Za pomocą szablonu bazy danych składniki majątku programu Access

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Za pomocą szablonu bazy danych składniki majątku programu Access Aby śledzić komputerów, sprzęt biurowy lub jakikolwiek inny jest posiadana lub obsługiwane przez osoby. Ta wersja popularne szablon programu Access umożliwia również wyszukiwanie szczegóły składnika majątku, pokazywanie lub ukrywanie kolumn, wysyłanie wiadomości e-mail i mapowania adresów Właściciele zawartości.

Używanie szablonu bazy danych Składniki majątku

Wprowadzenie

W tym artykule firma Microsoft obejmuje podstawowe kroki przy użyciu szablonu bazy danych składniki majątku.

Przygotowywanie bazy danych do użycia

 • Przy pierwszym otwarciu bazy danych, program Access wyświetli stronę wprowadzenie. Aby zapobiec wyświetlaniu przy następnym otwarciu bazy danych tej strony, wyczyść pole wyboru Pokaż wprowadzenie po otwarciu bazy danych.

  Zamknij stronę wprowadzenie, aby rozpocząć korzystanie z bazy danych.

 • Aby upewnić się, całej zawartości bazy danych jest włączone, użyj następującej procedury:

  1. Na pasku komunikatów kliknij pozycję Opcje.

  2. W oknie dialogowym Opcje zabezpieczeń pakietu Microsoft Office kliknij pozycję Włącz tę zawartość, a następnie kliknij przycisk OK.

   Aby uzyskać więcej informacji na temat włączania zawartości bazy danych zobacz artykuł podjęcie decyzji o zaufaniu bazie danych.

Zbieranie danych za pomocą poczty e-mail

Może zbierać informacje trwałego od użytkowników poczty e-mail, przez wysłanie im formularz wprowadzania danych w wiadomości e-mail. Gdy użytkownicy zwrócą wypełniony formularz, dane można przetwarzane i przechowywane na liście elementów zawartości.

 1. W formularzu Lista składników majątku kliknij Zbieranie danych.

 2. 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami w kreatorze Zbieranie danych przy użyciu wiadomości e-mail do zbierania danych od adresaci określonej wiadomości e-mail.

Pokazywanie lub ukrywanie wycofana składników majątku

Wycofanych są elementy, które mają datę wycofana w bieżącym dniu lub wcześniej. Składniki majątku może stać się wycofana po nieaktualne, przerwane lub w inny sposób nieużywane. Można wyświetlić lub ukryć wycofanych składników majątku w formularzu Lista składników majątku.

 • W formularzu Lista składników majątku zaznacz lub wyczyść pole wyboru Pokaż wycofana.

Wyszukiwanie zawartości lub kontaktu

Pole Szybkiego wyszukiwania pozwala szybko znaleźć środka trwałego w formularzu Lista składników majątku i kontaktów w formularzu Listy kontaktów.

 • Wpisz tekst, który chcesz wyszukać w polu Szybkiego wyszukiwania i naciśnij klawisz ENTER lub kliknij przycisk Przejdź.

  Dostęp filtruje listę, aby wyświetlić tylko te rekordy, które zawierają tekst, który wyszukiwany. Aby powrócić do pełnej listy, kliknij przycisk Pokaż wszystkie rekordy.

Filtrowanie listy elementów zawartości

W formularzu Lista składników majątku można filtrować listę elementów i zapisać ulubione filtry do użycia w przyszłości.

 1. Stosowanie filtrów, prawym przyciskiem myszy formularz i wybierając odpowiednie filtry.

 2. Kliknij przycisk Zapisz filtr.

 3. W formularzu Szczegóły filtru wprowadź nazwę filtru i opis, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

 4. Użyj pola Filtru Ulubione, aby zastosować zapisany filtr, lub kliknij pozycję (Wyczyść filtr) w celu usunięcia filtru.

Pokazywanie lub ukrywanie kolumn

W formularzu Lista składników majątku i formularz Lista kontaktów niektóre pola (kolumny) są domyślnie ukryte. Aby zmienić pola, które są wyświetlane:

 1. Kliknij przycisk Pokaż/Ukryj pola.

 2. W oknie dialogowym Odkrywanie kolumn zaznacz pole wyboru obok każdej kolumny, którą chcesz wyświetlić. Wyczyść pole wyboru, aby ukryć kolumnę.

Szczegóły wyświetlania zawartości lub kontaktu

Formularz Szczegóły składnika majątku i formularzu Szczegóły kontaktu umożliwiają wyświetlanie i wprowadzanie więcej informacji na temat elementu. Aby wyświetlić Szczegóły składnika majątku lub w formularzu Szczegóły kontaktu:

 • Formularz Lista składników majątku lub formularz Lista kontaktów kliknij przycisk Otwórz obok elementu, który chcesz wyświetlić.

Dodawanie obrazu

W formularzu Szczegóły składnika majątku i w formularzu Szczegóły kontaktu można dodawać obrazy i inne załączniki.

 • W obszarze ramki obrazu kliknij + / — obrazów.

 • W oknie dialogowym Załączniki kliknij przycisk Dodaj.

 • W oknie dialogowym Wybierz plik przejdź do folderu, w którym znajduje się plik.

 • Zaznacz plik, który chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 • W oknie dialogowym Załączniki kliknij przycisk OK.

Uwaga: Można dołączyć wiele plików dla każdej pozycji, w tym różne typy plików, takie jak dokumenty lub arkuszy kalkulacyjnych.

Dodawanie kontaktów z Microsoft Office Outlook 2007

Jeśli używasz Office Outlook 2007, możesz dodać kontakty lub właściciele zawartości z tego programu, bez konieczności ponownego wpisywania informacji.

 1. W formularzu Listy kontaktów kliknij pozycję Dodaj z programu Outlook.

 2. W oknie dialogowym Zaznacz nazwy, aby dodać zaznacz nazwy, które chcesz dodać do bazy danych.

 3. Kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij przycisk OK.

Wyświetlić mapę adresu kontaktu

W formularzu Szczegóły kontaktu Jeśli wprowadzono adres pocztowy kontaktu, można wyświetlić mapę tej lokalizacji:

 • Kliknij pozycję kliknij, aby Mapa.

Wyświetlanie raportów

Baza danych składników majątku zawiera kilka raportów, w tym Wszystkich trwałych, Szczegóły składnika majątku, Składniki majątku wycofana, Książka adresowa kontaktów i innych. Aby wyświetlić raport:

 • W okienku nawigacji w obszarze Raporty kliknij dwukrotnie raport, który chcesz wyświetlić.

Możesz utworzyć własne raporty niestandardowe. Aby uzyskać więcej informacji zobacz artykuł Tworzenie prostego raportu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×