Za pomocą usługi OneDrive w systemie Windows pliki na żądanie

Za pomocą usługi OneDrive w systemie Windows pliki na żądanie

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

OneDrive Pliki na żądanie ułatwia dostęp do wszystkich plików w OneDrive bez konieczności ich wszystkich pobieranie i używanie ilości miejsca do magazynowania na urządzeniu z systemem Windows. Ten artykuł dotyczy systemu Windows, ale możesz użyć plików na żądanie na komputerze Mac, zbyt.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Gdy włączysz funkcję Pliki na żądanie, wszystkie pliki będą widoczne w Eksploratorze plików i będziesz otrzymywać nowe informacje dotyczące każdego pliku. Nowe pliki utworzone w trybie online lub na innym urządzeniu będą wyświetlane jako pliki dostępne tylko w trybie online, które nie zajmują miejsca na urządzeniu. Po uzyskaniu połączenia z Internetem będzie można korzystać z tych plików tak jak z wszystkich innych plików na urządzeniu.

Uwaga: Poznasz, że funkcja Pliki na żądanie jest włączona, jeśli obok plików w Eksploratorze plików będą widoczne ikony stanów, jak pokazano w klipie wideo. Funkcja Pliki na żądani usługi OneDrive wymaga aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update (wersja 16299.15 lub nowsza) oraz kompilacji 17.3.7064.1005 (lub nowszej) aplikacji OneDrive. Dlaczego nie widzę opcji plików na żądanie w ustawieniach usługi OneDrive? Funkcja Pliki na żądanie może być niezgodna z niektórymi rozwiązaniami antywirusowymi innych firm.

Zaoszczędzić miejsce przy użyciu OneDrive

Funkcja Pliki na żądanie usługi OneDrive umożliwia wykonywanie następujących czynności:

 • Oszczędzanie miejsca na urządzeniu dzięki przeniesieniu plików do trybu online.

 • Konfigurowanie plików i folderów tak, aby zawsze były dostępne lokalnie na urządzeniu.

 • Wyświetlanie ważnych informacji o plikach, na przykład tego, czy są udostępniane.

 • Zobacz miniatury ponad 300 różne typy plików, nawet jeśli nie masz wymagana aplikacja zainstalowana tak, aby go otworzyć

W Eksploratorze plików będą widoczne następujące stany:

Poglądowa ilustracja przedstawiająca plik dostępny tylko w trybie online
Pliki dostępne tylko w trybie online

Pliki dostępne tylko w trybie online nie zajmują miejsca na komputerze. W Eksploratorze plików obok każdego pliku dostępnego tylko w trybie online będzie widoczna ikona chmury, jednak plik nie zostanie pobrany na urządzenie, dopóki go nie otworzysz. Plików dostępnych tylko w trybie online nie można otworzyć, jeśli urządzenie nie jest połączone z Internetem.

Poglądowa ilustracja przedstawiająca plik dostępny lokalnie
Pliki dostępne lokalnie

Po otwarciu pliku dostępnego tylko w trybie online jest on pobierany na urządzenie i staje się plikiem dostępnym lokalnie. Plik dostępny lokalnie możesz otworzyć w dowolnym momencie, nawet bez dostępu do Internetu. Jeśli potrzebujesz więcej miejsca, możesz ponownie przekształcić plik w dostępny tylko online. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy plik i wybrać pozycję „Zwolnij miejsce”.

Poglądowa ilustracja przedstawiająca zawsze dostępny plik
Pliki dostępne zawsze

Tylko pliki z zaznaczoną opcją „Zawsze przechowuj na tym urządzeniu” mają ikonę zielonego koła z białym znacznikiem wyboru. Te zawsze dostępne pliki są pobierane na urządzenie i zajmują miejsce, ale są zawsze pod ręką, nawet gdy jesteś w trybie offline.

Włączanie funkcji Pliki na żądanie

Pliki na żądanie współdziała z wszystkich aplikacji używanych obecnie w tym aplikacje komputerowe systemu Windows i aplikacje ze Sklepu Windows. Ponadto pliki na żądanie współdziała z wszystkich plików osobistych i Praca z OneDrive, SharePoint Online i SharePoint Server 2019 witryny zespołu.

 1. Upewnij się, że zalogowano się do usługi OneDrive na urządzeniu.

 2. Wybierz białą lub niebieską ikonę chmury usługi OneDrive w obszarze powiadomień na pasku zadań systemu Windows.

  Klient synchronizacji OneDrive z ikonami niebieskiej i białej chmury

  (W celu wyświetlenia ikony usługi OneDrive może być konieczne kliknięcie strzałki Pokaż ukryte ikony Przycisk Pokaż ukryte ikony. obok obszaru powiadomień. Jeśli ikona nie jest wyświetlana w obszarze powiadomień, usługa OneDrive może nie być uruchomiona. Wybierz przycisk Start, wpisz nazwę OneDrive w polu wyszukiwania, a następnie wybierz pozycję OneDrive w wynikach wyszukiwania).

 3. W centrum aktywności wybierz pozycję Więcej > Ustawienia.

  Zrzut ekranu przedstawiający przechodzenie do ustawień usługi OneDrive

 4. Na karcie Ustawienia zaznacz pole Oszczędź miejsce i pobieraj pliki podczas ich używania.

Uwaga: Ustawienia funkcji Pliki na żądanie są unikatowe dla każdego urządzenia, dlatego upewnij się, że została ona włączona na każdym urządzeniu, na którym chcesz jej używać. Dlaczego nie widzę opcji plików na żądanie w ustawieniach usługi OneDrive? Aby dowiedzieć się, jak administrator może włączyć funkcję Pliki na żądanie, zobacz Funkcja Pliki na żądanie usługi OneDrive dla przedsiębiorstw.

Oznaczanie pliku lub folderu do użytku w trybie offline lub jako dostępnego tylko w trybie online

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik lub folder.

 2. Wybierz polecenie Zawsze przechowuj na tym urządzeniu lub Zwolnij miejsce.

  Poglądowa ilustracja przedstawiająca menu opcji wyświetlane po kliknięciu prawym przyciskiem myszy pliku usługi OneDrive w Eksploratorze plików

Uwagi: 

 • Nowe pliki lub foldery utworzone w trybie online lub na innym urządzeniu są wyświetlane jako dostępne tylko w trybie online w celu zaoszczędzenia maksymalnej ilości miejsca. Jeśli jednak zaznaczysz dla folderu opcję „Zawsze przechowuj na tym urządzeniu”, nowe pliki w tym folderze będą pobierane na urządzenie jako zawsze dostępne pliki.

 • Jeśli folder jest dostępny tylko w trybie online, nadal możesz oznaczyć pojedyncze pliki w tym folderze jako zawsze dostępne.

Wybieranie folderu do ukrycia na urządzeniu

Ze względu na ochronę prywatności czasami możesz chcieć, aby folder nie był widoczny na urządzeniu. Możesz na przykład chcieć ukryć folder osobisty na komputerze służbowym. Poniżej opisano, jak to zrobić.

 1. Wybierz białą lub niebieską ikonę chmury usługi OneDrive w obszarze powiadomień na pasku zadań systemu Windows.

  Klient synchronizacji OneDrive z ikonami niebieskiej i białej chmury

  (W celu wyświetlenia ikony usługi OneDrive może być konieczne kliknięcie strzałki Pokaż ukryte ikony Przycisk Pokaż ukryte ikony. obok obszaru powiadomień. Jeśli ikona nie jest wyświetlana w obszarze powiadomień, usługa OneDrive może nie być uruchomiona. Kliknij przycisk Start, wpisz nazwę OneDrive w polu wyszukiwania, a następnie kliknij pozycję OneDrive w wynikach wyszukiwania).

 2. W centrum aktywności wybierz pozycję Więcej > Ustawienia.

  Zrzut ekranu przedstawiający przechodzenie do ustawień usługi OneDrive

 3. Obok lokalizacji, w której chcesz wybrać foldery, kliknij pozycję Wybierz foldery, aby ją zaznaczyć.

 4. Wyczyść pole wyboru obok folderu, który ma być niewidoczny na urządzeniu.

Ważne: Ustawienia funkcji Pliki na żądanie są unikatowe dla każdego urządzenia, dlatego te czynności należy wykonać na każdym urządzeniu, na którym folder ma być niewidoczny.

Pytania dotyczące funkcji Pliki na żądanie

Dlaczego nie widzę opcji plików na żądanie w ustawieniach usługi OneDrive?

Najpierw upewnij się, że na komputerze nie skonfigurowano funkcji Windows Information Protection (WIP), wcześniej znanej jako ochrona danych w przedsiębiorstwie (EDP, enterprise data protection). Funkcja Pliki na żądanie nie jest jeszcze obsługiwana, gdy jest włączona funkcja WIP.

Jeśli nie widzisz opcji plików na żądanie, najnowsza wersja aplikacji OneDrive nie została Ci jeszcze udostępniona. Oto, jak uzyskać najnowszą wersję aplikacji OneDrive.

 1. Upewnij się, że masz zainstalowana aktualizację Windows 10 Fall Creators Update (wersja 16299.15 lub nowsza).

 2. Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję aplikacji OneDrive, która została udostępniona wraz z aktualizacją Windows 10 Fall Creators Update.

 3. Uruchom ponownie komputer.

 4. Po ponownym uruchomieniu komputera wybierz przycisk Start, wyszukaj nazwę „OneDrive”, a następnie wybierz aplikację klasyczną OneDrive.

 5. Gdy zostanie uruchomiony Instalator aplikacji OneDrive, wprowadź konto osobiste lub służbowe, a następnie wybierz pozycję Zaloguj się.

  Zrzut ekranu przedstawiający pierwszy ekran konfiguracji usługi OneDrive

 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami w sekcji Włączanie funkcji Pliki na żądanie.

Jak zalogować się do aplikacji OneDrive?

Instalator aplikacji OneDrive wyświetli monit o zalogowanie się podczas pierwszego uruchomienia systemu Windows 10 lub po pobraniu aplikacji klasycznej i uruchomieniu jej po raz pierwszy. Monit o zalogowanie się jest wyświetlany także podczas dodawania nowego konta do usługi OneDrive.

 1. Uruchom Instalatora aplikacji OneDrive.

  • Jeśli jeszcze nie zalogowano się do usługi OneDrive przy użyciu żadnego konta, wybierz przycisk Start, wyszukaj nazwę „OneDrive”, a następnie wybierz aplikację klasyczną OneDrive.

  • Jeśli zalogowano się już do usługi OneDrive przy użyciu jakiegoś konta, kliknij prawym przyciskiem myszy białą lub niebieską ikonę chmury w obszarze powiadomień, a następnie wybierz pozycję Ustawienia. Na karcie Konto wybierz pozycję Dodaj konto.

 2. Gdy zostanie uruchomiony Instalator aplikacji OneDrive, wprowadź konto osobiste lub służbowe, a następnie wybierz pozycję Zaloguj się.

  Zrzut ekranu przedstawiający pierwszy ekran konfiguracji usługi OneDrive

Co się stanie, jeśli usunę plik lub przeniosę go do Kosza?

Usunięcie na urządzeniu pliku dostępnego tylko w trybie online powoduje usunięcie go z usługi OneDrive na wszystkich urządzeniach oraz w trybie online. Usunięte pliki i foldery można przywrócić z Kosza usługi OneDrive w Internecie przez 30 dni. Jeśli usuniesz plik dostępny lokalnie, będzie on widoczny w Koszu urządzenia.

Jeśli chcesz ukryć folder na urządzeniu, zobacz Wybieranie folderu do ukrycia na urządzeniu.

Czy zmienienie pliku na dostępny tylko w trybie online powoduje usunięcie go z usługi OneDrive?

Nie, zmienienie pliku na dostępny tylko w trybie online nie powoduje usunięcia go z usługi OneDrive. Plik nie będzie już zajmował miejsca na urządzeniu i nadal będzie widoczny w aplikacjach mobilnych OneDrive oraz w witrynie internetowej.

Czy mogę przenosić pliki dostępne tylko w trybie online w obrębie folderu usługi OneDrive?

Tak, możesz przenosić pliki dostępne tylko w trybie online w obrębie folderu usługi OneDrive dla danego konta usługi OneDrive. Po przeniesieniu plików poza dany folder usługi OneDrive pliki zostaną pobrane do nowego folderu i usunięte z usługi OneDrive. Jeśli przypadkowo usuniesz jakiś element, możesz przywrócić pliki i foldery, przechodząc do Kosza usługi OneDrive.

Czy mogę wyszukiwać pliki dostępne tylko w trybie online za pomocą wyszukiwania na pulpicie?

Tak, funkcja wyszukiwania na pulpicie może wyszukiwać pliki dostępne tylko w trybie online według nazwy, ale nie może przeszukiwać zawartości tych plików, ponieważ nie są one przechowywane na urządzeniu.

Dlaczego po włączeniu funkcji Pliki na żądanie otrzymuję powiadomienia dotyczące pobierania dla moich aplikacji?

Otrzymasz powiadomienie, gdy system Windows automatycznie pobierze pliki dostępne tylko w trybie online dla Twoich aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Automatyczne powiadomienia dotyczące pobierania plików w systemie Windows 10.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Pytania dotyczące planów przestrzeni dyskowej i rozliczeń w usłudze OneDrive

Online

Uzyskaj pomoc online
Uzyskaj więcej informacji na stronach pomocy technicznej usługi OneDrive i OneDrive dla Firm.
Aby uzyskać pomoc dotyczącą aplikacji mobilnej OneDrive, zobacz Rozwiązywanie problemów z aplikacją mobilną OneDrive.

Ikona pomocy technicznej za pośrednictwem poczty e-mail

Pomoc techniczna e-mail
Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, przejdź do aplikacji OneDrive i potrząśnij urządzeniem przenośnym lub wyślij wiadomość e-mail do zespołu pomocy technicznej usługi OneDrive. Aby skontaktować się z pomocą techniczną usługi OneDrive dla Firm z komputera PC lub Mac, otwórz Centrum aktywności, wybierz pozycję Więcej > Wyślij opinię > Coś mi się nie podoba.

Administratorzy usługi OneDrive dla Firm mogą również przejrzeć Społeczność techniczną usługi OneDrive dla Firm, Pomoc dla administratorów usługi OneDrive dla Firm lub skontaktować się z pomocą techniczną usługi Office 365 dla firm.

Fora społeczności użytkowników usługi Office 365

Chcesz przekazać opinię?
OneDrive Witryna UserVoice to miejsce na proponowanie funkcji do dodania do usługi OneDrive. Nie możemy zagwarantować żadnych konkretnych funkcji ani terminów, jednak zareagujemy na każdą sugestię, która otrzyma co najmniej 500 głosów.

Przejdź do witryny UserVoice usługi OneDrive.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×