela po stronie "jeden" relacji jest określana mianem w tabeli nadrzędnej. W tabeli podrzędnejjest określana mianem tabeli po stronie "wiele" relacji.

Aby zebrać informacje o wszystkich książkach i jego autora, kwerenda używa kluczy w celu dopasowania każdej książki w tabeli Tytuły do jej autora w tabeli Autorzy. Tabela nadrzędna (autorzy) musi mieć klucz podstawowy , który jednoznacznie identyfikować poszczególne wiersze. Tabela Tytuły musi mieć kolumnę, która zawiera wartość IDAutora dla każdego tytułu. Ta kolumna nosi nazwę klucza obcego. Klucz podstawowy identyfikuje każdego autora, a klucz obcy identyfikuje książki napisane przez danego autora.

Jeśli użytkownik zmieni wartość IDAutora dla autora w tabeli nadrzędnej bez aktualizowania IDAutora w tabeli tytuły, książki w tabeli Tytuły już prawidłowe autora.

Zamiast zmieniać wartości IDAutora w obu tabelach, można ustawić reguły więzów integralności podjęcie działań, które mają. Możesz mieć modelu bazy danych, wykonać określonych akcji, gdy klucz zostały zmienione lub usunięte w tabeli nadrzędnej.

Uwaga: Warunki nadrzędne i podrzędne są używane do oznacza inne kategorie, które są tworzone z kształtami nadrzędnej do kategorii, kategorii i Kategoria — tabela podrzędna. Aby uzyskać więcej informacji o kategoriach zobacz Definiowanie kategorii na diagramie modelu bazy danych.

Ustawianie akcji dotyczących więzów integralności

 1. Kliknij dwukrotnie relację, dla którego chcesz ustawić akcję więzów.

 2. W oknie Właściwości bazy danych w obszarze Kategorie kliknij Akcja referencyjna.

 3. Kliknij akcję, którą chcesz wykonać na odpowiednie wartości w tabeli podrzędnej baza danych. Możesz wybrać spośród następujących akcji:

  • Brak akcji     Gdy wartość klucza podstawowego tabeli nadrzędnej lub usunięcie odpowiadające im wartości klucza obcego tabeli podrzędnej pozostanie niezmieniona.

  • Kaskadowe     Po zmianie wartości klucza podstawowego tabeli nadrzędnej lub usunięcia odpowiadające im wartości klucza obcego tabeli podrzędnej zmiany lub usunięcia zgodnie z kluczem podstawowym.

  • Ustaw wartość NULL     Po zmianie wartości klucza podstawowego tabeli nadrzędnej lub usunięcia odpowiadające im wartości klucza obcego tabeli podrzędnej jest ustawiona na wartość NULL.

  • Ustawianie domyślnego     Po zmianie wartości klucza podstawowego tabeli nadrzędnej lub usunięcia odpowiadające im wartości klucza obcego tabeli podrzędnej ustawiono wartość domyślną, która zostanie wybrana opcja.

  • Nie Wymuszaj     Ta akcja powoduje wyłączenie reguł więzów integralności dla tej relacji.

Uwaga: Wyłączenie opcji Ustaw wartość NULL i Ustaw domyślne istnieje prawdopodobieństwo, że relacji jest ustawiony na wartość opcjonalny na karcie różne okna Właściwości bazy danych dla relacji.

Ustawianie wartości domyślnej dla kolumny

Do używania akcji Ustaw jako domyślny , musisz podać wartość domyślną dla kolumny.

 1. Kliknij dwukrotnie tabelę na diagramie, aby otworzyć okno Właściwości bazy danych.

 2. W obszarze Kategorie kliknij pozycję kolumny, kliknij kolumnę, którą chcesz utworzyć wartość domyślną, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

 3. Na karcie Definicja w oknie dialogowym Właściwości kolumny wprowadź wartość domyślną.

Pokazywanie więzów integralności przy użyciu notacji

Można ustawić opcje dokumentu, aby ukryć lub pokazać notacji więzów integralności obok linii relacji w modelu.

Co oznaczają litery notacji więzów integralności

Notacja więzów integralności pokazuje relacje za pomocą dwóch liter rozdzielonych dwukropkiem w formularzu [Akcja podjęta w tabeli nadrzędnej]: [wynik w tabeli podrzędnej]. Na przykład tekst oznacza, że operację usuwania w tabeli nadrzędnej, zmiana kaskadowo do tabeli podrzędnej.

Akcje w tabeli nadrzędnej są wskazywane przez małe litery:

 • u    zaktualizowane dane w tabeli nadrzędnej.

 • d    dane w tabeli nadrzędnej są usuwane.

Wyniki w tabeli podrzędnej są wskazywane przez wielkie litery:

 • R — Brak akcji    Nie należy zmieniać tabeli podrzędnej.

 • C — Kaskadowo     Replikować zmiany w tabeli podrzędnej.

 • D — Ustaw domyślną    Wstawianie wartości domyślnej ustawione wcześniej dla tej kolumny w tabeli podrzędnej.

 • N Ustaw wartość Null     Ustawianie tabeli podrzędnej wartość null.

 • (Pusty)     Nie Wymuszaj więzy integralności dla tej relacji.

Uwaga: Ustawienia te dotyczą, co się dzieje w istniejącej bazy danych, a nie w modelu. W modelu, że odtworzeniu z istniejącej bazy danych można zobaczyć, jak zaprojektowano bazę danych pod kątem więzów integralności. W modelu, tworzenie od podstaw, można użyć tych ustawień do dokumentu, jak ma bazy danych jako działają.

Pokazywanie więzów integralności

W programie Visio 2010:

 1. Na karcie Baza danych w grupie Zarządzanie kliknij pozycję Opcje wyświetlania.

 2. Na karcie Relacje w obszarze Pokaż zaznacz pole wyboru Akcje referencyjne.

W programie Visio 2007:

 1. W menu Baza danych wskaż polecenie Opcje, a następnie kliknij polecenie Dokument.

 2. Na karcie Relacje w obszarze Pokaż zaznacz pole wyboru więzy integralności.

Nie możesz znaleźć funkcji modelowania bazy danych?

Niektóre wersje programu Visio nie masz szablonu Diagram modelu bazy danych.

Program Visio Standard nie zawiera szablonu Diagram modelu bazy danych.

Program Visio w wersji Professional i Premium obsługuje funkcje odtwarzania dla szablonu Diagram modelu bazy danych (pozwala utworzyć model istniejącej bazy danych w programie Visio), ale nie obsługuje generowania (nie pozwala wygenerować kodu SQL przy użyciu modelu bazy danych w programie Visio).

Uwaga: Pełny zestaw funkcji modelowania baz danych, zawierający między innymi funkcje odtwarzania i generowania, jest dostępny w programie Visio for Enterprise Architects. Program Visio for Enterprise Architects jest dołączany do subskrypcji MSDN Premium, dostępnej razem z wydaniami programów Visual Studio Professional i Visual Studio Team System opartymi na rolach.

Jeśli używasz programu Visio Online (plan 2) i chcesz uzyskać informacje na temat odtwarzania istniejącej bazy danych w model bazy danych, zobacz temat Odwrotna inżynieria istniejącej bazy danych.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×