Za pomocą usługi OneDrive w systemie Android

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Aplikacja OneDrive umożliwia przesyłanie zdjęć i pobieranie Twoich dowolnych plików znajdujących się w witrynie OneDrive.com.

Uwaga: Aplikacja OneDrive nie synchronizuje plików automatycznie, ale możesz przesłać zaktualizowane pliki i edytowane obrazy.

Po pobraniu aplikacji OneDrive obejrzyj klip wideo w celu uzyskania szybkich porad lub rozwiń poniższe sekcje, aby dowiedzieć się, jak z niej korzystać.

Pobierz aplikację OneDrive ze sklepu Google Play

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Aby dodać konto osobiste, wprowadź swoje konto Microsoft na stronie logowania. Aby dodać konto usługi OneDrive dla Firm, wprowadź adres e-mail, którego używasz w swojej firmie, instytucji edukacyjnej lub innej organizacji.

Uwagi: 

 • Jeśli masz problem z logowaniem za pomocą konta służbowego lub szkolnego, spróbuj zalogować się w witrynie OneDrive.com lub skontaktuj się z działem informatycznym.

 • Aby zmienić lub zresetować hasło usługi OneDrive, zaloguj się na konto online w witrynie account.microsoft.com/security.

Aby dodać konto dodatkowe OneDrive dla Firm, naciśnij swój obraz lub ikony w górnej części aplikacji Obraz lub ikona konta w aplikacji OneDrive dla systemu Android , a następnie naciśnij pozycję Dodaj konto. Zaloguj się przy użyciu nazwy użytkownika i hasła, których OneDrive dla Firm.

Przycisk Dodaj konto w aplikacji OneDrive dla systemu Android

Jeśli Twoja organizacja korzysta z programu SharePoint 2013,SharePoint Server 2016 lub SharePoint Server 2019, proces logowania jest inny niż w usłudze Office 365. Na ekranie logowania naciśnij pozycję Masz adres URL serwera usługi SharePoint? Następnie wprowadź adres internetowy serwera programu SharePoint, aby kontynuować proces logowania. Adres internetowy, nazywany także adresem URL, może wyglądać tak: http://portal.

Uwagi: 

 • Aby użytkownicy mogli logować się do usługi OneDrive dla Firm, organizacja musi mieć uprawniający plan subskrypcji usługi SharePoint Online lub Office 365 dla firm. Ewentualnie organizacja musi mieć własne wdrożenie programu SharePoint Server.

 • W ramach jednej organizacji nie można logować się przy użyciu wielu kont służbowych lub szkolnych.

Aby przełączyć się między kontem osobistym usługi OneDrive i kontem usługi OneDrive dla Firm lub między wieloma kontami usługi OneDrive dla Firm, naciśnij swój obraz lub ikonę w górnej części ekranu aplikacji Obraz lub ikona konta w aplikacji OneDrive dla systemu Android , a następnie naciśnij konto, którego chcesz użyć.

Przełączanie między kontami w aplikacji OneDrive dla systemu Android

Porada: Do aplikacji OneDrive możesz dodać tylko jedno konto osobiste. Aby otworzyć inne konto osobiste, otwórz stronę Ustawienia, naciśnij nazwę swojego konta, naciśnij pozycję Wyloguj, a następnie zaloguj się na odpowiednie konto.

Pliki, takie jak dokumenty, notesy programu OneNote, zdjęcia, klipy wideo lub muzyka, można przekazywać do usługi OneDrive przy użyciu narzędzia do przekazywania.

Porada: Jeśli urządzenie jest ustawiona na automatycznie Przekaż obrazy do OneDrive, obrazy, które można wykonać z urządzeniem z systemem będzie się w folderze OneDrive użycia kamery. Nie trzeba ręcznie Przekaż je do OneDrive.

 1. W aplikacji OneDrive otwórz folder, do którego chcesz dodać plik.

 2. U dołu ekranu naciśnij pozycję Dodaj Przycisk Dodaj w aplikacji OneDrive dla systemu Android , a następnie naciśnij pozycję Przekaż.

  Przekazywanie do usługi OneDrive

 3. Naciśnij plik, który chcesz przekazać. Zostanie on przekazany do folderu, który został otwarty.

Uwagi: 

 • Przekazywanie z aparatu może być używane tylko na jednym koncie równocześnie.

 • Zdjęcia przekazane przez funkcję Przekazywanie z aparatu będą automatycznie sortowane według roku i miesiąca do folderów zagnieżdżonych w folderze Z aparatu. Pamiętaj, że przenoszenie, zmienianie nazwy lub usuwanie tych folderów nie jest obecnie obsługiwane ani polecane.

Przy pierwszym logowaniu do usługi OneDrive pojawi się pytanie, czy chcesz automatycznie przekazywać do usługi OneDrive zdjęcia i klipy wideo zrobione telefonem. Naciśnij pozycję Włącz, aby włączyć automatyczne przekazywanie. Możesz również włączyć tę funkcję przy użyciu ekranu Ustawienia. W tym celu:

 1. W aplikacji OneDrive naciśnij ikonę Ja Ikona osoby w aplikacji OneDrive dla systemu iOS w dolnej części ekranu, a następnie naciśnij pozycję Ustawienia Ustawienia usługi OneDrive .

 2. Naciśnij pozycję Przekazywanie z aparatu.

 3. Ustaw dla pozycji Przekazywanie z aparatu wartość Włączone.

Uwagi: 

 • Kopia zapasowa z aparatu jest dostępna jedynie na urządzeniach z systemem Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) lub nowszym.

 • Aby oszczędzać baterię urządzenia podczas pobierania, zaznacz pole wyboru Przekazywanie tylko podczas ładowania.

 • Wszystkie zdjęcia i klipy wideo zostaną przekazane w ich normalnych rozmiarach, gdy będziesz mieć połączenie z siecią Wi-Fi. Jeśli chcesz użyć sieci komórkowej, otwórz aplikację OneDrive, otwórz stronę Ustawienia, naciśnij pozycję Kopia zapasowa z aparatu, naciśnij pozycję Przekaż za pomocą i wybierz opcję Sieć Wi‑Fi i komórkowa.

 • Folder „Z aparatu” na urządzeniu jest przekazywany do usługi OneDrive, a nie synchronizowany. Oznacza to, że po przekazaniu zdjęć i klipów wideo możesz usunąć je z urządzenia, a kopie w usłudze OneDrive pozostaną nienaruszone.

 • Ikona chmury OneDrive krótko może pojawić się w Android powiadomienia w ramach procesu przekazywania normalny.

W przypadku kont OneDrive dla Firm:

 1. Upewnij się, że zalogowano się do aplikacji przy użyciu konta, do którego chcesz przekazać fotografie.

 2. Wybierz pozycję Ja Ikona osoby w aplikacji OneDrive dla systemu iOS > Zdjęcia.

 3. W widoku Zdjęcia, z podręcznego statusu Przekazywanie z aparatu, wybierz pozycję Włącz. (Jeśli masz już opcję Przekazywanie z aparatu włączoną dla innego konta, zamiast tego wybierz pozycję Zmień.)

 4. Potwierdź, że chcesz włączyć Przekazywanie z aparatu. (W przypadku wybrania opcji Zmień w poprzednim kroku, potwierdź, że chcesz zmienić konto dla Przekazywania z aparatu.)

 5. Ponownie potwierdź, że wybrane konto jest właściwe.

 1. W aplikacji OneDrive naciśnij Skanowanie Ikona skanowania w aplikacji dla urządzeń przenośnych usługi OneDrive (możesz również naciśnij przycisk Dodaj Przycisk Dodaj w aplikacji OneDrive dla systemu Android u dołu ekranu, a następnie naciśnij Skanowanie ). (Aby wyjść z trybu skanowania bez skanowania nic, po prostu naciśnij ikonę X w lewym górnym rogu ekranu.)

 2. Wybierz odpowiednie ustawienie flesza (włączone, wyłączone, automatyczne lub latarka), naciskając ikonę flesza w prawym górnym rogu.

 3. Wybierz pozycję Tablica, dokument, Wizytówka lub zdjęcie, a następnie naciśnij ikonę białego kółka, aby zeskanować elementu.

  Opcje podczas skanowania za pośrednictwem usługi OneDrive dla systemu Android

  Porada: Użytkownicy korzystający z usługi Office 365 otrzymują możliwość skanowania wielu stron, co umożliwia łączenie wielu skanów w jeden plik PDF. Aby skorzystać z tej opcji, wybierz przycisk Dodaj, a następnie zeskanuj następny dokument.

 4. Po zeskanowany elementu, można go przyciąć, jego obracania lub zmodyfikować filtr wybrano wcześniejszych (tablica, dokument, wizytówki lub zdjęcia). (Jeśli nie podoba Ci się obraz, naciśnij ikonę X w lewym górnym rogu, aby usunąć skanowania i spróbuj ponownie.)

  Opcje edycji skanów w aplikacjach mobilnych OneDrive

 5. Po zakończeniu edycji elementu, naciśnij przycisk Gotowe, wprowadź nazwę pliku, a następnie wybierz naciśnij Zapisz.

  Porada: Pliki są automatycznie zapisywane w formacie PDF.

Tekst można wyszukiwać w plikach, a nawet na zdjęciach. Aby wyszukać tekst w pliku lub na zdjęciu, naciśnij pozycję Wyszukaj Przycisk wyszukiwania u góry listy wiadomości na górnym pasku, wprowadź szukane wyrażenie w polu Wyszukaj, a następnie naciśnij ikonę wyszukiwania w dolnej części ekranu.

Foldery można dodawać w widoku Pliki lub w innych folderach w usłudze OneDrive.

 1. W widoku lub folderze, w którym chcesz umieścić nowy folder, naciśnij pozycję Dodaj Przycisk Dodaj w aplikacji OneDrive dla systemu Android u dołu ekranu, a następnie naciśnij pozycję Utwórz folder.

  Przekazywanie do usługi OneDrive

 2. Wpisz nazwę folderu, a następnie naciśnij pozycję OK.

 1. Zaznacz pliki, które chcesz przenieść, a następnie naciśnij pozycję Przenieś Przenoszenie plików w usłudze OneDrive (może być konieczne wcześniejsze naciśnięcie pozycji Więcej w celu wyświetlenia ikony Przenieś).

  Porada: Do innego folderu możesz przenosić zarówno foldery, jak i poszczególne pliki.

 2. Pojawi się na liście plików. Wybierz pliki przenoszone do folderu, a następnie wybierz polecenie Przenieś tutaj.

Porada: Aby utworzyć nowy folder dla przenoszonych plików, w dolnej części listy Pliki naciśnij pozycję Nowy folder. Wprowadź nazwę nowego folderu, a następnie naciśnij pozycję Utwórz.

Jeśli korzystasz z usługi OneDrive, możesz uzyskać dostęp do swoich plików programu SharePointw aplikacji mobilnej bez opuszczania usługi OneDrive. Ostatnio używane lub obserwowane witryny programu SharePoint są wyświetlane na liście umieszczonej poniżej nazwy organizacji. Na liście widoczne będą również Twoje grupy usługi Office 365, ponieważ każda grupa będzie mieć własną witrynę zespołu.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Znajdź swoje pliki programu SharePoint w usłudze OneDrive.

 1. W aplikacji OneDrive otwórz folder, który chcesz posortować, a następnie naciśnij strzałkę obok bieżącej kolejności sortowania, takiej jak Sortuj według nazw (od A do Z).

 2. Wybierz sposób sortowania plików. Pliki można sortować według nazwy, daty, rozmiaru lub rozszerzenia.

W przypadku kont osobistych pliki usunięte z usługi OneDrive są przechowywane w Koszu usługi OneDrive przez 30 dni. Możesz przywrócić pliki do usługi OneDrive przed upływem 30 dni lub trwale je usunąć z usługi OneDrive.

 1. Naciśnij mnie ikona Ikona osoby w aplikacji OneDrive dla systemu iOS w prawym dolnym rogu ekranu, a następnie naciśnij pozycję Kosz.

 2. W widoku Kosz wybierz pliki, które chcesz przywrócić.

 3. Aby przywrócić pliki do usługi OneDrive, naciśnij pozycję Przywróć Przywracanie pliku w usłudze OneDrive .

Uwaga: Jeśli Kosz jest pełny, najstarsze elementy zostaną automatycznie usunięte po upływie trzech dni. Jeśli zalogowano się za pomocą konta służbowego, elementy znajdujące się w Koszu są usuwane automatycznie po 93 dniach, chyba że administrator zmienił to ustawienie. Uzyskaj więcej informacji o tym, jak długo są przechowywane usunięte elementy w przypadku kont służbowych.

W przypadku kont osobistych pliki usunięte z usługi OneDrive są przechowywane w Koszu usługi OneDrive przez 30 dni. Możesz przywrócić pliki do usługi OneDrive przed upływem 30 dni lub trwale je usunąć z usługi OneDrive.

 1. Naciśnij mnie ikona Ikona osoby w aplikacji OneDrive dla systemu iOS w prawym dolnym rogu ekranu, a następnie naciśnij pozycję Kosz.

 2. W widoku Kosz wybierz pliki, które chcesz usunąć.

 3. Naciśnij przycisk Usuń Usuwanie pliku w usłudze OneDrive Aby trwale usunąć pliki. (, Jeśli chcesz opróżnić jednocześnie cały Kosz, naciśnij pozycję Usuń wszystko.

Uwaga: Jeśli Kosz jest pełny, najstarsze elementy zostaną automatycznie usunięte po upływie trzech dni. Jeśli zalogowano się za pomocą konta służbowego, elementy znajdujące się w Koszu są usuwane automatycznie po 93 dniach, chyba że administrator zmienił to ustawienie. Uzyskaj więcej informacji o tym, jak długo są przechowywane usunięte elementy w przypadku kont służbowych.

 1. W aplikacji OneDrive Otwórz folder zawierający pliki, które chcesz pobrać. Upewnij się, że zawartość folderu są wyświetlane w widoku listy nie jako miniatury.

 2. Naciśnij przycisk więcej Przycisk Więcej w aplikacji OneDrive dla systemu Android obok pliku, który chcesz zapisać, a następnie wybierz przycisk Zapisz.

  1. Pliki można też zaznaczyć, naciskając i przytrzymując jednego zdjęcia lub klipu wideo, a następnie naciskając okręgu obok nazw dodatkowy plik, aby sprawdzić ich.

  2. Naciśnij przycisk więcej Przycisk Więcej w aplikacji OneDrive dla systemu Android w prawym górnym rogu, a następnie wybierz przycisk Zapisz.

 3. Naciśnij strzałkę obok pozycji Zapisz w tej lokalizacji, aby wyświetlić foldery na swoim urządzeniu. Wybierz folder na pobrane pliki, a następnie naciśnij pozycję Zapisz.

  Zapisywanie plików z usługi OneDrive

Możesz udostępniać pliki, zdjęcia i foldery przy użyciu aplikacji OneDrive dla systemu Android tak samo, jak na komputerze PC lub Mac. Aby zatrzymać udostępnianie, przejdź do witryny internetowej usługi OneDrive i zaloguj się za pomocą konta Microsoft lub konta służbowego.

Gdy inna osoba udostępni Ci plik lub folder w usłudze OneDrive, zazwyczaj otrzymujesz wiadomość e-mail lub powiadomienie na urządzeniu z systemem Android. Aby znaleźć udostępnione Ci pliki, w aplikacji OneDrive naciśnij ikonę widoku Udostępnione Przycisk widoku Udostępnione w aplikacji OneDrive dla systemu Android w dolnej części ekranu.

Widok plików udostępnionych w aplikacji OneDrive dla systemu Android

Widok Udostępnione zawiera pliki udostępnione Tobie i pliki, które udostępniasz innym osobom. Po zalogowaniu się przy użyciu konta osobistego usługi OneDrive naciśnij imię i nazwisko osoby udostępniającej, aby znaleźć udostępnione przez nią pliki.

Uwaga: Widok Udostępnione wygląda inaczej w przypadku zalogowania się przy użyciu konta służbowego lub szkolnego.

Oznaczanie plików lub folderów "w trybie offline", aby przeczytać ich w dowolnym momencie, nawet w przypadku, gdy nie masz połączenia z Internetem. Online zmiany wprowadzone w plikach synchronizowanie przy następnym urządzeniu z systemem Android łączy w sieci Web, aby pobrać najnowszą wersję pliku.

Uwagi: 

 • Pliki lub foldery oznaczone jako offline są tylko do odczytu — możesz je edytować tylko w trybie online. W przypadku edytowania pliku w trybie offline zostanie on zapisany jako nowy plik, a oryginalny plik w usłudze OneDrive nie ulegnie zmianie.

 • Przeniesienie folderów do trybu offline jest dostępne dla usługi OneDrive w wersji Premium z subskrypcją usługi Office 365.

 1. W aplikacji OneDrive naciśnij i przytrzymaj plik lub folder, który ma być dostępna dla trybu offline do czytania, następnie naciśnij pozycję Zachowaj w trybie offline Przycisk trybu offline w aplikacji OneDrive dla systemu Android u góry okna aplikacji.

 2. Pliki lub foldery oznaczone do odczytu w trybie offline zawierają ikonę Pozostaw w trybie offline w widoku listy. Naciśnij plik na liście w dowolnej chwili, aby otworzyć go do odczytu.

Porada: Po zaznaczeniu pliku lub folderu w trybie offline, OneDrive także jest wyświetlany w widoku Plików w trybie Offline. Naciśnij mnie ikona Ikona osoby w aplikacji OneDrive dla systemu iOS w dolnej części aplikacji, naciśnij pozycję Pliki w trybie Offline natychmiast znaleźć wszystkie pliki trybu offline i foldery.

Aby zatrzymać pozostawianie pliku lub folderu w trybie offline, zaznacz plik lub folder offline, a następnie naciśnij pozycję Tylko w trybie online Online tylko .

W tym artykule opisano, jak ustawić plik muzyczny z usługi OneDrive jako dzwonek.

 1. Na dowolnym ekranie głównym na swoim urządzeniu naciśnij pozycję Aplikacje > Ustawienia > Dźwięki i powiadomienia > Dzwonek.

 2. Aby użyć własnego pliku muzycznego, przewiń ekran do samego dołu, a następnie wybierz pozycję Dodaj dzwonek.

 3. Naciśnij pozycję Zakończ akcję przy użyciu: OneDrive, a następnie, jeśli zostanie wyświetlony monit, naciśnij pozycję Tylko raz.

  Uwaga: Jeśli nie widzisz opcji OneDrive, najpierw pobierz i zapisz plik muzyczny na urządzeniu.

 4. Wybierz plik muzyczny, a następnie naciśnij pozycję Gotowe.

  Uwagi: 

  • Jeśli chcesz ustawić dzwonek z urządzenia, a nie z usługi OneDrive, może być konieczne wyczyszczenie ustawień domyślnych aplikacji OneDrive.

  • Przejdź do pozycji Ustawienia > Aplikacje.

  • Przewiń ekran w dół, a następnie naciśnij pozycję OneDrive.

  • Po wyczyszczeniu ustawień domyślnych aplikacji OneDrive powinno być możliwe użycie aplikacji Selektor dźwięku przy każdym wybieraniu plików z usługi OneDrive jako dzwonków zamiast przechodzenia do aplikacji OneDrive.

  • Przewiń ekran w dół i na koniec naciśnij pozycję Wyczyść domyślne.

W aplikacji OneDrive naciśnij ikonę Ja Ikona osoby w aplikacji OneDrive dla systemu iOS w dolnej części ekranu. W górnej części widoku Ja będzie widoczna całkowita ilość przestrzeni dyskowej oraz dostępne miejsce.

OneDrive można usunąć lokalne kopie obrazów na urządzeniu, aby zwolnić miejsce na telefonie dla elementów takich jak aplikacje i muzyki.

Oczyść miejsca zostanie uruchomiony automatycznie po umieszczeniu co najmniej 1 GB pamięci zdjęcia lub klipy wideo do przekazania na urządzeniu z systemem (lub już Pozwól na tym urządzeniu, nie podejmując nowych plików). Na urządzeniu z systemem umożliwiający Oczyść miejsca na urządzeniu z systemem spowoduje wyświetlenie powiadomienia. Wybierz przycisk Tak w obszarze powiadomień w celu zwolnienia miejsca na urządzeniu.

Aby skonfigurować OneDrive, aby oczyścić miejsca automatycznie, wystarczy włączyć przekazywanie z aparatu. Oto jak:

 1. W aplikacji OneDrive naciśnij ikonę Ja Ikona osoby w aplikacji OneDrive dla systemu iOS w dolnej części ekranu, a następnie naciśnij pozycję Ustawienia Ustawienia usługi OneDrive .

 2. Naciśnij pozycję przekazywanie z aparatu i ustaw przekazywanie z aparatu fotograficznegona.

Aby ręcznie uruchomić Oczyść miejsca:

 1. Naciśnij mnie ikona Ikona osoby w aplikacji OneDrive dla systemu iOS w dolnej części aplikacji, a następnie Ustawienia Ustawienia usługi OneDrive

 2. Naciśnij przycisk Wyczyść miejsce na urządzeniu.

Możesz dodać kod dostępu, aby uniemożliwić innym osobom korzystającym z Twojego urządzenia przypadkowe uzyskiwanie dostępu do, zmienianie lub usuwanie plików.

 1. W aplikacji OneDrive naciśnij ikonę Ja Ikona osoby w aplikacji OneDrive dla systemu iOS w dolnej części ekranu, a następnie otwórz panel Ustawienia.

 2. Naciśnij pozycję Kod dostępu, a następnie włącz pozycję Wymagaj kodu.

 3. Wpisz 4-cyfrowy kod, a następnie wpisz go ponownie w celu weryfikacji.

Aby wylogować się z konta osobistego OneDrive lub konta OneDrive dla Firm, Otwórz aplikację, naciśnij mnie ikona Ikona osoby w aplikacji OneDrive dla systemu iOS w dolnej części aplikacji, a następnie naciśnij przycisk Wyloguj się.

Najpierw zaktualizować system operacyjny Android na urządzeniu. Następnie upewnij się, że zainstalowano dostępne aktualizacje do aplikacji. Będzie być pobierane i instalowane automatycznie, gdy jesteś w łączności. Aby wyświetlić dostępne aktualizacje, które nie zostały pobrane:

 1. Otwórz Sklep Google Play, uzyskać dostęp do menu w lewym górnym rogu i wybierz pozycję Moje aplikacje i gry.

 2. Wybierz aktualizacje

 3. Jeśli są dostępne aktualizacje, naciśnij pozycję Aktualizuj wszystko.

Jeśli nadal masz problemy z aplikacją, spróbuj ją usunąć i przejść do sklepu Google Play w celu jej ponownego pobrania.

Jeśli nie widzisz w aplikacji pliku, którego szukasz, zobacz Znajdowanie utraconych lub brakujących plików w usłudze OneDrive.

Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj jak Rozwiązywanie problemów z usługą OneDrive dla problemów z systemem Android aplikacji.

Możesz ocenić aplikację OneDrive podczas jej wyświetlania na urządzeniu z systemem Android, lub uzyskaj pomoc, potrząsając urządzeniem.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Online

Uzyskaj pomoc online
Uzyskaj więcej informacji na stronach pomocy technicznej usługi OneDrive i OneDrive dla Firm.
Aby uzyskać pomoc dotyczącą aplikacji mobilnej OneDrive, zobacz Rozwiązywanie problemów z aplikacją mobilną OneDrive.

Ikona pomocy technicznej za pośrednictwem poczty e-mail

Pomoc techniczna e-mail
Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, przejdź do aplikacji OneDrive i potrząśnij urządzeniem przenośnym lub wyślij wiadomość e-mail do zespołu pomocy technicznej usługi OneDrive. Aby skontaktować się z pomocą techniczną usługi OneDrive dla Firm z komputera PC lub Mac, otwórz Centrum aktywności, wybierz pozycję Więcej > Wyślij opinię > Coś mi się nie podoba.

Administratorzy usługi OneDrive dla Firm mogą również przejrzeć Społeczność techniczną usługi OneDrive dla Firm, Pomoc dla administratorów usługi OneDrive dla Firm lub skontaktować się z pomocą techniczną usługi Office 365 dla firm.

Fora społeczności użytkowników usługi Office 365

Chcesz przekazać opinię?
OneDrive Witryna UserVoice to miejsce na proponowanie funkcji do dodania do usługi OneDrive. Nie możemy zagwarantować żadnych konkretnych funkcji ani terminów, jednak zareagujemy na każdą sugestię, która otrzyma co najmniej 500 głosów.

Przejdź do witryny UserVoice usługi OneDrive.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×