Za pomocą szablonu bazy danych programu Access kontaktów

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Za pomocą szablonu bazy danych programu Access kontaktów do śledzenia nazwy, adresy, numery telefonów i inne informacje. Nowa wersja popularne szablonu programu Access pozwala także kategoryzowanie każdego kontaktu, wysyłanie wiadomości e-mail i tworzenie map adresów.

Chcesz obejrzeć klip wideo o za pomocą tego szablonu? Zobacz ten artykuł, Użyj szablonu bazy danych kontaktów.

Uwaga: Szablonu bazy danych kontaktów została zaktualizowana w ciągu ostatnich kilku lat. Te instrukcje dotyczą najnowszą wersję pakietu można pobrać szablon. Jeśli poniższe kroki nie są zgodne, co widzisz, prawdopodobnie używasz starszej wersji szablonu.

Wprowadzenie

W tym artykule omówiono możemy podstawowe kroki przy użyciu szablonu bazy danych kontaktów.

Przygotowywanie bazy danych do użycia

 • Przy pierwszym otwarciu bazy danych, program Access wyświetli powitalnej formularza. Aby zapobiec wyświetlaniu przy następnym otwarciu bazy danych w tym formularzu, wyczyść pole wyboru Pokaż powitalnej po otwarciu bazy danych .

  Zamknij formularz powitalnej, aby rozpocząć korzystanie z bazy danych.

 • Aby upewnić się, że jest on włączony całej zawartości bazy danych, na pasku komunikatów kliknij opcję Włącz tę zawartość.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat włączania zawartości bazy danych zobacz artykuł podjęcie decyzji o zaufaniu bazie danych.

Dodawanie kontaktów z programu Microsoft Outlook

Jeśli korzystasz z programu Microsoft Outlook, możesz dodać kontakty z tego programu, bez konieczności ponownego wpisywania informacji.

 1. W formularzu Listy kontaktów kliknij pozycję Dodaj z programu Outlook.

 2. W oknie dialogowym Zaznacz nazwy, aby dodać zaznacz nazwy, które chcesz dodać do bazy danych.

 3. Kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij przycisk OK.

Wyszukiwanie kontaktu

Pole Szybkiego wyszukiwania umożliwia szybkie znajdowanie kontaktu w formularzu Listy kontaktów .

 • W formularzu Listy kontaktów w polu Szybkiego wyszukiwania wpisz tekst, który chcesz wyszukać, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  Dostęp filtruje listę, aby wyświetlić tylko te rekordy, które zawierają tekst, który wyszukiwany. Aby powrócić do pełnej listy, kliknij przycisk Wyczyść wyszukiwanie bieżącego. (Jest znak X w polu wyszukiwania).

Pokazywanie lub ukrywanie kolumn

W formularzu Listy kontaktów niektóre pola (kolumny) są domyślnie ukryte. Aby zmienić pola, które są wyświetlane:

 1. Kliknij przycisk Pokaż/Ukryj pola.

 2. W oknie dialogowym Odkrywanie kolumn zaznacz pole wyboru obok każdej kolumny, którą chcesz wyświetlić. Wyczyść pole wyboru, aby ukryć kolumnę.

Wyświetlanie szczegółów kontaktu

Formularz Szczegóły kontaktu pozwala wyświetlić, a następnie wprowadź informacje o kontakcie. Aby wyświetlić formularz Szczegóły kontaktu:

 • W formularzu Listy kontaktów kliknij przycisk Otwórz obok kontaktu, który chcesz wyświetlić.

Dodanie obrazu

W formularzu Szczegóły kontaktu można dodać obraz kontaktu.

 1. W obszarze ramka obrazu kliknij przycisk Edytuj obraz.

 2. W oknie dialogowym Załączniki kliknij przycisk Dodaj.

 3. W oknie dialogowym Wybierz plik przejdź do folderu, w którym znajduje się plik.

 4. Zaznacz plik, który chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 5. W oknie dialogowym Załączniki kliknij przycisk OK.

Uwaga: Pliki można dołączać do każdego kontaktu, w tym różne typy plików, takie jak dokumenty lub arkuszy kalkulacyjnych.

Wyświetlić mapę adresu kontaktu

W formularzu Szczegóły kontaktu Jeśli wprowadzono adres pocztowy kontaktu, można wyświetlić mapę tej lokalizacji:

 • Kliknij pozycję kliknij, aby Mapa.

Wyświetlanie raportów

Baza danych kontaktów obejmuje dwa raporty: katalogu i książki telefonicznej. Aby wyświetlić raport:

 • W okienku nawigacji w obszarze Raportykliknij dwukrotnie raport, który chcesz wyświetlić.

Możesz utworzyć własne raporty niestandardowe. Aby uzyskać więcej informacji zobacz artykuł Tworzenie prostego raportu.

Modyfikowanie bazy danych kontaktów

Baza danych kontaktów można dostosować, dodając nowe pole do tabeli Kontakty, a następnie dodanie tego pola do formularza Listy kontaktów oraz w formularzu Szczegóły kontaktu .

Dodawanie pola do tabeli Kontakty

 1. Zamknij wszystkie otwarte karty.

 2. W okienku nawigacji kliknij dwukrotnie tabelę Kontakty .

 3. Przewiń w prawo, aż zostanie wyświetlony kolumny o nazwie Dodaj nowe pole. Kliknij dwukrotnie nagłówek kolumny, a następnie wpisz nazwę pola.

Wprowadzanie danych w kolumnie po raz pierwszy programu Access ustawia typ danych dla Ciebie.

Dodawanie pola do formularza

Po dodaniu pola do tabeli, można dodać je do formularza.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy formularz w okienku nawigacji, a następnie kliknij polecenie Widok układu.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Narzędzia kliknij pozycję Dodaj istniejące pola.

 3. Przeciągnij odpowiednie pole z okienka Lista pól do formularza.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×