Przejdź do głównej zawartości
Zabezpieczanie wiadomości przy użyciu podpisu cyfrowego

Zabezpieczanie wiadomości przy użyciu podpisu cyfrowego

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Podpis cyfrowy dołączony do wiadomości e-mail oferuje dodatkowej warstwy zabezpieczeń, dostarczając assurance do adresata istnieje — nie podszywa — podpisana zawartość wiadomości e-mail. Podpis cyfrowy, który zawiera certyfikat i klucz publiczny, pochodzi z identyfikatora cyfrowego. I tego Identyfikatora cyfrowego służy jako usługi unikatowe znacznik cyfrowego adresata sygnalizuje, że zawartość nie została zmieniona podczas przesyłania. Dodatkowe prywatność również możesz, szyfrowanie wiadomości e-mail.

Jaka jest różnica między podpisu cyfrowego i standardowy podpis?

Podpis cyfrowy jest taka sama, jak podpis, który regularnie możesz umieścić wiadomości wychodzącej. Każda osoba można kopiować podpisu wiadomości e-mail, czyli zasadniczo zwrotu grzecznościowego dostosowywanych zamknięcia. Jednak wiadomości podpisanej cyfrowo mogą pochodzić tylko od właściciela identyfikator cyfrowy do podpisu. Identyfikator cyfrowy zawiera weryfikacji autentyczności nadawcy, a tym samym pomóc Zapobiega manipulowaniu.

Możesz dowiedzieć się więcej o podpisach cyfrowych i Uzyskiwanie Identyfikatora cyfrowego.

Cyfrowe podpisywanie pojedynczej wiadomości

 1. W wiadomości na karcie Opcje w grupie Uprawnienie kliknij przycisk Podpisz wiadomość.

  • Jeśli przycisk Podpisz wiadomość jest niewidoczny, wykonaj następujące czynności:

   • W oknie wiadomości kliknij przycisk Opcje.

   • W grupie Więcej opcji kliknij okno dialogowe Uruchamianie Przycisk Uruchom okno dialogowe na wstążce w prawym dolnym rogu.

   • Kliknij pozycję Ustawienia zabezpieczeń, a następnie zaznacz pole wyboru Dodaj podpis cyfrowy do wiadomości.

   • Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

  • Jeśli przycisk Podpisz wiadomość jest niewidoczny, nie może być skonfigurowany do cyfrowego podpisywania wiadomości identyfikator cyfrowy i należy wykonać następujące czynności, aby zainstalować podpis cyfrowy.

   • W menu plik kliknij pozycję Opcje > Centrum zaufania.

   • W obszarze Centrum zaufania programu Microsoft Outlook, kliknij przycisk Ustawienia Centrum zaufania > Zabezpieczenia poczty E-mail

   • Kliknij przycisk Importuj/Eksportuj do zaimportowania Identyfikatora cyfrowego z pliku na komputerze, lub kliknij przycisk Uzyskiwanie identyfikatora cyfrowego, aby znaleźć listę usług, które problemu identyfikatory cyfrowe do użytku.

 2. Zredaguj i wyślij wiadomość.

Cyfrowe podpisywanie wszystkich wiadomości

 1. Na karcie plik kliknij pozycję Opcje >Centrum zaufania.

 2. W obszarze Centrum zaufania programu Microsoft Outlook kliknij pozycję Ustawienia Centrum zaufania.

 3. Na karcie Zabezpieczenia poczty e-mail w obszarze Zaszyfrowana wiadomość e-mail zaznacz pole wyboru Dodaj podpis cyfrowy do wysyłanych wiadomości

 4. Możesz wybrać jedną z następujących opcji (jeśli są dostępne):

  • Jeśli chcesz, aby wiadomość mogli odczytywać adresaci, którzy nie korzystają z zabezpieczeń S/MIME, zaznacz pole wyboru Wyślij podpisaną wiadomość tekstem zwykłym podczas wysyłania podpisanych wiadomości. To pole wyboru jest domyślnie zaznaczone.

  • Aby zweryfikować, czy podpisana cyfrowo wiadomość została odebrana przez adresatów w niezmienionym stanie, zaznacz pole wyboru Żądaj potwierdzeń S/MIME dla wszystkich podpisanych wiadomości S/MIME. Można zażądać powiadomienia informującego o tym, kto otworzył wiadomość i kiedy to nastąpiło. Po wysłaniu wiadomości z żądaniem zwrotnego potwierdzenia S/MIME informacje weryfikujące są zwracane w postaci wiadomości wysłanej do folderu Skrzynka odbiorcza.

 5. Aby zmienić dodatkowe ustawienia, na przykład wybrać określony certyfikat z wielu dostępnych, kliknij przycisk Ustawienia.

 6. Kliknij przycisk OK w każdym otwartym oknie dialogowym.

Zobacz też:

Wysyłanie wiadomości podpisanej cyfrowo lub zaszyfrowanej w programie Outlook dla komputerów Mac

Cyfrowe podpisywanie jednej wiadomości

 1. W oknie wiadomości na karcie Wiadomość w grupie Opcje kliknij przycisk Podpisz cyfrowo wiadomość Obraz przycisku .

  Uwaga: Jeśli nie widzisz tego przycisku, kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Opcje w prawym dolnym rogu grupy opcji, aby otworzyć okno dialogowe Opcje wiadomości. Kliknij przycisk Ustawienia zabezpieczeń. i w oknie dialogowym Właściwości zabezpieczeń, zaznacz pole wyboru Dodaj podpis cyfrowy do tej wiadomości. Kliknij przycisk OK, a następnie zamknij okno dialogowe.

 2. Utwórz wiadomość i wyślij ją.

Cyfrowe podpisywanie wszystkich wiadomości

 1. W menu Narzędzia w widoku Poczta programu Outlook kliknij pozycję Centrum zaufania, a następnie kliknij pozycję Zabezpieczenia poczty E-mail.

 2. W obszarze Zaszyfrowana wiadomość e-mail zaznacz pole wyboru Dodaj podpis cyfrowy do wysyłanych wiadomości.

 3. Możesz wybrać jedną z następujących opcji (jeśli są dostępne):

  • Jeśli chcesz, aby wiadomość mogli odczytywać adresaci, którzy nie korzystają z zabezpieczeń S/MIME, zaznacz pole wyboru Wyślij podpisaną wiadomość tekstem zwykłym podczas wysyłania podpisanych wiadomości. To pole wyboru jest domyślnie zaznaczone.

  • Jeśli chcesz, aby sprawdzić, czy podpis cyfrowy jest sprawdzany przez adresatów i do żądania potwierdzenia, że wiadomość została odebrana w niezmienionej, a także otrzymać powiadomienie z informacją, kto i kiedy otworzył wiadomość, zaznacz żądanie S- MIME dla wszystkich S/MIME podpisanych wiadomości pole wyboru. Podczas wysyłania wiadomości z zwrotnego żądania potwierdzenia S/MIME, informacje weryfikujące są zwracane w postaci wiadomości wysyłane do skrzynki odbiorczej.

 4. Aby zmienić dodatkowe ustawienia, na przykład wybrać określony certyfikat, kliknij przycisk Ustawienia.

 5. Kliknij dwa razy przycisk OK.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×