Przejdź do głównej zawartości

Wyzwalanie efektu animacji

Efekt animacji można wyzwolić na początku lub w trakcie odtwarzania klipu audio lub wideo. Efekt animacji można również uruchomić po kliknięciu kształtu lub innego obiektu, który będzie animowany.

Wyzwalanie efektu animacji po kliknięciu obiektu

 1. Zaznacz kształt lub obiekt, do którego chcesz dodać animację.

 2. Przejdź do pozycji Animacje > Animacja zaawansowana > Dodaj animację i wybierz animację, którą chcesz dodać.

 3. Następnie przejdź do pozycji Animacje > Animacja zaawansowana > Okienko animacji.

  Otwieranie Okienka animacji

 4. W okienku Animacja zaznacz animowany kształt lub inny obiekt, po kliknięciu którego ma zostać wyzwolona animacja.

 5. W grupie Animacja zaawansowana kliknij pozycję Wyzwalacz, wskaż pozycję Przy kliknięciu, a następnie wybierz obiekt.

Wyzwalanie animacji podczas odtwarzania klipu audio lub wideo

Aby wyzwolić efekt animacji podczas odtwarzania klipu audio lub wideo, musisz wcześniej wstawić zakładkę w odpowiednim miejscu klipu.

 1. Dodaj zakładkę do klipu audio lub wideo w miejscu, w którym ma zostać wyzwolony efekt animacji.

 2. Przejdź do pozycji Animacje > Animacja zaawansowana > Okienko animacji.

 3. W Okienku animacji zaznacz efekt animacji, który ma zostać wyzwolony w określonym miejscu klipu audio lub wideo.

 4. W grupie Animacja zaawansowana kliknij pozycję Wyzwalacz, wskaż pozycję Po użyciu zakładki i wybierz zakładkę, która ma wyzwalać animację.

  Wyzwalanie animacji po użyciu zakładki

Ustawianie wyzwalacza przy kliknięciu elementu

 1. Na slajdzie zaznacz element z zastosowaną animacją, która ma być wyzwalana.

 2. Na karcie Animacje w grupie Animacja zaawansowana kliknij pozycję Okienko animacji.

  Grupa Animacja zaawansowana na karcie Animacje na wstążce programu PowerPoint 2010

 3. W okienku Animacja wybierz animację, którą chcesz wyzwolić.

 4. W grupie Animacja zaawansowana kliknij pozycję Wyzwalacz, wskaż pozycję Przy kliknięciu i wybierz obiekt, który ma wyzwalać animację.

Ustawianie wyzwalacza na zakładce wideo

 1. Na slajdzie zaznacz element z zastosowaną animacją, która ma być wyzwalana.

 2. Na karcie Animacje w grupie Animacja zaawansowana kliknij pozycję Okienko animacji.

  Grupa Animacja zaawansowana na karcie Animacje na wstążce programu PowerPoint 2010

 3. W okienku Animacja wybierz animację, którą chcesz wyzwolić.

 4. W grupie Animacja zaawansowana kliknij pozycję Wyzwalacz, wskaż pozycję Po użyciu zakładki i wybierz zakładkę wideo, która ma wyzwalać animację.

Ta funkcja jest dostępna tylko dla subskrybentów Ta funkcja jest dostępna tylko dla subskrybentów usługi Office 365.

Wyzwalanie efektu animacji po kliknięciu obiektu

 1. Zaznacz kształt lub obiekt, do którego chcesz dodać animację.

 2. Przejdź do zakładki Animacje i wybierz animację, którą chcesz dodać.

 3. Następnie przejdź do Animacje > Panel animacji. Przycisk okienka animacji

  Otworzy się panel animacji.

 4. W okienku Animacja zaznacz animowany kształt lub inny obiekt, po kliknięciu którego ma zostać wyzwolona animacja.

 5. Na karcie Animacje wybierz Wyzwalacz, wskaż pozycjęPrzy kliknięciu i wybierz obiekt:

  Wyzwalanie animacji po kliknięciu obiektu

Wyzwalanie animacji podczas odtwarzania klipu audio lub wideo

Aby wyzwolić efekt animacji podczas odtwarzania klipu audio lub wideo, musisz wcześniej wstawić zakładkę w odpowiednim miejscu klipu.

 1. Dodaj zakładkę do klipu audio lub wideo w miejscu, w którym ma zostać wyzwolony efekt animacji.

 2. Przejdź do Animacje > Okienko animacji.

 3. W Okienku animacji zaznacz efekt animacji, który ma zostać wyzwolony w określonym miejscu klipu audio lub wideo.

 4. Na karcie Animacje kliknij Wyzwalacz, wskaż pozycję Po użyciu zakładki i wybierz zakładkę, która ma wyzwalać animację.

  Wyzwalanie animacji po użyciu zakładki

Zobacz też

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×