Za pomocą dodatku Solver dla Budżetowanie kapitałowych

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jak firmy mogą używać dodatku Solver do określenia projektów, które powinny podjąć?

Każdego roku firmy, takich jak Eli Lilly należy określić, które leki opracowywaniu; firmy, takich jak Microsoft, jakie oprogramowanie programów do projektowania; firmy, na przykład Proctor i hazard, które nowych produktów dla klientów indywidualnych opracowywaniu. Funkcja Solver w programie Excel mogą pomóc firmie te decyzje.

Większość firm chcesz podjąć projektów największą wartość bieżącą netto (NPV) objęte ograniczone zasoby (zazwyczaj kapitałowych i pracę). Załóżmy, że firma tworząca oprogramowanie próbuje określić, które 20 projektów dotyczących oprogramowania powinna podjąć. NPV (w miliony dolarach) przekazanych przez każdego projektu, a także kapitału (w miliony dolarach) i liczba programistów potrzebne w każdym z następnych trzech latach znajduje się w arkuszu Podstawowy Model w pliku Capbudget.xlsx, który jest pokazano na ilustracji 30-1 na następnej stronie. Na przykład 2 projektu daje 908 mln USD. Wymaga 151 miliona $ w okresie 1 roku, 269 miliona $ w okresie 2 roku i 248 miliona $ w okresie 3 roku. Program Project 2 wymaga 139 programistów podczas 1 roku, 86 programistów podczas rok 2 i 83 programistów podczas 3 roku. E4:G4 komórek Pokaż kapitału (w miliony dolarach) dostępne podczas każdego z trzech lat, a H4:J4 komórek wskazuje, ile programistów są dostępne. Na przykład podczas roku 1 do 2,5 miliardów $ w kapitał i programiści 900 są dostępne.

Firma musi podjąć decyzję, czy podejmie każdego projektu. Załóżmy, że firma Microsoft nie można podjąć część projektu oprogramowania; Jeśli firma Microsoft przydzielić 0,5 niezbędnych zasobów, na przykład czy mamy wolny program, który chcesz wyświetlić nam zysk $0!

Lewy modelowanie sytuacje, w których możesz wykonać albo nie czegoś jest użycie binarne komórkach. Binarny, zmieniając komórkę zawsze jest równa 0 lub 1. Gdy binarny, zmieniając komórkę, która odpowiada do projektu jest równe 1, czynności projektu. Jeśli binarny, zmieniając komórkę, która odpowiada do projektu jest równe 0, nie możemy projektu. Dodatek Solver jest skonfigurowany do używania szeroką gamę binarny zmian komórek, dodając ograniczenia — wybierz Zmienianie komórki, których chcesz użyć, a następnie wybierz pozycję Kosz na liście w oknie dialogowym Dodawanie ograniczenia.

Obraz książki
Rysunek-30-1 danych użyjemy przy użyciu dodatku Solver do określenia projektów podejmowanie

Z tego tła możemy przystąpić do rozwiązania problemu zaznaczenia projektu oprogramowania. Zawsze z modelem dodatku Solver możemy rozpocząć identyfikując naszych komórkę docelową, komórkach i ograniczeń.

 • Komórkę docelową. Firma Microsoft maksymalizowanie NPV wygenerowane przez wybranych projektów.

 • Liczba zmian komórek. Firma Microsoft odszukaj 0 lub 1 binarne komórki zmiana dla każdego projektu. Zostały znajduje się tych komórek w zakresie A6:A25 (i o nazwie zakresu doit). Na przykład 1 w komórce A6 wskazuje, że firma Microsoft zobowiązuje projektu 1; wartość 0 w komórce C6 wskazuje, że nie możemy podjąć 1 projektu.

 • Ograniczeń. Trzeba upewnij się, że dla każdego roku t (t = 1, 2, 3), kapitału roku t używany jest mniejsza niż lub równa kapitału roku t dostępne i pracy roku t używany jest mniejsza niż lub równa roku t pracy dostępne.

Jak widać, obliczyć naszych arkusza dowolnego zaznaczonego projektów NPV, kapitału używane rocznym i programiści używane każdego roku. W komórce B2 można użyć formuły SUMPRODUCT(doit,NPV) , aby obliczyć całkowitą funkcji NPV wygenerowane przez wybranych projektów. (Nazwa zakresu NPV odwołuje się do zakresu C6:C25.) Dla każdego projektu od 1 w kolumnie A Ta formuła przejmuje NPV projektu, a dla każdego projektu z 0 w kolumnie A, ta formuła nie odbiera NPV projektu. W związku z tym, możemy obliczanie wartości NPV wszystkich projektów, a nasz komórce jest liniowego, ponieważ jest ona obliczana przez sumowanie terminy występujące po tym formularzu (zmiana cell)*(constant). W podobny sposób można obliczyć kapitału używanych każdego roku i pracy używane przez skopiowanie z E2 F2:J2 formuła SUMPRODUCT(doit,E6:E25)każdego roku.

Można teraz wypełnienie w oknie dialogowym Parametry dodatku Solver jak pokazano na ilustracji 30-2.

Obraz książki
Ustaw pole okno dialogowe Parametry dodatku Solver rysunek-30-2 dla modelu zaznaczenia projektu

Celem jest maksymalizowanie NPV wybranych projektów (komórka B2). Nasze komórkach (zakres o nazwie doit) są binarne zmian komórek dla każdego projektu. Ograniczenie E2:J2 < = E4:J4 zapewnia, że każdego roku kapitału i pracy używane są mniejsze niż lub równa kapitału i pracy dostępne. Aby dodać ograniczenie umożliwiająca binarnym komórkach, I kliknij przycisk Dodaj w oknie dialogowym Parametry dodatku Solver, a następnie wybierz pozycję Kosz na liście w środku okna dialogowego. Okno dialogowe Dodawanie ograniczenia powinien pojawić się, jak pokazano na ilustracji 30-3.

Obraz książki
Użyj rysunek-30-3 pojemnika opcji w oknie dialogowym Dodawanie ograniczenia, aby skonfigurować zmian komórek w postaci dwójkowej — komórek, które są wyświetlane 0 lub 1.

Nasze model jest liniowy, ponieważ komórce jest obliczana jako suma mające formularz (zmiana cell)*(constant) i ponieważ ograniczenia użycia zasobów są obliczane przez porównanie sumę (zmiana cells)*(constants) do stałej.

W oknie dialogowym Parametry dodatku Solver wypełnione w, kliknij przycisk Rozwiąż i mamy wyniki wyświetlane wcześniej w rysunku 30-1. Firmy, można uzyskać maksymalną NPV $9,293 milionów ($9.293 miliardów), wybierając pozycję projekty 2, 3, 6-10, 14-16, 19 i 20.

Czasami modele wybór projektu mają innych ograniczeń. Załóżmy, że zaznaczenie 3 dla programu Project, możemy musisz także wybrać 4 projektu. Ponieważ nasze bieżącego optymalne rozwiązanie zaznacza 3 dla programu Project, ale nie projektu 4, jest znamy że naszych bieżącego rozwiązania nie są obecne optymalne. Aby rozwiązać ten problem, po prostu Dodaj ograniczenie, która binarne komórki zmiana dla 3 dla programu Project jest mniejsza niż lub równa argumentowi binarne komórki zmiany projektu 4.

W tym przykładzie można znaleźć w arkuszu 3 Jeśli następnie 4 w pliku Capbudget.xlsx, który jest wyświetlany w rysunku 30-4. Komórki L9 odwołuje się do wartości binarne odnoszącej się do 3 dla programu Project i komórkę L12 wartość binarną związane z 4 projektu. Dodając ograniczenie L9 < = L12, jeśli wybrany projekt 3, L9 jest równa 1, a nasz ograniczenie wymusza L12 (pliku binarnego projektu 4) równą 1. Nasze ograniczenia również należy pozostawić wartość binarną w komórce zmiany projektu 4 nieograniczony Jeśli firma Microsoft nie należy zaznaczać 3 dla programu Project. Jeśli nie należy zaznaczać 3 dla programu Project, L9 jest równe 0, a nasz ograniczenia umożliwia 4 projektu binarne równe 0 lub 1, która jest, co potrzebne jest. Nowe optymalne rozwiązanie jest wyświetlana w rysunku 30-4.

Obraz książki
Rysunek-30-4 nowe optymalne rozwiązanie, jeśli projekt nie 3, a następnie 4 projektu

Nowe rozwiązanie optymalne są obliczane, gdy wybieranie 3 dla programu Project oznacza, że projekt 4 musisz również zaznaczyć. Załóżmy, że możemy tylko cztery projektów spośród projektów 1 do 10. (Zobacz arkuszu Co najwyżej 4 z P1 — p 10 pokazano na ilustracji 30-5). W komórce P8 możemy obliczyć sumę wartości binarne skojarzone z projektami 1 do 10 z formułą SUM(A6:A15). Następnie dodajemy ograniczenie P8 < = L10, co zapewnia, że, co najwyżej 4 10 pierwszych projektów nie jest zaznaczony. Nowe optymalne rozwiązanie jest wyświetlana w rysunku 30-5. NPV odrzucił 9.014 miliardów $.

Obraz książki
Rysunek-30-5 optymalnego rozwiązaniem, jeśli firma Microsoft można wybrać tylko 4 10 projektów

Modeli liniowych dodatku Solver w niektórych lub wszystkich komórek zmiany są musi być binarny lub liczba całkowita są zwykle trudniej rozwiązywać niż modeli liniowych, w których mogą być ułamki wszystkich komórkach. Z tego powodu często możemy spełnia prawie optymalnej rozwiązanie problemu programowania binarny lub liczba całkowita. Modelu dodatku Solver trwa długo, warto rozważyć dostosowanie ustawienie uszkodzenia w oknie dialogowym Opcje dodatku Solver. (Patrz rysunek 30-6). Na przykład ustawienie na uszkodzenia 0,5% oznacza, że dodatek Solver zakończy się po raz pierwszy znajdzie możliwe rozwiązanie, które znajduje się w obrębie 0,5 procent wartość w komórce celu optymalnego teoretyczna (wartość w komórce celu optymalnego teoretyczna jest optymalna docelowego odnalezione podczas ograniczenia binarnych i liczba całkowita są pomijane). Firma Microsoft często występują wybór między Znajdowanie odpowiedzi w 10 procent optymalnego w 10 minut lub znajdowanie optymalne rozwiązanie w dwóch tygodni czasu komputera! Wartość domyślna na uszkodzenia jest 0,05%, co oznacza, że dodatek Solver zatrzyma po znalezieniu wartości komórki docelowej w 0,05 procent wartość w komórce celu optymalnego teoretyczna.

Obraz książki
Rysunek-30-6 dostosowanie opcji na uszkodzenia

 1. 1 Firma ma dziewięciu projektów. NPV dodane przez każdego projektu i kapitału wymaganego przez każdego projektu w ciągu najbliższych dwóch lat przedstawiono w poniższej tabeli. (Wszystkie liczby są w miliony). Na przykład 1 projektu dodatek $14 milionów NPV i wymagają wydatków 12 milionów $ podczas roku 1 i 3 miliony $ podczas roku 2. Podczas 1 roku 50 milionów $ kapitału jest dostępne dla projektów i 20 milionów USD jest dostępny w roku 2.

NPV

Wydatki rok 1

Wydatki rok 2

Projekt 1

14

12

3

Projektu 2

17

54

7

Projekt 3

17

6

6

Projekt 4

15

6

2

Projekt 5

40

30

35

Projekt 6

12

6

6

Projekt 7

14

48

4

Projekt 8

10

36

3

Projekt 9

12

18

3

 • Jeśli firma Microsoft nie można podjąć część projektu, ale zobowiązuje się wszystkie lub Brak projektu, jak można było zmaksymalizować NPV?

 • Załóżmy, że jeśli wykonywana jest projektu 4, 5 projekt musi zostać wykonane. Jak można zmaksymalizować NPV?

 • Publikowanie firmy próbuje określić, które książki 36 należy opublikować ten rok. Plik Pressdata.xlsx zawiera następujące informacje o książkach:

  • Koszty planowane przychodu i rozwoju (w tysiącach dolarach)

  • Stron w książkach

  • Czy książce jest skierowaną do grupy odbiorców deweloperów oprogramowania (wskazywany przez wartość 1 w kolumnie E)

   Publikowania firmy można opublikować książek sumowanie maksymalnie 8500 strony roku i opublikować co najmniej czterech książek skierowaną do programistów. Jak firmy maksymalizowanie zysku

Ten artykuł pochodzi z programu Microsoft Office Excel 2007 analizy i modelowanie biznesowe przez Wayne Winston L..

Styl klasy w książce opracowanym z serii prezentacji przez Wayne Winston, dobrze znane statystyk i Profesor, która specjalizuje się w aplikacjach creative, praktyczne programu Excel.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×