Zachowanie niektórych funkcji w programie PowerPoint oparte na sieci web

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Za pomocą PowerPoint w przeglądarce sieci web w umożliwia tworzenie i udostępnianie tworzenie i udostępnianie prezentacji podstawowe . Możesz pracować jednocześnie z innymi osobami i przedstawianie pokazu slajdów z dowolnego miejsca. Ale oparte na sieci web PowerPoint nie zawiera wszystkich funkcji tego pulpitu PowerPoint czy. Ten artykuł zawiera opis tym, co można, a czego nie można korzystać oparte na sieci web PowerPoint.

Dostępne są dwie wersje oparte na sieci web PowerPoint:

 • Większość osób, w tym każda osoba nie używa oparte na sieci web pakietu Office w firmie lub szkole ustawienie, mają PowerPoint Online. Poniżej informacji o zachowanie jego funkcji.

 • Niektóre z naszych biznesowych i klientów szkoły Użyj zamiast tego PowerPoint Web App dostarczana z SharePoint Server 2010 lub SharePoint Server 2013. Jeśli korzystasz z tych Office Web Apps, przejdź na kartę Aplikacji PowerPoint Web App tego artykułu, aby uzyskać informacje o zachowanie jego funkcji.

Typy i formaty plików obsługiwane w PowerPoint Online

Obsługa wyświetlania i edytowania

Obsługa tylko wyświetlania

Nie można otworzyć

Prezentacja programu PowerPoint (pptx)

Szablon programu PowerPoint (potx)

Dodatek programu PowerPoint (ppam)

Pokaz programu PowerPoint (ppsx)

Szablon programu PowerPoint 97-2003 (pot)

Tekst sformatowany (RTF)

Prezentacja OpenDocument (odp)

** Format ppt i pps programu PowerPoint 97-2003

PDF (Portable Document Format)

*** Pliki programu PowerPoint z włączoną obsługą makr: pptm, potm i ppsm

Dodatek programu PowerPoint 97-2003 (ppa)

Pliki oznaczone jako wersja ostateczna

Pliki IRM

Pliki haseł

Pliki z podpisami cyfrowymi

**PowerPoint Online Wyświetla prezentacje w formatach ppt i pps, jednak aby edytować prezentację w przeglądarce, zapisuje nową kopię prezentacji w formacie pptx.

*** Można otworzyć prezentację, ale makra nie będą działać.

Otwieranie i zapisywanie

Funkcja w aplikacji klasycznej

W PowerPoint Online

Zapisywanie

PowerPoint Online zapisuje pracę automatycznie za każdym razem, gdy zostaną wprowadzone zmiany, dlatego nie trzeba się przycisk Zapisz. Można jednak Zapisywanie prezentacji lokalnie.

Ochrona hasłem

Prezentacje, które zostały chroniony hasłem, podpisanych cyfrowo lub chronione Zarządzanie prawami do informacji w klasycznej PowerPoint można otworzyć tylko w programie komputerowym. Aby kontrolować, kto może otwierać prezentacji, użyj ustawień udostępniania OneDrive lub w bibliotece programu SharePoint.

Wyświetlanie i drukowanie

Funkcja w aplikacji klasycznej

W PowerPoint Online

Drukowanie

W PowerPoint Online można wydrukować jeden slajd na stronę z nagłówkami i stopkami. (Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Drukowanie slajdów). Aby uzyskać więcej układu opcje drukowania, takie jak materiałów informacyjnych i notatek, kliknij przycisk Edytuj w programie PowerPoint i drukowanie w aplikacji klasycznej PowerPoint.

Widok Normalny

Aby utworzyć slajdy, skorzystaj z widoku do edycji.

Widoki konspektu, wzorca i sortowania slajdów

Te widoki są dostępne tylko w klasycznej PowerPoint.

Widok do czytania

W tym widoku możesz przechodzić między slajdami i pokazywać lub ukrywać notatki prelegenta.

Widok prezentera

Potrzebujesz pulpitu PowerPoint do korzystania z widoku prezentera. Oczywiście można przedstawić pokaz slajdów w aplikacji PowerPoint Online.

Widok Pokaz slajdów

Możesz prowadzić pokazy slajdów w oknie pełnoekranowym. Aby przechodzić do następnych slajdów, klikaj poszczególne slajdy lub naciskaj klawisz Spacja. Kliknij prawym przyciskiem myszy slajd, aby przejść wstecz, przejść do określonego slajdu lub zakończyć pokaz slajdów.

Wideo i audio

Jeśli masz zainstalowany program Silverlight można odtwarzać wideo i audio w widoku do czytania i pokaz slajdów. Musisz Flash w przypadku klipów wideo, które są połączone z witryny sieci Web. Kontroli na rozmiar pliku, ponieważ PowerPoint Online nie można wstawić duże pliki multimedialne. Dla osadzone pliki multimedialne limit rozmiaru może zawierać od 50-100MB, a w przypadku plików WAV limit wynosi 100KB.

Notatki prelegenta

Można wyświetlić lub ukryć notatki prelegenta, ale obecnie nie można wydrukować je PowerPoint Online.

Powiększenie

PowerPoint Online nie ma wbudowane powiększenia, ale można zmienić rozmiar zawartości funkcji powiększenia w przeglądarce.

Linijki i linie siatki

Linijki i linie siatki są dostępne tylko w klasycznej PowerPoint, ale PowerPoint Online ma inteligentne linie pomocnicze, które są wyświetlane automatycznie służą do wyrównywania obiektów.

Edytowanie i formatowanie

Funkcja w aplikacji klasycznej

W PowerPoint Online

Tworzenie, usuwanie, zmiana kolejności lub ukrywanie slajdów

Możesz dodawać, ukrywać i usuwać slajdy oraz zmieniać ich kolejność. Przystępując do tworzenia nowego slajdu, możesz wybrać układ slajdu.

Kopiowanie i wklejanie

Wklejone PowerPoint Online formatowanie z której zostanie skopiowany. Po wklejeniu go do prezentacji docelowej, można ponownie sformatować tekst. Możesz kopiowanie i wklejanie obrazów z jednego slajdu do drugiego w tej samej prezentacji i również skopiować i wkleić z innych prezentacji lub aplikacji. .

Rozmiar czcionki i formatowanie

Można stosować pogrubienie, kursywa, podkreślenie, rozmiar czcionki i kolor, również za pomocą Malarza formatów.

Formatowanie akapitów

Możesz wyrównywać akapity do lewej, do prawej, do środka, wybierać kierunek tekstu od prawej do lewej lub od lewej do prawej, zwiększać lub zmniejszać wcięcie i formatować akapity jako listy punktowane lub numerowane.

Formatowanie tła

Możesz Formatuj tło jednego lub wielu slajdów za pomocą koloru lub obrazu.

Numerowanie i punktory

Możesz stosować wbudowane formaty numerowania i punktowania.

Znajdowanie i zamienianie

Polecenia Znajdź jest dostępna na karcie Narzędzia główne na Wstążce. Polecenie Zamień nie jest dostępna w PowerPoint Online.

Motywy

Możesz wybrać ograniczone Galeria motywy wbudowane podczas dodawania nowego slajdu do prezentacji. Motywy dodane do prezentacji z pulpitu PowerPoint są zachowywane w PowerPoint Online.

Efekty animacji

Efekty animacji można utworzyć wiele typów w PowerPoint Online. Animacje dodane za pomocą pulpitu PowerPoint (które nie są dostępne w PowerPoint Online ) są zachowywane i będą odtwarzane podczas pokazu slajdów, ale nie można ich modyfikować.

Przejścia

Możesz wybrać z galerii ograniczone przejścia w PowerPoint Online. Przejścia dodane w klasycznej PowerPoint są zachowywane, ale tylko można odtwarzać lub zmienione w klasycznej PowerPoint.

Dostosowywanie i emitowanie pokazu slajdów

Opcje konfigurowania i dostosowywania pokazu slajdów, emisji pokazu slajdów oraz konfigurowania monitorów nie są dostępne w PowerPoint Online.

Współtworzenie

Wielu autorów może pracować jednocześnie w PowerPoint Online. Współtworzenie działa w przypadku PowerPoint 2010 lub nowszego i programu PowerPoint 2011 dla komputerów Mac.

Sprawdzenie pisowni

Podkreślenie czerwona falista pojawi się w obszarze błędnie napisane wyrazy. Kliknij prawym przyciskiem myszy menu sugestiami pisowni do wyboru.

Wstawianie obiektów

Funkcja w aplikacji klasycznej

W PowerPoint Online

Hiperłącza

Można wstawić, edytowanie i tekstu hiperłączy. Nie możesz dodać hiperłącze do obrazu lub kształtu. Zakładka łącza pracy, ale nie można ich edytować w PowerPoint Online. Zobacz Dodawanie hiperłącza do tekstu.

Tabele

Można wstawiać i edytować tabel w PowerPoint Online.

Wideo i audio

Zawartość wideo i audio są odtwarzane w widoku do czytania i widok pokazu slajdów. Można zmienić rozmiar, przenosić i usuwać kontrolki audio i wideo w PowerPoint Online. Można wstawiać klipy wideo online. Jednak aby wstawić wideo lub audio z komputera, musisz użyć pulpitu PowerPoint.

Obrazy

Wstawianie obrazów i obiektów clipart z komputera lub sieci web. Przenoszenie, zmienianie rozmiaru i przycinanie obrazów i możesz zastosować style obrazów. Obraz bardziej zaawansowane funkcje, formatowania, takie jak stosowanie efektów specjalnych i usuwanie tła nie są dostępne w PowerPoint Online. Do przechwytywania zrzutów ekranu, można użyć pulpitu PowerPoint.

Kształty, rysunki i pola tekstowe

Możesz dodawać pola tekstowe lub wybierać kształty z galerii, a także stosować style, które definiują wypełnienia, kontury i efekty cienia. Możesz też przenosić kształty i pola tekstowe, zmieniać ich rozmiar, obracać je i układać warstwami, od spodniej do wierzchniej. Aby pracować z każdym kształtem z osobna, rozgrupuj je.

Grafiki SmartArt

Wstawianie grafiki SmartArt, przełączanie na inny układ lub schemat kolorów, stosownie stylów grafiki Smart Art i edytowanie tekstu.

Wykresy i równania

Nie można wstawić w PowerPoint Online, ale jeśli wstawisz je za pomocą pulpitu PowerPointPowerPoint Online wyświetla je poprawnie.

WordArt

Niedostępne w PowerPoint Online. Jeśli chcesz zastosować efekty WordArt do tekstu, naciśnij lub kliknij pozycję Edycja w programie PowerPoint.

Symbole

Ograniczony zestaw symboli można wstawiać w PowerPoint Online. Jeśli czcionki do wyświetlania symbolu nie jest dostępna, symbol jest wyświetlany jako symbol zastępczy.

Nagłówki i stopki

Nagłówków i stopek, w tym dat i numerów slajdów, nie można wstawiać, edytować ani usunięte w PowerPoint Online, ale jej wyświetla je poprawnie. Zobacz Dodawanie numerów slajdów lub daty i godziny.

Porada:    Możesz dodać pole tekstowe pełniące rolę nagłówka lub stopki.

Makra.

Można wyświetlać, edytować, wydrukować i udostępnianie prezentacji, które zawiera makra, ale aby uruchomić makro, naciśnij lub kliknij przycisk Edytuj w programie PowerPoint.

Kontrolki ActiveX, osadzone obiekty OLE

Nie można wstawić lub edytować je w PowerPoint Online, ale są wyświetlane zgodnie z oczekiwaniami.

Połączone obrazy

Są zachowywane w prezentacji, ale pozostają ukryte w widoku do czytania i widoku Pokaz slajdów. W widoku do edycji są wyświetlane jako symbole zastępcze.

Recenzowanie

Funkcja

W PowerPoint Online

Narzędzia sprawdzające

Możesz sprawdzić pisownię wyrazu i ustawić język sprawdzania.

Komentarze

Komentarze możesz wyświetlać w widoku do czytania, a edytować w widoku do edycji. Zobacz Pokazywanie komentarzy w prezentacji i Dodawanie komentarzy do prezentacji.

Formaty plików obsługiwane w PowerPoint Web App

PowerPoint Web App otwiera prezentacje w następujących formatach:

 • Prezentacja programu PowerPoint (pptx)

 • Szablon programu PowerPoint (potx)

 • Pokaz programu PowerPoint (ppsx)

 • Prezentacja programu PowerPoint z włączoną obsługą makr (pptm), szablon programu PowerPoint z włączoną obsługą makr (potm) lub pokaz programu PowerPoint z włączoną obsługą makr (ppsm).
  Prezentację można otworzyć, jednak makra nie będą działały. Tych prezentacji nie można edytować w przeglądarce.

 • Prezentacja programu PowerPoint 97-2003 (ppt) lub Pokaż programu PowerPoint 97 – 2003 (pps)
  PowerPoint Web App Wyświetla prezentacje w następujących formatach, jednak aby edytować prezentację w przeglądarce, PowerPoint Web App zapisuje nową kopię prezentacji w formacie pptx. PowerPoint Web App można zapisywać prezentacje w formatach ppt i pps.

 • Szablon programu PowerPoint 97 – 2003 (pot),
  PowerPoint Web App są wyświetlane w tym formacie, ale nie można ich edytować w przeglądarce.

 • Prezentacja OpenDocument (odp).
  Ten format jest obsługiwany w przypadku prezentacji zapisanych w bibliotece programu SharePoint.

PowerPoint Web App nie można otwierać prezentacje w innych formatach plików. Na przykład, nie są obsługiwane następujące formaty: Otwórz dokument Format (w formacie ODF), dodatek programu PowerPoint (ppam), Dodaj programu PowerPoint 97 – 2003 — w (PPA), Rich Text Format (RTF), a Portable Document (Format PDF).

Obsługiwane funkcje wyświetlania i drukowania

Podczas wyświetlania prezentacji w PowerPoint Web App, możesz przeglądać slajdy lub odtwarzanie pokazu slajdów w przeglądarce.

Jeśli chcesz użyć funkcji programu PowerPoint (na przykład drukowania materiałów informacyjnych) lub korzystasz z PowerPoint Web App w programie SharePoint, kliknij przycisk Otwórz w programie PowerPoint i drukowanie w aplikacji klasycznej PowerPoint.

Podczas przeglądania prezentacji, niektóre funkcje działają inaczej w przeglądarce niż w aplikacji klasycznej PowerPoint. Aby korzystać z funkcji, które nie są dostępne w PowerPoint Web App, kliknij przycisk Otwórz w programie PowerPoint.

Funkcja

Działanie w PowerPoint Web App

Widok normalny, sortowania slajdów i strony notatek, widok do czytania i wzorca

Widok do czytania umożliwia przechodzenie między slajdami, aby przejść do konkretnego slajdu i umożliwia wyświetlenie lub ukrycie notatek do slajdów. Widok do edycji w PowerPoint Web App jest podobne do normalnego widoku w aplikacji klasycznej PowerPoint. Sortowanie slajdów, strony notatek i wzorzec nie są dostępne w PowerPoint Web App.

Pokaz slajdów

PowerPoint Web App jest odtwarzany pokazów slajdów w trybie pełnoekranowym. Naciśnij klawisz SPACJA, aby przechodzić między slajdami. Odtwarzanie animacji slajdu, ale przejścia z jednego slajdu do następnego odtwarzania jako zanikanie.

Wideo i audio

Zawartość wideo i audio nie są odtwarzane w PowerPoint Web App, ale są zachowywane w pliku.

Widok konspektu

Widok konspektu jest dostępny na karcie Plik w widoku do czytania.

Wyświetlanie notatek slajdów

Można wyświetlić lub ukryć notatki każdego ze slajdów.

Powiększanie

Powiększenie nie jest dostępna w PowerPoint Web App. Za pomocą przeglądarki Powiększenie powiększa tekst interfejsu użytkownika PowerPoint Web App, ale nie zostaje powiększony zawartości slajdu.

Linijki i linie siatki

PowerPoint Web App nie są wyświetlane linijki ani linie siatki.

Funkcje działające inaczej w przeglądarce i w wersji komputerowej

Podczas edytowania prezentacji, niektóre funkcje działają inaczej w przeglądarce niż w aplikacji klasycznej PowerPoint. W poniższych tabelach opisano, jak PowerPoint Web App obsługuje funkcje, które mogą być stosowane do prezentacji. Aby użyć funkcji poza co to jest dostępna w PowerPoint Web App, kliknij przycisk Otwórz w programie PowerPoint.

Otwieranie i zapisywanie

Funkcja

Działanie w PowerPoint Web App

Ochrona plików: usługa IRM, podpis cyfrowy lub hasło

PowerPoint Web App nie można otworzyć prezentacji, które są zaszyfrowane hasłem, podpisanych cyfrowo lub chronione za pomocą Zarządzanie prawami do informacji. Otwieranie tych prezentacji w aplikacji klasycznej PowerPoint.

Zapisywanie

PowerPoint Web App zapisuje pracę za każdym razem, gdy wprowadzisz zmiany. Nie ma żadnego polecenia Zapisz.

Początek strony

Edytowanie i formatowanie

Funkcja

Działanie w PowerPoint Web App

Tworzenie, usuwanie, zmiana kolejności, ukrywanie slajdów

Dodawanie, zmienianie kolejności, duplikowanie, ukrywanie i usuwanie slajdów. Wybierz układ podczas tworzenia nowego slajdu.

Kopiowanie i wklejanie

Kopiowanie i wklejanie tekstu. Tekst wklejony w PowerPoint Web App pozwala na formatowanie miejsce, w którym został utworzony. Może być konieczne formatowanie tekstu po wklejeniu go, aby dopasować formatowania otaczającego tekstu.

Formatowanie czcionki

Zastosować pogrubienie, kursywa, podkreślenie, czcionkę, rozmiar i kolor. Uwaga: polecenie Malarz formatów nie jest dostępna w PowerPoint Web App.

Formatowanie akapitu

Można wyrównywać akapity do lewej, do prawej, do środka, wybierać kierunek tekstu od prawej do lewej lub od lewej do prawej, zwiększać lub zmniejszać wcięcie, formatować akapity jako listy punktowane lub numerowane.

Numerowanie i punktory

Można stosować wbudowane formaty numerowania i punktowania.

Znajdowanie

Znajdowanie i zamienianie nie są dostępne w PowerPoint Web App.

Motyw

Motyw jest zachowywany w prezentacji, ale nie można edytować w PowerPoint Web App.

Wzorce i układy slajdu

Slajdy w PowerPoint Web App są oparte na wzorzec slajdów i układy, które zostały użyte do utworzenia slajdu w aplikacji klasycznej PowerPoint. W przypadku prezentacji utworzonych w PowerPoint Web App wzorców slajdów i układy są oparte na ustawienia domyślne. Wybieranie między drukowaniem Galeria układów slajdów podczas dodawania slajdu do prezentacji, ale nie można zmienić wzorców slajdów lub zmodyfikować układy PowerPoint Web App.

Animacje i przejścia

Te są zachowywane w prezentacji, ale nie można dodać ani zmienić w PowerPoint Web App.

Pokaz slajdów

Opcje konfigurowania i dostosowywania pokazu slajdów, emisji pokazu slajdów oraz konfigurowania monitorów nie są dostępne w PowerPoint Web App.

Współtworzenie

Wielu autorów może pracować jednocześnie w programie PowerPoint 2010 dla prezentacji zapisanych w bibliotece programu SharePoint. Funkcja współtworzenia nie jest dostępna w PowerPoint Web App.

Komentarze

Komentarze są ukryte w PowerPoint Web App, są one jednak zapisywane w prezentacji. Nie można dodać komentarze w PowerPoint Web App.

Początek strony

Obiekty

Funkcja

Działanie w PowerPoint Web App

Hiperłącza

Wstawianie, edytowanie i hiperłączy. Łącza pracy, ale nie można edytować w PowerPoint Web App.

Tabele

Tabele są wyświetlane, ale nie można ich edytować (choć je usuwać) w PowerPoint Web App.

Obrazy i obiekty clipart

Wstawianie obrazów przechowywanych na komputerze, lub wstawianie obiektów clipart dostępnych w witrynie Office.com. Możesz zastosować liczbę stylów obrazów, ale obrazy i obiekty clipart nie można przenosić ani po zmianie rozmiaru. Bardziej zaawansowane funkcje do pracy z obrazami, takie jak stosowanie efektów i przycinania, nie są dostępne w PowerPoint Web App. Nie można utworzyć zrzutów ekranu w PowerPoint Web App, ale zrzuty ekranu, które znajdują się w wyświetlania prezentacji jako obrazy w PowerPoint Web App.

Opcja wstawiania obiektów clipart jest dostępna w programie SharePoint, jeśli administrator programu SharePoint ją włączył.

Wideo i audio

Te są zachowywane w prezentacji, ale nie można dodawać w PowerPoint Web App. Są one wyświetlane jako symbole zastępcze.

Kształty, wykresy, równania i pismo odręczne

Nie można wstawić w PowerPoint Web App, ale PowerPoint Web App wyświetla je poprawnie. W widoku do edycji one wyświetlone jako obrazy, których nie można edytować.

Grafika SmartArt

Wstawianie grafiki SmartArt, przełączanie na inny układ lub schemat kolorów, stosownie stylów grafiki Smart Art i edytowanie tekstu.

Pola tekstowe i obiekty WordArt

Nie można wstawić w PowerPoint Web App, ale PowerPoint Web App wyświetla je poprawnie. W widoku, edytowanie i formatowanie tekstu do edycji. Jeśli chcesz zastosować efekty tekstu do obiektu WordArt, kliknij przycisk Otwórz w programie PowerPoint.

Symbole

Te nie można ich wstawiać ani edytować w PowerPoint Web App. Jeśli czcionki do wyświetlania symbolu nie jest dostępna, symbol jest wyświetlany jako symbol zastępczy.

Nagłówki i stopki

Nagłówków i stopek, w tym dat i numerów slajdów, nie można wstawiać, edytować ani usunięte w PowerPoint Web App, ale PowerPoint Web App wyświetla je poprawnie.

Makra

Prezentacje zawierające makra można wyświetlać, edytować, drukować i udostępniać, ale aby uruchomić makro, kliknij pozycję Otwórz w programie PowerPoint.

Kontrolki ActiveX, osadzone obiekty OLE

Te nie można ich wstawiać ani edytować w PowerPoint Web App, ale PowerPoint Web App wyświetla je poprawnie.

Połączone obrazy

Są zachowywane w prezentacji, ale pozostają ukryte w widoku do czytania i podczas pokazu slajdów. W widoku do edycji są wyświetlane jako symbole zastępcze.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×