Przejdź do głównej zawartości

Za pomocą zasad zamykania witryny i usuwania

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Witryny programu SharePoint szybko mogą rozwijać się, jeśli nie je usunąć, gdy nie są już potrzebne. Zatrzymując nieaktualne witryn ma ilości miejsca do magazynowania, utrudnia osobom znalezienie bieżących informacji i mogą być również niepożądanych dla zachowania zgodności.

Jako administrator zbioru witryn umożliwia zasady witryny pomocy mnożenia witryny kontrolki. Zasady witryny określa do zarządzania cyklem życia witryny, określając, gdy witryny zostanie zamknięte i zostanie usunięty. Zasady witryny są szczególnie pomocne w przypadku organizacji, umożliwiające dużymi grupami użytkownikom tworzenia własnych witryn. Mogą wymagać wybrania zasad witryn, podczas tworzenia witryn.

Uwaga: Jeśli zbiór witryn nie jest skojarzone z grupy usługi Office 365, opcja tworzenia zasady witryny nie będą wyświetlane w menu Ustawienia witryny.

Zamykający witryny wskazuje, że witryna jest już używane i mogą po pewnym czasie można usunąć zgodnie z harmonogramem. Zamknięty witryny nie jest wyświetlana w miejscach, takich jak aplikacji Delve, ale użytkownicy mogą modyfikować zamknięty witryny i jej zawartości przy użyciu adresu URL połączyć się z witryną.

Tworzenie zasady witryny

Wykonaj poniższe czynności, aby utworzyć zasady witryny, które będą dostępne w każdej witryny w zbiorze witryn.

 1. Zaloguj się jako administrator zbioru witryn i otwórz witryny głównej zbioru witryn.

 2. Kliknij pozycję Ustawienia   Ustawienia: aktualizowanie profilu, instalowanie oprogramowania i łączenie się z chmurą , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny. Jeśli nie widzisz Ustawienia witryny, kliknij pozycję witryny, a następnie kliknij pozycję Wyświetl wszystkie ustawienia witryny. Niektóre strony może wymagać wybierz zawartość witryny, a następnie Ustawienia witryny.

 3. W obszarze Administracja zbiorem witryn kliknij pozycję Zasady witryny.

 4. Kliknij przycisk Utwórz, a następnie wybierz odpowiednią opcję:

  Zamknij lub nie automatyczne usuwanie witryny. Jeśli zasady przy użyciu tej opcji są stosowane do witryny, właściciel witryny trzeba usunąć witryny ręcznie.

  Automatyczne usuwanie witryn. Jeśli zasady przy użyciu tej opcji są stosowane do witryny, właściciel witryny, należy zamknąć witryny ręcznie, ale następnie witryny są usuwane automatycznie. Zasada, która automatycznie usuwa witrynę umożliwia określenie, kiedy należy usunąć witrynę regułę i dostępne są następujące opcje.

  • Akcja wyzwalająca usunięcie witryny i ilość czasu, która ma upłynąć od wyzwolenia do usunięcia witryny. Akcją wyzwalającą może być utworzenie lub zamknięcie witryny. Możesz na przykład utworzyć zasady, które spowodują usunięcie witryny po upływie trzech miesięcy od jej zamknięcia lub po upływie roku od jej utworzenia.

  • Czy SharePoint Wyślij wiadomość e-mail do właściciela witryny pewnego czasu przed zaplanowaniem witryny zostanie usunięta.

  • Możliwość odroczenia usunięcia witryny przez jej właścicieli.

  Zamknij i automatycznie usuwać witryn. Ta opcja umożliwia te same możliwości, jak usunąć witrynę, a także należy określić, jak długo trwa po jej godzina utworzenia, które zostanie zamknięte witryny.

  Uruchomić przepływ pracy automatycznie do zarządzania zamykania witryny, a następnie usuń je automatycznie. (dostępne z niektórymi planami i wersje). Ta opcja umożliwia te same możliwości, jak usunąć witrynę, ale również należy określić przepływ pracy ma Uruchom, aby zamknąć witrynę. Po zakończeniu działania przepływu pracy programu SharePoint zamyka witryny. Możesz określić nazwę przepływu pracy, jak długo po utworzeniu witryny do uruchamiania przepływu pracy i czy chcesz ponownie uruchomić przepływ pracy okresowo do witryny jest zamknięty.

 5. Aby na poziomie głównym witryny i wszystkich jej podwitryn tylko do odczytu po zamknięciu witryny głównej wybierz pozycję zbioru witryn zostaną odczytane tylko wtedy, gdy jest zamknięty.

 6. Kliknij przycisk OK.

Zamknij witryny ręcznie lub ponownie otworzyć zamknięty witryny

 1. Zaloguj się jako właściciel witryny.

 2. Kliknij pozycję Ustawienia   Ustawienia: aktualizowanie profilu, instalowanie oprogramowania i łączenie się z chmurą , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny. Jeśli nie widzisz Ustawienia witryny, kliknij pozycję witryny, a następnie kliknij pozycję Wyświetl wszystkie ustawienia witryny. Niektóre strony może wymagać wybierz zawartość witryny, a następnie Ustawienia witryny.

 3. W obszarze Administracja witryną kliknij przycisk zamykania witryny i usuwania.

 4. Aby zamknąć witryny, kliknij przycisk Zamknij teraz tej witryny. Aby ponownie otwarty, kliknij pozycję Otwórz tę witrynę.

Wybierz zasadę dla witryny

 1. Zaloguj się jako właściciel witryny.

 2. Kliknij pozycję Ustawienia   Ustawienia: aktualizowanie profilu, instalowanie oprogramowania i łączenie się z chmurą , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny. Jeśli nie widzisz Ustawienia witryny, kliknij pozycję witryny, a następnie kliknij pozycję Wyświetl wszystkie ustawienia witryny. Niektóre strony może wymagać wybierz zawartość witryny, a następnie Ustawienia witryny.

 3. W obszarze Administracja witryną kliknij przycisk zamykania witryny i usuwania.

 4. Obok Zasady witryny wybierz zasadę, a następnie kliknij przycisk OK.

Uwaga: Przybliżona są zamykania witryny i daty usunięcia witryny na stronie, jak pokazano poniżej. Witryny jest zamknięta lub usunięta przez zadania czasomierza, co tydzień uruchamianego domyślnie. W związku z tym witryn zostanie zamknięty lub usunięte w ciągu tygodnia dat podanych na stronie usuwania i zamykania witryny.

Strona zamykania witryny i usuwanie z wyświetlonymi datami

Ręczne usuwanie witryny

 1. Zaloguj się jako właściciel witryny.

 2. Kliknij pozycję Ustawienia   Ustawienia: aktualizowanie profilu, instalowanie oprogramowania i łączenie się z chmurą , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny. Jeśli nie widzisz Ustawienia witryny, kliknij pozycję witryny, a następnie kliknij pozycję Wyświetl wszystkie ustawienia witryny. Niektóre strony może wymagać wybierz zawartość witryny, a następnie Ustawienia witryny.

 3. W obszarze Akcje witryny kliknij pozycję Usuń tę witrynę.

 4. Kliknij pozycję Usuń.

Uwaga: Aby uzyskać informacje o usuwaniu zbioru witryn zobacz Usuwanie zbioru witryn.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×