Przejdź do głównej zawartości

Z nadmierną alokacją, pola

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Z nadmierną alokacją wskazuje, czy dowolny z zasobów przydzielonych do zadania przydzielono większą ilość pracy nad zadaniem czy zasób jest przydzielony do wykonaj więcej pracy nad wszystkimi przydzielonymi zadaniami, którą można przeprowadzić normalnej wydajności pracy.

Istnieje kilka kategorii pól z nadmierną alokacją.

Typ danych    Tak/Nie

Z nadmierną alokacją (pole zadania)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Jeśli zadanie ma nadmierną alokację przydziałów, to pole zawiera wartość Tak. Zadanie z nadmierną alokacją zasobów przydzielonych przydzielono większą ilość pracy nad zadaniem niż mogą być wykonywane w ciągu godziny pracy normalny.

Zalecane zastosowania    Dodawanie pola z nadmierną alokacją do widoku zadań umożliwia wyświetlanie lub filtrowanie zadań, które mają więcej pracy nad zadaniem niż przydzielonych zasobów można wykonać w limit czasu i zasobów normalna wydajność robocza. Następnie możesz wykonać akcję przypisując inne zasoby lub dodać pracę w nadgodzinach.

Przykład    Zadanie "Przygotowanie oferty" przydzielono Piotra, Chris i Joanna. Chris przydzielono 10 godzin pracy zaplanowanej do odbywa się w jeden dzień, ale dzień pracy Krzysztofa jest 8 godzin. Ponieważ Krzysztof ma nadmierną alokację dla tego przydziału, zadania ma nadmierną alokację. Z nadmierną alokacją zawiera wartość Tak.

Uwagi    Informacje o nadmiernej alokacji poszczególnych zasobów można wyświetlić w widoku Wykres zasobów.

Z nadmierną alokacją (pole zasobu)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Zasób ma nadmierną alokację, pole z nadmierną alokacją zawiera wartość Tak. Zasób ma nadmierną alokację, jeśli zasobu zaplanowano większą ilość pracy nad wszystkimi przydzielonymi zadaniami, niż zasób może wykonać w normalnym czasie pracy. Wydajność pracy zasobu zależy od kalendarza zasobu oraz ustawienia dostępność zasobu w oknie dialogowym Informacje o zasobie.

Zalecane zastosowania    Dodawanie pola z nadmierną alokacją w widoku zasobów umożliwia wyświetlanie lub filtrowanie zasobów, które mają więcej pracy, niż mogą wykonać w limit czasu. Następnie możesz wykonać czynności, takie jak ponowne przypisywanie zadania, bilansowanie zasobów, przydzielenie innych zasobów i dodać pracę w nadgodzinach.

Przykład    Kilku zasobom przydzielono za dużo pracy nad wszystkimi zadaniami. Z nadmierną alokacją umożliwia filtrowanie i wyświetlić te zasoby.

Uwagi    Informacje o nadmiernej alokacji poszczególnych zasobów można wyświetlić w widoku Wykres zasobów.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×