Wzbogacanie danych o grafiki związane z danymi

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Można wyświetlić informacje o danych zawartych w kształcie przy użyciu grafiki związanej z danymi. W Microsoft Visio 2010 można utworzyć własne grafika związana z danymi, które zawierają tekst, słupki danych, ikony lub kolory wypełnienia unikatowe.

Uwagi: 

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

W tym artykule

Co to jest grafika związana z danymi?

Tworzenie grafiki związanej z danymi

Stosowanie istniejącej grafiki związanej z danymi do kształtu

Zmienianie istniejącej grafiki związanej z danymi

Usuwanie grafiki związanej z danymi z kształtu

Co to jest grafika związana z danymi?

Grafika związana z danymi to wizualne ulepszania, który można zastosować do kształtów w celu wyświetlenia danych zawartych w kształtach. Grafika związana z danymi wyświetlać dane jako połączenie elementów tekstowych i graficznych, takich jak liczby, flagi i paski postępu.

Załóżmy na przykład, że kształt reprezentuje procesu, który zawiera dane dotyczące kosztów, numer procesu, właściciel, funkcja, daty rozpoczęcia, daty zakończenia i stan procesu:

Kształt procesu bez grafik związanych z danymi

1. kształt procesu bez dowolnej grafiki związanej z danymi

2 Dane kształtu okienko zadań danych znajdujących się na kształt proces

Teraz załóżmy, że mają do wyrażania danych zawartych w kształcie wizualne:

Kształt procesu z zastosowaną grafiką danych

1. funkcję procesu ("Test") jest wyświetlany jako koloru wypełnienia unikatowe.

2 koszt proces ("$50,000.00") jest wyświetlany jako pasek danych.

3. stan procesu ("Nierozpoczęte") jest Pokaż jako ikona znaku zapytania.

4. na właściciela ("Harris także") i na końcu daty ("9 30-2009-") procesu są wyświetlane jako objaśnienia tekstowe.

Stosując grafiki związanej z danymi do kształtu, możesz łatwo pokazać danych zawartych kształt bez konieczności zaznacz kształt i wyświetlanie okienka zadań Dane kształtu. Ponadto można szybko wyświetlić określone dane zawarty w kilku kształtów jednocześnie obserwując grafika związana z danymi kształty.

Po utworzeniu grafiki związanej z danymi, można zastosować go do innych kształtów z tymi samymi danymi. Domyślnie gdy zmienisz grafiki związanej z danymi jest automatycznie zmiany do wszystkich kształtów, stosowane do grafiki związanej z danymi.

Możesz utworzyć dowolną liczbę grafika związana z danymi potrzebnych kształtów. Na przykład można utworzyć jeden-do-wyświetlanie danych proces i zastosować go do wszystkich kształtów pracowników. Możesz utworzyć drugą grafiki związanej z danymi do wyświetlania danych o wyposażeniu i zastosować go do wszystkich kształtów sprzętu.

Skąd dane pochodzą?     Dane, które można wyświetlać za pomocą grafik związanych z danymi jest wymieniony w każdej kształtu Dane kształtu. Można wprowadzić dane w okienku zadań Dane kształtu dla każdego kształtu albo można użyć kreatora Łączenie danych z kształtami. Po zaimportowaniu danych przy użyciu kreatora Łączenie danych z kształtami, możesz wybrać sposób programu Visio, aby wyświetlić dane. Aby uzyskać więcej informacji o Kreatorze zobacz Importowanie danych z programu Excel, SQL Server, witryn programu SharePoint i innych źródeł zewnętrznych.

Uwaga: Aby wyświetlić okienko zadań Dane kształtu, na karcie dane w grupie Pokazywanie/ukrywanie zaznacz pole wyboru Okno Dane kształtu.

Początek strony

Tworzenie grafiki związanej z danymi

Można dodać cztery typy elementów do grafiki związanej z danymi: tekst, słupki danych, ikony i kolorowanie według wartości. W poniższych sekcjach opisano sposoby dodawania każdego typu elementu.

Uwaga: Poniższe procedury działają najlepiej, jeśli kształt zawiera już dane. Aby uzyskać więcej informacji na temat stosowania danych do kształtów zobacz Importowanie danych z programu Excel, SQL Server, witryn programu SharePoint i innych zewnętrznych źródeł.

Dodawanie grafiki tekstu do kształtu

Możesz wybrać z objaśnieniami tekst lub tekst nagłówków. Objaśnienia tekstowe zawiera zarówno nazwę kolumny i jej wartość. W nagłówkach są wyświetlane tylko wartości danych.

 1. Zaznacz kształt, do którego chcesz utworzyć grafikę związaną z danymi.

 2. Na karcie dane w grupie Wyświetlanie danych kliknij Grafika związana z danymi, a następnie wybierz pozycję Utwórz nowy grafiki związanej z danymi.

  Grupa Wyświetlanie danych na karcie Dane na wstążce programu Visio 2010

 3. W oknie dialogowym Nowy grafiki związanej z danymi kliknij przycisk Nowy element.

  Okno dialogowe Nowa grafika związana z danymi

 4. W oknie dialogowym Nowy element w obszarze Wyświetlanie na liście Pole danych wybierz pole danych, które ma zostać przedstawione.

  Okno dialogowe Nowy element z zaznaczonym tekstem

 5. Na liście wyświetlane jako zaznacz tekst.

 6. Na liście Styl wybierz styl grafiki tekst, który ma.

 7. W obszarze Położenie wybierz odpowiednie położenie tekstu grafiki w jednym z następujących sposobów:

  • Aby użyć domyślne położenie na liście, zaznacz pole wyboru Użyj położenia domyślnego.

  • Aby określić inne miejsce, wyczyść pole wyboru Użyj położenia domyślnego, kliknij pozycję poziomy lub pionowy, a następnie wybierz pozycje, które mają.

 8. W obszarze Szczegóły wybierz odpowiednie opcje, aby wybrać sposób objaśnienia lub nagłówka do wyszukiwania.

 9. Po utworzeniu nowy element grafiki danych kliknij przycisk OK.

 10. Aby dodać więcej elementów do grafiki związanej z danymi, powtórz kroki od 3 do 9.

 11. Po zakończeniu dodawania elementów do grafikę związaną z danymi, w oknie dialogowym Nowa grafika związana z danymi, kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Dodawanie paska danych do kształtu

Paski danych przedstawiają dane dynamiczne w miniaturowa wykresy i schematy, takich jak paski postępu, gwiazdek, termometrów i prędkościomierzy.

 1. Zaznacz kształt, do którego chcesz utworzyć grafikę związaną z danymi.

 2. Na karcie dane w grupie Wyświetlanie danych kliknij Grafika związana z danymi, a następnie wybierz pozycję Utwórz nowy grafiki związanej z danymi.

  Grupa Wyświetlanie danych na karcie Dane na wstążce programu Visio 2010

 3. W oknie dialogowym Nowy grafiki związanej z danymi kliknij przycisk Nowy element.

  Okno dialogowe Nowa grafika związana z danymi

 4. W oknie dialogowym Nowy element w obszarze Wyświetlanie na liście Pole danych wybierz pole danych, które ma zostać przedstawione.

  Okno dialogowe Nowy element z zaznaczonym paskiem danych

 5. Na liście wyświetlane jako wybierz pozycję Pasek danych.

 6. Na liście Styl wybierz styl odpowiedni słupek danych.

 7. W obszarze Położenie wybierz odpowiednie położenie paska danych w jednym z następujących sposobów:

  • Aby użyć domyślne położenie na liście, zaznacz pole wyboru Użyj położenia domyślnego.

  • Aby określić inne miejsce, wyczyść pole wyboru Użyj położenia domyślnego, kliknij pozycję poziomy lub pionowy, a następnie wybierz pozycje, które mają.

 8. W obszarze Szczegóły wybierz odpowiednie opcje, aby wybrać sposób wygląd słupka danych.

 9. Po utworzeniu nowy element grafiki danych kliknij przycisk OK.

 10. Aby dodać więcej elementów do grafiki związanej z danymi, powtórz kroki od 3 do 9.

 11. Po zakończeniu dodawania elementów do grafikę związaną z danymi, w oknie dialogowym Nowa grafika związana z danymi, kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Dodawanie zestawu ikon do kształtu

Dane można wyświetlać przy użyciu zestawów ikon, takich jak flagi, sygnalizacji świetlnej i strzałki trendu. Możesz ustawić ikony mają być wyświetlane na podstawie określonych wartości, daty, wyrażeń lub nawet innych pól danych tego samego kształtu.

Na przykład możesz użyć flagi, aby wskazać, jak bieżącej sprzedaży porównanie osobom w poprzednim roku. Jak pokazano w poniższym przykładzie, wartości flag można ustawić tak, aby niebieska flaga oznacza, że sprzedaż była znacząco środków żółta flaga sprzedaży, a czerwona flaga oznacza, że sprzedaż była w dół w roku.

 1. Zaznacz kształt, do którego chcesz utworzyć grafikę związaną z danymi.

 2. Na karcie dane w grupie Wyświetlanie danych kliknij Grafika związana z danymi, a następnie wybierz pozycję Utwórz nowy grafiki związanej z danymi.

  Grupa Wyświetlanie danych na karcie Dane na wstążce programu Visio 2010

 3. W oknie dialogowym Nowy grafiki związanej z danymi kliknij przycisk Nowy element.

  Okno dialogowe Nowa grafika związana z danymi

 4. W oknie dialogowym Nowy element w obszarze Wyświetlanie na liście Pole danych wybierz pole danych, które ma zostać przedstawione.

  Okno dialogowe Nowy element z zaznaczonym zestawem ikon

 5. Na liście wyświetlane jako wybierz Zestaw ikon.

 6. Na liście Styl wybierz zestaw ikon, który ma.

 7. W obszarze Położenie wybierz pozycję ikona w jednym z następujących sposobów:

  • Aby użyć domyślnego pozycji na liście, w obszarze Położenie, zaznacz pole wyboru Użyj położenia domyślnego.

  • Aby określić inne miejsce, wyczyść pole wyboru Użyj położenia domyślnego, kliknij poziomy lub pionowy, a następnie wybierz pozycje, które mają.

 8. W obszarze Reguły pokazywania każdej ikony wybierz wartości, które ma reprezentować każdej ikony.

 9. Po utworzeniu nowy element grafiki danych kliknij przycisk OK.

 10. Aby dodać więcej elementów do grafiki związanej z danymi, powtórz kroki od 3 do 9.

 11. Po zakończeniu dodawania elementów do grafikę związaną z danymi, w oknie dialogowym Nowa grafika związana z danymi, kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Stosowanie koloru wypełnienia według wartości danych

Przy użyciu koloru przez opcję wartości, można zastosować kolor wypełnienia unikatowe wartości lub zakresy wartości.

Uwaga: Jeśli możesz utworzyć więcej niż jeden kolor, elementy graficzne wartość danych i oba warunki są spełnione dla pojedynczego kształtu, program Visio dotyczy wypełnienia grafiki danych tego kształtu, który znajduje się najpierw w oknie dialogowym Edytowanie grafiki związanej z danymi.

 1. Zaznacz kształt, do którego chcesz utworzyć grafikę związaną z danymi.

 2. Na karcie dane w grupie Wyświetlanie danych kliknij Grafika związana z danymi, a następnie wybierz pozycję Utwórz nowy grafiki związanej z danymi.

  Grupa Wyświetlanie danych na karcie Dane na wstążce programu Visio 2010

 3. W oknie dialogowym Nowy grafiki związanej z danymi kliknij przycisk Nowy element.

  Okno dialogowe Nowa grafika związana z danymi

 4. W oknie dialogowym Nowy element w obszarze wyświetlania na liście pole danych wybierz pole danych, które ma zostać przedstawione przy użyciu grafiki związanej z danymi.

  Okno dialogowe Nowy element z zaznaczoną pozycją Kolorowanie według wartości

 5. Na liście wyświetlane jako wybierz Kolorowanie według wartości.

 6. Na liście Metoda kolorowania wybierz, jak program Visio stosuje wypełnienie kształtu na podstawie tego pola danych:

  • Każdy kolor reprezentuje unikatową wartość      Można zastosować ten sam kolor do wszystkich kształtów, które mają tę samą wartość. Można na przykład pokolorować wszystkie kształty pracowników działu sprzedaży żółty, a wszystkie kształty pracowników działu księgowości — na czerwono.

  • Każdy kolor reprezentuje zakres wartości      Za pomocą zakresu kolorów, od jasny do wygaszonych, aby określić zakres wartości. Na przykład można użyć zakresu kolorów od czerwonego do różowy regiony ze wysokie, średnie i niskim wzroście sprzedaży.

 7. W obszarze przypisania kolorów wpisz wartości pola danych, aby zastosować dla każdego koloru wypełnienia i wybierz kolory wypełnienia i tekstu, aby zastosować.

 8. Jeśli chcesz utworzyć więcej kolorów wypełnienia, kliknij przycisk Wstaw.

 9. Po utworzeniu nowy element grafiki danych kliknij przycisk OK.

 10. Aby dodać więcej elementów do grafiki związanej z danymi, powtórz kroki od 3 do 9.

 11. Po zakończeniu dodawania elementów do grafikę związaną z danymi, w oknie dialogowym Nowa grafika związana z danymi, kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Stosowanie istniejącej grafiki związanej z danymi do kształtu

Uwaga: Kształt, który możesz zastosować do muszą zawierać pola danych, które grafikę związaną z danymi odwołuje się do istniejącej grafiki związanej z danymi.

 1. Zaznacz kształt, do którego chcesz zastosować do grafiki związanej z danymi.

 2. Na karcie dane w grupie Wyświetlanie danych kliknij przycisk Grafika związana z danymi, a następnie w obszarze Dostępna grafika związana z danymi, wybierz grafikę związaną z danymi, która ma.

  Zaznacz pozycję Bez grafiki, aby usunąć grafikę związaną z danymi z kształtu

Uwaga: Wskaźnika myszy na grafikę, aby wyświetlić podgląd kształtu z grafiki związanej z danymi zastosowane.

Początek strony

Zmienianie istniejącej grafiki związanej z danymi

 1. Zaznacz kształt zawierający grafikę związaną z danymi, które chcesz edytować.

 2. Na karcie dane w grupie Wyświetlanie danych kliknij przycisk Grafika związana z danymi, a następnie wybierz pozycję Edytuj grafikę związaną z danymi.

  Okno dialogowe Edytowanie grafiki związanej z danymi

 3. W oknie dialogowym Edytowanie grafiki związanej z danymi wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Aby zmienić pole danych reprezentowane przez grafikę, w kolumnie Pole danych wybierz inne pole danych dla tego elementu.

  2. Aby zmienić kolor, ustawienia, czcionkę, format lub typ wyświetlanej grafiki, w kolumnie Wyświetlane jako zaznacz element, który ma zostać zmieniony, a następnie kliknij przycisk Edytuj element. W oknie dialogowym Edytowanie elementu w obszarze Wyświetlanie na liście Wyświetlane jako wybierz odpowiedni typ grafiki.

  3. Aby zmienić położenie elementu grafiki związanej z danymi względem kształtu, w kolumnie Wyświetlane jako zaznacz element, który ma zostać zmieniony, a następnie kliknij przycisk Edytuj element. W oknie dialogowym Edytowanie elementu w obszarze Położenie wybierz odpowiednie położenie.

 4. Aby zastosować zmiany do wszystkich kształtów zawierających tę samą grafikę związaną z danymi, w obszarze Zastosowanie zmian do zaznacz opcję Wszystkie kształty zawierające tę grafikę związaną z danymi.

 5. Aby zastosować zmiany tylko do zaznaczonych kształtów, w obszarze Zastosowanie zmian do zaznacz opcję Tylko zaznaczone kształty.

Początek strony

Usuwanie grafiki związanej z danymi z kształtu

 1. Zaznacz kształty, z których chcesz usunąć grafikę związaną z danymi.

 2. Na karcie dane w grupie Wyświetlanie danych kliknij Grafika związana z danymi, a następnie w obszarze Bez grafiki związanej z danymi wybierz pozycję Bez grafiki związanej z danymi.

  Zaznacz pozycję Bez grafiki, aby usunąć grafikę związaną z danymi z kształtu

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×