Za pomocą usługi OneDrive w systemie Android

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Po pobraniu aplikacji OneDrive obejrzyj klip wideo w celu uzyskania szybkich porad lub rozwiń poniższe sekcje, aby dowiedzieć się, jak z niej korzystać.

Pobierz aplikację OneDrive ze sklepu Google Play

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Aby dodać konto osobiste, wprowadź swoje konto Microsoft na stronie logowania.

Aby dodać konto usługi OneDrive dla Firm, wprowadź adres e-mail, którego używasz w swojej firmie, instytucji edukacyjnej lub innej organizacji.

Jeśli masz problem z logowaniem za pomocą konta służbowego lub szkolnego, spróbuj zalogować się w witrynie OneDrive.com lub skontaktuj się z działem informatycznym.

Aby zmienić hasło usługi OneDrive, zaloguj się do konta online w witrynie account.microsoft.com/security.

Przy pierwszym logowaniu do usługi OneDrive pojawi się pytanie, czy chcesz automatycznie przekazywać do usługi OneDrive zdjęcia i klipy wideo zrobione telefonem. Naciśnij pozycję Włącz, aby włączyć automatyczne przekazywanie. Możesz również włączyć tę funkcję przy użyciu ekranu Ustawienia. W tym celu:

 1. W aplikacji OneDrive naciśnij ikonę Ja Ikona osoby w aplikacji OneDrive dla systemu iOS w dolnej części ekranu, a następnie naciśnij pozycję Ustawienia Ustawienia usługi OneDrive .

 2. Naciśnij pozycję Przekazywanie z aparatu.

 3. Ustaw dla pozycji Przekazywanie z aparatu wartość Włączone.

Uwagi: 

 • Kopia zapasowa z aparatu jest dostępna jedynie na urządzeniach z systemem Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) lub nowszym.

 • Aby oszczędzać baterię urządzenia podczas pobierania, zaznacz pole wyboru Przekazywanie tylko podczas ładowania.

 • Wszystkie zdjęcia i klipy wideo zostaną przekazane w ich normalnych rozmiarach, gdy będziesz mieć połączenie z siecią Wi-Fi. Jeśli chcesz użyć sieci komórkowej, otwórz aplikację OneDrive, otwórz stronę Ustawienia, naciśnij pozycję Kopia zapasowa z aparatu, naciśnij pozycję Przekaż za pomocą i wybierz opcję Sieć Wi‑Fi i komórkowa.

 • Folder „Z aparatu” na urządzeniu jest przekazywany do usługi OneDrive, a nie synchronizowany. Oznacza to, że po przekazaniu zdjęć i klipów wideo możesz usunąć je z urządzenia, a kopie w usłudze OneDrive pozostaną nienaruszone.

 • Ikona chmury OneDrive krótko może pojawić się w Android powiadomienia w ramach procesu przekazywania normalny.

W przypadku kont OneDrive dla Firm:

 1. Upewnij się, że zalogowano się do aplikacji przy użyciu konta, które chcesz przekazać fotografie do.

 2. Wybierz pozycję ja Ikona osoby w aplikacji OneDrive dla systemu iOS > zdjęć.

 3. W widoku zdjęcia z aparatu fotograficznego Przekaż stan podręcznym wybierz pozycję Włącz. (Jeśli masz już kamery przekazywanie włączone dla innego konta, natomiast wybierz pozycję Zmień.)

 4. Upewnij się, że chcesz włączyć na przekazywanie z aparatu. (W przypadku wybrania zmiany w poprzednim kroku, upewnij się, chcesz zmienić konto przekazywanie kamery.)

 5. Ponownie Potwierdź, że wybrane konto jest właściwe.

 1. W aplikacji OneDrive naciśnij Skanowanie Ikona skanowania w aplikacji dla urządzeń przenośnych usługi OneDrive (możesz również naciśnij przycisk Dodaj Przycisk Dodaj w aplikacji OneDrive dla systemu Android u dołu ekranu, a następnie naciśnij Skanowanie ). (Aby wyjść z trybu skanowania bez skanowania nic, po prostu naciśnij ikonę X w lewym górnym rogu ekranu.)

 2. Wybierz odpowiednie ustawienie flesza (włączone, wyłączone, automatyczne lub latarka), naciskając ikonę flesza w prawym górnym rogu.

 3. Wybierz pozycję Tablica, dokument, Wizytówka lub zdjęcie, a następnie naciśnij ikonę białego kółka, aby zeskanować elementu.

  Opcje podczas skanowania za pośrednictwem usługi OneDrive dla systemu Android

  Porada: Użytkownicy korzystający z usługi Office 365 otrzymują możliwość skanowania wielu stron, co umożliwia łączenie wielu skanów w jeden plik PDF. Aby skorzystać z tej opcji, wybierz przycisk Dodaj, a następnie zeskanuj następny dokument.

 4. Po zeskanowany elementu, można go przyciąć, jego obracania lub zmodyfikować filtr wybrano wcześniejszych (tablica, dokument, wizytówki lub zdjęcia). (Jeśli nie podoba Ci się obraz, naciśnij ikonę X w lewym górnym rogu, aby usunąć skanowania i spróbuj ponownie.)

  Opcje edycji skanów w aplikacjach mobilnych OneDrive

 5. Po zakończeniu edycji elementu, naciśnij przycisk Gotowe, wprowadź nazwę pliku, a następnie wybierz naciśnij Zapisz.

  Porada: Pliki są automatycznie zapisywane w formacie PDF.

Pliki, takie jak dokumenty, notesy programu OneNote, zdjęcia, klipy wideo lub muzyka, można przekazywać do usługi OneDrive przy użyciu narzędzia do przekazywania.

Porada: Jeśli urządzenie jest ustawiona na automatycznie Przekaż obrazy do OneDrive, obrazy, które można wykonać z urządzeniem z systemem będzie się w folderze OneDrive użycia kamery. Nie trzeba ręcznie Przekaż je do OneDrive.

 1. W aplikacji OneDrive otwórz folder, do którego chcesz dodać plik.

 2. U dołu ekranu naciśnij pozycję Dodaj Przycisk Dodaj w aplikacji OneDrive dla systemu Android , a następnie naciśnij pozycję Przekaż.

  Przekazywanie do usługi OneDrive

 3. Naciśnij plik, który chcesz przekazać. Zostanie on przekazany do folderu, który został otwarty.

Oznaczanie plików lub folderów "w trybie offline", aby przeczytać ich w dowolnym momencie, nawet w przypadku, gdy nie masz połączenia z Internetem. Online zmiany wprowadzone w plikach synchronizowanie przy następnym urządzeniu z systemem Android łączy w sieci Web, aby pobrać najnowszą wersję pliku.

Uwagi: 

 • Pliki lub foldery oznaczone jako offline są tylko do odczytu — możesz je edytować tylko w trybie online. W przypadku edytowania pliku w trybie offline zostanie on zapisany jako nowy plik, a oryginalny plik w usłudze OneDrive nie ulegnie zmianie.

 • Przeniesienie folderów do trybu offline jest dostępne dla usługi OneDrive w wersji Premium z subskrypcją usługi Office 365.

 1. W aplikacji OneDrive naciśnij i przytrzymaj plik lub folder, który ma być dostępna dla trybu offline do czytania, następnie naciśnij pozycję Zachowaj w trybie offline Przycisk trybu offline w aplikacji OneDrive dla systemu Android u góry okna aplikacji.

 2. Pliki lub foldery oznaczone do odczytu w trybie offline zawierają ikonę Pozostaw w trybie offline w widoku listy. Naciśnij plik na liście w dowolnej chwili, aby otworzyć go do odczytu.

Porada: Po zaznaczeniu pliku lub folderu w trybie offline, OneDrive także jest wyświetlany w widoku Plików w trybie Offline. Naciśnij mnie ikona Ikona osoby w aplikacji OneDrive dla systemu iOS w dolnej części aplikacji, naciśnij pozycję Pliki w trybie Offline natychmiast znaleźć wszystkie pliki trybu offline i foldery.

Aby zatrzymać pozostawianie pliku lub folderu w trybie offline, zaznacz plik lub folder offline, a następnie naciśnij pozycję Tylko w trybie online Online tylko .

 1. W aplikacji OneDrive otwórz folder zawierający pliki, które chcesz pobrać. Upewnij się, że zawartość folderu jest wyświetlana w widoku listy, a nie jako miniatury.

 2. Naciśnij pozycję Więcej Przycisk Więcej w aplikacji OneDrive dla systemu Android obok pliku, który chcesz zapisać, a następnie naciśnij pozycję Zapisz.

 3. Naciśnij strzałkę obok pozycji Zapisz w tej lokalizacji, aby wyświetlić foldery na swoim urządzeniu. Wybierz folder na pobrane pliki, a następnie naciśnij pozycję Zapisz.

  Zapisywanie plików z usługi OneDrive

Tekst można wyszukiwać w plikach, a nawet na zdjęciach. Aby wyszukać tekst w pliku lub na zdjęciu, naciśnij pozycję Wyszukaj Przycisk wyszukiwania u góry listy wiadomości na górnym pasku, wprowadź szukane wyrażenie w polu Wyszukaj, a następnie naciśnij ikonę wyszukiwania w dolnej części ekranu.

W tym artykule opisano, jak ustawić plik muzyczny z usługi OneDrive jako dzwonek.

 1. Na dowolnym ekranie głównym na swoim urządzeniu naciśnij pozycję Aplikacje > Ustawienia > Dźwięki i powiadomienia > Dzwonek.

 2. Aby użyć własnego pliku muzycznego, przewiń ekran do samego dołu, a następnie wybierz pozycję Dodaj dzwonek.

 3. Naciśnij pozycję Zakończ akcję przy użyciu: OneDrive, a następnie, jeśli zostanie wyświetlony monit, naciśnij pozycję Tylko raz.

  Uwaga: Jeśli nie widzisz opcji OneDrive, najpierw pobierz i zapisz plik muzyczny na urządzeniu.

 4. Wybierz plik muzyczny, a następnie naciśnij pozycję Gotowe.

  Uwagi: 

  • Jeśli chcesz ustawić dzwonek z urządzenia, a nie z usługi OneDrive, może być konieczne wyczyszczenie ustawień domyślnych aplikacji OneDrive.

  • Przejdź do pozycji Ustawienia > Aplikacje.

  • Przewiń ekran w dół, a następnie naciśnij pozycję OneDrive.

  • Po wyczyszczeniu ustawień domyślnych aplikacji OneDrive powinno być możliwe użycie aplikacji Selektor dźwięku przy każdym wybieraniu plików z usługi OneDrive jako dzwonków zamiast przechodzenia do aplikacji OneDrive.

  • Przewiń ekran w dół i na koniec naciśnij pozycję Wyczyść domyślne.

Foldery można dodawać w widoku Pliki lub w innych folderach w usłudze OneDrive.

 1. W widoku lub folderze, w którym chcesz umieścić nowy folder, naciśnij pozycję Dodaj Przycisk Dodaj w aplikacji OneDrive dla systemu Android u dołu ekranu, a następnie naciśnij pozycję Utwórz folder.

  Przekazywanie do usługi OneDrive

 2. Wpisz nazwę folderu, a następnie naciśnij pozycję OK.

Wybierz swój obraz lub ikony w górnej części aplikacji Obraz lub ikona konta w aplikacji OneDrive dla systemu Android , a następnie naciśnij pozycję Dodaj konto. Zaloguj się przy użyciu nazwy użytkownika i hasła, których OneDrive dla Firm.

Przycisk Dodaj konto w aplikacji OneDrive dla systemu Android

Jeśli Twoja organizacja korzysta z programu SharePoint 2013 lub SharePoint Server 2016, proces logowania jest inny niż w usłudze Office 365. Na ekranie logowania naciśnij pozycję Masz adres URL serwera SharePoint Server? Następnie wprowadź adres internetowy serwera programu SharePoint, aby kontynuować proces logowania. Adres internetowy, nazywany także adresem URL, może wyglądać tak: http://portal.

Uwagi: 

 • Aby użytkownicy mogli logować się do usługi OneDrive dla Firm, organizacja musi mieć uprawniający plan subskrypcji usługi SharePoint Online lub Office 365 dla firm. Ewentualnie organizacja musi mieć własne wdrożenie programu SharePoint Server.

 • W ramach jednej organizacji nie można logować się przy użyciu wielu kont typu konto służbowe.

Jeśli korzystasz z OneDrive, masz dostęp do Twojej SharePoint pliki w aplikacji dla urządzeń przenośnych bez konieczności zamykania OneDrive. witryny SharePoint użytkownik został ostatnio interakcji z lub który obserwujesz są wyświetlane na liście znajduje się w obszarze Nazwa Twojej organizacji. Można także będzie do grup Office 365 na liście, zobacz jak każda grupa będzie mieć własną witrynę zespołu.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz znaleźć pliki programu SharePoint w usłudze OneDrive.

Aby przełączyć się między kontem osobistym usługi OneDrive i kontem usługi OneDrive dla Firm lub między wieloma kontami usługi OneDrive dla Firm, naciśnij swój obraz lub ikonę w górnej części ekranu aplikacji Obraz lub ikona konta w aplikacji OneDrive dla systemu Android , a następnie naciśnij konto, którego chcesz użyć.

Przełączanie między kontami w aplikacji OneDrive dla systemu Android

Porada: Do aplikacji OneDrive możesz dodać tylko jedno konto osobiste. Aby otworzyć inne konto osobiste, otwórz stronę Ustawienia, naciśnij nazwę swojego konta, naciśnij pozycję Wyloguj, a następnie zaloguj się na odpowiednie konto.

Możesz udostępniać pliki, zdjęcia i foldery przy użyciu aplikacji OneDrive dla systemu Android tak samo, jak na komputerze PC lub Mac. Aby zatrzymać udostępnianie, przejdź do witryny internetowej usługi OneDrive i zaloguj się za pomocą konta Microsoft lub konta służbowego.

Gdy inna osoba udostępni Ci plik lub folder w usłudze OneDrive, zazwyczaj otrzymujesz wiadomość e-mail lub powiadomienie na urządzeniu z systemem Android. Aby znaleźć udostępnione Ci pliki, w aplikacji OneDrive naciśnij ikonę widoku Udostępnione Przycisk widoku Udostępnione w aplikacji OneDrive dla systemu Android w dolnej części ekranu.

Widok plików udostępnionych w aplikacji OneDrive dla systemu Android

Widok Udostępnione zawiera pliki udostępnione Tobie i pliki, które udostępniasz innym osobom. Po zalogowaniu się przy użyciu konta osobistego usługi OneDrive naciśnij imię i nazwisko osoby udostępniającej, aby znaleźć udostępnione przez nią pliki.

Uwaga: Widok Udostępnione wygląda inaczej w przypadku zalogowania się przy użyciu konta służbowego lub szkolnego.

 1. W aplikacji OneDrive otwórz folder, który chcesz posortować, a następnie naciśnij strzałkę obok bieżącej kolejności sortowania, takiej jak A-Z.

 2. Wybierz sposób sortowania plików. Można sortować według nazwy, daty, rozmiaru lub rozszerzenia.

Możesz dodać kod PIN, aby uniemożliwić innym osobom używającym Twojego urządzenia przypadkowe uzyskanie dostępu do Twoich plików, zmienienie ich lub usunięcie.

 1. W aplikacji OneDrive naciśnij ikonę Ja Ikona osoby w aplikacji OneDrive dla systemu iOS w dolnej części ekranu, a następnie otwórz panel Ustawienia.

 2. Naciśnij pozycję Kod dostępu, a następnie włącz pozycję Wymagaj kodu.

 3. Wpisz 4-cyfrowy kod, a następnie wpisz go ponownie w celu weryfikacji.

W aplikacji OneDrive naciśnij ikonę Ja Ikona osoby w aplikacji OneDrive dla systemu iOS w dolnej części ekranu. W górnej części widoku Ja będzie widoczna całkowita ilość przestrzeni dyskowej oraz dostępne miejsce.

OneDrive można usunąć lokalne kopie obrazów na urządzeniu, aby zwolnić miejsce na telefonie dla elementów takich jak aplikacje i muzyki.

Oczyść miejsca zostanie uruchomiony automatycznie po umieszczeniu co najmniej 1 GB pamięci zdjęcia lub klipy wideo do przekazania na urządzeniu z systemem (lub już Pozwól na tym urządzeniu, nie podejmując nowych plików). Na urządzeniu z systemem umożliwiający Oczyść miejsca na urządzeniu z systemem spowoduje wyświetlenie powiadomienia. Wybierz przycisk Tak w obszarze powiadomień w celu zwolnienia miejsca na urządzeniu.

Aby skonfigurować OneDrive, aby oczyścić miejsca automatycznie, wystarczy włączyć przekazywanie z aparatu. Oto jak:

 1. W aplikacji OneDrive naciśnij ikonę Ja Ikona osoby w aplikacji OneDrive dla systemu iOS w dolnej części ekranu, a następnie naciśnij pozycję Ustawienia Ustawienia usługi OneDrive .

 2. Naciśnij pozycję przekazywanie z aparatu i ustaw przekazywanie z aparatu fotograficznegona.

Aby ręcznie uruchomić Oczyść miejsca:

 1. Naciśnij mnie ikona Ikona osoby w aplikacji OneDrive dla systemu iOS w dolnej części aplikacji, a następnie Ustawienia Ustawienia usługi OneDrive

 2. Naciśnij przycisk Wyczyść miejsce na urządzeniu.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Online

Uzyskaj pomoc online
Zobacz Rozwiązywanie problemów z aplikacją mobilną OneDrive albo uzyskaj więcej informacji na stronach pomocy technicznej usługi OneDrive lub w Pomocy usługi OneDrive dla Firm.

Ikona pomocy technicznej za pośrednictwem poczty e-mail

Pomoc techniczna e-mail
Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, przejdź do aplikacji OneDrive i potrząśnij urządzeniem przenośnym lub wyślij wiadomość e-mail do zespołu pomocy technicznej usługi OneDrive

Aby uzyskać dodatkową pomoc, skontaktuj się z działem informatycznym lub z administratorem. Jeśli jesteś administratorem usługi SharePoint Online, możesz również utworzyć zgłoszenie do pomocy technicznej w centrum administracyjnym usługi Office 365.

Fora społeczności użytkowników usługi Office 365

Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc od ekspertów na naszym forum społeczności usługi OneDrive dla Firm.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×