Przejdź do głównej zawartości

WYWOŁAJ, funkcja

Ważne: Przestroga  Nieprawidłowe edytowanie rejestru może spowodować poważne uszkodzenie systemu operacyjnego wymagające jego ponownej instalacji. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że problemy powstałe w wyniku nieprawidłowego edytowania rejestru będzie można rozwiązać. Przed edytowaniem rejestru należy wykonać kopie zapasowe wszystkich ważnych danych. Najnowsze informacje dotyczące używania i ochrony rejestru komputera znajdują się w Pomocy systemu Microsoft Windows.

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji WYWOŁAJ w programie Microsoft Excel.

Uwaga:  Funkcja rozmowa jest niedostępna w Excel dla sieci Web.

Opis

Wywołuje procedurę w bibliotece dołączanej dynamicznie lub w zasobie kodów. Istnieją dwie formy składni tej funkcji. Użyj składni 1 tylko w przypadku wcześniej zarejestrowanego zasobu kodu, który używa argumentów funkcji Rejestruj. Użyj składni 2a lub 2b, aby jednocześnie zarejestrować i zadzwonić do zasobu kodu.

Ważne: Funkcji powinni używać tylko zaawansowani użytkownicy. Nieprawidłowe użycie funkcji WYWOŁAJ można spowodować błędy, po których konieczne będzie ponowne uruchomienie komputera. Ta funkcja jest dostępna tylko w arkuszu makr programu Excel.

Składnia

Składnia 1

Używana razem z funkcją REJESTRUJ

WYWOŁAJ(rejestr_id;[argument1];...)

Składnia 2

Używana pojedynczo (w programie Microsoft Excel dla Windows)

Rejestr_id     to wartość zwrócona przez poprzednio obliczoną funkcję REJESTRUJ lub REJESTR.KOD.

WYWOŁAJ(moduł_tekst;procedura;typ_tekst;[argument1];...])

W składni funkcji WYWOŁAJ występują następujące argumenty:

  • Moduł_tekst     Argument wymagany. Tekst umieszczony w cudzysłowie, określający nazwę biblioteki dołączanej dynamicznie (DLL) zawierającej procedurę w programie Microsoft Excel dla Windows.

  • Procedura     Argument wymagany. Tekst określający nazwę funkcji w bibliotece DLL w programie Microsoft Excel dla Windows. Można także używać wartości porządkowej funkcji otrzymanej z instrukcji EXPORTS w pliku definicji modułów (DEF). Wartość porządkowa nie może występować w postaci tekstu.

  • Typ_tekst     Argument wymagany. Tekst określający typ danych zwróconej wartości oraz typy danych wszystkich argumentów do biblioteki DLL lub zasobu kodów. Pierwsza litera argumentu typ_tekst określa zwróconą wartość. Kody używane dla argumentu typ_tekst opisano szczegółowo w temacie Korzystanie z funkcji WYWOŁAJ i REJESTRUJ. Argument ten można pominąć w przypadku autonomicznych bibliotek DLL oraz zasobów kodów (XLL).

  • Argument1;...     Argumenty opcjonalne. Argumenty przekazywane do procedury.

Przykład

Poniższa formuła makra rejestruje funkcję GetTickCount z 32-bitowego systemu Microsoft Windows. Funkcja GetTickCount zwraca liczbę milisekund, które upłynęły od uruchomienia systemu Microsoft Windows.

REJESTRUJ("Kernel32";"GetTickCount";"J")

Przyjmując, że funkcja REJESTRUJ znajduje się w komórce A5, po zarejestrowaniu funkcji GetTickCount przez makro można używać funkcji WYWOŁAJ do zwracania liczby milisekund, które upłynęły:

WYWOŁAJ(A5)

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×