ZŁĄCZ.TEKSTY, funkcja

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Funkcja ZŁĄCZ.TEKSTY, jedna z dostępnych funkcji tekstowych, umożliwia połączenie dwóch lub więcej ciągów tekstowych w jeden ciąg.

Ważne: W programach Excel 2016, Excel Mobile i Excel Online ta funkcja została zamieniona na funkcję ZŁĄCZ.TEKST. Funkcja ZŁĄCZ.TEKSTY jest nadal dostępna w celu zachowania zgodności z poprzednimi wersjami, jednak od teraz warto zacząć korzystać z funkcji ZŁĄCZ.TEKST. Zalecamy to, ponieważ funkcja ZŁĄCZ.TEKSTY może nie być dostępna w przyszłych wersjach programu Excel.

Składnia: ZŁĄCZ.TEKSTY(tekst1;[tekst2];...)

Na przykład:

  • =ZŁĄCZ.TEKSTY("Populacja strumienia ";(A2;" ";A3);" jest równa ";A4;"/kilometr")

  • =ZŁĄCZ.TEKSTY(B2;" ";C2)

Nazwa argumentu

Opis

tekst1    (wymagany)

Pierwszy element do połączenia. Element ten może być wartością tekstową, liczbą lub odwołaniem do komórki.

tekst2; ...    (opcjonalnie)

Dodatkowe elementy tekstowe do połączenia. Maksymalnie można określić 255 elementów — do 8192 znaków.

Przykłady

Aby skorzystać z tych przykładów w programie Excel, skopiuj dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza.

Dane

gatunek:

Artur

Rybka

pstrąg potokowy

Fourth

Pine

32

Formuła

Opis

=ZŁĄCZ.TEKSTY("Populacja strumienia ";(A2;" ";A3);" jest równa ";A4;"/kilometr")

Tworzy zdanie przez połączenie danych z kolumny A z innym tekstem. Wynik to Populacja strumienia (gatunek: pstrąg potokowy) jest równa 32/kilometr.

=ZŁĄCZ.TEKSTY(B2;" ";C2)

Łączy trzy element: ciąg z komórki B2, znak spacji oraz wartość z komórki C2. Wynik to Artur Rybka.

=ZŁĄCZ.TEKSTY(C2;", ";B2)

Łączy trzy elementy: ciąg z komórki C2, ciąg składający się z przecinka i spacji oraz wartość z komórki B2. Wynik to Rybka, Artur.

=ZŁĄCZ.TEKSTY(B3;" & ";C3)

Łączy trzy elementy: ciąg z komórki B3, ciąg składający się ze spacji, znaku handlowe „i” oraz kolejnej spacji i wartość z komórki C3. Wynik to Fourth & Pine.

=B3&" & "&C3

Łączy te same elementy co w poprzednim przykładzie, ale przy użyciu operatora & zamiast funkcji ZŁĄCZ.TEKSTY. Wynik to Fourth & Pine.

Typowe problemy

Problem

Opis

Znaki cudzysłowu są wyświetlane w ciągu wynikowym.

Użyj średników w celu oddzielenia sąsiadujących elementów tekstowych. Na przykład: Program Excel wyświetli wynik formuły =ZŁĄCZ.TEKSTY ("Witaj ""świecie!") jako Witaj "świecie z dodatkowym, znakiem cudzysłowu z powodu pominięcia średnika między argumentami tekstowymi.

W przypadku liczb nie trzeba używać znaków cudzysłowu.

Wyrazy są połączone ze sobą.

Bez określenia spacji między poszczególnymi tekstami zostaną one ze sobą połączone. Dodaj spacje jako część formuły ZŁĄCZ.TEKSTY. Istnieją dwa sposoby wykonywania tej czynności:

  • Dodaj znaki podwójnego cudzysłowu ze spacją między nimi: " ". Na przykład: =ZŁĄCZ.TEKSTY("Witaj"; " "; "świecie!").

  • Dodaj spację po każdym argumencie tekst. Na przykład: =ZŁĄCZ.TEKSTY("Witaj "; "świecie!"). Ciąg "Witaj" ma dodaną spację.

Zamiast oczekiwanego wyniku jest wyświetlany błąd #NAZWA?

Wartość #NAZWA? oznacza zwykle, że argument tekst nie zawiera cudzysłowów.

Najważniejsze wskazówki

Czynność

Opis

Użyj znaku & zamiast funkcji ZŁĄCZ.TEKSTY.

Operator & umożliwia łączenie elementów tekstowych bez konieczności używania funkcji.

Na przykład formuła =A1 & B1 zwraca taką samą wartość jak funkcja =ZŁĄCZ.TEKSTY(A1;B1). W wielu przypadkach użycie operatora handlowe „i” jest szybsze i łatwiejsze niż tworzenie ciągów za pomocą funkcji ZŁĄCZ.TEKSTY.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z kalkulatorów operacji.

Użyj funkcji TEKST w celu połączenia i sformatowania ciągów.

Funkcja TEKST konwertuje wartość liczbową na tekst oraz łączy liczby z tekstem lub symbolami.

Na przykład jeśli komórka A1 zawiera liczbę 23,5, aby przedstawić, umożliwia Poniższa formuła liczbę w formacie walutowym:

=TEKST(A1;"0,00 zł")

Wynik: 23,50 zł

Powiązane

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×