Zachowywanie poufności i bezpieczeństwa podczas używania dodatku Business Contact Manager

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Firma Microsoft poświęca ochrony prywatności i zabezpieczeń na komputerze i pomaga zabezpieczyć komputera i sieci. Aby lepiej zrozumieć, które funkcje w Business Contact Manager dla programu Outlook wpływ prywatności i zabezpieczeń swoje dane biznesowe, wiadomości e-mail, zadania lub terminy, przejrzyj poniższe informacje.

Uwagi dotyczące poufności i zabezpieczeń

Funkcja

Wpływ funkcji na poufność (ryzyko)

Dostępne czynności

Łączenie i śledzenie wiadomości e-mail

Włączenie łączenia wiadomości E-mail i śledzenia automatycznie łączy wiadomości e-mail z adresów wybraną wiadomość e-mail z zaznaczonego klientami i kontaktami biznesowymi. Po połączony, wiadomości e-mail przychodzących i wychodzących znajdują się w obszarze Historia komunikacji konta lub rekord kontaktu biznesowego. Kto ma dostęp do tych rekordów w związku z tym ma dostęp do tych wiadomości e-mail.

Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo uzyskania dostępu do połączonych wiadomości e-mail przez inne osoby, wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Jeśli łączenie i śledzenie wiadomości e-mail zostało włączone w prywatnej bazie danych, przed udostępnieniem tej bazy danych w oknie dialogowym Udostępnianie bazy danych wyczyść pole wyboru Chcę zachować bieżące ustawienia funkcji łączenia i śledzenia wiadomości e-mail.

  • Aby usunąć wszystkie połączone adresy e-mail z rekordów, z wyjątkiem tych połączonych tematycznie z projektami biznesowymi, w oknie dialogowym Zarządzanie adresami i folderami na potrzeby łączenia i śledzenia wiadomości e-mail na karcie Poczta e-mail kliknij pozycję Wyczyść wszystko.

  • Aby usunąć łącze do określonej wiadomości e-mail z rekord, otwórz Historii komunikacji dla tego rekordu i usunąć wiadomość. Ta akcja usuwa wiadomość połączone z tylko wybrany rekord.

Aby uzyskać więcej informacji na temat łączenia wiadomości E-Mail i śledzenie kliknij przycisk Pomoc w oknie dialogowym Zarządzanie adresami i foldery w celu śledzenia i łączenia wiadomości E-mail lub zobacz łączenia i śledzenia wiadomości e-mail w dodatku Business Contact Manager.

Udostępniaj bazę danych

W Business Contact Manager dla programu Outlook możesz udostępnić danych biznesowych współpracownikom, udostępnianie bazy danych. Podczas udostępniania programu baza danych dodatku Business Contact Manager chcesz powierzyć współpracowników dostęp do następujących: adres e-mail, wiadomości e-mail (Jeśli włączono łączenia i śledzenia wiadomości E-mail) w tym historii komunikacji i telefonu klientów dzienniki, pliki i terminy, które są połączone z klienci, kontakty biznesowe, szanse sprzedaży lub projektów biznesowych.

Uwaga: Business Contact Manager dla programu Outlook wymaga zainstalowania programu Microsoft SQL Server Express. Podczas udostępniania bazy danych dodatku Business Contact Manager programu SQL Server Express umożliwia autoryzowanych użytkownikom dostęp do bazy danych. Ten program nie udostępniać lub wysłać informacje o użytkowniku albo kontaktów biznesowych.

Nie zaleca się udostępniania bazy danych dodatku Business Contact Manager. Jeśli jednak użytkownik zdecyduje się na udostępnianie bazy danych, musi mieć kontrolę nad tym, kto uzyskuje do niej dostęp. Tylko ci współpracownicy (użytkownicy), którym zostały udzielone prawa dostępu, mogą korzystać z bazy danych dodatku Business Contact Manager.

Jeśli w historii komunikacji rekordu znajdują się elementy, których nie chcesz udostępniać współpracownikom, usuń te elementy z historii komunikacji.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat udostępniania, zobacz następujące tematy:

Przywracanie bazy danych dodatku Business Contact Manager

Podczas wykonywania kopii zapasowej bazy danych jest tworzona jej kopia z najnowszymi danymi. Dalsze zmiany zawartości bazy danych nie są uwzględniane w kopii zapasowej. Dlatego po przywróceniu bazy danych z kopii zapasowej nie będzie ona zawierała zmian wprowadzonych po wykonaniu kopii zapasowej.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wykonywania kopii zapasowej bazy danych i przywracania jej, zobacz następujące tematy:

Usuwanie rekordów oraz elementów

Po usunięciu rekordów i elementów w Business Contact Manager dla programu Outlook, są one przechowywane w folderze dodatku Business Contact Manager Elementy usunięte dopóki nie zostanie opróżniony tego folderu. Tylko właściciel bazy danych opróżnić folder Elementy usunięte.

Właściciel bazy danych powinien okresowo opróżniać folder Elementy usunięte dodatku Business Contact Manager.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat trwałego usuwania elementów, zobacz następujące tematy:

Włączanie zapory

Bez zapora między komputerem a Internetem plików są dostępne dla innych osób. Zapora ułatwia zapobieganie nieupoważnionemu dostępowi. Domyślnie Zapora systemu Windows jest włączona w systemie Windows XP, Windows Vista i Windows 7.

Włączanie Zapory systemu Windows

  1. W oknie Panel sterowania kliknij dwukrotnie pozycję Zapora systemu Windows.

  2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

    • W systemie Windows XP kliknij pozycję Włącz (zalecane).

    • W systemach Windows Vista i Windows 7 kliknij pozycję Włącz lub wyłącz Zaporę systemu Windows, a następnie kliknij pozycję Włącz Zaporę systemu Windows dla swojej sieci.

Włączanie szyfrowania

Microsoft SQL Server Express jest zainstalowany wraz z Business Contact Manager dla programu Outlook, są skonfigurowane tak domyślnie do szyfrowania komunikacji wszystkich z bazą danych dodatku Business Contact Manager. Gdy nie można włączyć szyfrowania dla programu SQL Server Express domyślnie istnieją jednak pewne warunki rzadkich.

Szyfrowanie pomaga zapobiec odczytywany każdego, kto może go ODCIĘTA danych.

Należy sprawdzić, czy szyfrowanie dla programu SQL Server jest włączone. Więcej informacji na temat włączania szyfrowania dla programu SQL Server Express znajduje się w następujących tematach:

Uwaga: 

Aby zapewnić poufność informacji na komputerze oraz bezpieczeństwo samego komputera, należy okresowo odwiedzać następujące witryny sieci Web w celu uzyskania aktualizacji i najważniejszych wskazówek:

Można również utworzyć konto otrzymywać alerty e-mail aktualizacji zabezpieczeń firmy Microsoft za pośrednictwem witryny sieci Web Microsoft. Usługa jest skierowaną do użytkowników domowych i małych firm. Jeśli subskrybujesz, ta usługa o tym, kiedy firma Microsoft udostępnia ważne biuletyn lub wirusa obszarze alertu zabezpieczeń, a także zagrożenie jakie kroki należy wykonać, aby zabezpieczyć się przed obiegu. Ta usługa jest obecnie dostępny w angielski (USA) tylko i wymaga, aby zarejestrować za pomocą konta Microsoft Windows Live.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×